Jeugd (12-29 jaar) en gezin, 2003

Jeugd (12-29 jaar) en gezin, 2003

Persoonskenmerken Perioden Woonsituatie Thuiswonenden Percentage thuiswonenden (%) Woonsituatie Zelfstandig wonenden Percentage zelfstandig wonenden (%) Tevredenheid opvoeding Thuiswonenden Ja (%) Tevredenheid opvoeding Thuiswonenden Gaat wel (%) Tevredenheid opvoeding Thuiswonenden Nee (%) Tevredenheid opvoeding Zelfstandig wonenden Ja (%) Tevredenheid opvoeding Zelfstandig wonenden Gaat wel (%) Tevredenheid opvoeding Zelfstandig wonenden Nee (%)
Totaal persoonskenmerken 1997 58 42 . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 2001 59 41 83 15 2 82 14 4
Totaal persoonskenmerken 2003 61 39 85 14 1 81 14 5
Mannen 1997 62 38 . . . . . .
Mannen 2001 64 36 84 14 2 84 13 3
Mannen 2003 66 34 87 13 1 82 13 4
Vrouwen 1997 54 46 . . . . . .
Vrouwen 2001 53 47 82 17 2 80 15 5
Vrouwen 2003 56 44 84 15 1 81 15 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn de gegevens uitgesplitst naar achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, samenstelling huishouden en stedelijkheidsgraad woongemeente.

De gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 1997, 2001 en 2003.

Wijzigingen per 26-09-2016
Deze tabel is per 30 november 2009 stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is per 30 november 2009 stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Woonsituatie
Thuiswonenden
Percentage thuiswonenden
De gegevens hebben betrekking op 12-29-jarigen, die bij hun ouders/verzorgers wonen.
Zelfstandig wonenden
Percentage zelfstandig wonenden
Deze gegevens hebben betrekking op 12-29-jarigen. Het percentage personen dat niet (meer) thuis bij de ouders/verzorgers woont.
Tevredenheid opvoeding
Thuiswonenden
De gegevens hebben betrekking op thuiswonenden van 12-29 jaar. Het betreft het antwoord op de vraag: Ben je tevreden over de manier waarop je thuis wordt opgevoed?
Ja
Gaat wel
Nee
Zelfstandig wonenden
De gegevens hebben betrekking op zelfstandig wonenden van 12-29 jaar. Het betreft het antwoord op de vraag: Ben je tevreden over de manier waarop je thuis bent opgevoed?
Ja
Gaat wel
Nee