Vacatures overheid; bedrijfsgrootte, beroepsniveau, opleiding, 2000 - 2008

Vacatures overheid; bedrijfsgrootte, beroepsniveau, opleiding, 2000 - 2008

Soort vacature Overheidssectoren Perioden Totaal aantal vacatures (x 1 000) Vacatures naar bedrijfsgrootte < 10 werknemers (x 1 000) Vacatures naar bedrijfsgrootte 10-99 werknemers (x 1 000) Vacatures naar bedrijfsgrootte >= 100 werknemers (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau 1. Elementaire beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau 2. Lagere beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau 4. Middelbare beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau 6. Hogere beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau 8. Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroepsniveau 9. Beroep onbekend (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau 2. Lager onderwijs (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau 3. Voortgezet onderwijs, lagere trap (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau 4. Voortgezet onderwijs, hogere trap (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau 5. Hoger onderwijs, 1e trap (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau 6/7. Hoger onderwijs, 2e/3e trap (x 1 000) Vacatures naar opleidingsniveau 9. Onbekend (x 1 000)
Totaal aantal vacatures Totaal overheidssectoren 2003 8,8 0,0 0,8 8,0 0,1 0,9 2,8 3,7 1,3 . 0,0 0,0 0,9 3,0 3,9 1,0
Totaal aantal vacatures Totaal overheidssectoren 2004 8,5 0,0 0,6 7,9 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Totaal overheidssectoren 2006 12,3 0,0 1,0 11,2 0,2 0,7 4,3 5,8 1,2 . 0,0 0,8 3,5 5,5 2,5 .
Totaal aantal vacatures Totaal overheidssectoren 2008 22,1 0,1 0,9 21,0 0,4 0,6 4,8 7,3 1,5 7,5 0,0 0,7 3,4 8,0 2,4 7,5
Totaal aantal vacatures Rijksoverheid 2003 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 . 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 .
Totaal aantal vacatures Rijksoverheid 2004 0,6 . . 0,6 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Rijksoverheid 2006 1,5 . . 1,5 0,0 0,0 0,5 0,8 0,2 . . 0,1 0,4 0,3 0,8 .
Totaal aantal vacatures Rijksoverheid 2008 1,5 . 0,0 1,5 . . 0,4 1,0 0,1 . . . 0,3 0,2 1,0 .
Totaal aantal vacatures Provincies 2003 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 . 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0 .
Totaal aantal vacatures Provincies 2004 0,3 . . 0,3 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Provincies 2006 0,5 . . 0,5 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 . . 0,1 0,1 0,2 0,2 .
Totaal aantal vacatures Provincies 2008 0,6 . . 0,6 . 0,0 0,1 0,5 0,0 . . 0,0 0,0 0,4 0,1 .
Totaal aantal vacatures Gemeenten 2003 3,4 0,0 0,3 3,0 0,1 0,5 1,0 1,4 0,4 . 0,0 0,5 1,2 1,4 0,3 .
Totaal aantal vacatures Gemeenten 2004 3,4 . 0,3 3,0 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Gemeenten 2006 4,1 . 0,5 3,6 0,1 0,3 1,5 1,9 0,3 . 0,0 0,3 1,2 2,0 0,5 .
Totaal aantal vacatures Gemeenten 2008 5,7 0,0 0,5 5,2 0,3 0,4 2,0 2,3 0,7 . 0,0 0,5 1,5 3,3 0,4 .
Totaal aantal vacatures Onderwijs 2003 3,4 0,0 0,4 3,0 0,0 0,1 1,0 1,7 0,5 . 0,0 0,1 1,0 1,8 0,5 .
Totaal aantal vacatures Onderwijs 2004 3,7 0,0 0,2 3,4 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Onderwijs 2006 4,9 0,0 0,5 4,3 0,1 0,2 1,3 2,8 0,6 . 0,0 0,2 0,9 2,8 1,0 .
Totaal aantal vacatures Onderwijs 2008 5,5 0,1 0,4 5,0 0,1 0,1 1,5 3,2 0,6 . 0,0 0,1 0,8 3,7 0,8 .
Totaal aantal vacatures Politie 2003 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 . 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 .
Totaal aantal vacatures Politie 2004 0,3 . . 0,3 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Politie 2006 1,1 . . 1,1 0,0 0,1 0,9 0,1 0,0 . 0,0 0,1 0,9 0,2 0,0 .
Totaal aantal vacatures Politie 2008 0,8 . . 0,8 0,0 0,1 0,7 0,1 0,0 . . 0,1 0,6 0,1 0,0 .
Totaal aantal vacatures Defensie 2003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .
Totaal aantal vacatures Defensie 2004 0,0 . . 0,0 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Defensie 2006 0,0 . . 0,0 0,0 . . . . . . . 0,0 . . .
Totaal aantal vacatures Defensie 2008 7,5 . . 7,5 . . . . . 7,5 . . . . . 7,5
Totaal aantal vacatures Rechterlijke macht 2003 . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Rechterlijke macht 2004 . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Rechterlijke macht 2006 0,1 . . 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 0,0 .
Totaal aantal vacatures Rechterlijke macht 2008 0,1 . . 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 0,0 .
Totaal aantal vacatures Waterschappen 2003 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 .
Totaal aantal vacatures Waterschappen 2004 0,2 . . 0,2 . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal vacatures Waterschappen 2006 0,1 . 0,0 0,1 . 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 . .
Totaal aantal vacatures Waterschappen 2008 0,4 . . 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 . . 0,0 0,1 0,2 0,1 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande vacatures volgens de
structuurenquête per 30 september bij de overheid.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- overheidssector;
- bedrijfsgrootte;
- soort vacature;
- beroep volgens de Standaard Beroepenclassificatie (SBC) 1992;
- opleiding volgens Standaard Onderwijsindeling (SOI) 1998;

Gegevens beschikbaar: 2000 - 2008
Gegevens over beroep en opleiding 2004 zijn niet beschikbaar.
Frequentie: stopgezet
Reden van stopzetting:
De publicatie van vacatures vindt alleen nog plaats volgens de
Standaardbedrijfsindeling 2008. Deze tabel wordt daarom niet meer
aangevuld. Er is voor deze tabel op dit moment nog geen
vervangende tabel.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal vacatures
Vacatures naar bedrijfsgrootte
< 10 werknemers
10-99 werknemers
>= 100 werknemers
Vacatures naar beroepsniveau
Gegevens over beroep en opleiding 2004 zijn niet beschikbaar.
1. Elementaire beroepen
1. Beroepen waarin eenvoudige werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. Lagere beroepen
2. Beroepen waarin werkzaamheden met een werkniveau op vbo-niveau
worden uitgevoerd.
4. Middelbare beroepen
4. Beroepen waarin werkzaamheden met een werk- en denkniveau op
mbo-niveau worden uitgevoerd.
6. Hogere beroepen
6. Beroepen waarin werkzaamheden met een werk- en denkniveau op
hbo-niveau worden uitgevoerd.
8. Wetenschappelijke beroepen
8. Beroepen waarin werkzaamheden met een werk- en denkniveau
op wetenschappelijk niveau worden uitgevoerd.
9. Beroep onbekend
Vacatures naar opleidingsniveau
Gegevens over beroep en opleiding 2004 zijn niet beschikbaar.
2. Lager onderwijs
2. Primair onderwijs.
Basisonderwijs groep 3 en hoger.
Speciaal onderwijs.
3. Voortgezet onderwijs, lagere trap
3. Secundair onderwijs, lagere trap.
Algemeen vormend en beroepsvoorbereidend onderwijs dat in directe
aansluiting op het basisonderwijs gevolgd kan worden en daarnaast kort
beroepsonderwijs zonder wettelijke toelatingseisen waarvan het eindniveau
niet hoger is dan mavo/vbo:
Mavo.
Vbo (voorbereidend beroepsonderwijs).
Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).
Voortgezet speciaal onderwijs.
Havo/vwo leerjaren 1-3.
Assistentenopleiding in het kader van de WEB (Wet Educatie en
Beroepsonderwijs) en sommige van de inmiddels niet meer bestaande primaire
opleidingen in het kader van het leerlingwezen.
Korte beroepsopleidingen aansluitende op ca 2 jaar mavo of vbo.
Een deel van de cursussen zonder vooropleidingseisen.
Cursussen die aansluiten op niveau 3 met een duur van minder dan
vier maanden in voltijdequivalenten.
4. Voortgezet onderwijs, hogere trap
4. Secundair onderwijs, hogere trap.
Algemeen vormend en beroepsonderwijs dat aansluit op het secundair
onderwijs lagere trap, overige WEB-opleidingen, andere particuliere
opleidingen en de niet meer bestaande leerlingwezenopleidingen met een
cumulatieve duur van de opleidingen (omgerekend in
full-time-equivalenten) na niveau 3 via de kortste leerweg van minder dan
vijf jaar. Cumulatieve duur: de duur van de opleiding zelf plus de
duur van de noodzakelijk voorafgaande opleidingen binnen niveau 4:
4.1 Kort.
Korte beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau 3 is vereist
of gewenst:
beroepsonderwijs met een full-time duur van maximaal één jaar.
leerlingwezenopleidingen met een cumulatieve studieduur van
maximaal 24 maanden.
Kmbo (kort middelbaar beroepsonderwijs; dit is inmiddels beëindigd).
WEB-basisberoepsopleiding.
Opleidingen voor certificaten havo en vwo.
4.2 Middellang.
Beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau 3 (of 4.1) is vereist of
gewenst:
beroepsonderwijs met een cumulatieve voltijds studieduur van 13
maanden tot 3 jaar.
leerlingwezenopleidingen met een cumulatieve studieduur van 25
maanden tot 6 jaar.
WEB-vakopleiding.
Algemeen vormend onderwijs: havo (leerjaar 4-5) en vhbo (voorbereidend
hoger beroepsonderwijs).
4.3 Lang.
Beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau 3 (of 4.2) is vereist of
gewenst:
beroepsonderwijs met een cumulatieve full-time-duur van tenminste
3 jaar.
mbo (3- of 4-jarig; dit is inmiddels beëindigd).
leerlingwezenopleiding met een cumulatieve duur van tenminste 6
jaar.
WEB-middenkader- en specialistenopleiding.
5. Hoger onderwijs, 1e trap
5. Hoger onderwijs, 1e trap.
Beroepsonderwijs dat aansluit op beroepsonderwijs op niveau 4.3 en
algemeen vormend onderwijs op niveau 4.2; eerste fase van het
wetenschappelijk onderwijs:
hbo (hoger beroepsonderwijs) en daarmee vergelijkbare opleidingen.
propedeuse en kandidaatsfase van het wetenschappelijk onderwijs.
bachelor-opleidingen in hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk
onderwijs.
post-hbo, voor zover niet niveauverhogend.
6/7. Hoger onderwijs, 2e/3e trap
6/7. Hoger onderwijs, 2e/3e trap.
Onderwijs dat aansluit op het hoger onderwijs eerste trap:
Wetenschappelijk onderwijs na propedeuse/kandidaats tot en met doctoraal
examen.
Opleidingen na het hbo (post-hbo), voor zover niveauverhogend, waaronder
eerstegraadslerarenopleiding.
Cursussen PAO (post-academisch onderwijs).
Post-doctorale lerarenopleidingen.
Master-opleidingen in hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk
onderwijs.
9. Onbekend