Jeugd (12-29 jaar) en gezin, 2003

Jeugd (12-29 jaar) en gezin, 2003

Persoonskenmerken Perioden Woonsituatie Thuiswonenden Percentage thuiswonenden (%) Woonsituatie Zelfstandig wonenden Percentage zelfstandig wonenden (%) Tevredenheid opvoeding Thuiswonenden Ja (%) Tevredenheid opvoeding Thuiswonenden Gaat wel (%) Tevredenheid opvoeding Thuiswonenden Nee (%) Tevredenheid opvoeding Zelfstandig wonenden Ja (%) Tevredenheid opvoeding Zelfstandig wonenden Gaat wel (%) Tevredenheid opvoeding Zelfstandig wonenden Nee (%)
Totaal persoonskenmerken 2003 61 39 85 14 1 81 14 5
Mannen 2003 66 34 87 13 1 82 13 4
Vrouwen 2003 56 44 84 15 1 81 15 5
12-17-jarigen 2003 100 . 83 16 1 . . .
18-24-jarigen 2003 64 36 88 11 1 84 11 5
25-29-jarigen 2003 12 88 89 11 1 80 16 4
0-14 jarigen 2003 100 . 82 16 1 . . .
15-24 jarigen 2003 75 25 86 13 1 84 11 5
25-44 jarigen 2003 12 88 89 11 1 80 16 4
Eenpersoonshuishouden 2003 . . . . . 79 15 6
Lid van een eenoudergezin 2003 . . 83 16 2 . . .
Lid van paar zonder kinderen 2003 . . . . . 85 12 3
Lid van paar met kinderen 2003 . . . . . 80 16 4
Zeer sterk stedelijk 2003 47 53 84 16 1 77 17 6
Sterk stedelijk 2003 54 46 87 12 1 82 14 4
Matig stedelijk 2003 64 36 82 17 1 84 12 4
Weinig stedelijk 2003 72 28 88 11 1 83 12 6
Niet stedelijk 2003 73 27 83 16 1 82 14 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn de gegevens uitgesplitst naar achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, samenstelling huishouden en stedelijkheidsgraad woongemeente.

De gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 1997, 2001 en 2003.

Wijzigingen per 26-09-2016
Deze tabel is per 30 november 2009 stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is per 30 november 2009 stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Woonsituatie
Thuiswonenden
Percentage thuiswonenden
De gegevens hebben betrekking op 12-29-jarigen, die bij hun ouders/verzorgers wonen.
Zelfstandig wonenden
Percentage zelfstandig wonenden
Deze gegevens hebben betrekking op 12-29-jarigen. Het percentage personen dat niet (meer) thuis bij de ouders/verzorgers woont.
Tevredenheid opvoeding
Thuiswonenden
De gegevens hebben betrekking op thuiswonenden van 12-29 jaar. Het betreft het antwoord op de vraag: Ben je tevreden over de manier waarop je thuis wordt opgevoed?
Ja
Gaat wel
Nee
Zelfstandig wonenden
De gegevens hebben betrekking op zelfstandig wonenden van 12-29 jaar. Het betreft het antwoord op de vraag: Ben je tevreden over de manier waarop je thuis bent opgevoed?
Ja
Gaat wel
Nee