Waterverbruik naar drinkwaterverbruik en waterleidinggebied, 2001

Waterverbruik naar drinkwaterverbruik en waterleidinggebied, 2001

SBI '93 Voorzieningsgebied Totale wateraanvoer Drinkwater van waterleidingbedrijf (mln m3) Totale wateraanvoer Ander water van waterleidingbedrijf (mln m3) Totale wateraanvoer Zelfgewonnen zoet grondwater (mln m3) Totale wateraanvoer Zelfgewonnen zout/brak grondwater (mln m3) Totale wateraanvoer Zelfgewonnen zoet oppervlaktewater (mln m3) Totale wateraanvoer Zelfgewonnen zout/brak oppervlaktewater (mln m3) Minder dan 10 000 m3 per aansluiting Drinkwater van waterleidingbedrijf (mln m3) Minder dan 10 000 m3 per aansluiting Ander water van waterleidingbedrijf (mln m3) Minder dan 10 000 m3 per aansluiting Zelfgewonnen zoet grondwater (mln m3) Minder dan 10 000 m3 per aansluiting Zelfgewonnen zout/brak grondwater (mln m3) Minder dan 10 000 m3 per aansluiting Zelfgewonnen zoet oppervlaktewater (mln m3) Minder dan 10 000 m3 per aansluiting Zelfgewonnen zout/brak oppervlaktewater (mln m3) 10 000 m3 en meer per aansluiting Drinkwater van waterleidingbedrijf (mln m3) 10 000 m3 en meer per aansluiting Ander water van waterleidingbedrijf (mln m3) 10 000 m3 en meer per aansluiting Zelfgewonnen zoet grondwater (mln m3) 10 000 m3 en meer per aansluiting Zelfgewonnen zout/brak grondwater (mln m3) 10 000 m3 en meer per aansluiting Zelfgewonnen zoet oppervlaktewater (mln m3) 10 000 m3 en meer per aansluiting Zelfgewonnen zout/brak oppervlaktewater (mln m3)
11-14 Winning van delfstoffen Totaal Nederland 0,35 0,38 0,08 0,00 1,17 - 0,14 0,38 0,02 0,00 0,03 - 0,20 - 0,05 - 1,14 -
11-14 Winning van delfstoffen Waterbedrijf Groningen x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11-14 Winning van delfstoffen NUON Water Fryslân x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11-14 Winning van delfstoffen Waterleidingmaatschappij Drenthe x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11-14 Winning van delfstoffen Waterleidingmaatschappij Overijssel 0,01 - 0,00 - - - 0,01 - 0,00 - - - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Flevolandse Drinkwater Mij FDM - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Waterbedrijf Gelderland - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen NUON Water Gelderland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11-14 Winning van delfstoffen Bronwaterleiding Doorn - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Waterleidingbedrijf Midden-Nederland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11-14 Winning van delfstoffen Nutsbedrijf Amstelland - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Gemeentewaterleidingen Amsterdam x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11-14 Winning van delfstoffen PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 - 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Waterbedrijf Europoort x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11-14 Winning van delfstoffen Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 - 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Waterleidingmij Zuid-Holland Oost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Delta Nutsbedrijven x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11-14 Winning van delfstoffen Waterleiding Maatsch Noord-West-Brabant - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant 0,00 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Tilburgse Waterleidingmaatschappij - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Waterleidingmaatschappij Limburg 0,01 - 0,01 - 0,00 - 0,01 - 0,01 - 0,00 - - - - - - -
11-14 Winning van delfstoffen Nutsbedrijven Maastricht x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Totaal Nederland 51,01 3,04 70,69 2,54 117,26 3,08 2,33 0,09 27,06 0,25 3,43 - 48,68 2,95 43,64 2,30 113,83 3,08
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Waterbedrijf Groningen x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. NUON Water Fryslân 3,46 0,20 5,49 0,83 6,69 - 0,11 0,00 0,09 0,00 0,06 - 3,35 0,20 5,41 0,82 6,63 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Waterleidingmaatschappij Drenthe 0,33 0,09 3,48 - 2,67 - 0,06 0,00 3,13 - 2,42 - 0,27 0,09 0,35 - 0,25 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Waterleidingmaatschappij Overijssel 3,88 0,13 5,52 - 3,48 - 0,23 0,03 0,90 - 0,08 - 3,65 0,10 4,63 - 3,40 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Flevolandse Drinkwater Mij FDM x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Waterbedrijf Gelderland 2,37 0,03 9,16 - 0,95 - 0,27 0,00 4,94 - 0,18 - 2,10 0,03 4,22 - 0,76 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. NUON Water Gelderland 1,57 0,00 1,53 - 0,23 - 0,08 0,00 0,59 - 0,08 - 1,49 0,00 0,95 - 0,15 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Bronwaterleiding Doorn - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland 1,52 - 2,29 - - - 0,17 - 0,58 - - - 1,35 - 1,71 - - -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Nutsbedrijf Amstelland 0,05 0,00 0,00 0,00 0,06 - x x x x x x x x x x x x
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Gemeentewaterleidingen Amsterdam 1,79 0,15 0,84 0,09 1,20 - 0,07 0,01 0,00 0,01 0,01 - 1,72 0,14 0,84 0,08 1,20 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 6,12 0,30 2,14 0,22 30,70 0,10 0,15 0,01 0,03 0,01 0,04 - 5,98 0,29 2,11 0,21 30,66 0,10
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Waterbedrijf Europoort 6,27 0,18 7,47 0,20 10,59 0,25 0,09 0,01 0,00 0,01 0,01 - 6,18 0,17 7,47 0,19 10,58 0,25
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 1,72 0,20 0,84 0,12 1,79 - 0,11 0,01 0,01 0,01 0,01 - 1,62 0,19 0,83 0,11 1,78 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Waterleidingmij Zuid-Holland Oost 5,99 0,04 2,03 0,02 11,02 - 0,12 0,00 0,20 0,00 0,08 - 5,87 0,04 1,84 0,02 10,94 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Delta Nutsbedrijven 4,73 1,64 0,12 1,01 0,19 2,64 0,03 0,02 0,00 0,20 0,00 - 4,70 1,62 0,12 0,81 0,19 2,64
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Waterleiding Maatsch Noord-West-Brabant 3,12 0,04 6,88 - 2,62 - 0,19 0,00 3,35 - 0,13 - 2,93 0,04 3,52 - 2,50 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant 2,99 0,00 11,46 - 24,97 - 0,32 0,00 8,14 - 0,08 - 2,67 0,00 3,33 - 24,89 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Tilburgse Waterleidingmaatschappij 0,77 0,01 0,78 - 0,22 - 0,04 0,00 0,05 - 0,02 - 0,73 0,01 0,73 - 0,20 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Waterleidingmaatschappij Limburg 1,16 0,00 5,41 - 0,26 - 0,21 0,00 4,13 - 0,22 - 0,95 0,00 1,28 - 0,04 -
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. Nutsbedrijven Maastricht x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie Totaal Nederland 3,41 3,57 15,85 1,40 40,35 15,00 1,26 0,07 7,16 0,00 3,08 - 2,16 3,50 8,69 1,40 37,27 15,00
21+22 Papier- en grafische industrie Waterbedrijf Groningen 0,48 0,00 1,03 1,40 1,77 - 0,04 0,00 0,01 0,00 0,03 - 0,44 - 1,02 1,40 1,74 -
21+22 Papier- en grafische industrie NUON Water Fryslân 0,15 0,01 0,24 0,00 0,66 - 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 - 0,12 0,00 0,23 - 0,64 -
21+22 Papier- en grafische industrie Waterleidingmaatschappij Drenthe x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie Waterleidingmaatschappij Overijssel 0,20 0,01 0,02 - 0,09 - 0,12 0,00 0,02 - 0,02 - 0,08 0,01 0,01 - 0,07 -
21+22 Papier- en grafische industrie Flevolandse Drinkwater Mij FDM 0,02 0,00 0,00 - 0,00 - 0,02 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - - -
21+22 Papier- en grafische industrie Waterbedrijf Gelderland 0,35 0,00 8,46 - 0,15 - x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie NUON Water Gelderland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie Bronwaterleiding Doorn - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21+22 Papier- en grafische industrie Waterleidingbedrijf Midden-Nederland 0,24 0,00 0,04 - 0,02 - 0,10 0,00 0,02 - 0,00 - 0,14 0,00 0,02 - 0,01 -
21+22 Papier- en grafische industrie Nutsbedrijf Amstelland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie Gemeentewaterleidingen Amsterdam 0,18 0,02 0,04 0,00 0,09 - x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie Waterbedrijf Europoort 0,14 0,01 0,03 0,00 0,09 - 0,07 0,01 0,02 0,00 0,06 - 0,06 0,00 0,01 - 0,03 -
21+22 Papier- en grafische industrie Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 0,14 0,02 0,02 0,00 0,07 - 0,06 0,01 0,02 0,00 0,07 - 0,08 0,01 - - - -
21+22 Papier- en grafische industrie Waterleidingmij Zuid-Holland Oost 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 - 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 - - - - - - -
21+22 Papier- en grafische industrie Delta Nutsbedrijven 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 - 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 - - - - - - -
21+22 Papier- en grafische industrie Waterleiding Maatsch Noord-West-Brabant x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie Tilburgse Waterleidingmaatschappij x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie Waterleidingmaatschappij Limburg 0,29 0,00 0,35 - 5,78 - x x x x x x x x x x x x
21+22 Papier- en grafische industrie Nutsbedrijven Maastricht x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 Raffinaderijen Totaal Nederland 12,36 15,10 0,04 0,12 720,73 317,50 0,04 0,07 0,04 0,12 - 0,11 12,32 15,03 0,00 - 720,73 317,39
23 Raffinaderijen Waterbedrijf Groningen x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 Raffinaderijen NUON Water Fryslân - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen Waterleidingmaatschappij Drenthe - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen Waterleidingmaatschappij Overijssel x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 Raffinaderijen Flevolandse Drinkwater Mij FDM - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen Waterbedrijf Gelderland - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen NUON Water Gelderland - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen Bronwaterleiding Doorn - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen Waterleidingbedrijf Midden-Nederland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 Raffinaderijen Nutsbedrijf Amstelland - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen Gemeentewaterleidingen Amsterdam x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 Raffinaderijen PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 0,04 0,02 0,04 0,12 - 0,52 x x x x x x x x x x x x
23 Raffinaderijen Waterbedrijf Europoort 12,11 12,16 - - 720,73 314,57 x x x x x x x x x x x x
23 Raffinaderijen Duinwaterbedrijf Zuid-Holland - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen Waterleidingmij Zuid-Holland Oost x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 Raffinaderijen Delta Nutsbedrijven x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 Raffinaderijen Waterleiding Maatsch Noord-West-Brabant x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 Raffinaderijen Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen Tilburgse Waterleidingmaatschappij - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen Waterleidingmaatschappij Limburg - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Raffinaderijen Nutsbedrijven Maastricht - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 Chemische industrie Totaal Nederland 24,41 46,58 26,23 0,83 288,13 1.055,70 x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie Waterbedrijf Groningen 1,96 2,24 0,11 - 48,87 1,94 0,03 0,84 0,02 - 44,22 - 1,93 1,40 0,09 - 4,65 1,94
24 Chemische industrie NUON Water Fryslân 0,16 0,01 0,08 - 0,00 - x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie Waterleidingmaatschappij Drenthe 0,22 1,09 0,78 - 0,08 - 0,00 1,07 - - - - 0,21 0,02 0,78 - 0,08 -
24 Chemische industrie Waterleidingmaatschappij Overijssel 0,59 0,08 1,10 - 32,36 - 0,05 0,00 0,01 - 0,00 - 0,55 0,08 1,09 - 32,36 -
24 Chemische industrie Flevolandse Drinkwater Mij FDM 0,08 0,03 0,04 - - - x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie Waterbedrijf Gelderland 0,49 0,03 3,32 - 0,10 - x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie NUON Water Gelderland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie Bronwaterleiding Doorn - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 Chemische industrie Waterleidingbedrijf Midden-Nederland 0,95 0,39 1,41 - 3,61 - 0,09 0,02 0,06 - 0,39 - 0,87 0,37 1,35 - 3,22 -
24 Chemische industrie Nutsbedrijf Amstelland - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 Chemische industrie Gemeentewaterleidingen Amsterdam x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie Waterbedrijf Europoort 8,89 12,63 6,28 0,17 98,06 438,28 x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie Duinwaterbedrijf Zuid-Holland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie Waterleidingmij Zuid-Holland Oost 0,84 0,01 1,20 - 36,98 - 0,03 0,01 0,01 - - - 0,82 - 1,19 - 36,98 -
24 Chemische industrie Delta Nutsbedrijven 0,42 12,02 0,00 0,52 2,98 569,63 0,03 1,13 - 0,50 - 28,78 0,40 10,89 0,00 0,02 2,98 540,85
24 Chemische industrie Waterleiding Maatsch Noord-West-Brabant 1,38 3,78 0,49 - 0,66 - x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant 2,39 0,00 0,82 - 0,01 - 0,09 0,00 0,02 - 0,00 - 2,30 0,00 0,81 - 0,01 -
24 Chemische industrie Tilburgse Waterleidingmaatschappij x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 Chemische industrie Waterleidingmaatschappij Limburg 1,00 12,27 2,45 - 18,04 - 0,06 8,03 0,11 - 9,57 - 0,95 4,25 2,34 - 8,46 -
24 Chemische industrie Nutsbedrijven Maastricht 0,07 - 0,53 - 1,63 - x x x x x x x x x x x x
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Totaal Nederland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Waterbedrijf Groningen 0,78 0,01 0,28 0,00 0,20 - 0,12 0,01 0,03 0,00 0,20 - 0,67 - 0,25 - - -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind NUON Water Fryslân 0,30 0,01 0,06 0,00 0,07 - x x x x x x x x x x x x
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Waterleidingmaatschappij Drenthe 0,30 0,00 0,04 - 0,37 - 0,12 0,00 0,04 - 0,04 - 0,18 0,00 0,01 - 0,32 -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Waterleidingmaatschappij Overijssel 1,19 0,05 0,66 - 0,43 - 0,36 0,04 0,58 - 0,03 - 0,82 0,01 0,08 - 0,40 -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Flevolandse Drinkwater Mij FDM 0,03 0,00 0,00 - 0,00 - 0,03 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - - -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Waterbedrijf Gelderland 0,72 0,20 1,55 - 1,20 - 0,37 0,00 0,42 - 0,20 - 0,35 0,19 1,13 - 1,00 -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind NUON Water Gelderland 0,77 0,00 0,99 - 0,14 - 0,14 0,00 0,40 - 0,14 - 0,63 - 0,58 - - -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Bronwaterleiding Doorn x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Waterleidingbedrijf Midden-Nederland 0,38 0,00 0,40 - 0,06 - 0,23 0,00 0,11 - 0,06 - 0,15 0,00 0,30 - 0,00 -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Nutsbedrijf Amstelland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Gemeentewaterleidingen Amsterdam 0,08 0,02 0,15 0,00 0,03 - 0,08 0,02 0,15 0,00 0,03 - - - - - - -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Waterbedrijf Europoort 0,41 0,04 0,09 0,00 1,47 - 0,29 0,04 0,09 0,00 0,13 - 0,13 0,00 - - 1,33 -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 0,06 0,01 0,02 0,00 0,03 - 0,06 0,01 0,02 0,00 0,03 - - - - - - -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Waterleidingmij Zuid-Holland Oost x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Delta Nutsbedrijven x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Waterleiding Maatsch Noord-West-Brabant 0,59 0,00 0,81 - 1,71 - 0,24 0,00 0,60 - 0,06 - 0,36 0,00 0,21 - 1,65 -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant 2,07 0,54 3,03 - 0,93 - 0,50 0,11 0,34 - 0,39 - 1,57 0,43 2,69 - 0,54 -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Tilburgse Waterleidingmaatschappij 0,13 0,00 0,03 - 0,01 - 0,05 0,00 0,02 - 0,01 - 0,08 - 0,01 - - -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Waterleidingmaatschappij Limburg 1,51 0,03 0,91 - 0,62 - 0,41 0,02 0,24 - 0,52 - 1,10 0,01 0,67 - 0,10 -
27-33 Metaal(prod-),machine-,apparaatind Nutsbedrijven Maastricht 0,05 0,00 0,04 - 0,45 - 0,05 0,00 0,04 - 0,45 - - - - - - -
Overige industrie, niet gespecificeerd Totaal Nederland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Overige industrie, niet gespecificeerd Waterbedrijf Groningen 0,36 0,01 0,82 0,00 0,64 - 0,11 0,01 0,82 0,00 0,61 - 0,25 - - - 0,04 -
Overige industrie, niet gespecificeerd NUON Water Fryslân 0,47 0,14 0,63 0,01 0,49 - 0,14 0,02 0,09 0,00 0,29 - 0,33 0,11 0,54 0,01 0,20 -
Overige industrie, niet gespecificeerd Waterleidingmaatschappij Drenthe x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Overige industrie, niet gespecificeerd Waterleidingmaatschappij Overijssel x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Overige industrie, niet gespecificeerd Flevolandse Drinkwater Mij FDM x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Overige industrie, niet gespecificeerd Waterbedrijf Gelderland 0,73 0,13 2,93 - 1,28 - 0,46 0,12 2,29 - 1,28 - 0,26 0,02 0,63 - 0,00 -
Overige industrie, niet gespecificeerd NUON Water Gelderland 0,27 0,01 0,83 - 0,03 - 0,09 0,01 0,56 - 0,03 - 0,17 0,00 0,27 - - -
Overige industrie, niet gespecificeerd Bronwaterleiding Doorn - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Overige industrie, niet gespecificeerd Waterleidingbedrijf Midden-Nederland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Overige industrie, niet gespecificeerd Nutsbedrijf Amstelland - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Overige industrie, niet gespecificeerd Gemeentewaterleidingen Amsterdam 0,07 0,06 0,03 0,01 0,21 - x x x x x x x x x x x x
Overige industrie, niet gespecificeerd PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 0,53 0,56 0,26 0,26 3,17 - 0,18 0,50 0,20 0,20 0,06 - 0,35 0,06 0,06 0,06 3,11 -
Overige industrie, niet gespecificeerd Waterbedrijf Europoort 0,61 0,04 0,07 0,40 0,06 - 0,15 0,04 0,06 0,00 0,05 - 0,47 0,00 0,01 0,40 0,01 -
Overige industrie, niet gespecificeerd Duinwaterbedrijf Zuid-Holland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Overige industrie, niet gespecificeerd Waterleidingmij Zuid-Holland Oost 0,58 0,17 0,25 0,01 0,18 - 0,21 0,03 0,24 0,00 0,04 - 0,37 0,14 0,01 0,01 0,14 -
Overige industrie, niet gespecificeerd Delta Nutsbedrijven 0,26 0,06 0,04 0,00 0,01 - 0,07 0,06 0,02 0,00 0,01 - 0,19 - 0,02 - - -
Overige industrie, niet gespecificeerd Waterleiding Maatsch Noord-West-Brabant 0,64 0,08 1,04 - 0,17 - 0,30 0,08 0,83 - 0,17 - 0,34 - 0,21 - - -
Overige industrie, niet gespecificeerd Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Overige industrie, niet gespecificeerd Tilburgse Waterleidingmaatschappij 0,38 0,28 0,63 - 0,03 - 0,12 0,04 0,50 - 0,03 - 0,26 0,24 0,12 - - -
Overige industrie, niet gespecificeerd Waterleidingmaatschappij Limburg 1,27 0,01 1,51 - 0,10 - x x x x x x x x x x x x
Overige industrie, niet gespecificeerd Nutsbedrijven Maastricht 0,09 0,00 2,39 - 1,03 - x x x x x x x x x x x x
15-37 Industrie Totaal Nederland 111,84 103,54 141,89 21,91 1.209,95 1.586,39 11,34 12,75 57,10 1,07 76,96 29,19 100,51 90,78 84,79 20,83 1.132,98 1.557,20
15-37 Industrie Waterbedrijf Groningen 5,52 2,29 7,35 1,44 71,10 2,02 0,35 0,86 1,78 0,00 45,07 - 5,17 1,43 5,57 1,44 26,03 2,02
15-37 Industrie NUON Water Fryslân 4,54 0,37 6,51 0,84 7,91 - 0,43 0,05 0,30 0,00 0,44 - 4,11 0,31 6,21 0,84 7,47 -
15-37 Industrie Waterleidingmaatschappij Drenthe 1,15 1,19 5,02 - 3,26 - 0,28 1,08 3,38 - 2,48 - 0,87 0,11 1,64 - 0,78 -
15-37 Industrie Waterleidingmaatschappij Overijssel 7,30 0,36 13,23 - 39,37 - 1,20 0,15 5,35 - 0,30 - 6,10 0,21 7,88 - 39,07 -
15-37 Industrie Flevolandse Drinkwater Mij FDM 1,32 0,03 0,18 - 0,00 - 0,12 0,00 0,01 - 0,00 - 1,21 0,03 0,16 - - -
15-37 Industrie Waterbedrijf Gelderland 4,66 0,39 25,43 - 3,67 - 1,33 0,12 11,95 - 1,70 - 3,33 0,27 13,48 - 1,97 -
15-37 Industrie NUON Water Gelderland 3,01 0,02 12,33 - 13,97 - 0,43 0,02 9,65 - 8,67 - 2,58 0,00 2,68 - 5,30 -
15-37 Industrie Bronwaterleiding Doorn x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15-37 Industrie Waterleidingbedrijf Midden-Nederland 3,36 0,41 4,48 - 3,82 - 0,76 0,04 1,02 - 0,58 - 2,60 0,37 3,46 - 3,23 -
15-37 Industrie Nutsbedrijf Amstelland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15-37 Industrie Gemeentewaterleidingen Amsterdam x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15-37 Industrie PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15-37 Industrie Waterbedrijf Europoort 28,43 25,07 13,94 0,77 831,00 753,10 x x x x x x x x x x x x
15-37 Industrie Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 2,69 0,36 1,15 0,14 4,21 1,32 0,30 0,09 0,11 0,01 0,16 - 2,39 0,27 1,03 0,13 4,05 1,32
15-37 Industrie Waterleidingmij Zuid-Holland Oost 7,75 0,23 3,88 0,03 70,75 - 0,60 0,05 0,75 0,00 1,04 - 7,16 0,18 3,12 0,03 69,71 -
15-37 Industrie Delta Nutsbedrijven 5,72 16,64 0,22 1,53 3,25 595,38 0,23 1,22 0,08 0,70 0,08 28,78 5,50 15,42 0,13 0,83 3,17 566,60
15-37 Industrie Waterleiding Maatsch Noord-West-Brabant 5,83 3,90 9,32 - 5,17 - 0,86 0,08 4,88 - 0,36 - 4,97 3,82 4,44 - 4,81 -
15-37 Industrie Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant 9,42 0,57 16,48 - 28,87 - 1,35 0,14 9,49 - 0,77 - 8,07 0,44 6,99 - 28,10 -
15-37 Industrie Tilburgse Waterleidingmaatschappij 1,62 0,28 3,65 - 1,40 - 0,23 0,04 0,58 - 0,05 - 1,39 0,24 3,07 - 1,35 -
15-37 Industrie Waterleidingmaatschappij Limburg 5,23 12,32 10,64 - 24,80 - 1,03 8,06 5,13 - 12,66 - 4,21 4,26 5,51 - 12,14 -
15-37 Industrie Nutsbedrijven Maastricht 0,36 0,00 3,81 - 30,43 - x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Totaal Nederland 1,46 0,82 1,43 - 6.205,31 4.378,07 0,03 0,33 0,13 - 4.170,02 - 1,42 0,50 1,31 - 2.035,29 4.378,07
40 Elektriciteitscentrales Waterbedrijf Groningen x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales NUON Water Fryslân x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Waterleidingmaatschappij Drenthe - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Elektriciteitscentrales Waterleidingmaatschappij Overijssel x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Flevolandse Drinkwater Mij FDM x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Waterbedrijf Gelderland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales NUON Water Gelderland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Bronwaterleiding Doorn - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Elektriciteitscentrales Waterleidingbedrijf Midden-Nederland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Nutsbedrijf Amstelland - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Elektriciteitscentrales Gemeentewaterleidingen Amsterdam x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Waterbedrijf Europoort x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Duinwaterbedrijf Zuid-Holland x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Waterleidingmij Zuid-Holland Oost - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Elektriciteitscentrales Delta Nutsbedrijven x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Waterleiding Maatsch Noord-West-Brabant x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Elektriciteitscentrales Tilburgse Waterleidingmaatschappij - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Elektriciteitscentrales Waterleidingmaatschappij Limburg x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 Elektriciteitscentrales Nutsbedrijven Maastricht - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar over 2001
Frequentie: stopgezet per 1 januari 2004.

Toelichting onderwerpen

Totale wateraanvoer
Drinkwater van waterleidingbedrijf
Ander water van waterleidingbedrijf
Zelfgewonnen zoet grondwater
Zelfgewonnen zout/brak grondwater
Zelfgewonnen zoet oppervlaktewater
Zelfgewonnen zout/brak oppervlaktewater
Minder dan 10 000 m3 per aansluiting
Minder dan 10 000 m3 drinkwater per aansluiting
Drinkwater van waterleidingbedrijf
Ander water van waterleidingbedrijf
Zelfgewonnen zoet grondwater
Zelfgewonnen zout/brak grondwater
Zelfgewonnen zoet oppervlaktewater
Zelfgewonnen zout/brak oppervlaktewater
10 000 m3 en meer per aansluiting
10 000 m3 en meer drinkwater per aansluiting
Drinkwater van waterleidingbedrijf
Ander water van waterleidingbedrijf
Zelfgewonnen zoet grondwater
Zelfgewonnen zout/brak grondwater
Zelfgewonnen zoet oppervlaktewater
Zelfgewonnen zout/brak oppervlaktewater