Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak dienstverlening de volgende
uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten en financieel resultaat.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches.
De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het verslagjaar
'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of meer mensen per
week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven waar minder werd
gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
Alle overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die tijdens het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar: 2000-2005
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd
krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die
het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp van
het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder meer deze wijzigingen
zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van
voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor gekozen te starten met een
nieuwe tabel met uitkomsten vanaf het verslagjaar 2006 (zie verwijzing in
paragraaf 3).

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

SBI 93 Perioden Bedrijven (aantal) ArbeidWerkzame personen FTE eind september (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetInkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro)
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2004 21.460 135,9 64.582 62.797 51.709 1.786
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2005 21.745 133,8 64.646 63.033 51.566 1.621
55 Horeca 2004 36.320 205,9 14.222 12.885 3.969 1.337
55 Horeca 2005 36.635 214,6 14.826 13.225 4.058 1.602
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2004 4.715 22,7 7.572 7.056 3.182 517
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2005 4.470 22,8 7.549 6.868 3.017 681
72 Computerservice- en .. 2004 18.495 109,9 13.710 12.577 . 1.132
72 Computerservice- en .. 2005 17.630 123,8 15.559 13.860 3.805 1.699
74 Overige zakelijke dienstverlening 2004 105.860 541,2 59.364 52.252 15.886 7.112
74 Overige zakelijke dienstverlening 2005 110.240 567,9 63.703 55.506 17.560 8.197
Bron: CBS
Verklaring van tekens