Uitkeringsontvangers; herkomst, arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998

Bewerk tabel

Personen met een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet (ABW), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) en de Werkloosheidswet(WW).

Selecties: herkomstgroepering, arbeidspositie/opleidingsniveau

Gegevens beschikbaar over 1998.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Uitkeringsontvangers; herkomst, arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998

Herkomstgroepering Arbeid/opleiding Personen met een uitkering (x 1 000) Personen met ABW-uitkering (x 1 000) Personen met WAO/WAZ/Wajong-uitkering (x 1 000) Personen met WW-uitkering (x 1 000)
Herkomstgroepering totaal Arbeid/opleiding totaal 1.484 488 787 255
Autochtonen Arbeid/opleiding totaal 1.084 265 651 203
Allochtonen Arbeid/opleiding totaal 400 223 136 52
Westerse allochtonen Arbeid/opleiding totaal 157 57 77 28
Niet westerse allochtonen Arbeid/opleiding totaal 243 166 59 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens