Vacatures overheid; bedrijfsgrootte, beroepsniveau, opleiding, 2000 - 2008


Deze tabel bevat het aantal openstaande vacatures volgens de
structuurenquête per 30 september bij de overheid.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- bedrijfsgrootte;
- soort vacature;
- beroep volgens de Standaard Beroepenclassificatie (SBC) 1992;
- opleiding volgens Standaard Onderwijsindeling (SOI) 1998;

Gegevens beschikbaar: 2000 - 2008
Gegevens over beroep en opleiding 2004 zijn niet beschikbaar.
Frequentie: stopgezet
Reden van stopzetting:
De publicatie van vacatures vindt alleen nog plaats volgens de
Standaardbedrijfsindeling 2008. Deze tabel wordt daarom niet meer
aangevuld. Er is voor deze tabel op dit moment nog geen
vervangende tabel.

Vacatures overheid; bedrijfsgrootte, beroepsniveau, opleiding, 2000 - 2008

Soort vacature Regio Perioden Totaal aantal vacatures (x 1 000) Vacatures naar bedrijfsgrootteBedrijfsgrootte < 10 werknemers (x 1 000) Vacatures naar bedrijfsgrootteBedrijfsgrootte 10-99 werknemers (x 1 000) Vacatures naar bedrijfsgrootteBedrijfsgrootte >= 100 werknemers (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau1. Elementaire beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau2. Lagere beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau4. Middelbare beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau6. Hogere beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau8. Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau9. Onbekend (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau2. Lager onderwijs (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau3. Voortgezet onderwijs, lagere trap (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau4. Voortgezet onderwijs, hogere trap (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau5. Hoger onderwijs, 1e trap (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau6/7. Hoger onderwijs, 2e/3e trap (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau9. Onbekend (x 1 000)
Totaal aantal vacatures Nederland 2003 8,8 0,0 0,8 8,0 0,1 0,9 2,8 3,7 1,3 . 0,0 0,0 0,9 3,0 3,9 1,0
Totaal aantal vacatures Nederland 2004 8,5 0,0 0,6 7,9 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Nederland 2006 12,3 0,0 1,0 11,2 0,2 0,7 4,3 5,8 1,2 . 0,0 0,8 3,5 5,5 2,5 .
Totaal aantal vacatures Nederland 2008 22,1 0,1 0,9 21,0 0,4 0,6 4,8 7,3 1,5 7,5 0,0 0,7 3,4 8,0 2,4 7,5
Totaal aantal vacatures Groningen (PV) 2003 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1
Totaal aantal vacatures Groningen (PV) 2004 0,4 0,0 0,0 0,4 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Groningen (PV) 2006 0,4 . 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 . . 0,0 0,1 0,2 0,1 .
Totaal aantal vacatures Groningen (PV) 2008 0,4 . 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 . . 0,0 0,1 0,2 0,1 .
Totaal aantal vacatures Friesland (PV) 2003 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Totaal aantal vacatures Friesland (PV) 2004 0,3 0,0 0,0 0,3 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Friesland (PV) 2006 0,4 . 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 . . 0,0 0,1 0,3 0,0 .
Totaal aantal vacatures Friesland (PV) 2008 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 . . 0,0 0,1 0,3 0,0 .
Totaal aantal vacatures Drenthe (PV) 2003 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Totaal aantal vacatures Drenthe (PV) 2004 0,3 0,0 0,0 0,3 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Drenthe (PV) 2006 0,3 . 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 . . 0,0 0,1 0,2 0,0 .
Totaal aantal vacatures Drenthe (PV) 2008 0,4 . 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 . . 0,0 0,1 0,3 0,0 .
Totaal aantal vacatures Overijssel (PV) 2003 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,1 0,4 0,1 . 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0
Totaal aantal vacatures Overijssel (PV) 2004 0,6 0,0 0,0 0,5 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Overijssel (PV) 2006 0,6 . 0,0 0,6 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 . . 0,1 0,2 0,3 0,0 .
Totaal aantal vacatures Overijssel (PV) 2008 1,1 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,1 . 0,0 0,0 0,3 0,7 0,1 .
Totaal aantal vacatures Flevoland (PV) 2003 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Totaal aantal vacatures Flevoland (PV) 2004 0,1 0,0 0,0 0,1 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Flevoland (PV) 2006 0,2 0,0 . 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 .
Totaal aantal vacatures Flevoland (PV) 2008 0,2 . 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 . . 0,0 0,0 0,1 0,0 .
Totaal aantal vacatures Gelderland (PV) 2003 1,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,1 0,3 0,5 0,1 . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 0,1
Totaal aantal vacatures Gelderland (PV) 2004 1,1 0,0 0,1 0,9 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Gelderland (PV) 2006 1,6 0,0 0,1 1,5 0,0 0,1 0,7 0,5 0,3 . 0,0 0,1 0,6 0,7 0,3 .
Totaal aantal vacatures Gelderland (PV) 2008 1,6 0,0 0,1 1,5 0,0 0,1 0,7 0,5 0,1 . 0,0 0,2 0,6 0,6 0,1 .
Totaal aantal vacatures Utrecht (PV) 2003 0,8 0,0 0,1 0,8 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2 . 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2
Totaal aantal vacatures Utrecht (PV) 2004 0,6 0,0 0,0 0,5 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Utrecht (PV) 2006 0,7 . 0,1 0,6 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 . . 0,0 0,2 0,3 0,1 .
Totaal aantal vacatures Utrecht (PV) 2008 1,2 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,4 0,7 0,1 . 0,0 0,0 0,3 0,8 0,1 .
Totaal aantal vacatures Noord-Holland (PV) 2003 1,4 0,0 0,1 1,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,1 . 0,0 0,0 0,2 0,5 0,6 0,1
Totaal aantal vacatures Noord-Holland (PV) 2004 1,1 0,0 0,1 1,0 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Noord-Holland (PV) 2006 2,1 . 0,2 2,0 0,1 0,1 0,9 0,9 0,2 . . 0,1 0,7 0,9 0,3 .
Totaal aantal vacatures Noord-Holland (PV) 2008 2,6 0,0 0,1 2,5 0,1 0,2 1,1 0,9 0,3 . 0,0 0,2 0,6 1,6 0,3 .
Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (PV) 2003 2,5 0,0 0,2 2,2 0,0 0,2 0,7 0,9 0,5 . 0,0 0,0 0,2 0,8 0,9 0,5
Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (PV) 2004 2,1 0,0 0,1 2,0 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (PV) 2006 3,6 . 0,3 3,3 0,0 0,1 1,0 2,0 0,3 . 0,0 0,2 0,8 1,3 1,3 .
Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (PV) 2008 4,0 0,0 0,3 3,7 0,1 0,1 1,0 2,5 0,4 . 0,0 0,1 0,7 2,0 1,3 .
Totaal aantal vacatures Zeeland (PV) 2003 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Totaal aantal vacatures Zeeland (PV) 2004 0,1 0,0 0,0 0,1 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Zeeland (PV) 2006 0,3 . 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 . . 0,0 0,0 0,2 0,0 .
Totaal aantal vacatures Zeeland (PV) 2008 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 . 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 .
Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (PV) 2003 0,9 0,0 0,1 0,8 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1 . 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1
Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (PV) 2004 1,4 0,0 0,1 1,3 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (PV) 2006 1,4 . 0,0 1,3 0,0 0,1 0,6 0,6 0,1 . 0,0 0,1 0,5 0,6 0,1 .
Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (PV) 2008 1,8 0,0 0,2 1,6 0,0 0,1 0,5 1,0 0,1 . 0,0 0,1 0,5 1,0 0,2 .
Totaal aantal vacatures Limburg (PV) 2003 0,4 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 . 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
Totaal aantal vacatures Limburg (PV) 2004 0,5 0,0 0,1 0,4 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Limburg (PV) 2006 0,7 . 0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 . . 0,0 0,2 0,3 0,1 .
Totaal aantal vacatures Limburg (PV) 2008 0,7 . 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens