Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

SBI '93 Aantal bedrijven en innovatoren Totale onderzoekspopulatie (aantal) Aantal bedrijven en innovatoren Innovatoren (aantal) Aantal bedrijven en innovatoren Als percentage van onderzoekspopulatie (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Totale onderzoekspopulatie (aantal) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Bedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Als percentage van onderzoekspopulatie (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Bedrijven met productinnovaties (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Bedrijven met procesinnovaties (%) Bedrijven met vernieuwd product/dienst Bedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwd product/dienst Ontwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met vernieuwd product/dienst Ontwikkeling door derden (%) Bedrijven met vernieuwd product/dienst Ontwikkeling is combinatie van beide (%) Bedrijven met vernieuwde processen Bedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwde processen Ontwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met vernieuwde processen Ontwikkeling door derden (%) Bedrijven met vernieuwde processen Ontwikkeling is combinatie van beide (%) Producten of diensten nieuw voor: Het bedrijf Bedrijven met nieuwe producten/diensten (aantal) Producten of diensten nieuw voor: Het bedrijf Als percentage van de omzet (%) Producten of diensten nieuw voor: De markt Bedrijven met nieuwe producten/diensten (aantal) Producten of diensten nieuw voor: De markt Als percentage van de omzet (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Bedrijven (aantal) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Eigen bedrijf, informatiebron was Enigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Eigen bedrijf, informatiebron was Belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Eigen bedrijf, informatiebron was Zeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Gelieerde bedrijven, informatiebron was Enigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Gelieerde bedrijven, informatiebron was Belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Gelieerde bedrijven, informatiebron was Zeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Afnemers, informatiebron was Enigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Afnemers, informatiebron was Belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Afnemers, informatiebron was Zeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Leveranciers, informatiebron was Enigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Leveranciers, informatiebron was Belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Leveranciers, informatiebron was Zeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Concurrenten, informatiebron was Enigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Concurrenten, informatiebron was Belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Concurrenten, informatiebron was Zeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Onderzoeksinstituten, informatiebron was Enigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Onderzoeksinstituten, informatiebron was Belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Onderzoeksinstituten, informatiebron was Zeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Universiteiten, informatiebron was Enigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Universiteiten, informatiebron was Belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Universiteiten, informatiebron was Zeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Vakliteratuur, informatiebron was Enigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Vakliteratuur, informatiebron was Belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Vakliteratuur, informatiebron was Zeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Beurzen, informatiebron was Enigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Beurzen, informatiebron was Belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Beurzen, informatiebron was Zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Totaal innovatoren (aantal) Samenwerkende innovatoren Bedrijven met partnerships (aantal) Samenwerkende innovatoren In procenten van totaal innovatoren (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met: Concern (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met: Afnemers (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met: Leveranciers (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met: Concurrenten (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met: Universiteiten (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met: (Semi-)overheidsinstellingen (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met: Private researchinstellingen (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met: Consultants (%) Samenwerkende innovatoren Partner gevestigd in Nederland Totaal Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner gevestigd in Buitenland Totaal buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Partner gevestigd in Buitenland EU-EFTA (%) Samenwerkende innovatoren Partner gevestigd in Buitenland EU kandidaat-lidstaten (%) Samenwerkende innovatoren Partner gevestigd in Buitenland VS (%) Samenwerkende innovatoren Partner gevestigd in Buitenland Japan (%) Samenwerkende innovatoren Partner gevestigd in Buitenland Overige landen (%) Subsidies Totaal innovatoren (aantal) Subsidies Bedrijven met subsidies voor innovaties (aantal) Subsidies In procenten van totaal innovatoren (%) Subsidies Tot. subsidie door Nederlandse overheid (%) Subsidies Door regionale overheid (%) Subsidies Door Rijksoverheid (%) Subsidies EU (%) Subsidies 4e of 5e EU-kaderprogramma (%) Effecten van innovatie Bedrijven (aantal) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Breder assortiment Invloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Breder assortiment Invloed innovatie-activiteiten was matig (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Breder assortiment Invloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Marktvergroting Invloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Marktvergroting Invloed innovatie-activiteiten was matig (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Marktvergroting Invloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Hogere kwaliteit product Invloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Hogere kwaliteit product Invloed innovatie-activiteiten was matig (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Hogere kwaliteit product Invloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Productieflexibiliteit Invloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Productieflexibiliteit Invloed innovatie-activiteiten was matig (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Productieflexibiliteit Invloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Hogere productie/omzet Invloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Hogere productie/omzet Invloed innovatie-activiteiten was matig (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Hogere productie/omzet Invloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Verlaging van de kosten Invloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Verlaging van de kosten Invloed innovatie-activiteiten was matig (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Verlaging van de kosten Invloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Minder verbruik Invloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Minder verbruik Invloed innovatie-activiteiten was matig (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Minder verbruik Invloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Verbetering milieu Invloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Verbetering milieu Invloed innovatie-activiteiten was matig (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Verbetering milieu Invloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Regelgeving Invloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Regelgeving Invloed innovatie-activiteiten was matig (%) Effecten van innovatie Het te bereiken doel was Regelgeving Invloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Innovatie-uitgaven Bedrijven (aantal) Innovatie-uitgaven Totaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Inkoop apparatuur (mln euro) Innovatie-uitgaven Eigen onderzoek Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Eigen onderzoek Vrijwel permanent (%) Innovatie-uitgaven Eigen onderzoek Meer incidenteel (%) Innovatie-uitgaven Eigen onderzoek Geschat aantal FTE's (arbeidsjaren) Innovatie-uitgaven Uitbesteed onderzoek (mln euro) Innovatie-uitgaven Licenties, advisering (mln euro) Innovatie-uitgaven Overige uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Bedrijven (aantal) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Innovatoren met uitgaven (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Uitbesteed onderzoek (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop apparatuur (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Licenties, advisering (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Overige uitgaven (%) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Totaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Toegevoegde waarde (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Innovatie-uitgaven in % BTW (%) Knelpunten Bij innovatoren Bedrijven (aantal) Knelpunten Bij innovatoren Percentage bedrijven met knelpunten (%) Knelpunten Bij innovatoren Waardoor projecten niet zijn gestart (%) Knelpunten Bij innovatoren Waardoor projecten ongunstig beïnvloed (%) Knelpunten Bij innovatoren Waardoor projecten erg zijn vertraagd (%) Knelpunten Bij niet-innovatoren Bedrijven (aantal) Knelpunten Bij niet-innovatoren Percentage bedrijven met knelpunten (%) Knelpunten Type knelpunt Bedrijven (aantal) Knelpunten Type knelpunt Percentage bedrijven met knelpunten (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Rendement te onzeker Invloed was zwak negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Rendement te onzeker Invloed was negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Rendement te onzeker Invloed was sterk negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Te hoge innovatie kosten Invloed was zwak negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Te hoge innovatie kosten Invloed was negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Te hoge innovatie kosten Invloed was sterk negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Onvoldoende gekwalificeerd personeel Invloed was zwak negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Onvoldoende gekwalificeerd personeel Invloed was negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Onvoldoende gekwalificeerd personeel Invloed was sterk negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Technologische kennis ontoereikend Invloed was zwak negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Technologische kennis ontoereikend Invloed was negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Technologische kennis ontoereikend Invloed was sterk negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Inflexibele organisatiestructuren Invloed was zwak negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Inflexibele organisatiestructuren Invloed was negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Inflexibele organisatiestructuren Invloed was sterk negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Geen financiering Invloed was zwak negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Geen financiering Invloed was negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Geen financiering Invloed was sterk negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Onzekere (afzet)markt Invloed was zwak negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Onzekere (afzet)markt Invloed was negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Onzekere (afzet)markt Invloed was sterk negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Beperkende regelgeving Invloed was zwak negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Beperkende regelgeving Invloed was negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Beperkende regelgeving Invloed was sterk negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Productacceptatie laag Invloed was zwak negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Productacceptatie laag Invloed was negatief (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunt betrof Productacceptatie laag Invloed was sterk negatief (%) Bescherming innovaties Bij innovatoren (%) Bescherming innovaties Bij niet-innovatoren (%) Bescherming innovaties Bescherming innovaties bij innovatoren Via lopende octrooi-aanvraag (%) Bescherming innovaties Bescherming innovaties bij innovatoren Via geregistreerde octrooien (%) Bescherming innovaties Bescherming innovaties bij innovatoren Via tekeningen- of modellenrecht (%) Bescherming innovaties Bescherming innovaties bij innovatoren Via merkenrecht of trademarks (%) Bescherming innovaties Bescherming innovaties bij innovatoren Via auteursrechten of copyright (%) Bescherming innovaties Bescherming innovaties bij innovatoren Toepassen geheimhoudingsregels (%) Bescherming innovaties Bescherming innovaties bij innovatoren Complexiteit innovaties (%) Bescherming innovaties Bescherming innovaties bij innovatoren Voorsprong op concurrentie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-techn. vernieuwingen Totale onderzoekspopulatie (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-techn. vernieuwingen Als percentage van onderzoekspopulatie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-techn. vernieuwingen Strategie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-techn. vernieuwingen Management (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-techn. vernieuwingen Reorganisatie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-techn. vernieuwingen Marketing (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-techn. vernieuwingen Uiterlijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Bedrijven (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Percentage bedrijven (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Strategie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Management (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Reorganisatie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Marketing (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Uiterlijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij niet-innovatoren Bedrijven (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Bij niet-innovatoren Percentage bedrijven (%)
Totaal bedrijven 53.919 18.346 34 53.919 17.081 32 88 58 15.073 52 19 29 9.861 41 27 33 15.073 25 6.347 14 17.701 7 34 46 12 26 17 20 35 15 26 30 12 28 27 7 18 10 3 14 6 2 34 26 5 32 26 5 18.346 4.452 24,3 61 51 55 44 20 25 11 22 83 46 37 9 15 4 7 18.346 4.630 25,2 95 14 88 14 6 17.081 7 29 39 10 34 36 6 31 47 13 26 18 12 30 32 15 24 18 19 23 12 16 27 17 14 27 14 18.346 9.691 2.249 4.547 29 20 50.540 1.143 746 1.007 18.346 73 46 23 45 15 39 9.690 307.845 3,1 18.346 34 28 45 62 35.573 11 18.346 34 22 24 16 17 23 16 14 14 18 23 22 9 17 25 23 26 20 8 24 20 11 15 11 14 21 14 7 57 17 10 14 7 13 5 11 18 38 53.919 45 28 14 22 14 8 18.346 69 48 24 34 26 14 35.573 32
1500d Industrie (geen sociale .. 11.138 5.974 54 11.138 5.603 50 87 71 4.888 69 8 23 3.959 44 26 30 4.888 31 2.621 14 5.892 6 33 53 14 22 12 21 34 18 31 30 11 30 24 8 19 10 3 17 7 3 37 22 5 39 28 6 5.974 1.409 23,6 62 63 54 30 27 32 11 21 78 65 55 11 20 7 10 5.974 2.663 44,6 96 11 90 12 5 5.603 8 28 43 9 37 40 6 33 51 14 33 26 12 32 40 14 26 26 22 32 16 19 35 19 17 31 15 5.974 5.315 775 3.471 44 21 35.231 761 55 252 5.974 80 61 30 44 11 38 5.315 65.084 8,2 5.974 39 31 47 67 5.164 17 5.974 39 24 26 18 17 23 20 13 18 21 25 20 9 16 28 27 31 20 7 24 22 13 14 12 8 24 18 7 69 24 18 24 11 16 4 17 26 42 11.138 54 32 16 26 17 14 5.974 70 45 21 33 25 19 5.164 36
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.543 747 48 1.543 691 45 82 78 565 74 9 17 537 47 20 34 565 26 237 10 741 9 31 55 15 21 17 29 33 14 31 38 5 31 23 8 17 12 3 10 7 3 46 23 5 44 31 8 747 155 20,8 57 51 31 28 15 22 10 10 77 42 39 6 17 2 1 747 304 40,8 97 20 91 12 8 691 9 35 40 14 39 38 7 34 52 21 33 23 10 28 46 11 24 24 25 33 17 18 40 26 21 40 18 747 458 99 268 45 16 3.274 50 1 40 747 73 56 28 37 5 27 458 12.156 3,8 747 34 28 32 73 796 29 747 34 18 22 26 13 22 19 7 22 13 32 12 15 23 14 4 27 16 1 17 17 11 12 8 11 21 15 7 59 17 12 18 1 18 0 18 17 40 1.543 55 31 10 28 20 23 747 73 44 14 30 28 32 796 37
1700a Textiel, kleding en .. 513 252 49 513 249 49 92 64 229 70 16 14 159 43 31 26 229 24 132 10 249 2 45 49 14 22 2 17 52 6 12 44 18 29 28 15 14 12 2 16 10 2 30 24 1 33 41 1 252 75 29,6 75 51 56 56 35 39 7 30 48 94 61 39 7 - - 252 98 39,1 87 2 84 20 2 249 0 39 32 4 47 30 3 31 55 6 37 28 14 36 25 16 29 28 17 38 20 10 40 20 15 25 6 252 43 17 18 31 37 281 2 0 6 252 80 61 28 39 4 47 43 1.372 3,2 252 55 44 28 92 261 7 252 55 27 27 17 16 28 38 11 26 21 31 9 3 19 20 36 26 36 3 26 35 - 13 11 7 16 32 1 73 28 11 24 3 16 1 17 26 52 513 65 34 10 37 15 25 252 83 55 18 49 25 31 261 47
21 VV papier, karton en papier- en .. 244 164 67 244 152 62 80 83 121 68 - 31 125 28 25 47 121 28 61 9 158 9 37 47 22 23 17 26 27 20 28 42 7 21 23 8 18 5 4 13 4 2 32 30 3 35 27 5 164 53 32,0 64 64 63 24 27 32 19 16 64 78 75 3 16 3 - 164 66 40,4 98 6 91 12 - 152 15 25 29 10 36 35 8 30 47 19 24 22 11 28 46 12 32 22 26 26 22 19 38 19 24 26 11 164 123 106 14 44 28 266 1 1 2 164 85 64 26 49 8 29 123 1.717 7,2 164 34 46 44 53 80 21 164 34 35 32 15 33 17 17 18 19 19 27 21 9 29 15 18 23 32 4 24 19 12 30 6 3 24 18 7 67 31 24 27 7 11 3 19 24 37 244 59 34 22 32 19 11 164 71 40 28 36 25 13 80 36
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro .. 1.252 498 40 1.252 479 38 74 80 355 40 35 25 386 24 55 21 355 29 172 20 481 17 36 40 7 21 8 16 28 8 22 31 25 24 31 7 14 4 - 11 2 2 25 29 14 33 35 4 498 87 17,4 59 61 71 32 17 17 31 37 61 66 52 - 7 9 13 498 43 8,7 71 9 66 33 5 479 11 16 45 10 32 38 6 28 51 5 35 35 10 39 38 4 23 35 22 26 23 13 35 21 9 24 7 498 82 55 11 23 18 256 2 6 8 498 75 34 16 64 11 39 82 5.768 1,4 498 27 31 43 80 754 15 498 27 10 37 9 4 21 38 11 8 31 14 24 1 6 39 15 37 28 1 31 10 27 1 17 - 27 25 1 50 23 6 9 1 19 16 10 16 29 1.252 48 34 14 18 22 8 498 64 47 22 30 32 10 754 38
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 21 12 56 21 12 56 100 76 12 58 17 25 9 11 67 22 12 34 8 21 12 - 59 26 9 26 34 24 - - 17 50 16 - 9 16 16 17 9 16 - 9 60 16 9 60 9 16 12 6 51,4 100 33 100 17 17 17 0 17 100 100 100 - 17 17 - 12 10 84,3 100 - 100 10 10 12 0 24 24 0 0 49 0 0 100 0 33 33 0 67 33 17 16 33 17 16 33 0 0 66 0 0 66 12 49 0 30 50 0 185 19 0 0 12 50 50 26 24 - 16 49 5.738 0,9 12 76 23 23 77 9 - 12 76 32 68 - 11 68 21 11 45 21 21 - - - 77 - 32 - - 32 - 23 - - 21 32 - - 17 61 9 9 9 9 9 17 17 17 21 63 44 9 53 10 36 12 33 17 0 33 17 16 9 100
2410a Basischemie en vervaardiging .. 150 104 69 150 93 62 89 76 83 81 5 16 71 68 10 21 83 19 40 7 104 11 23 56 9 37 32 23 43 11 28 29 3 34 29 9 28 14 1 31 10 - 38 24 7 38 24 - 104 50 48,1 78 65 44 20 23 21 7 3 47 85 76 14 39 15 17 104 68 65,2 96 6 96 18 9 93 13 42 34 22 29 40 3 45 43 28 24 27 12 23 56 8 28 27 22 38 28 17 41 33 23 37 23 104 394 47 271 71 0 2.098 57 13 5 104 85 74 47 37 13 21 394 5.390 7,3 104 43 37 37 69 46 6 104 43 3 31 45 12 40 15 14 30 18 35 12 4 31 11 10 31 13 6 19 41 18 12 13 10 28 13 10 76 40 34 44 3 18 3 47 36 37 150 60 43 23 33 16 14 104 71 50 25 36 16 13 46 36
244 VV farmaceutische producten 59 42 72 59 41 69 93 66 38 58 13 29 27 63 4 33 38 25 20 8 42 9 31 54 7 26 48 30 21 7 22 18 4 21 24 2 21 22 6 30 21 9 19 49 5 35 25 2 42 14 33,5 69 37 18 27 55 46 25 7 62 93 84 - 61 31 7 42 23 53,1 100 12 100 20 16 41 7 22 47 17 24 56 0 47 45 22 35 10 0 24 65 17 26 10 11 23 33 26 19 28 20 21 31 42 571 17 399 74 0 2.952 126 1 28 42 90 74 48 45 6 36 859 3.262 26,3 42 50 25 34 70 17 36 42 50 19 25 12 38 11 22 27 11 22 18 6 7 5 19 27 17 17 13 24 26 7 18 19 14 18 14 7 88 54 30 36 4 40 - 39 54 51 59 56 34 21 21 14 21 42 64 41 30 26 17 22 17 36
2420b Overige chemische eindproducten .. 195 181 93 195 171 88 98 65 168 72 7 21 110 65 16 19 168 28 109 8 181 7 27 60 15 28 28 30 39 14 40 37 9 39 26 9 31 7 4 25 6 3 39 31 5 40 26 2 181 64 35,5 71 59 51 23 34 33 6 8 78 65 55 9 24 16 8 181 110 60,9 95 2 95 11 3 171 8 28 52 9 45 41 9 33 43 18 33 20 13 37 32 14 30 20 14 38 20 10 33 42 9 31 38 181 288 15 233 74 0 2.115 32 1 7 181 87 78 23 29 6 36 . - - 181 55 32 47 67 14 - 181 55 27 23 10 17 30 2 9 22 8 19 21 8 29 30 21 25 17 9 19 38 5 24 12 7 24 13 18 89 82 16 28 1 26 1 43 42 41 195 75 49 19 30 31 27 181 77 51 18 31 32 26 14 56
25 VV producten van rubber en kunststof 523 347 66 523 327 62 90 76 293 75 5 20 250 37 15 47 293 32 168 13 343 7 32 57 20 21 16 19 33 29 40 26 8 40 25 7 24 9 1 24 4 2 36 23 2 44 30 3 347 108 31,2 66 72 62 21 19 28 7 28 88 79 75 10 23 4 7 347 164 47,1 90 15 82 23 2 327 4 25 53 10 32 48 6 29 54 9 42 27 10 37 41 17 22 27 21 38 24 22 37 21 12 34 16 347 89 43 35 44 25 633 6 2 4 347 80 66 32 41 16 41 89 1.896 4,7 347 48 19 44 73 176 19 347 48 14 37 28 24 25 16 23 16 35 17 23 13 13 28 24 24 22 10 33 15 15 18 19 4 17 31 14 81 29 29 39 16 22 4 15 32 54 523 58 37 15 25 26 19 347 79 53 22 31 35 28 176 17
27 Basismetaalindustrie 116 68 58 116 62 54 82 80 51 65 2 31 50 52 24 24 51 31 22 16 68 2 31 67 13 20 17 33 35 14 41 9 18 34 23 2 25 12 4 22 2 4 49 20 4 49 7 4 68 26 38,6 70 50 53 10 27 31 28 20 93 62 46 14 22 6 11 68 50 73,3 97 3 97 8 2 62 10 39 27 16 38 30 8 35 44 30 32 15 23 24 41 29 23 15 25 38 24 17 30 33 22 30 18 68 109 28 64 58 15 653 15 1 2 68 81 67 35 52 17 37 109 2.092 5,2 68 35 32 64 69 48 10 68 35 33 41 14 14 48 18 25 6 48 42 17 6 36 24 6 35 25 14 18 28 8 23 22 - 38 15 - 79 13 21 28 15 13 - 22 38 54 116 57 44 22 23 11 5 68 74 62 27 28 12 9 48 32
28 VV producten van metaal (geen .. 2.028 905 45 2.028 821 40 82 77 677 72 5 23 634 46 24 30 677 31 393 10 891 3 35 52 16 20 8 19 29 24 25 26 16 27 20 10 17 9 2 21 4 0 35 19 5 37 22 8 905 148 16,4 67 72 64 40 28 38 18 30 92 61 58 16 12 3 14 905 416 45,9 99 13 86 6 2 821 8 26 39 8 30 38 8 29 51 12 34 24 9 32 43 12 27 24 20 31 15 21 33 20 19 24 17 905 134 68 50 35 28 1.219 8 2 7 905 79 61 31 54 12 39 134 4.553 2,9 905 35 36 45 73 1.123 15 905 35 23 26 19 21 16 24 15 20 30 23 23 16 11 30 41 24 17 9 29 19 19 12 14 17 31 15 7 60 20 12 19 13 10 - 14 19 39 2.028 52 31 19 24 14 9 905 77 47 29 40 23 13 1.123 31
29 VV machines en apparaten 1.455 953 65 1.455 878 60 97 49 852 73 5 22 433 47 21 32 852 37 522 16 935 4 31 58 17 23 8 17 47 22 39 27 7 33 24 10 20 10 3 21 8 4 41 19 2 45 27 4 953 236 24,8 64 70 48 34 35 44 5 30 86 74 61 16 21 12 8 953 613 64,3 100 7 98 6 4 878 6 27 50 10 38 45 6 35 51 18 29 24 14 35 36 23 24 24 24 27 13 22 32 18 15 30 16 953 608 36 461 57 20 4.841 89 6 16 953 84 74 28 36 15 42 608 4.774 12,7 953 45 32 43 67 502 12 953 45 27 24 15 19 22 20 18 13 21 25 27 11 17 31 32 36 22 4 28 28 10 16 15 5 27 19 9 83 34 31 38 18 14 5 19 32 53 1.455 56 36 17 28 15 11 953 62 45 18 30 21 13 502 43
3100a Overige elektrische, audio-, en .. 749 451 60 749 434 58 99 65 428 71 8 21 280 53 15 33 428 37 277 17 446 5 31 61 18 13 19 18 36 28 35 17 15 32 31 10 23 11 2 24 10 4 30 27 6 39 25 3 451 156 34,6 48 65 61 14 37 35 8 10 66 77 54 11 51 10 32 451 290 64,3 100 7 98 15 10 434 8 34 46 8 41 43 7 31 51 10 36 21 21 31 31 21 25 21 21 23 14 26 21 9 14 29 14 451 1.968 122 1.440 64 14 13.707 284 18 104 451 87 76 36 51 18 50 1.968 5.783 34,0 451 56 31 59 67 298 19 451 56 28 21 11 11 32 12 6 28 13 34 15 9 19 35 34 47 22 10 28 20 6 18 4 5 19 20 2 78 30 24 31 7 21 3 20 38 49 749 60 41 20 28 16 15 451 77 56 26 32 23 23 298 33
DM Vervaardiging van transportmiddelen 544 291 53 544 284 52 99 65 281 66 3 31 186 64 10 26 281 34 128 22 291 5 44 48 15 25 7 22 35 22 38 26 7 31 21 15 32 7 5 19 9 5 50 11 3 47 20 12 291 57 19,6 78 50 63 57 41 31 7 18 96 51 44 4 27 11 6 291 143 49,1 97 14 86 12 7 284 15 20 49 10 36 48 2 36 48 16 26 36 10 28 44 10 13 36 35 35 7 21 43 7 12 45 15 291 217 25 122 48 17 1.660 57 1 12 291 78 54 31 36 9 41 217 2.968 7,3 291 39 33 78 58 253 11 291 39 50 24 5 37 12 16 8 10 47 27 13 6 11 19 11 33 10 3 20 43 17 12 8 3 41 6 12 77 27 26 28 23 11 6 6 25 36 544 47 24 13 25 11 10 291 61 39 22 27 18 12 253 32
20+26+30+36 Overige industrie 1.746 959 55 1.746 909 52 81 77 736 65 3 32 702 41 32 26 736 31 332 12 949 5 29 50 9 27 9 24 27 15 29 31 10 29 24 3 13 14 4 6 9 4 38 23 5 29 32 10 959 174 18,1 46 66 54 26 13 27 13 16 86 33 31 3 4 - 3 959 265 27,6 89 15 76 19 5 909 6 29 41 5 42 33 4 35 52 15 36 28 10 29 44 11 31 28 19 38 10 16 37 13 21 30 10 959 182 99 55 34 21 1.090 13 3 11 959 78 53 32 44 11 35 182 7.615 2,4 959 33 20 57 45 787 16 959 33 21 25 21 11 23 21 11 15 8 19 20 5 9 33 33 26 13 14 15 12 14 13 9 12 20 13 6 66 25 10 16 16 13 3 15 24 34 1.746 51 24 15 23 16 14 959 63 31 15 30 25 21 787 36
5000i Commerciële dienstverlening (G-K) 32.747 9.983 30 32.747 9.269 28 90 49 8.327 46 24 30 4.559 39 27 33 8.327 21 3.281 15 9.546 7 34 45 11 28 21 20 36 14 24 30 12 29 29 7 17 9 3 13 6 1 31 29 5 28 24 5 9.983 2.451 24,6 61 46 56 46 17 22 11 25 84 41 32 8 14 4 7 9.983 1.475 14,8 92 19 83 19 9 9.269 7 30 38 10 31 38 7 30 44 12 21 14 12 28 27 16 21 14 17 17 9 14 21 13 12 23 14 9.983 3.541 1.361 861 23 21 12.769 292 368 660 9.983 70 39 20 46 16 39 3.541 194.528 1,8 9.983 33 24 45 58 22.764 10 9.983 33 20 21 14 17 24 12 15 12 14 23 22 10 19 23 22 24 21 7 25 18 8 16 9 15 21 11 6 53 18 6 8 5 12 7 9 16 38 32.747 44 29 14 21 14 7 9.983 71 52 27 36 29 13 22.764 32
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.534 2.945 39 7.534 2.762 37 92 43 2.535 41 27 32 1.187 35 20 46 2.535 22 1.319 17 2.817 6 32 44 7 24 27 19 34 14 23 31 18 27 30 8 16 8 5 11 4 1 28 24 6 29 30 8 2.945 614 20,8 63 43 61 39 9 19 7 20 82 54 41 15 24 5 13 2.945 551 18,7 90 16 82 16 4 2.762 4 28 46 6 36 40 6 35 38 15 21 15 11 24 29 17 20 15 17 18 8 20 21 13 15 22 10 2.945 408 105 148 22 19 2.629 60 36 59 2.945 65 36 19 40 15 36 408 28.958 1,4 2.945 30 24 50 53 4.589 11 2.945 30 16 22 14 11 29 11 17 10 9 25 20 15 17 27 15 32 15 5 27 21 9 23 9 11 20 9 7 55 28 13 18 8 19 7 7 13 38 7.534 51 33 19 26 20 11 2.945 71 52 28 37 34 19 4.589 39
52 Detailhandel en reparatie voor .. 4.852 932 19 4.852 891 18 87 48 777 13 54 33 424 13 57 30 777 13 238 7 823 6 33 29 8 24 9 20 21 11 18 38 17 27 16 16 29 6 1 15 4 - 24 47 4 15 41 10 932 219 23,5 47 38 80 52 3 25 13 4 80 35 34 - 19 - 2 932 51 5,5 91 7 84 13 - 891 13 39 22 21 35 18 6 38 39 9 21 6 16 29 16 20 25 6 8 24 9 12 26 11 6 29 17 932 126 39 51 12 17 549 23 9 5 932 61 17 15 56 20 35 126 14.036 0,9 932 22 14 45 46 3.920 6 932 22 22 29 4 15 30 7 15 18 1 32 30 4 27 28 35 4 33 5 35 35 - 42 1 20 25 13 - 50 11 1 2 6 14 2 4 12 44 4.852 34 20 9 14 13 9 932 64 48 25 26 31 19 3.920 27
5000e Autobranche en horeca 5.131 1.090 21 5.131 1.041 20 89 46 927 37 33 30 484 25 51 24 927 21 239 14 1.048 11 41 33 12 41 14 15 43 12 27 32 14 27 25 8 13 8 2 10 5 - 37 22 5 24 28 7 1.090 222 20,3 59 54 69 28 3 6 3 2 66 53 31 7 15 8 1 1.090 76 6,9 100 30 72 24 2 1.041 8 21 36 12 23 39 7 20 49 13 21 13 10 30 24 12 26 13 22 16 15 13 30 28 12 27 25 1.090 62 37 10 9 14 301 4 2 9 1.090 63 22 16 51 9 37 62 13.424 0,5 1.090 28 25 45 41 4.041 10 1.090 28 26 21 8 26 21 1 19 12 2 19 18 1 15 39 10 6 35 1 15 15 16 7 14 43 13 9 16 33 10 4 3 1 10 1 8 7 16 5.131 32 19 9 17 10 5 1.090 59 41 21 35 20 7 4.041 24
I Vervoer, opslag en communicatie 4.231 930 22 4.231 869 21 87 57 759 48 24 28 492 43 23 34 759 20 258 12 899 7 45 37 7 42 16 25 35 19 32 28 10 40 29 2 20 6 - 13 4 0 30 26 3 35 10 3 930 221 23,8 71 51 60 59 24 27 22 41 87 53 45 6 15 14 8 930 95 10,2 96 30 75 16 23 869 6 34 29 9 34 34 3 32 47 9 24 13 7 33 31 13 30 13 18 28 7 12 38 12 18 29 13 930 615 350 119 18 25 1.511 31 8 107 930 70 38 16 53 19 35 615 25.191 2,4 930 26 25 36 64 3.301 16 930 26 16 26 19 9 18 20 10 8 11 17 11 9 21 17 12 19 25 5 33 14 7 20 11 15 29 9 14 41 11 3 4 2 2 1 7 9 34 4.231 40 28 13 18 9 4 930 69 53 25 31 24 9 3.301 32
J Financiële instellingen 1.286 595 46 1.286 544 42 84 62 459 57 8 35 336 54 15 31 459 14 - - 595 4 24 66 26 41 8 20 36 12 28 26 5 25 36 3 12 3 2 5 1 0 35 25 5 20 7 - 595 133 22,3 75 43 52 65 20 18 16 38 81 27 23 6 5 - - 595 61 10,3 93 38 93 11 3 544 5 34 41 11 27 42 11 29 44 14 22 21 13 28 37 14 21 21 14 18 6 9 10 0 6 24 8 595 1.254 549 115 23 25 1.178 57 260 274 595 74 48 35 50 18 43 1.254 24.789 5,1 595 51 18 54 71 691 4 595 51 23 16 7 16 17 12 14 8 17 29 26 11 24 13 24 17 25 5 18 25 2 12 15 5 16 11 1 54 11 0 0 - 9 10 12 19 40 1.286 54 38 14 32 19 9 595 79 58 22 48 31 13 691 33
72 Computerservice- en .. 1.085 634 58 1.085 604 56 99 48 596 75 9 16 291 66 10 24 596 38 382 20 624 8 21 69 8 22 29 25 40 25 34 20 8 40 30 4 17 8 - 17 7 0 33 36 6 43 26 3 634 198 31,2 74 58 29 34 27 13 13 35 83 54 46 13 16 2 9 634 106 16,7 89 13 89 28 17 604 8 29 52 8 27 63 11 23 54 17 23 14 17 32 29 23 14 14 17 5 3 14 4 0 18 10 2 634 370 26 243 52 24 3.405 55 16 30 634 84 75 18 42 27 54 370 7.158 5,2 634 59 29 33 75 451 4 634 59 26 21 23 26 30 10 16 18 25 28 24 7 12 22 38 34 28 11 39 22 10 6 2 6 20 17 5 82 12 7 14 2 25 29 24 40 60 1.085 64 46 22 34 23 8 634 83 61 34 45 34 11 451 38
7411b Juridische en administratieve .. 2.048 702 34 2.048 612 30 89 48 543 64 6 30 294 37 32 32 543 21 275 13 682 7 24 58 14 14 24 26 38 12 15 16 8 27 27 6 10 11 1 22 12 0 29 35 12 17 19 5 702 234 33,3 80 52 39 47 16 27 2 37 81 37 24 12 2 - 7 702 102 14,6 83 17 67 17 17 612 2 29 45 8 19 46 2 27 51 6 14 16 18 18 31 6 18 16 12 14 9 10 8 6 9 15 10 702 161 44 37 33 31 658 13 7 59 702 77 57 15 35 16 44 161 14.127 1,1 702 28 39 52 75 1.346 7 702 28 35 19 32 27 18 19 9 16 29 37 17 9 29 23 28 35 14 20 35 8 11 2 18 11 28 19 - 58 24 3 1 9 6 4 16 23 45 2.048 52 37 19 20 14 2 702 78 58 27 23 29 3 1.346 38
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.204 561 47 1.204 505 42 96 52 487 69 3 28 264 70 1 29 487 24 212 24 549 7 48 41 14 27 19 26 41 9 38 22 1 35 29 3 29 13 6 26 14 7 54 25 1 45 10 0 561 202 36,0 38 47 39 55 55 41 19 31 89 39 32 6 17 4 10 561 181 32,3 95 15 94 28 21 505 8 34 34 15 37 41 5 21 65 7 16 14 10 38 25 13 19 14 21 9 6 17 15 21 17 8 27 561 195 45 89 43 31 1.646 17 5 39 561 90 68 25 55 28 56 195 4.076 4,8 561 45 15 52 54 643 9 561 45 15 17 6 15 29 25 24 15 28 8 26 1 22 20 22 30 12 16 21 9 4 10 2 6 21 10 2 69 34 9 13 12 6 20 18 32 40 1.204 56 36 22 31 19 7 561 75 55 33 42 35 8 643 39
7000f Verhuur en overige zakelijke .. 4.491 1.313 29 4.491 1.182 26 88 52 1.037 50 20 30 611 41 33 26 1.037 15 305 11 1.231 7 37 44 16 23 26 16 42 12 18 33 5 23 36 4 13 14 5 10 7 1 23 36 3 28 21 2 1.313 345 26,3 49 35 59 54 11 22 14 27 96 11 9 1 3 1 1 1.313 177 13,5 97 25 89 8 4 1.182 7 30 33 8 28 32 7 32 41 8 22 15 12 29 24 20 15 15 17 11 7 9 17 9 9 24 16 1.313 304 136 42 18 17 750 28 25 74 1.313 70 35 22 45 12 38 304 49.798 0,6 1.313 27 24 36 58 3.178 9 1.313 27 13 20 12 17 14 11 11 9 16 20 25 11 20 17 23 21 20 5 11 15 2 14 6 19 22 11 7 54 25 1 2 6 8 3 7 14 40 4.491 46 30 13 23 12 5 1.313 77 52 28 42 22 8 3.178 33
90 Milieudienstverlening 317 148 47 317 131 41 90 79 118 48 8 44 104 38 9 54 118 12 40 6 146 1 43 51 20 34 7 24 40 12 13 46 7 25 15 10 31 22 2 21 13 1 39 31 - 35 31 1 148 51 34,5 32 54 45 31 41 27 9 34 97 27 14 13 - - - 148 58 39,5 86 21 83 41 3 131 17 29 21 11 29 24 9 37 41 10 30 22 7 41 34 11 33 22 17 24 12 3 39 46 3 40 40 148 41 28 5 35 26 126 4 0 4 148 82 56 39 53 8 35 41 2.542 1,6 148 62 19 58 42 169 13 148 62 11 17 18 26 15 4 21 4 9 11 19 23 19 6 25 34 4 6 18 13 13 13 11 19 13 4 7 38 12 7 11 1 2 1 6 13 27 317 43 31 18 28 5 3 148 56 43 28 39 8 4 169 32
8040a Dienstverlening (rest) 568 133 23 568 127 22 71 57 90 34 34 30 73 37 40 23 90 19 14 1 133 3 41 41 2 37 25 21 31 15 30 31 15 12 33 9 6 13 - - 5 - 27 23 13 31 24 16 133 14 10,5 74 59 100 17 17 43 17 43 86 14 14 - - - - 133 17 12,5 100 32 68 22 - 127 10 28 38 15 43 15 13 18 47 7 47 10 23 26 28 9 20 10 10 28 22 10 34 20 7 35 22 133 5 3 1 8 12 16 1 0 0 133 58 20 20 47 13 35 5 10.429 0,0 133 17 26 51 74 435 15 133 17 - 26 - - 7 26 - 26 7 - 26 7 - - 26 7 - 26 26 - - - - 93 - 26 - 50 19 - 3 - 14 3 3 - 46 568 39 25 20 15 11 9 133 62 51 34 18 19 15 435 32
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 10.034 2.390 24 10.034 2.209 22 84 61 1.858 37 28 36 1.344 34 28 38 1.858 28 445 10 2.263 11 37 36 10 28 15 16 29 15 21 34 12 23 28 5 18 14 2 10 8 2 37 24 7 35 27 4 2.390 592 24,8 55 42 51 67 18 18 10 15 92 25 14 10 5 1 2 2.390 493 20,6 97 14 91 8 3 2.209 9 30 29 12 42 19 3 33 46 12 29 13 9 31 31 12 30 13 24 23 17 17 31 27 14 37 14 2.390 834 112 215 17 18 2.540 90 322 94 2.390 72 33 20 43 15 39 834 48.233 1,7 2.390 26 36 35 65 7.644 10 2.390 26 28 31 22 14 20 22 11 11 23 19 32 5 14 22 20 15 19 13 13 19 22 10 20 28 11 16 7 42 8 9 9 1 7 1 5 11 29 10.034 36 23 12 20 9 4 2.390 56 40 23 31 16 8 7.644 30
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 1.897 721 38 1.897 688 36 83 64 568 42 10 48 437 32 16 52 568 30 130 14 704 4 30 56 2 11 29 23 28 20 19 43 6 21 31 6 19 21 8 9 10 3 23 38 8 26 34 10 721 169 23,5 54 13 18 74 9 26 9 10 99 11 7 2 5 1 4 721 219 30,3 99 17 98 10 2 688 8 26 46 8 46 20 3 24 61 7 33 16 7 25 46 10 25 16 25 15 29 12 29 39 18 27 21 721 121 35 57 24 15 981 18 3 7 721 78 37 19 42 15 43 121 9.699 1,2 721 38 38 30 59 1.176 16 721 38 17 32 26 14 7 28 10 6 28 25 23 7 7 21 11 10 12 4 8 21 28 10 25 42 8 14 14 52 18 15 14 1 15 2 7 12 34 1.897 43 30 17 21 15 10 721 53 39 26 30 15 17 1.176 37
C Winning van delfstoffen 95 39 41 95 36 38 70 89 25 64 - 40 32 53 25 22 25 19 17 10 39 - 42 58 14 26 16 22 45 12 46 18 14 32 18 - 13 26 - 29 8 - 26 19 12 42 17 3 39 10 25,5 78 45 35 35 45 35 0 45 80 55 45 35 35 - 45 39 16 40,4 94 16 78 13 19 36 3 36 25 3 42 10 0 31 46 3 39 15 8 25 49 8 43 15 29 33 11 6 24 35 8 41 7 39 529 9 88 40 19 459 42 314 75 39 83 60 30 29 17 22 529 10.018 5,3 39 23 67 - 62 56 25 39 23 18 33 49 11 22 29 22 - 29 33 38 - 33 - - 33 - - 18 82 - - 33 - 38 33 - 77 15 20 22 - 3 3 14 20 50 95 45 23 14 28 13 6 39 65 36 17 40 26 14 56 32
E Productie en distributie van en .. 84 52 62 84 44 52 71 73 31 45 23 32 32 22 19 59 31 18 4 22 52 6 65 27 8 57 - 35 19 2 30 46 10 30 31 2 27 44 7 35 14 3 37 29 18 40 29 4 52 30 58,2 50 7 61 51 48 64 30 21 100 33 33 - 14 - - 52 37 70,2 97 8 90 3 3 44 11 28 21 18 31 11 10 26 39 31 8 16 17 23 14 20 28 16 13 39 21 20 23 46 19 40 26 52 65 22 24 75 4 317 18 0 1 52 90 75 79 38 17 27 65 7.344 0,9 52 76 52 41 73 32 - 52 76 19 42 22 27 15 27 12 17 - 29 25 11 25 3 26 31 14 4 22 13 19 17 31 11 18 9 - 58 10 20 18 2 9 8 6 33 25 84 78 54 31 60 30 5 52 85 71 30 66 39 8 32 66
45 Bouwnijverheid 7.958 1.577 20 7.958 1.441 18 86 58 1.234 33 36 30 843 35 35 30 1.234 28 294 8 1.467 15 39 27 12 34 9 12 30 13 21 29 15 23 27 5 18 9 - 9 7 2 44 18 6 38 24 2 1.577 382 24,2 55 57 66 67 18 10 9 17 88 30 15 14 3 0 0 1.577 222 14,1 96 13 86 8 3 1.441 9 32 22 14 40 19 2 38 39 15 28 12 10 35 24 12 32 12 23 26 11 19 33 20 12 42 10 1.577 120 47 46 12 20 784 12 4 11 1.577 68 29 18 43 15 39 120 21.172 0,6 1.577 20 32 41 69 6.381 9 1.577 20 38 29 17 12 31 16 11 15 21 13 41 4 17 27 28 16 25 22 15 16 17 10 14 18 11 18 3 36 6 5 6 2 4 0 3 10 26 7.958 34 21 11 19 7 2 1.577 56 39 21 31 16 4 6.381 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie.
Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste
jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de
volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen
worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke
tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de
Innovatie-enquête voor de verslagperiode 1998-2000.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities de link naar Methoden/Begrippen: href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven en innovatoren
Een bedrijf wordt als innovator beschouwd als in de periode 1998-2000
vernieuwde producten, diensten of vernieuwde productieprocessen
zijn gerealiseerd, alsmede als er innovatieprojecten zijn uitgevoerd die
(nog) niet tot gerealiseerde vernieuwingen hebben geleid. Een voorwaarde
voor vernieuwing is dat er sprake moet zijn van de inzet van nieuwe
technieken of kennis.
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle bedrijven (uit de beschouwde
bedrijfsklassen) met 10 of meer werknemers.
Totale onderzoekspopulatie
Totale onderzoekspopulatie (bedrijven met 10 of meer werknemers).
Innovatoren
Aantal bedrijven met (technologisch) vernieuwende activiteiten in de
periode 1998-2000. Inclusief de innovatoren die zich in de periode
1998-2000 bezighielden met (technologische ) innovatieve activiteiten en
waarbij eind 2000 nog geen innovaties waren gerealiseerd.
Als percentage van onderzoekspopulatie
De percentages in deze kolom geven aan hoeveel innovatoren er eind
2000 zijn ten opzichte van alle bedrijven met tenminste 10 werknemers.
Gerealiseerde vernieuwende activiteiten
Innovatieprojecten, vanaf 1998, die succesvol waren en die eind 2000
waren afgerond.
Totale onderzoekspopulatie
Totale onderzoekspopulatie (bedrijven met 10 of meer werknemers).
Bedrijven met afgeronde innovaties
Aantal bedrijven met, in 2000, afgeronde innovatieprojecten.
Als percentage van onderzoekspopulatie
De percentages in deze kolom geven aan hoeveel innovatoren er eind
2000 zijn ten opzichte van alle bedrijven met tenminste 10 werknemers.
Bedrijven met productinnovaties
Als percentage van de bedrijven met afgeronde innovaties.
Bedrijven met procesinnovaties
Als percentage van de bedrijven met afgeronde innovaties.
Bedrijven met vernieuwd product/dienst
Technologisch nieuwe of duidelijk verbeterde producten of diensten in
de periode 1998-2000.
Nieuw: producten of diensten die niet vergelijkbaar zijn met eerdere
producten of diensten binnen een bedrijf, mede door toepassing van
geavanceerde nieuwe technologie binnen dit bedrijf.
Duidelijk verbeterd: langer bestaande producten en diensten die,
vergeleken met eerdere versies, duidelijk verbeterde technische
specificaties hebben of meer toepassingsmogelijkheden voor de
eindgebruiker bieden.
Bedrijven
Het aantal bedrijven dat zich in 1998-2000 bezighield met
product- en/of diensteninnovaties.
Ontwikkeling in eigen bedrijf
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten , dat
producten of diensten grotendeels zelf heeft ontwikkeld.
Ontwikkeling door derden
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten, dat producten of
diensten grotendeels door derden heeft laten ontwikkelen.
Ontwikkeling is combinatie van beide
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten, dat producten of
diensten zowel in eigen beheer als met behulp van derden heeft ontwikkeld.
Bedrijven met vernieuwde processen
Technologisch nieuwe of duidelijk verbeterde productieprocessen in de
periode 1998-2000.
Nieuw: bedrijfsprocessen of methoden voor dienstverlening die niet
vergelijkbaar zijn met eerdere processen binnen een bedrijf, mede door
toepassing van nieuwe technologie binnen dit bedrijf.
Duidelijk verbeterd: langer bestaande bedrijfsprocessen of methoden van
dienstverlening binnen een bedrijf met aanzienlijk lagere kosten dan wel
met duidelijk hogere prestaties (productierendement).
Bedrijven
Het aantal bedrijven dat zich in 1998-2000 bezighield met
procesinnovaties.
Ontwikkeling in eigen bedrijf
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten, dat
processen grotendeels zelf heeft ontwikkeld.
Ontwikkeling door derden
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten, dat
processen grotendeels door derden heeft laten ontwikkelen.
Ontwikkeling is combinatie van beide
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten, dat processen
zowel in eigen beheer als met behulp van derden heeft ontwikkeld.
Producten of diensten nieuw voor:
Nieuw wil hier zeggen: technologisch nieuw of sterk verbeterd.
Het bedrijf
Bedrijven die in de periode 1998-2000 technologisch nieuwe of verbeterde
producten of diensten op de markt hebben gebracht.
(Sommige van deze producten en diensten zullen tevens nieuw voor de markt
zijn.)
Bedrijven met nieuwe producten/diensten
Aantal bedrijven dat technologisch nieuwe of verbeterde producten of
diensten in 1998-2000 op de markt heeft gebracht.
Het aantal bedrijven komt overeen met het aantal bedrijven in de
kolom "bedrijven met vernieuwd product/dienst" (zie hierboven).
Als percentage van de omzet
Betreft de omzet behaald in 2000 met producten of diensten waarvan in
de periode 1998-2000 een nieuwe of duidelijk verbeterde versie op de markt
is gebracht, uitgedrukt als percentage van de totale omzet in 2000.
De markt
Producten en diensten, die niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor
de afzetmarkt technologisch nieuw of duidelijk verbeterd waren.
Dat wil zeggen niet eerder door concurrenten ingevoerd.
Bedrijven met nieuwe producten/diensten
Aantal bedrijven dat in 1998-2000 technologisch nieuwe of duidelijk
verbeterde producten of diensten heeft geïntroduceerd die nieuw voor de
markt zijn.
Dat wil zeggen niet eerder door concurrenten ingevoerd.
Als percentage van de omzet
Betreft de omzet behaald in 2000 met producten en diensten waarvan in
de periode 1998-2000 een nieuwe of duidelijk verbeterde versie op de markt
is gebracht, uitgedrukt als percentage van de totale omzet in 2000.
Dat wil zeggen niet eerder door concurrenten ingevoerd.
Gebruik van informatiebronnen van(uit):
Voor innovatoren is nagegaan van welke informatiebronnen in 1998-2000
gebruik is gemaakt om innovatie-projecten te starten of af te ronden.
Voor alle informatiebronnen die hier genoemd worden geldt dat de
bedrijven als percentage worden weergegeven van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Bedrijven
Het aantal innovatoren in 1998-2000 dat een van de hieronder genoemde
informatiebronnen van belang vindt.
Eigen bedrijf, informatiebron was
Innovatie-ideeën vanuit eigen bedrijf(svestiging).
Enigszins belangrijk
In procenten van alle innovatoren die genoemde informatiebron van belang
vinden.
Belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Gelieerde bedrijven, informatiebron was
Innovatie-ideeën van gelieerd moeder- of dochterbedrijf.
Deze bron is niet van toepassing op zelfstandige bedrijven.
Van de ruim 18 000 innovatoren, opereert 39 procent zelfstandig. De bron
'gelieerd bedrijf' wordt dus gerelateerd aan de overige 61 procent van de
innovatoren.
Enigszins belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Afnemers, informatiebron was
Innovatie-ideeën van klanten.
Enigszins belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Leveranciers, informatiebron was
Innovatie-ideeën van toeleveranciers.
Enigszins belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Concurrenten, informatiebron was
Innovatie-ideeën waarbij concurrenten als bron hebben gediend.
Hieronder valt ook de analyse van concurrerende producten en diensten.
Enigszins belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Onderzoeksinstituten, informatiebron was
Innovatie-ideeën/-adviezen via (al dan niet semi-overheids-) research-
instellingen.
Enigszins belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Universiteiten, informatiebron was
Innovatie-ideeën/-adviezen van universiteiten.
Enigszins belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Vakliteratuur, informatiebron was
Innovatie-ideeën via professionele vaktijdschriften, conferenties.
Enigszins belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Beurzen, informatiebron was
Innovatie-ideeën via vaktentoonstellingen, beurzen.
Enigszins belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Samenwerkende innovatoren
Aan innovatoren is gevraagd of ze innovatieprojecten in partnership
hebben uitgevoerd in de periode 1998-2000. Dit is het actief en
gezamenlijk met anderen werken aan de ontwikkeling
van technologisch nieuwe of verbeterde producten, diensten of
processen al dan niet in een formeel samenwerkingsverband. Meestal worden
de kosten en eventuele opbrengsten van dit soort
partnerships gedeeld. Uitbesteed werk is dus niet meegerekend.
Totaal innovatoren
Aantal bedrijven met (technologisch) vernieuwende activiteiten in de
periode 1998-2000. Inclusief de innovatoren die zich in de periode
1998-2000 bezighielden met (technologische ) innovatieve activiteiten en
waarbij eind 2000 nog geen innovaties waren gerealiseerd.
Bedrijven met partnerships
Het aantal innovatoren dat aangeeft daadwerkelijk te participeren in
partnerships.
In procenten van totaal innovatoren
Innovatoren met partnership.
In procenten van het totaal van de innovatoren.
Samenwerking met:
Het type partner waarmee in de periode 1998-2000 is samengewerkt.
Concern
De partner is een moeder-, zuster-, of dochterbedrijf van het eigen
concern.
In procenten van alle innovatoren met partnership.
Afnemers
Klanten en afnemers van de producten en diensten van het bedrijf.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Leveranciers
Toeleveranciers van het bedrijf.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Concurrenten
Zoals bijvoorbeeld branchegenoten, collega-bedrijven die actief zijn op
dezelfde afzetmarkt.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Universiteiten
Of daarmee gelieerd instituut; ook HBO-instellingen (Hogere Beroeps
Opleidingen).
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
(Semi-)overheidsinstellingen
(Semi-)overheidsonderzoeksinstellingen, zoals bijvoorbeeld TNO (Toegepast-
Natuurwetenschappelijk Onderzoek).
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Private researchinstellingen
Advies- en onderzoeksbureaus in de marktsector.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Consultants
Niet eerder hier genoemde private advies- en/of onderzoeksbureaus.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Partner gevestigd in
Nederland
Het totaal van de partners in Nederland.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Totaal Nederland
Het totaal van de partners in Nederland.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Buitenland
Het totaal van de partners in het buitenland in procenten
van alle innovatoren met partnerships.
Totaal buitenland
Het totaal van de partners in het buitenland in procenten
van alle innovatoren met partnerships.
EU-EFTA
De partner bevindt zich in een van de EU-EFTA landen.
De EU-EFTA landen zijn : België, Denemarken, Duitsland, Griekenland,
Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal,
Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk alsmede: IJsland, Noorwegen,
Zwitserland en Liechtenstein.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
EU kandidaat-lidstaten
De partner bevindt zich in een van de EU kandidaat-lidstaten.
Dit zijn: Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland,
Litouwen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Turkije, Malta en Polen.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
VS
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Japan
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Overige landen
Het land waar de partner zich bevindt is niet hierboven genoemd.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Subsidies
Enigerlei vorm van subsidie of fiscale regeling voor (technologisch)
innovatieve activiteiten in 2000.
Totaal innovatoren
Aantal bedrijven met (technologisch) vernieuwende activiteiten in de
periode 1998-2000. Inclusief de innovatoren die zich in de periode
1998-2000 bezighielden met (technologische ) innovatieve activiteiten en
waarbij eind 2000 nog geen innovaties waren gerealiseerd.
Bedrijven met subsidies voor innovaties
Aantal innovatoren met enige vorm van overheidssteun.
Een subsidie of fiscale regeling voor innovatieve activiteiten.
In procenten van totaal innovatoren
In procenten van totaal innovatoren.
Tot. subsidie door Nederlandse overheid
Totaal subsidie door Nederlandse overheid. In procenten van de innovatoren
met overheidssteun.
Door regionale overheid
In procenten van de innovatoren met overheidssteun.
Door Rijksoverheid
In procenten van de innovatoren met overheidssteun.
EU
In procenten van de innovatoren met overheidssteun.
4e of 5e EU-kaderprogramma
In procenten van de innovatoren met overheidssteun.
Effecten van innovatie
Hier wordt gegeven hoe groot in de periode 1998-2000 de invloed van
innovatieve activiteiten was op het te bereiken doel, zoals hieronder
opgesomd.
Bedrijven
Het aantal bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Het te bereiken doel was
Breder assortiment
Vergroten van de range van producten en diensten.
Invloed innovatie-activiteiten was zwak
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was matig
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was sterk
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Marktvergroting
Aanboren nieuwe markten, vergroten bestaand aandeel.
Invloed innovatie-activiteiten was zwak
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was matig
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was sterk
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Hogere kwaliteit product
Hogere kwaliteit realiseren voor producten of diensten.
Invloed innovatie-activiteiten was zwak
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was matig
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was sterk
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Productieflexibiliteit
Het inbouwen van bijvoorbeeld meer variatie in de productielijnen.
Invloed innovatie-activiteiten was zwak
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was matig
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was sterk
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Hogere productie/omzet
Het realiseren van grotere productiecapaciteiten.
Invloed innovatie-activiteiten was zwak
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was matig
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was sterk
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Verlaging van de kosten
Verlaging van de kosten per eenheid product.
Invloed innovatie-activiteiten was zwak
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was matig
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was sterk
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Minder verbruik
Minder gebruik van materiaal/energie per eenheid product.
Invloed innovatie-activiteiten was zwak
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was matig
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was sterk
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Verbetering milieu
Minder negatieve effecten voor het milieu, betere hygiëne.
Invloed innovatie-activiteiten was zwak
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was matig
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was sterk
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Regelgeving
Meer/beter tegemoet komen aan overheidsregels.
Invloed innovatie-activiteiten was zwak
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was matig
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Invloed innovatie-activiteiten was sterk
Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties.
Innovatie-uitgaven
Uitgaven met één of meer van onderstaande activiteiten om technologisch
nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen te realiseren.
Betreft per activiteit alle lopende uitgaven in 2000 exclusief
afschrijvingen, maar inclusief de directe personeelskosten en eventuele
investeringsuitgaven voor product-/procesvernieuwingen in 2000.
Bedrijven
Totaal aantal innovatoren.
Totaal innovatie-uitgaven
Inkoop apparatuur
Aanschaf geavanceerde apparatuur, machines, computers (inclusief
meegeleverde software) speciaal aangeschaft om technologisch nieuwe
producten, diensten of processen te kunnen realiseren.
Eigen onderzoek
Activiteiten 'in eigen huis' om technologisch nieuwe of verbeterde
producten of processen te ontwikkelen, inclusief eventueel bijbehorend
onderzoek. Dit soort activiteiten wordt ook wel als Research & Development
aangeduid (R&D). Eigen software-ontwikkeling direct gerelateerd aan R&D
is meegenomen.
Het cijfer van 4,5 miljard aan uitgaven eigen onderzoek is hoger dan het
traditionele R&D-cijfer dat het CBS al jaren publiceert.
Het blijkt dat niet al het opgegeven eigen onderzoek als R&D te beschouwen
is. Meer details zijn te vinden in de CBS-publicatie Kennis en economie
2002; met name in paragraaf 4.2 en bijlage B5.
Uitgaven
Uitgaven voor eigen onderzoek.
Vrijwel permanent
Deze (ook wel als R&D aangeduide) activiteiten vinden vrijwel permanent
(jaar in, jaar uit) plaats.
In procenten van de innovatoren.
Meer incidenteel
Deze (ook wel als R&D aangeduide) activiteiten vinden meer incidenteel
plaats.
In procenten van de innovatoren.
Geschat aantal FTE's
Schatting van het totaal aantal arbeidsjaren van eigen personeel direct
belast met R&D-activiteiten in 2000. FTE = Full-Time Equivalents.
Uitbesteed onderzoek
Dezelfde activiteiten als bij 'eigen onderzoek' maar dan door derden
uitgevoerd.
Licenties, advisering
Inkoop van alle niet eerder genoemde kennis, zoals het verwerven van
octrooien, van andere niet-gepatenteerde vindingen, inkopen van
speciale deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van IT, teneinde
nieuwe of verbeterde producten,diensten of processen te kunnen
verwezenlijken.
Overige uitgaven
Betreft totale kosten voor marketing, opleiden en andere kosten voorzover
die uitgaven direct te maken hebben met de ontwikkeling of introductie
van vernieuwde producten,diensten of processen.
Ontplooide innovatie-activiteiten
Bij dit onderwerp worden de innovatie-uitgaven uitgedrukt als
percentage van alle innovatoren in 1998-2000.
Een voorbeeld: bij de post "Inkoop apparatuur" voor het Totaal
staat 45%. Dit betekent dat 45% van de innovatoren, innovatie-
uitgaven voor apparatuur (hardware) hebben gedaan in 1998.
Bedrijven
Totaal innovatoren.
Innovatoren met uitgaven
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 2000 uitgaven zijn gedaan.
Als percentage van alle innovatoren in 1998-2000.
Eigen onderzoek
Activiteiten 'in eigen huis' om technologisch nieuwe of verbeterde
producten of processen te ontwikkelen, inclusief eventueel bijbehorend
onderzoek. Dit soort activiteiten wordt ook wel als Research & Development
aangeduid (R&D). Eigen software-ontwikkeling direct gerelateerd aan R&D
is meegenomen.
Het cijfer van 4,5 miljard aan uitgaven eigen onderzoek is hoger dan het
traditionele R&D-cijfer dat het CBS al jaren publiceert.
Het blijkt dat niet al het opgegeven eigen onderzoek als R&D te beschouwen
is. Meer details zijn te vinden in de CBS-publicatie Kennis en economie
2002; met name in paragraaf 4.2 en bijlage B5.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 2000 uitgaven zijn gedaan.
Als percentage van alle innovatoren in 1998-2000.
Uitbesteed onderzoek
Dezelfde activiteiten als bij 'eigen onderzoek' maar dan door derden
uitgevoerd.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 2000 uitgaven zijn gedaan.
Als percentage van alle innovatoren in 1998-2000.
Inkoop apparatuur
Aanschaf geavanceerde apparatuur, machines, computers (inclusief
meegeleverde software) speciaal aangeschaft om technologisch nieuwe
producten (enzovoort) te kunnen realiseren.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 2000 uitgaven zijn gedaan.
Als percentage van alle innovatoren in 1998-2000.
Licenties, advisering
Inkoop van alle niet eerder genoemde kennis, zoals het verwerven van
octrooien, van andere niet-gepatenteerde vindingen, inkopen van
speciale deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van IT, teneinde
nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen te kunnen
verwezenlijken.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 2000 uitgaven zijn gedaan.
Als percentage van alle innovatoren in 1998-2000.
Overige uitgaven
Betreft totale kosten voor marketing, opleiden en andere kosten voorzover
die uitgaven direct te maken hebben met de ontwikkeling, introductie
van vernieuwde producten,diensten of processen.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 2000 uitgaven zijn gedaan.
Als percentage van alle innovatoren in 1998-2000.
Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde
De innovatie-uitgaven 2000 afgezet tegen
Bruto Toegevoegde Waarde (tegen marktprijzen) 2000.
Voor dit onderwerp is in de bedrijfsklasse "Farmaceutische industrie" ook
de groep "Overige chemische eindproductenindustrie" ingeteld.
Totaal innovatie-uitgaven
De innovatie-uitgaven 2000.
Voor dit onderwerp is in de bedrijfsklasse "Farmaceutische industrie" ook
de groep "Overige chemische eindproductenindustrie" ingeteld.
Toegevoegde waarde
Bruto Toegevoegde Waarde (tegen marktprijzen) 2000.
Voor dit onderwerp is in de bedrijfsklasse "Farmaceutische industrie" ook
de groep "Overige chemische eindproductenindustrie" ingeteld.
Innovatie-uitgaven in % BTW
De innovatie-uitgaven 2000 afgezet tegen
Bruto Toegevoegde Waarde (tegen marktprijzen) 2000.
Voor dit onderwerp is in de bedrijfsklasse "Farmaceutische industrie" ook
de groep "Overige chemische eindproductenindustrie" ingeteld.
In het algemeen zullen deze innovatie-intensiteiten licht worden
onderschat. De reden hiervoor is dat de toegevoegde waarde betrekking
heeft op alle ondernemingen in de bedrijfsklasse en de innovatie-uitgaven
slechts zijn gemeten voor de bedrijven met 10 of meer werknemers.
Knelpunten
Ondervonden knelpunten in de periode 1998-2000 waardoor
innovatieprojecten ernstig zijn vertraagd, helemaal niet zijn begonnen
dan wel anderszins ongunstig zijn beïnvloed.
Bij innovatoren
Knelpunten bij innovatoren.
Bedrijven
Aantal bedrijven met (technologisch) vernieuwende activiteiten in de
periode 1998-2000. Inclusief de innovatoren die zich in 1998-2000
bezighielden met (technologische ) innovatieve activiteiten en waarbij
eind 2000 nog geen innovaties waren gerealiseerd.
Percentage bedrijven met knelpunten
In procenten van het totaal aantal innovatoren.
Waardoor projecten niet zijn gestart
Als percentage van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Waardoor projecten ongunstig beïnvloed
Als percentage van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Waardoor projecten erg zijn vertraagd
Als percentage van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Bij niet-innovatoren
Knelpunten bij niet-innovatoren.
Bedrijven
Percentage bedrijven met knelpunten
Als percentage van de niet-innovatoren met tenminste één knelpunt.
Type knelpunt
Bedrijven
Totaal aantal innovatoren.
Percentage bedrijven met knelpunten
In procenten van het totaal aantal innovatoren.
Knelpunt betrof
Hieronder staan negen soorten van belemmeringen waardoor innovatie-
projecten ernstig zijn vertraagd, helemaal niet zijn begonnen of
anderszins ongunstig zijn beïnvloed.
Per belemmering wordt vermeld hoe groot daarbij de negatieve invloed van
deze belemmering was.
Rendement te onzeker
Te veel onzekerheid over toekomstige kosten/baten.
Invloed was zwak negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was sterk negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Te hoge innovatie kosten
Innovatiekosten waren of werden te hoog, bijvoorbeeld ten opzichte van het
budget.
Invloed was zwak negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was sterk negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Onvoldoende gekwalificeerd personeel
Invloed was zwak negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was sterk negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Technologische kennis ontoereikend
Te weinig kennis van de benodigde technologieën.
Invloed was zwak negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was sterk negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Inflexibele organisatiestructuren
Invloed was zwak negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was sterk negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Geen financiering
Gebrek aan geëigende financieringsbronnen.
Invloed was zwak negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was sterk negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Onzekere (afzet)markt
Toekomstige ontwikkeling van de markt is te onzeker/ongunstig.
Invloed was zwak negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was sterk negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Beperkende regelgeving
Beperkende (overheids-)regels en andere externe eisen.
Invloed was zwak negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was sterk negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Productacceptatie laag
De belangstelling van de afnemer voor het nieuwe product is onzeker.
Invloed was zwak negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Invloed was sterk negatief
In procenten van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Bescherming innovaties
Bij dit onderwerp wordt gegeven of bedrijven in de periode 1998-2000
beschikken over één of meer geregistreerde octrooien of één of
meer octrooien zijn aangevraagd in genoemde periode.
Tevens wordt gegeven welke andere methoden werden toegepast ter
bescherming van product- en procesinnovaties.
Bij innovatoren
Als percentage van alle innovatoren (totaal ruim 18 000).
Bij niet-innovatoren
Als percentage van alle niet-innovatoren (totaal ruim 35 000).
Bescherming innovaties bij innovatoren
Via lopende octrooi-aanvraag
Als percentage van alle innovatoren (totaal ruim 18 000).
Via geregistreerde octrooien
Als percentage van alle innovatoren (totaal ruim 18 000).
Via tekeningen- of modellenrecht
Als percentage van alle innovatoren (totaal ruim 18 000).
Via merkenrecht of trademarks
Als percentage van alle innovatoren (totaal ruim 18 000).
Via auteursrechten of copyright
Als percentage van alle innovatoren (totaal ruim 18 000).
Toepassen geheimhoudingsregels
Als percentage van alle innovatoren (totaal ruim 18 000).
Complexiteit innovaties
De complexiteit van de eigen innovaties geeft bescherming.
Als percentage van alle innovatoren (totaal ruim 18 000).
Voorsprong op concurrentie
Als percentage van alle innovatoren (totaal ruim 18 000).
Niet-technologische vernieuwingen
Voor de gehele onderzoekpopulatie (bedrijven met 10 of meer
werknemers, zijnde bijna 54 000 bedrijven), wordt hier weergegeven of
er niet-technologische vernieuwende
activiteiten zijn verricht in de periode 1998-2000.
De vraag over niet-technologische vernieuwing is dus van toepassing op
zowel de innovatoren als de niet-innovatoren.
Bedrijven met niet-techn. vernieuwingen
Deze vraag heeft betrekking op de gehele onderzoekspopulatie
(bijna 54 000 bedrijven).
Dus zowel voor de innovatoren als de niet-innovatoren.
Totale onderzoekspopulatie
Totale onderzoekspopulatie (bedrijven met 10 of meer werknemers, bijna
54 000 bedrijven).
Als percentage van onderzoekspopulatie
Als percentage van alle onderzochte bedrijven
(totaal bijna 54 000).
Strategie
Implementatie, wijzigen van de strategische (langere termijn) doelen.
In procenten van de totale onderzoekspopulatie.
Management
Gebruiken van voor het eigen bedrijf wezenlijk nieuwe
managementtechnieken.
In procenten van de totale onderzoekspopulatie.
Reorganisatie
Doorvoeren van ingrijpende veranderingen in organisatiestructuren,
bedrijfsprocessen.
In procenten van de totale onderzoekspopulatie.
Marketing
Ontwikkeling nieuwe marketingconcepten.
In procenten van de totale onderzoekspopulatie.
Uiterlijk
Puur esthetische productaanpassingen zijnde niet-technische maar
subjectieve veranderingen van producten zoals wijziging kleur, verpakking
en dergelijke.
In procenten van de totale onderzoekspopulatie.
Bij innovatoren
Innovatoren zijn (weer) gedefinieerd als alle bedrijven met
vernieuwende activiteiten op technologisch gebied. Dat zijn
ruim 18 000 bedrijven.
Voor niet-technologische vernieuwingen bij niet-innovatoren, zie
hieronder.
Bedrijven
Aantal innovatoren.
Percentage bedrijven
In procenten van het totaal aantal innovatoren.
Het totaal van 69% slaat dus op de 18 346 innovatoren.
Strategie
Implementatie, wijzigen van de strategische (langere termijn) doelen.
Als percentage van de (technologische) innovatoren.
Management
Gebruiken van voor het eigen bedrijf wezenlijk nieuwe
managementtechnieken.
Als percentage van de (technologische) innovatoren.
Reorganisatie
Doorvoeren van ingrijpende veranderingen in organisatiestructuren,
bedrijfsprocessen.
Als percentage van de (technologische) innovatoren.
Marketing
Ontwikkeling nieuwe marketingconcepten.
Als percentage van de (technologische) innovatoren.
Uiterlijk
Puur esthetische productaanpassingen zijnde niet-technische maar
subjectieve veranderingen van producten zoals wijziging kleur, verpakking
en dergelijke.
Als percentage van de (technologische) innovatoren.
Bij niet-innovatoren
Apart worden hier de percentages vermeld van de niet-innovatoren
met niet-technologische vernieuwingen.
Als percentage van alle niet-innovatoren, te weten ruim 35 000 bedrijven.
Voor niet-technologische vernieuwingen bij innovatoren, zie hierboven.
Bedrijven
Totaal niet-innovatoren.
Percentage bedrijven
Als percentage van alle niet-innovatoren, te weten ruim 35 000 bedrijven.