Jeugd (12-29 jaar) en gezin, 2003


In deze publicatie zijn de gegevens uitgesplitst naar achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, samenstelling huishouden en stedelijkheidsgraad woongemeente.

De gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 1997, 2001 en 2003.

Wijzigingen per 26-09-2016
Deze tabel is per 30 november 2009 stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is per 30 november 2009 stopgezet.

Jeugd (12-29 jaar) en gezin, 2003

Persoonskenmerken Perioden WoonsituatieThuiswonendenPercentage thuiswonenden (%) WoonsituatieZelfstandig wonendenPercentage zelfstandig wonenden (%) Tevredenheid opvoedingThuiswonendenJa (%) Tevredenheid opvoedingThuiswonendenGaat wel (%) Tevredenheid opvoedingThuiswonendenNee (%) Tevredenheid opvoedingZelfstandig wonendenJa (%) Tevredenheid opvoedingZelfstandig wonendenGaat wel (%) Tevredenheid opvoedingZelfstandig wonendenNee (%)
Totaal persoonskenmerken 1997 58 42 . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 2001 59 41 83 15 2 82 14 4
Totaal persoonskenmerken 2003 61 39 85 14 1 81 14 5
Mannen 1997 62 38 . . . . . .
Mannen 2001 64 36 84 14 2 84 13 3
Mannen 2003 66 34 87 13 1 82 13 4
Vrouwen 1997 54 46 . . . . . .
Vrouwen 2001 53 47 82 17 2 80 15 5
Vrouwen 2003 56 44 84 15 1 81 15 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens