Uitkeringsontvangers; herkomst, arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998


Personen met een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet (ABW), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) en de Werkloosheidswet(WW).

Selecties: herkomstgroepering, arbeidspositie/opleidingsniveau

Gegevens beschikbaar over 1998.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Uitkeringsontvangers; herkomst, arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998

Herkomstgroepering Arbeid/opleiding Personen met een uitkering (x 1 000) Personen met ABW-uitkering (x 1 000) Personen met WAO/WAZ/Wajong-uitkering (x 1 000) Personen met WW-uitkering (x 1 000)
Herkomstgroepering totaal Arbeid/opleiding totaal 1.484 488 787 255
Autochtonen Arbeid/opleiding totaal 1.084 265 651 203
Allochtonen Arbeid/opleiding totaal 400 223 136 52
Westerse allochtonen Arbeid/opleiding totaal 157 57 77 28
Niet westerse allochtonen Arbeid/opleiding totaal 243 166 59 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens