Innovatie bij bedrijven; 1998-2000


Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie.
Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste
jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de
volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen
worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke
tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de
Innovatie-enquête voor de verslagperiode 1998-2000.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities de link naar Methoden/Begrippen: href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

SBI '93 Aantal bedrijven en innovatorenTotale onderzoekspopulatie (aantal) Aantal bedrijven en innovatorenInnovatoren (aantal) Aantal bedrijven en innovatorenAls percentage van onderzoekspopulatie (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteitenTotale onderzoekspopulatie (aantal) Gerealiseerde vernieuwende activiteitenBedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Gerealiseerde vernieuwende activiteitenAls percentage van onderzoekspopulatie (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteitenBedrijven met productinnovaties (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteitenBedrijven met procesinnovaties (%) Bedrijven met vernieuwd product/dienstBedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwd product/dienstOntwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met vernieuwd product/dienstOntwikkeling door derden (%) Bedrijven met vernieuwd product/dienstOntwikkeling is combinatie van beide (%) Bedrijven met vernieuwde processenBedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwde processenOntwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met vernieuwde processenOntwikkeling door derden (%) Bedrijven met vernieuwde processenOntwikkeling is combinatie van beide (%) Producten of diensten nieuw voor:Het bedrijfBedrijven met nieuwe producten/diensten (aantal) Producten of diensten nieuw voor:Het bedrijfAls percentage van de omzet (%) Producten of diensten nieuw voor:De marktBedrijven met nieuwe producten/diensten (aantal) Producten of diensten nieuw voor:De marktAls percentage van de omzet (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Bedrijven (aantal) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Eigen bedrijf, informatiebron wasEnigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Eigen bedrijf, informatiebron wasBelangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Eigen bedrijf, informatiebron wasZeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Gelieerde bedrijven, informatiebron wasEnigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Gelieerde bedrijven, informatiebron wasBelangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Gelieerde bedrijven, informatiebron wasZeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Afnemers, informatiebron wasEnigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Afnemers, informatiebron wasBelangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Afnemers, informatiebron wasZeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Leveranciers, informatiebron wasEnigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Leveranciers, informatiebron wasBelangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Leveranciers, informatiebron wasZeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Concurrenten, informatiebron wasEnigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Concurrenten, informatiebron wasBelangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Concurrenten, informatiebron wasZeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Onderzoeksinstituten, informatiebron wasEnigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Onderzoeksinstituten, informatiebron wasBelangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Onderzoeksinstituten, informatiebron wasZeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Universiteiten, informatiebron wasEnigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Universiteiten, informatiebron wasBelangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Universiteiten, informatiebron wasZeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Vakliteratuur, informatiebron wasEnigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Vakliteratuur, informatiebron wasBelangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Vakliteratuur, informatiebron wasZeer belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Beurzen, informatiebron wasEnigszins belangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Beurzen, informatiebron wasBelangrijk (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Beurzen, informatiebron wasZeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenTotaal innovatoren (aantal) Samenwerkende innovatorenBedrijven met partnerships (aantal) Samenwerkende innovatorenIn procenten van totaal innovatoren (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met:Concern (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met:Afnemers (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met:Leveranciers (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met:Concurrenten (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met:Universiteiten (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met:(Semi-)overheidsinstellingen (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met:Private researchinstellingen (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met:Consultants (%) Partner gevestigd inNederlandTotaal Nederland (%) Partner gevestigd inBuitenlandTotaal buitenland (%) Partner gevestigd inBuitenlandEU-EFTA (%) Partner gevestigd inBuitenlandEU kandidaat-lidstaten (%) Partner gevestigd inBuitenlandVS (%) Partner gevestigd inBuitenlandJapan (%) Partner gevestigd inBuitenlandOverige landen (%) SubsidiesTotaal innovatoren (aantal) SubsidiesBedrijven met subsidies voor innovaties (aantal) SubsidiesIn procenten van totaal innovatoren (%) SubsidiesTot. subsidie door Nederlandse overheid (%) SubsidiesDoor regionale overheid (%) SubsidiesDoor Rijksoverheid (%) SubsidiesEU (%) Subsidies4e of 5e EU-kaderprogramma (%) Effecten van innovatieBedrijven (aantal) Het te bereiken doel wasBreder assortimentInvloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Het te bereiken doel wasBreder assortimentInvloed innovatie-activiteiten was matig (%) Het te bereiken doel wasBreder assortimentInvloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Het te bereiken doel wasMarktvergrotingInvloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Het te bereiken doel wasMarktvergrotingInvloed innovatie-activiteiten was matig (%) Het te bereiken doel wasMarktvergrotingInvloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Het te bereiken doel wasHogere kwaliteit productInvloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Het te bereiken doel wasHogere kwaliteit productInvloed innovatie-activiteiten was matig (%) Het te bereiken doel wasHogere kwaliteit productInvloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Het te bereiken doel wasProductieflexibiliteitInvloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Het te bereiken doel wasProductieflexibiliteitInvloed innovatie-activiteiten was matig (%) Het te bereiken doel wasProductieflexibiliteitInvloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Het te bereiken doel wasHogere productie/omzetInvloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Het te bereiken doel wasHogere productie/omzetInvloed innovatie-activiteiten was matig (%) Het te bereiken doel wasHogere productie/omzetInvloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Het te bereiken doel wasVerlaging van de kostenInvloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Het te bereiken doel wasVerlaging van de kostenInvloed innovatie-activiteiten was matig (%) Het te bereiken doel wasVerlaging van de kostenInvloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Het te bereiken doel wasMinder verbruikInvloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Het te bereiken doel wasMinder verbruikInvloed innovatie-activiteiten was matig (%) Het te bereiken doel wasMinder verbruikInvloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Het te bereiken doel wasVerbetering milieuInvloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Het te bereiken doel wasVerbetering milieuInvloed innovatie-activiteiten was matig (%) Het te bereiken doel wasVerbetering milieuInvloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Het te bereiken doel wasRegelgevingInvloed innovatie-activiteiten was zwak (%) Het te bereiken doel wasRegelgevingInvloed innovatie-activiteiten was matig (%) Het te bereiken doel wasRegelgevingInvloed innovatie-activiteiten was sterk (%) Innovatie-uitgavenBedrijven (aantal) Innovatie-uitgavenTotaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenInkoop apparatuur (mln euro) Innovatie-uitgavenEigen onderzoekUitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenEigen onderzoekVrijwel permanent (%) Innovatie-uitgavenEigen onderzoekMeer incidenteel (%) Innovatie-uitgavenEigen onderzoekGeschat aantal FTE's (arbeidsjaren) Innovatie-uitgavenUitbesteed onderzoek (mln euro) Innovatie-uitgavenLicenties, advisering (mln euro) Innovatie-uitgavenOverige uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenOntplooide innovatie-activiteitenBedrijven (aantal) Innovatie-uitgavenOntplooide innovatie-activiteitenInnovatoren met uitgaven (%) Innovatie-uitgavenOntplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoek (%) Innovatie-uitgavenOntplooide innovatie-activiteitenUitbesteed onderzoek (%) Innovatie-uitgavenOntplooide innovatie-activiteitenInkoop apparatuur (%) Innovatie-uitgavenOntplooide innovatie-activiteitenLicenties, advisering (%) Innovatie-uitgavenOntplooide innovatie-activiteitenOverige uitgaven (%) Innovatie-uitgavenInnovatie-uitgaven en toegevoegde waardeTotaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenInnovatie-uitgaven en toegevoegde waardeToegevoegde waarde (mln euro) Innovatie-uitgavenInnovatie-uitgaven en toegevoegde waardeInnovatie-uitgaven in % BTW (%) KnelpuntenBij innovatorenBedrijven (aantal) KnelpuntenBij innovatorenPercentage bedrijven met knelpunten (%) KnelpuntenBij innovatorenWaardoor projecten niet zijn gestart (%) KnelpuntenBij innovatorenWaardoor projecten ongunstig beïnvloed (%) KnelpuntenBij innovatorenWaardoor projecten erg zijn vertraagd (%) KnelpuntenBij niet-innovatorenBedrijven (aantal) KnelpuntenBij niet-innovatorenPercentage bedrijven met knelpunten (%) KnelpuntenType knelpuntBedrijven (aantal) KnelpuntenType knelpuntPercentage bedrijven met knelpunten (%) Knelpunt betrofRendement te onzekerInvloed was zwak negatief (%) Knelpunt betrofRendement te onzekerInvloed was negatief (%) Knelpunt betrofRendement te onzekerInvloed was sterk negatief (%) Knelpunt betrofTe hoge innovatie kostenInvloed was zwak negatief (%) Knelpunt betrofTe hoge innovatie kostenInvloed was negatief (%) Knelpunt betrofTe hoge innovatie kostenInvloed was sterk negatief (%) Knelpunt betrofOnvoldoende gekwalificeerd personeelInvloed was zwak negatief (%) Knelpunt betrofOnvoldoende gekwalificeerd personeelInvloed was negatief (%) Knelpunt betrofOnvoldoende gekwalificeerd personeelInvloed was sterk negatief (%) Knelpunt betrofTechnologische kennis ontoereikendInvloed was zwak negatief (%) Knelpunt betrofTechnologische kennis ontoereikendInvloed was negatief (%) Knelpunt betrofTechnologische kennis ontoereikendInvloed was sterk negatief (%) Knelpunt betrofInflexibele organisatiestructurenInvloed was zwak negatief (%) Knelpunt betrofInflexibele organisatiestructurenInvloed was negatief (%) Knelpunt betrofInflexibele organisatiestructurenInvloed was sterk negatief (%) Knelpunt betrofGeen financieringInvloed was zwak negatief (%) Knelpunt betrofGeen financieringInvloed was negatief (%) Knelpunt betrofGeen financieringInvloed was sterk negatief (%) Knelpunt betrofOnzekere (afzet)marktInvloed was zwak negatief (%) Knelpunt betrofOnzekere (afzet)marktInvloed was negatief (%) Knelpunt betrofOnzekere (afzet)marktInvloed was sterk negatief (%) Knelpunt betrofBeperkende regelgevingInvloed was zwak negatief (%) Knelpunt betrofBeperkende regelgevingInvloed was negatief (%) Knelpunt betrofBeperkende regelgevingInvloed was sterk negatief (%) Knelpunt betrofProductacceptatie laagInvloed was zwak negatief (%) Knelpunt betrofProductacceptatie laagInvloed was negatief (%) Knelpunt betrofProductacceptatie laagInvloed was sterk negatief (%) Bescherming innovatiesBij innovatoren (%) Bescherming innovatiesBij niet-innovatoren (%) Bescherming innovatiesBescherming innovaties bij innovatorenVia lopende octrooi-aanvraag (%) Bescherming innovatiesBescherming innovaties bij innovatorenVia geregistreerde octrooien (%) Bescherming innovatiesBescherming innovaties bij innovatorenVia tekeningen- of modellenrecht (%) Bescherming innovatiesBescherming innovaties bij innovatorenVia merkenrecht of trademarks (%) Bescherming innovatiesBescherming innovaties bij innovatorenVia auteursrechten of copyright (%) Bescherming innovatiesBescherming innovaties bij innovatorenToepassen geheimhoudingsregels (%) Bescherming innovatiesBescherming innovaties bij innovatorenComplexiteit innovaties (%) Bescherming innovatiesBescherming innovaties bij innovatorenVoorsprong op concurrentie (%) Niet-technologische vernieuwingenBedrijven met niet-techn. vernieuwingenTotale onderzoekspopulatie (aantal) Niet-technologische vernieuwingenBedrijven met niet-techn. vernieuwingenAls percentage van onderzoekspopulatie (%) Niet-technologische vernieuwingenBedrijven met niet-techn. vernieuwingenStrategie (%) Niet-technologische vernieuwingenBedrijven met niet-techn. vernieuwingenManagement (%) Niet-technologische vernieuwingenBedrijven met niet-techn. vernieuwingenReorganisatie (%) Niet-technologische vernieuwingenBedrijven met niet-techn. vernieuwingenMarketing (%) Niet-technologische vernieuwingenBedrijven met niet-techn. vernieuwingenUiterlijk (%) Niet-technologische vernieuwingenBij innovatorenBedrijven (aantal) Niet-technologische vernieuwingenBij innovatorenPercentage bedrijven (%) Niet-technologische vernieuwingenBij innovatorenStrategie (%) Niet-technologische vernieuwingenBij innovatorenManagement (%) Niet-technologische vernieuwingenBij innovatorenReorganisatie (%) Niet-technologische vernieuwingenBij innovatorenMarketing (%) Niet-technologische vernieuwingenBij innovatorenUiterlijk (%) Niet-technologische vernieuwingenBij niet-innovatorenBedrijven (aantal) Niet-technologische vernieuwingenBij niet-innovatorenPercentage bedrijven (%)
Totaal bedrijven 53.919 18.346 34 53.919 17.081 32 88 58 15.073 52 19 29 9.861 41 27 33 15.073 25 6.347 14 17.701 7 34 46 12 26 17 20 35 15 26 30 12 28 27 7 18 10 3 14 6 2 34 26 5 32 26 5 18.346 4.452 24,3 61 51 55 44 20 25 11 22 83 46 37 9 15 4 7 18.346 4.630 25,2 95 14 88 14 6 17.081 7 29 39 10 34 36 6 31 47 13 26 18 12 30 32 15 24 18 19 23 12 16 27 17 14 27 14 18.346 9.691 2.249 4.547 29 20 50.540 1.143 746 1.007 18.346 73 46 23 45 15 39 9.690 307.845 3,1 18.346 34 28 45 62 35.573 11 18.346 34 22 24 16 17 23 16 14 14 18 23 22 9 17 25 23 26 20 8 24 20 11 15 11 14 21 14 7 57 17 10 14 7 13 5 11 18 38 53.919 45 28 14 22 14 8 18.346 69 48 24 34 26 14 35.573 32
1500d Industrie (geen sociale .. 11.138 5.974 54 11.138 5.603 50 87 71 4.888 69 8 23 3.959 44 26 30 4.888 31 2.621 14 5.892 6 33 53 14 22 12 21 34 18 31 30 11 30 24 8 19 10 3 17 7 3 37 22 5 39 28 6 5.974 1.409 23,6 62 63 54 30 27 32 11 21 78 65 55 11 20 7 10 5.974 2.663 44,6 96 11 90 12 5 5.603 8 28 43 9 37 40 6 33 51 14 33 26 12 32 40 14 26 26 22 32 16 19 35 19 17 31 15 5.974 5.315 775 3.471 44 21 35.231 761 55 252 5.974 80 61 30 44 11 38 5.315 65.084 8,2 5.974 39 31 47 67 5.164 17 5.974 39 24 26 18 17 23 20 13 18 21 25 20 9 16 28 27 31 20 7 24 22 13 14 12 8 24 18 7 69 24 18 24 11 16 4 17 26 42 11.138 54 32 16 26 17 14 5.974 70 45 21 33 25 19 5.164 36
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.543 747 48 1.543 691 45 82 78 565 74 9 17 537 47 20 34 565 26 237 10 741 9 31 55 15 21 17 29 33 14 31 38 5 31 23 8 17 12 3 10 7 3 46 23 5 44 31 8 747 155 20,8 57 51 31 28 15 22 10 10 77 42 39 6 17 2 1 747 304 40,8 97 20 91 12 8 691 9 35 40 14 39 38 7 34 52 21 33 23 10 28 46 11 24 24 25 33 17 18 40 26 21 40 18 747 458 99 268 45 16 3.274 50 1 40 747 73 56 28 37 5 27 458 12.156 3,8 747 34 28 32 73 796 29 747 34 18 22 26 13 22 19 7 22 13 32 12 15 23 14 4 27 16 1 17 17 11 12 8 11 21 15 7 59 17 12 18 1 18 0 18 17 40 1.543 55 31 10 28 20 23 747 73 44 14 30 28 32 796 37
1700a Textiel, kleding en .. 513 252 49 513 249 49 92 64 229 70 16 14 159 43 31 26 229 24 132 10 249 2 45 49 14 22 2 17 52 6 12 44 18 29 28 15 14 12 2 16 10 2 30 24 1 33 41 1 252 75 29,6 75 51 56 56 35 39 7 30 48 94 61 39 7 - - 252 98 39,1 87 2 84 20 2 249 0 39 32 4 47 30 3 31 55 6 37 28 14 36 25 16 29 28 17 38 20 10 40 20 15 25 6 252 43 17 18 31 37 281 2 0 6 252 80 61 28 39 4 47 43 1.372 3,2 252 55 44 28 92 261 7 252 55 27 27 17 16 28 38 11 26 21 31 9 3 19 20 36 26 36 3 26 35 - 13 11 7 16 32 1 73 28 11 24 3 16 1 17 26 52 513 65 34 10 37 15 25 252 83 55 18 49 25 31 261 47
21 VV papier, karton en papier- en .. 244 164 67 244 152 62 80 83 121 68 - 31 125 28 25 47 121 28 61 9 158 9 37 47 22 23 17 26 27 20 28 42 7 21 23 8 18 5 4 13 4 2 32 30 3 35 27 5 164 53 32,0 64 64 63 24 27 32 19 16 64 78 75 3 16 3 - 164 66 40,4 98 6 91 12 - 152 15 25 29 10 36 35 8 30 47 19 24 22 11 28 46 12 32 22 26 26 22 19 38 19 24 26 11 164 123 106 14 44 28 266 1 1 2 164 85 64 26 49 8 29 123 1.717 7,2 164 34 46 44 53 80 21 164 34 35 32 15 33 17 17 18 19 19 27 21 9 29 15 18 23 32 4 24 19 12 30 6 3 24 18 7 67 31 24 27 7 11 3 19 24 37 244 59 34 22 32 19 11 164 71 40 28 36 25 13 80 36
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro .. 1.252 498 40 1.252 479 38 74 80 355 40 35 25 386 24 55 21 355 29 172 20 481 17 36 40 7 21 8 16 28 8 22 31 25 24 31 7 14 4 - 11 2 2 25 29 14 33 35 4 498 87 17,4 59 61 71 32 17 17 31 37 61 66 52 - 7 9 13 498 43 8,7 71 9 66 33 5 479 11 16 45 10 32 38 6 28 51 5 35 35 10 39 38 4 23 35 22 26 23 13 35 21 9 24 7 498 82 55 11 23 18 256 2 6 8 498 75 34 16 64 11 39 82 5.768 1,4 498 27 31 43 80 754 15 498 27 10 37 9 4 21 38 11 8 31 14 24 1 6 39 15 37 28 1 31 10 27 1 17 - 27 25 1 50 23 6 9 1 19 16 10 16 29 1.252 48 34 14 18 22 8 498 64 47 22 30 32 10 754 38
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 21 12 56 21 12 56 100 76 12 58 17 25 9 11 67 22 12 34 8 21 12 - 59 26 9 26 34 24 - - 17 50 16 - 9 16 16 17 9 16 - 9 60 16 9 60 9 16 12 6 51,4 100 33 100 17 17 17 0 17 100 100 100 - 17 17 - 12 10 84,3 100 - 100 10 10 12 0 24 24 0 0 49 0 0 100 0 33 33 0 67 33 17 16 33 17 16 33 0 0 66 0 0 66 12 49 0 30 50 0 185 19 0 0 12 50 50 26 24 - 16 49 5.738 0,9 12 76 23 23 77 9 - 12 76 32 68 - 11 68 21 11 45 21 21 - - - 77 - 32 - - 32 - 23 - - 21 32 - - 17 61 9 9 9 9 9 17 17 17 21 63 44 9 53 10 36 12 33 17 0 33 17 16 9 100
2410a Basischemie en vervaardiging .. 150 104 69 150 93 62 89 76 83 81 5 16 71 68 10 21 83 19 40 7 104 11 23 56 9 37 32 23 43 11 28 29 3 34 29 9 28 14 1 31 10 - 38 24 7 38 24 - 104 50 48,1 78 65 44 20 23 21 7 3 47 85 76 14 39 15 17 104 68 65,2 96 6 96 18 9 93 13 42 34 22 29 40 3 45 43 28 24 27 12 23 56 8 28 27 22 38 28 17 41 33 23 37 23 104 394 47 271 71 0 2.098 57 13 5 104 85 74 47 37 13 21 394 5.390 7,3 104 43 37 37 69 46 6 104 43 3 31 45 12 40 15 14 30 18 35 12 4 31 11 10 31 13 6 19 41 18 12 13 10 28 13 10 76 40 34 44 3 18 3 47 36 37 150 60 43 23 33 16 14 104 71 50 25 36 16 13 46 36
244 VV farmaceutische producten 59 42 72 59 41 69 93 66 38 58 13 29 27 63 4 33 38 25 20 8 42 9 31 54 7 26 48 30 21 7 22 18 4 21 24 2 21 22 6 30 21 9 19 49 5 35 25 2 42 14 33,5 69 37 18 27 55 46 25 7 62 93 84 - 61 31 7 42 23 53,1 100 12 100 20 16 41 7 22 47 17 24 56 0 47 45 22 35 10 0 24 65 17 26 10 11 23 33 26 19 28 20 21 31 42 571 17 399 74 0 2.952 126 1 28 42 90 74 48 45 6 36 859 3.262 26,3 42 50 25 34 70 17 36 42 50 19 25 12 38 11 22 27 11 22 18 6 7 5 19 27 17 17 13 24 26 7 18 19 14 18 14 7 88 54 30 36 4 40 - 39 54 51 59 56 34 21 21 14 21 42 64 41 30 26 17 22 17 36
2420b Overige chemische eindproducten .. 195 181 93 195 171 88 98 65 168 72 7 21 110 65 16 19 168 28 109 8 181 7 27 60 15 28 28 30 39 14 40 37 9 39 26 9 31 7 4 25 6 3 39 31 5 40 26 2 181 64 35,5 71 59 51 23 34 33 6 8 78 65 55 9 24 16 8 181 110 60,9 95 2 95 11 3 171 8 28 52 9 45 41 9 33 43 18 33 20 13 37 32 14 30 20 14 38 20 10 33 42 9 31 38 181 288 15 233 74 0 2.115 32 1 7 181 87 78 23 29 6 36 . - - 181 55 32 47 67 14 - 181 55 27 23 10 17 30 2 9 22 8 19 21 8 29 30 21 25 17 9 19 38 5 24 12 7 24 13 18 89 82 16 28 1 26 1 43 42 41 195 75 49 19 30 31 27 181 77 51 18 31 32 26 14 56
25 VV producten van rubber en kunststof 523 347 66 523 327 62 90 76 293 75 5 20 250 37 15 47 293 32 168 13 343 7 32 57 20 21 16 19 33 29 40 26 8 40 25 7 24 9 1 24 4 2 36 23 2 44 30 3 347 108 31,2 66 72 62 21 19 28 7 28 88 79 75 10 23 4 7 347 164 47,1 90 15 82 23 2 327 4 25 53 10 32 48 6 29 54 9 42 27 10 37 41 17 22 27 21 38 24 22 37 21 12 34 16 347 89 43 35 44 25 633 6 2 4 347 80 66 32 41 16 41 89 1.896 4,7 347 48 19 44 73 176 19 347 48 14 37 28 24 25 16 23 16 35 17 23 13 13 28 24 24 22 10 33 15 15 18 19 4 17 31 14 81 29 29 39 16 22 4 15 32 54 523 58 37 15 25 26 19 347 79 53 22 31 35 28 176 17
27 Basismetaalindustrie 116 68 58 116 62 54 82 80 51 65 2 31 50 52 24 24 51 31 22 16 68 2 31 67 13 20 17 33 35 14 41 9 18 34 23 2 25 12 4 22 2 4 49 20 4 49 7 4 68 26 38,6 70 50 53 10 27 31 28 20 93 62 46 14 22 6 11 68 50 73,3 97 3 97 8 2 62 10 39 27 16 38 30 8 35 44 30 32 15 23 24 41 29 23 15 25 38 24 17 30 33 22 30 18 68 109 28 64 58 15 653 15 1 2 68 81 67 35 52 17 37 109 2.092 5,2 68 35 32 64 69 48 10 68 35 33 41 14 14 48 18 25 6 48 42 17 6 36 24 6 35 25 14 18 28 8 23 22 - 38 15 - 79 13 21 28 15 13 - 22 38 54 116 57 44 22 23 11 5 68 74 62 27 28 12 9 48 32
28 VV producten van metaal (geen .. 2.028 905 45 2.028 821 40 82 77 677 72 5 23 634 46 24 30 677 31 393 10 891 3 35 52 16 20 8 19 29 24 25 26 16 27 20 10 17 9 2 21 4 0 35 19 5 37 22 8 905 148 16,4 67 72 64 40 28 38 18 30 92 61 58 16 12 3 14 905 416 45,9 99 13 86 6 2 821 8 26 39 8 30 38 8 29 51 12 34 24 9 32 43 12 27 24 20 31 15 21 33 20 19 24 17 905 134 68 50 35 28 1.219 8 2 7 905 79 61 31 54 12 39 134 4.553 2,9 905 35 36 45 73 1.123 15 905 35 23 26 19 21 16 24 15 20 30 23 23 16 11 30 41 24 17 9 29 19 19 12 14 17 31 15 7 60 20 12 19 13 10 - 14 19 39 2.028 52 31 19 24 14 9 905 77 47 29 40 23 13 1.123 31
29 VV machines en apparaten 1.455 953 65 1.455 878 60 97 49 852 73 5 22 433 47 21 32 852 37 522 16 935 4 31 58 17 23 8 17 47 22 39 27 7 33 24 10 20 10 3 21 8 4 41 19 2 45 27 4 953 236 24,8 64 70 48 34 35 44 5 30 86 74 61 16 21 12 8 953 613 64,3 100 7 98 6 4 878 6 27 50 10 38 45 6 35 51 18 29 24 14 35 36 23 24 24 24 27 13 22 32 18 15 30 16 953 608 36 461 57 20 4.841 89 6 16 953 84 74 28 36 15 42 608 4.774 12,7 953 45 32 43 67 502 12 953 45 27 24 15 19 22 20 18 13 21 25 27 11 17 31 32 36 22 4 28 28 10 16 15 5 27 19 9 83 34 31 38 18 14 5 19 32 53 1.455 56 36 17 28 15 11 953 62 45 18 30 21 13 502 43
3100a Overige elektrische, audio-, en .. 749 451 60 749 434 58 99 65 428 71 8 21 280 53 15 33 428 37 277 17 446 5 31 61 18 13 19 18 36 28 35 17 15 32 31 10 23 11 2 24 10 4 30 27 6 39 25 3 451 156 34,6 48 65 61 14 37 35 8 10 66 77 54 11 51 10 32 451 290 64,3 100 7 98 15 10 434 8 34 46 8 41 43 7 31 51 10 36 21 21 31 31 21 25 21 21 23 14 26 21 9 14 29 14 451 1.968 122 1.440 64 14 13.707 284 18 104 451 87 76 36 51 18 50 1.968 5.783 34,0 451 56 31 59 67 298 19 451 56 28 21 11 11 32 12 6 28 13 34 15 9 19 35 34 47 22 10 28 20 6 18 4 5 19 20 2 78 30 24 31 7 21 3 20 38 49 749 60 41 20 28 16 15 451 77 56 26 32 23 23 298 33
DM Vervaardiging van transportmiddelen 544 291 53 544 284 52 99 65 281 66 3 31 186 64 10 26 281 34 128 22 291 5 44 48 15 25 7 22 35 22 38 26 7 31 21 15 32 7 5 19 9 5 50 11 3 47 20 12 291 57 19,6 78 50 63 57 41 31 7 18 96 51 44 4 27 11 6 291 143 49,1 97 14 86 12 7 284 15 20 49 10 36 48 2 36 48 16 26 36 10 28 44 10 13 36 35 35 7 21 43 7 12 45 15 291 217 25 122 48 17 1.660 57 1 12 291 78 54 31 36 9 41 217 2.968 7,3 291 39 33 78 58 253 11 291 39 50 24 5 37 12 16 8 10 47 27 13 6 11 19 11 33 10 3 20 43 17 12 8 3 41 6 12 77 27 26 28 23 11 6 6 25 36 544 47 24 13 25 11 10 291 61 39 22 27 18 12 253 32
20+26+30+36 Overige industrie 1.746 959 55 1.746 909 52 81 77 736 65 3 32 702 41 32 26 736 31 332 12 949 5 29 50 9 27 9 24 27 15 29 31 10 29 24 3 13 14 4 6 9 4 38 23 5 29 32 10 959 174 18,1 46 66 54 26 13 27 13 16 86 33 31 3 4 - 3 959 265 27,6 89 15 76 19 5 909 6 29 41 5 42 33 4 35 52 15 36 28 10 29 44 11 31 28 19 38 10 16 37 13 21 30 10 959 182 99 55 34 21 1.090 13 3 11 959 78 53 32 44 11 35 182 7.615 2,4 959 33 20 57 45 787 16 959 33 21 25 21 11 23 21 11 15 8 19 20 5 9 33 33 26 13 14 15 12 14 13 9 12 20 13 6 66 25 10 16 16 13 3 15 24 34 1.746 51 24 15 23 16 14 959 63 31 15 30 25 21 787 36
5000i Commerciële dienstverlening (G-K) 32.747 9.983 30 32.747 9.269 28 90 49 8.327 46 24 30 4.559 39 27 33 8.327 21 3.281 15 9.546 7 34 45 11 28 21 20 36 14 24 30 12 29 29 7 17 9 3 13 6 1 31 29 5 28 24 5 9.983 2.451 24,6 61 46 56 46 17 22 11 25 84 41 32 8 14 4 7 9.983 1.475 14,8 92 19 83 19 9 9.269 7 30 38 10 31 38 7 30 44 12 21 14 12 28 27 16 21 14 17 17 9 14 21 13 12 23 14 9.983 3.541 1.361 861 23 21 12.769 292 368 660 9.983 70 39 20 46 16 39 3.541 194.528 1,8 9.983 33 24 45 58 22.764 10 9.983 33 20 21 14 17 24 12 15 12 14 23 22 10 19 23 22 24 21 7 25 18 8 16 9 15 21 11 6 53 18 6 8 5 12 7 9 16 38 32.747 44 29 14 21 14 7 9.983 71 52 27 36 29 13 22.764 32
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.534 2.945 39 7.534 2.762 37 92 43 2.535 41 27 32 1.187 35 20 46 2.535 22 1.319 17 2.817 6 32 44 7 24 27 19 34 14 23 31 18 27 30 8 16 8 5 11 4 1 28 24 6 29 30 8 2.945 614 20,8 63 43 61 39 9 19 7 20 82 54 41 15 24 5 13 2.945 551 18,7 90 16 82 16 4 2.762 4 28 46 6 36 40 6 35 38 15 21 15 11 24 29 17 20 15 17 18 8 20 21 13 15 22 10 2.945 408 105 148 22 19 2.629 60 36 59 2.945 65 36 19 40 15 36 408 28.958 1,4 2.945 30 24 50 53 4.589 11 2.945 30 16 22 14 11 29 11 17 10 9 25 20 15 17 27 15 32 15 5 27 21 9 23 9 11 20 9 7 55 28 13 18 8 19 7 7 13 38 7.534 51 33 19 26 20 11 2.945 71 52 28 37 34 19 4.589 39
52 Detailhandel en reparatie voor .. 4.852 932 19 4.852 891 18 87 48 777 13 54 33 424 13 57 30 777 13 238 7 823 6 33 29 8 24 9 20 21 11 18 38 17 27 16 16 29 6 1 15 4 - 24 47 4 15 41 10 932 219 23,5 47 38 80 52 3 25 13 4 80 35 34 - 19 - 2 932 51 5,5 91 7 84 13 - 891 13 39 22 21 35 18 6 38 39 9 21 6 16 29 16 20 25 6 8 24 9 12 26 11 6 29 17 932 126 39 51 12 17 549 23 9 5 932 61 17 15 56 20 35 126 14.036 0,9 932 22 14 45 46 3.920 6 932 22 22 29 4 15 30 7 15 18 1 32 30 4 27 28 35 4 33 5 35 35 - 42 1 20 25 13 - 50 11 1 2 6 14 2 4 12 44 4.852 34 20 9 14 13 9 932 64 48 25 26 31 19 3.920 27
5000e Autobranche en horeca 5.131 1.090 21 5.131 1.041 20 89 46 927 37 33 30 484 25 51 24 927 21 239 14 1.048 11 41 33 12 41 14 15 43 12 27 32 14 27 25 8 13 8 2 10 5 - 37 22 5 24 28 7 1.090 222 20,3 59 54 69 28 3 6 3 2 66 53 31 7 15 8 1 1.090 76 6,9 100 30 72 24 2 1.041 8 21 36 12 23 39 7 20 49 13 21 13 10 30 24 12 26 13 22 16 15 13 30 28 12 27 25 1.090 62 37 10 9 14 301 4 2 9 1.090 63 22 16 51 9 37 62 13.424 0,5 1.090 28 25 45 41 4.041 10 1.090 28 26 21 8 26 21 1 19 12 2 19 18 1 15 39 10 6 35 1 15 15 16 7 14 43 13 9 16 33 10 4 3 1 10 1 8 7 16 5.131 32 19 9 17 10 5 1.090 59 41 21 35 20 7 4.041 24
I Vervoer, opslag en communicatie 4.231 930 22 4.231 869 21 87 57 759 48 24 28 492 43 23 34 759 20 258 12 899 7 45 37 7 42 16 25 35 19 32 28 10 40 29 2 20 6 - 13 4 0 30 26 3 35 10 3 930 221 23,8 71 51 60 59 24 27 22 41 87 53 45 6 15 14 8 930 95 10,2 96 30 75 16 23 869 6 34 29 9 34 34 3 32 47 9 24 13 7 33 31 13 30 13 18 28 7 12 38 12 18 29 13 930 615 350 119 18 25 1.511 31 8 107 930 70 38 16 53 19 35 615 25.191 2,4 930 26 25 36 64 3.301 16 930 26 16 26 19 9 18 20 10 8 11 17 11 9 21 17 12 19 25 5 33 14 7 20 11 15 29 9 14 41 11 3 4 2 2 1 7 9 34 4.231 40 28 13 18 9 4 930 69 53 25 31 24 9 3.301 32
J Financiële instellingen 1.286 595 46 1.286 544 42 84 62 459 57 8 35 336 54 15 31 459 14 - - 595 4 24 66 26 41 8 20 36 12 28 26 5 25 36 3 12 3 2 5 1 0 35 25 5 20 7 - 595 133 22,3 75 43 52 65 20 18 16 38 81 27 23 6 5 - - 595 61 10,3 93 38 93 11 3 544 5 34 41 11 27 42 11 29 44 14 22 21 13 28 37 14 21 21 14 18 6 9 10 0 6 24 8 595 1.254 549 115 23 25 1.178 57 260 274 595 74 48 35 50 18 43 1.254 24.789 5,1 595 51 18 54 71 691 4 595 51 23 16 7 16 17 12 14 8 17 29 26 11 24 13 24 17 25 5 18 25 2 12 15 5 16 11 1 54 11 0 0 - 9 10 12 19 40 1.286 54 38 14 32 19 9 595 79 58 22 48 31 13 691 33
72 Computerservice- en .. 1.085 634 58 1.085 604 56 99 48 596 75 9 16 291 66 10 24 596 38 382 20 624 8 21 69 8 22 29 25 40 25 34 20 8 40 30 4 17 8 - 17 7 0 33 36 6 43 26 3 634 198 31,2 74 58 29 34 27 13 13 35 83 54 46 13 16 2 9 634 106 16,7 89 13 89 28 17 604 8 29 52 8 27 63 11 23 54 17 23 14 17 32 29 23 14 14 17 5 3 14 4 0 18 10 2 634 370 26 243 52 24 3.405 55 16 30 634 84 75 18 42 27 54 370 7.158 5,2 634 59 29 33 75 451 4 634 59 26 21 23 26 30 10 16 18 25 28 24 7 12 22 38 34 28 11 39 22 10 6 2 6 20 17 5 82 12 7 14 2 25 29 24 40 60 1.085 64 46 22 34 23 8 634 83 61 34 45 34 11 451 38
7411b Juridische en administratieve .. 2.048 702 34 2.048 612 30 89 48 543 64 6 30 294 37 32 32 543 21 275 13 682 7 24 58 14 14 24 26 38 12 15 16 8 27 27 6 10 11 1 22 12 0 29 35 12 17 19 5 702 234 33,3 80 52 39 47 16 27 2 37 81 37 24 12 2 - 7 702 102 14,6 83 17 67 17 17 612 2 29 45 8 19 46 2 27 51 6 14 16 18 18 31 6 18 16 12 14 9 10 8 6 9 15 10 702 161 44 37 33 31 658 13 7 59 702 77 57 15 35 16 44 161 14.127 1,1 702 28 39 52 75 1.346 7 702 28 35 19 32 27 18 19 9 16 29 37 17 9 29 23 28 35 14 20 35 8 11 2 18 11 28 19 - 58 24 3 1 9 6 4 16 23 45 2.048 52 37 19 20 14 2 702 78 58 27 23 29 3 1.346 38
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.204 561 47 1.204 505 42 96 52 487 69 3 28 264 70 1 29 487 24 212 24 549 7 48 41 14 27 19 26 41 9 38 22 1 35 29 3 29 13 6 26 14 7 54 25 1 45 10 0 561 202 36,0 38 47 39 55 55 41 19 31 89 39 32 6 17 4 10 561 181 32,3 95 15 94 28 21 505 8 34 34 15 37 41 5 21 65 7 16 14 10 38 25 13 19 14 21 9 6 17 15 21 17 8 27 561 195 45 89 43 31 1.646 17 5 39 561 90 68 25 55 28 56 195 4.076 4,8 561 45 15 52 54 643 9 561 45 15 17 6 15 29 25 24 15 28 8 26 1 22 20 22 30 12 16 21 9 4 10 2 6 21 10 2 69 34 9 13 12 6 20 18 32 40 1.204 56 36 22 31 19 7 561 75 55 33 42 35 8 643 39
7000f Verhuur en overige zakelijke .. 4.491 1.313 29 4.491 1.182 26 88 52 1.037 50 20 30 611 41 33 26 1.037 15 305 11 1.231 7 37 44 16 23 26 16 42 12 18 33 5 23 36 4 13 14 5 10 7 1 23 36 3 28 21 2 1.313 345 26,3 49 35 59 54 11 22 14 27 96 11 9 1 3 1 1 1.313 177 13,5 97 25 89 8 4 1.182 7 30 33 8 28 32 7 32 41 8 22 15 12 29 24 20 15 15 17 11 7 9 17 9 9 24 16 1.313 304 136 42 18 17 750 28 25 74 1.313 70 35 22 45 12 38 304 49.798 0,6 1.313 27 24 36 58 3.178 9 1.313 27 13 20 12 17 14 11 11 9 16 20 25 11 20 17 23 21 20 5 11 15 2 14 6 19 22 11 7 54 25 1 2 6 8 3 7 14 40 4.491 46 30 13 23 12 5 1.313 77 52 28 42 22 8 3.178 33
90 Milieudienstverlening 317 148 47 317 131 41 90 79 118 48 8 44 104 38 9 54 118 12 40 6 146 1 43 51 20 34 7 24 40 12 13 46 7 25 15 10 31 22 2 21 13 1 39 31 - 35 31 1 148 51 34,5 32 54 45 31 41 27 9 34 97 27 14 13 - - - 148 58 39,5 86 21 83 41 3 131 17 29 21 11 29 24 9 37 41 10 30 22 7 41 34 11 33 22 17 24 12 3 39 46 3 40 40 148 41 28 5 35 26 126 4 0 4 148 82 56 39 53 8 35 41 2.542 1,6 148 62 19 58 42 169 13 148 62 11 17 18 26 15 4 21 4 9 11 19 23 19 6 25 34 4 6 18 13 13 13 11 19 13 4 7 38 12 7 11 1 2 1 6 13 27 317 43 31 18 28 5 3 148 56 43 28 39 8 4 169 32
8040a Dienstverlening (rest) 568 133 23 568 127 22 71 57 90 34 34 30 73 37 40 23 90 19 14 1 133 3 41 41 2 37 25 21 31 15 30 31 15 12 33 9 6 13 - - 5 - 27 23 13 31 24 16 133 14 10,5 74 59 100 17 17 43 17 43 86 14 14 - - - - 133 17 12,5 100 32 68 22 - 127 10 28 38 15 43 15 13 18 47 7 47 10 23 26 28 9 20 10 10 28 22 10 34 20 7 35 22 133 5 3 1 8 12 16 1 0 0 133 58 20 20 47 13 35 5 10.429 0,0 133 17 26 51 74 435 15 133 17 - 26 - - 7 26 - 26 7 - 26 7 - - 26 7 - 26 26 - - - - 93 - 26 - 50 19 - 3 - 14 3 3 - 46 568 39 25 20 15 11 9 133 62 51 34 18 19 15 435 32
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 10.034 2.390 24 10.034 2.209 22 84 61 1.858 37 28 36 1.344 34 28 38 1.858 28 445 10 2.263 11 37 36 10 28 15 16 29 15 21 34 12 23 28 5 18 14 2 10 8 2 37 24 7 35 27 4 2.390 592 24,8 55 42 51 67 18 18 10 15 92 25 14 10 5 1 2 2.390 493 20,6 97 14 91 8 3 2.209 9 30 29 12 42 19 3 33 46 12 29 13 9 31 31 12 30 13 24 23 17 17 31 27 14 37 14 2.390 834 112 215 17 18 2.540 90 322 94 2.390 72 33 20 43 15 39 834 48.233 1,7 2.390 26 36 35 65 7.644 10 2.390 26 28 31 22 14 20 22 11 11 23 19 32 5 14 22 20 15 19 13 13 19 22 10 20 28 11 16 7 42 8 9 9 1 7 1 5 11 29 10.034 36 23 12 20 9 4 2.390 56 40 23 31 16 8 7.644 30
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 1.897 721 38 1.897 688 36 83 64 568 42 10 48 437 32 16 52 568 30 130 14 704 4 30 56 2 11 29 23 28 20 19 43 6 21 31 6 19 21 8 9 10 3 23 38 8 26 34 10 721 169 23,5 54 13 18 74 9 26 9 10 99 11 7 2 5 1 4 721 219 30,3 99 17 98 10 2 688 8 26 46 8 46 20 3 24 61 7 33 16 7 25 46 10 25 16 25 15 29 12 29 39 18 27 21 721 121 35 57 24 15 981 18 3 7 721 78 37 19 42 15 43 121 9.699 1,2 721 38 38 30 59 1.176 16 721 38 17 32 26 14 7 28 10 6 28 25 23 7 7 21 11 10 12 4 8 21 28 10 25 42 8 14 14 52 18 15 14 1 15 2 7 12 34 1.897 43 30 17 21 15 10 721 53 39 26 30 15 17 1.176 37
C Winning van delfstoffen 95 39 41 95 36 38 70 89 25 64 - 40 32 53 25 22 25 19 17 10 39 - 42 58 14 26 16 22 45 12 46 18 14 32 18 - 13 26 - 29 8 - 26 19 12 42 17 3 39 10 25,5 78 45 35 35 45 35 0 45 80 55 45 35 35 - 45 39 16 40,4 94 16 78 13 19 36 3 36 25 3 42 10 0 31 46 3 39 15 8 25 49 8 43 15 29 33 11 6 24 35 8 41 7 39 529 9 88 40 19 459 42 314 75 39 83 60 30 29 17 22 529 10.018 5,3 39 23 67 - 62 56 25 39 23 18 33 49 11 22 29 22 - 29 33 38 - 33 - - 33 - - 18 82 - - 33 - 38 33 - 77 15 20 22 - 3 3 14 20 50 95 45 23 14 28 13 6 39 65 36 17 40 26 14 56 32
E Productie en distributie van en .. 84 52 62 84 44 52 71 73 31 45 23 32 32 22 19 59 31 18 4 22 52 6 65 27 8 57 - 35 19 2 30 46 10 30 31 2 27 44 7 35 14 3 37 29 18 40 29 4 52 30 58,2 50 7 61 51 48 64 30 21 100 33 33 - 14 - - 52 37 70,2 97 8 90 3 3 44 11 28 21 18 31 11 10 26 39 31 8 16 17 23 14 20 28 16 13 39 21 20 23 46 19 40 26 52 65 22 24 75 4 317 18 0 1 52 90 75 79 38 17 27 65 7.344 0,9 52 76 52 41 73 32 - 52 76 19 42 22 27 15 27 12 17 - 29 25 11 25 3 26 31 14 4 22 13 19 17 31 11 18 9 - 58 10 20 18 2 9 8 6 33 25 84 78 54 31 60 30 5 52 85 71 30 66 39 8 32 66
45 Bouwnijverheid 7.958 1.577 20 7.958 1.441 18 86 58 1.234 33 36 30 843 35 35 30 1.234 28 294 8 1.467 15 39 27 12 34 9 12 30 13 21 29 15 23 27 5 18 9 - 9 7 2 44 18 6 38 24 2 1.577 382 24,2 55 57 66 67 18 10 9 17 88 30 15 14 3 0 0 1.577 222 14,1 96 13 86 8 3 1.441 9 32 22 14 40 19 2 38 39 15 28 12 10 35 24 12 32 12 23 26 11 19 33 20 12 42 10 1.577 120 47 46 12 20 784 12 4 11 1.577 68 29 18 43 15 39 120 21.172 0,6 1.577 20 32 41 69 6.381 9 1.577 20 38 29 17 12 31 16 11 15 21 13 41 4 17 27 28 16 25 22 15 16 17 10 14 18 11 18 3 36 6 5 6 2 4 0 3 10 26 7.958 34 21 11 19 7 2 1.577 56 39 21 31 16 4 6.381 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens