Verzekeraars en pensioenfondsen; balans, 2002 - 2005

Verzekeraars en pensioenfondsen; balans, 2002 - 2005

Institutionele beleggers Perioden Activa Onroerende goed.niet in eigen gebruik Woningen Woningen binnenland (mln euro)
Alle institutionele beleggers 2002, 1e kwartaal 20.328,7
Alle institutionele beleggers 2002, 2e kwartaal 20.166,8
Alle institutionele beleggers 2002, 3e kwartaal 19.810,5
Alle institutionele beleggers 2002, 4e kwartaal 19.420,6
Alle institutionele beleggers 2003, 1e kwartaal 18.846,6
Alle institutionele beleggers 2003, 2e kwartaal 19.022,7
Alle institutionele beleggers 2003, 3e kwartaal 18.941,4
Alle institutionele beleggers 2003, 4e kwartaal 18.743,3
Alle institutionele beleggers 2004, 1e kwartaal 18.330,1
Alle institutionele beleggers 2004, 2e kwartaal 18.231,4
Alle institutionele beleggers 2004, 3e kwartaal 18.362,5
Alle institutionele beleggers 2004, 4e kwartaal 18.162,9
Alle institutionele beleggers 2005, 1e kwartaal 17.379,3
Alle institutionele beleggers 2005, 2e kwartaal 17.415,4
Alle institutionele beleggers 2005, 3e kwartaal 16.979,7
Alle institutionele beleggers 2005, 4e kwartaal 17.352,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van de omvang en samenstelling van de belangrijkste balansposten
van de volgende groepen instellingen:
-verzekeringsconcerns
-pensioenfondsen
-sociale fondsen.

Toelichting bij cijfers eerste kwartaal 2005:
De cijfers van deze statistiek worden in het eerste kwartaal van 2005 door
enkele bijzondere ontwikkelingen sterk beïnvloed. Bij de interpretatie van
deze cijfers moet hiermee rekening worden gehouden omdat ze tot een ander
beeld leiden dan de tabellen laten zien.
- Er is sprake van grote overige mutaties in het eerste kwartaal van 2005
als gevolg van de overgang op het nieuwe rapportagesysteem IFRS bij diverse
berichtgevers.
- In de balanstabel laten de verzekeraars een daling van hun beleggingen in
onroerend goed zien van bijna 29%. Dit is geheel toe te schrijven aan de
deconsolidatie (-2,3 mld euro) van een deelneming in onroerend goed. De
deconsolidatie is ook verantwoord onder overige mutaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2002
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of
bijstellingen doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven
onder punt 4.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Activa
Onroerende goed.niet in eigen gebruik
Woningen
Niet in eigen gebruik.
Woningen binnenland