Verzekeraars en pensioenfondsen; mutaties beleggingen, 2002 - 2005

Verzekeraars en pensioenfondsen; mutaties beleggingen, 2002 - 2005

Institutionele beleggers Langlopende beleggingen Perioden Stand eind kwartaal (mln euro)
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2002, 1e kwartaal 20.346,6
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2002, 2e kwartaal 20.182,4
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2002, 3e kwartaal 19.822,8
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2002, 4e kwartaal 19.434,6
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2003, 1e kwartaal 18.866,9
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2003, 2e kwartaal 19.044,2
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2003, 3e kwartaal 18.960,9
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2003, 4e kwartaal 18.765,4
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2004, 1e kwartaal 18.495,2
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2004, 2e kwartaal 18.376,8
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2004, 3e kwartaal 18.508,4
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2004, 4e kwartaal 18.296,9
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2005, 1e kwartaal 17.524,4
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2005, 2e kwartaal 17.567,8
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2005, 3e kwartaal 17.133,8
Totaal institutionele beleggers Onr.goed.niet in eigen gebruik, woningen 2005, 4e kwartaal 17.521,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Mutaties in beleggingen ten behoeve van de kwartaalsector rekeningen
naar richtlijn van de Europese Unie.
Stand begin kwartaal, aankoop, verkoop, herwaarderingen,
overige mutaties en stand eind kwartaal van onroerend goederen niet
in eigen gebruik (woningen en overige), obligaties, aandelen en
deelnemingen (beleggingsinstellingen, overig beursgenoteerd en overig
niet-beursgenoteerd)en lang krediet u/g (woninghypotheken en overig).

Toelichting bij cijfers eerste kwartaal 2005:
De cijfers van deze statistiek worden in het eerste kwartaal van 2005 door
enkele bijzondere ontwikkelingen sterk beïnvloed. Bij de interpretatie van
deze cijfers moet hiermee rekening worden gehouden omdat ze tot een ander
beeld leiden dan de tabellen laten zien.
- Er is sprake van grote overige mutaties in het eerste kwartaal van 2005
als gevolg van de overgang op het nieuwe rapportagesysteem IFRS bij
diverse berichtgevers.
- In de balanstabel laten de verzekeraars een daling van hun beleggingen in
onroerend goed zien van bijna 29%. Dit is geheel toe te schrijven aan de
deconsolidatie (-2,3 mld euro) van een deelneming in onroerend goed. De
deconsolidatie is ook verantwoord onder overige mutaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2002
Frequentie: per kwartaal

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of
bijstellingen doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven
onder punt 4.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Stand eind kwartaal
Marktwaarde van de portefeuille aan het eind van het kwartaal.