Schoolbeleving van de jeugd, 1997, 2001 en 2003

Schoolbeleving van de jeugd, 1997, 2001 en 2003

Persoonskenmerken Perioden Aantal minuten huiswerk per dag (minuten per dag) Huiswerk wel eens in knoei: bijbaan/werk (%) Ervaren moeilijkheidsgraad opleiding Ja, moeilijk (%) Ervaren moeilijkheidsgraad opleiding Het gaat wel (%) Ervaren moeilijkheidsgraad opleiding Nee, niet moeilijk (%) Tevredenheid opleiding Zeer goed (%) Tevredenheid opleiding Goed (%) Tevredenheid opleiding Noch goed, noch slecht (%) Tevredenheid opleiding (Zeer) slecht (%)
Totaal persoonskenmerken 1997 108 8 12 42 45 16 68 14 3
Totaal persoonskenmerken 2001 103 26 12 42 46 17 62 17 4
Totaal persoonskenmerken 2003 100 21 11 43 46 18 65 14 4
Mannen 1997 102 7 13 41 46 15 68 15 3
Mannen 2001 92 22 12 42 46 17 61 17 4
Mannen 2003 90 18 11 42 46 16 66 14 4
Vrouwen 1997 116 8 12 44 44 17 68 13 3
Vrouwen 2001 114 30 12 42 46 16 62 17 5
Vrouwen 2003 111 25 11 44 44 20 63 13 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Schoolbeleving van 12-19 jarige uitgesplitst naar achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, samenstelling huishouden en stedelijkheidsgraad woongemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997, 2001 en 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal minuten huiswerk per dag
Gemiddeld aantal minuten huiswerk en studie afgezien van les-, college- en
praktijkuren.
Huiswerk wel eens in knoei: bijbaan/werk
Het percentage personen dat aangeeft dat het huiswerk wel eens in de knoei
komt in verband met de (bij)baan, gepercenteerd over degenen met een
(bij)baan.
Ervaren moeilijkheidsgraad opleiding
Het betreft het antwoord op de vraag: Vind je de opleiding moeilijk.
Ja, moeilijk
Het gaat wel
Nee, niet moeilijk
Tevredenheid opleiding
Het betreft het antwoord op de vraag: Hoe bevalt de school/opleiding,
alles bij elkaar genomen?
Zeer goed
Goed
Noch goed, noch slecht
(Zeer) slecht