Uitkeringsontvangers; herkomst, arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998

Uitkeringsontvangers; herkomst, arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998

Herkomstgroepering Arbeid/opleiding Personen met een uitkering (x 1 000) Personen met ABW-uitkering (x 1 000) Personen met WAO/WAZ/Wajong-uitkering (x 1 000) Personen met WW-uitkering (x 1 000)
Herkomstgroepering totaal Arbeid/opleiding totaal 1.484 488 787 255
Autochtonen Arbeid/opleiding totaal 1.084 265 651 203
Allochtonen Arbeid/opleiding totaal 400 223 136 52
Westerse allochtonen Arbeid/opleiding totaal 157 57 77 28
Niet westerse allochtonen Arbeid/opleiding totaal 243 166 59 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Personen met een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet (ABW), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) en de Werkloosheidswet(WW).

Selecties: herkomstgroepering, arbeidspositie/opleidingsniveau

Gegevens beschikbaar over 1998.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen met een uitkering
Personen die ten minste een van de volgende uitkeringen ontvangen:
-de bijstandsuitkeringen, deze worden verstrekt op grond van de Algemene
bijstandswet (ABW).
Bijstandsuitkeringen worden uitgekeerd aan huishoudens. Indien
het huishouden bestaat uit een paar, al dan niet met kinderen, hebben
beide partners recht op de helft van de uitkering. In dit onderzoek zijn
beide partners als aparte uitkeringsontvangers meegeteld;
-de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Deze worden verstrekt krachtens
de WAO, WAZ of Wajong.
WAO = Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
-de werkloosheidsuitkeringen volgens de Werkloosheidswet (WW).
Samenloop (een persoon ontvangt tegelijkertijd verschillende uitkeringen,
bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een bijstands-
uitkering) komt voor bij 45 duizend uitkeringsontvangers. Hierdoor is de
som van de personen met een bijstandsuitkering, de personen met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering en de personen met een WW-uitkering
groter dan het totaal aantal personen met een uitkering.
Personen met ABW-uitkering
Personen met een bijstandsuitkering. Deze worden verstrekt op grond van de
Algemene bijstandswet (ABW).
Personen met WAO/WAZ/Wajong-uitkering
Personen met een uitkering krachtens de WAO,
WAZ of Wajong.
WAO = Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
Personen met WW-uitkering
Personen met een uitkering krachtens de Werkloosheidswet.