Overheidsuitgaven; landwegen en waterwegen, 1992 - 2001

Overheidsuitgaven; landwegen en waterwegen, 1992 - 2001

Wegbeheerders Land- en waterwegen Perioden Totale uitgaven (mln euro)
Totaal wegbeheerders Landwegen 1992 3.413
Totaal wegbeheerders Landwegen 1993 3.531
Totaal wegbeheerders Landwegen 1994 3.692
Totaal wegbeheerders Landwegen 1995 3.918
Totaal wegbeheerders Landwegen 1996 4.085
Totaal wegbeheerders Landwegen 1997 4.463
Totaal wegbeheerders Landwegen 1998 5.110
Totaal wegbeheerders Landwegen 1999 5.238
Totaal wegbeheerders Landwegen 2000 5.268
Totaal wegbeheerders Landwegen 2001 5.848
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overheidsuitgaven land- en waterwegen; rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen en overige wegbeheerders

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Totale uitgaven
Totale uitgaven van de geselecteerde wegbeheerder, is de som van alle
categorie├źn: investeringen, onderhoud en kapitaallasten.