Gebruik medische voorzieningen; 1981-2009

Gebruik medische voorzieningen; 1981-2009

Perioden (incl. standaardfout) Huisarts Contact met de huisarts in 1 jaar % Personen met contact Totaal (%) Specialist % Personen met contact in 1 jaar Totaal (%) Tandarts Contact tandarts 1 jaar(incl kunstgebit) % Personen met contact Totaal (%) Tandarts Contact tandarts 1 jaar(excl kunstgebit) % Personen met contact Totaal (%) Tandarts Gebitstoestand van personen (16+) Volledig kunstgebit Totaal (%) Tandarts Gebitstoestand van personen (16+) Boven of onder een kunstgebit Totaal (%) Tandarts Gebitstoestand van personen (16+) Plaatje, frame of prothese of een brug Totaal (%) Tandarts Gebitstoestand van personen (16+) Zonder gebitsprothese Totaal (%) Fysiotherapeut % Personen met contact in 1 jaar Totaal (%) Contact alternatieve genezer in 1 jaar % Personen met contact (excl. huisarts) Totaal (%) Contact alternatieve genezer in 1 jaar % Personen met contact (incl. huisarts) Totaal (%) Ziekenhuisopnamen in 1 jaar % personen dat is opgenomen Totaal (%) Medicijngebruik % Personen met uitgeschreven recept Totaal (%) Medicijngebruik % Personen met voorgeschreven medicijnen Totaal (%) Medicijngebruik % met niet-voorgeschreven medicijnen Totaal (%) Anticonceptiepil (16 tot 50 jaar) Anticonceptiepil (16 tot 50 jaar) (%) Consultatiebureau % bezoek aan consultatiebureau in 1 jaar Totaal (%)
Standaardfout 0,5 0,5 0,5 . 0,5 0,3 0,4 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 1,0 1,4
1981 69,3 35,7 60,9 77,3 31,6 7,5 10,2 50,7 6,6 3,8 6,6 6,8 16,2 . 15,6 26,9 85,8
1985 71,9 37,5 67,2 82,2 27,9 6,7 12,1 53,3 9,7 4,5 9,1 6,9 12,6 28,1 19,4 29,0 86,2
1990 75,4 41,0 71,3 85,3 23,7 6,4 12,2 57,7 14,3 5,9 15,7 7,0 12,5 29,8 21,1 34,2 85,9
1995 75,2 38,9 74,6 86,4 20,1 6,2 12,2 61,4 13,6 6,2 14,6 6,5 13,1 33,2 28,5 42,8 89,0
2000 75,6 38,0 78,2 87,3 15,7 5,4 14,3 64,7 16,2 5,9 12,2 5,6 12,1 33,8 34,5 43,1 88,1
2005 73,1 40,0 77,9 85,2 13,3 5,3 13,3 68,1 16,8 6,5 10,5 6,3 10,8 37,1 39,0 39,7 90,6
2006 72,6 40,2 78,1 85,1 12,7 5,7 13,7 67,9 17,8 6,3 9,9 6,7 11,1 37,5 39,9 36,5 89,1
2007 72,0 41,0 77,7 84,7 12,5 5,5 13,7 68,3 18,8 7,0 10,5 6,4 11,3 38,5 39,0 38,1 91,2
2008 73,3 41,2 78,3 85,1 12,4 4,7 13,5 69,5 20,0 7,2 10,0 6,8 11,7 39,6 39,6 38,5 93,0
2009 73,9 43,2 78,6 84,7 11,6 4,9 13,5 70,0 20,5 6,6 9,2 6,7 12,0 40,0 39,1 39,0 92,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat de uitkomsten van de uitkomsten van de jaarlijkse gezondheidsenquête met betrekking tot het gebruik van medische voorzieningen. Het CBS houdt de Gezondheidsenquête met het doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. In deze tabel gaat het over contact met huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, alternatieve genezers en (kinderen) consultatiebureau. Tevens over ziekenhuisopnamen, medicijngebruik en gebruik van de anti-conceptiepil.
In de tabel zijn de gegevens per onderwerp uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht
- leeftijdsklasse
- soort ziektekostenverzekering (tot 2006)

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 22 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet omdat cijfers over deze onderwerpen per 2010 zijn opgenomen in andere tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Huisarts
Contact met de huisarts in 1 jaar
Onder contact met de huisarts vallen alle bezoeken aan een huisarts,
visites van een huisarts en telefonische consulten.
1 jaar betreft de periode 12 maanden voorafgaande aan de datum
van enquêtering.
% Personen met contact
Betreft het percentage personen in de bevolking dat minstens 1 keer in de
periode van 12 maanden vóór de enquêtedatum contact met de huisarts
heeft gehad.
Totaal
Specialist
Onder contact met een specialist vallen alle bezoeken aan een specialist
in de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek. Specialistenhulp
tijdens ziekenhuisopname is buiten beschouwing gelaten. Poliklinische
behandelingen, eerste hulp en het maken van foto's worden wel
meegerekend.
% Personen met contact in 1 jaar
Betreft het percentage personen in de bevolking dat minstens 1 keer in de
periode van 12 maanden vóór de enquêtedatum contact met een specialist
heeft gehad.
Totaal
Tandarts
Contact tandarts 1 jaar(incl kunstgebit)
Betreft alle personen, inclusief personen met een volledig kunstgebit
(boven- en ondergebit).
1 jaar betreft de periode 12 maanden voorafgaande aan de datum van
enquêtering.
% Personen met contact
Betreft het percentage personen in de bevolking dat minstens 1 keer in de
periode van 12 maanden vóór de enquêtedatum contact met de tandarts
heeft gehad.
Totaal
Contact tandarts 1 jaar(excl kunstgebit)
Betreft alle personen, exclusief personen met een volledig kunstgebit
(boven- en ondergebit).
1 jaar betreft de periode 12 maanden voorafgaande aan de datum van
enquêtering.
% Personen met contact
Betreft, van de personen zonder volledig kunstgebit, het percentage
personen in de bevolking dat minstens 1 keer in de periode van 12
maanden vóór de enquêtedatum contact met de tandarts heeft gehad.
Totaal
Gebitstoestand van personen (16+)
De gebitstoestand van personen is hier onderscheiden naar:
een volledig kunstgebit, alleen boven of onder een kunstgebit, een
plaatje, frame of prothese of brug en geen gebitsprothesen.
Volledig kunstgebit
Totaal
Boven of onder een kunstgebit
Totaal
Plaatje, frame of prothese of een brug
Totaal
Zonder gebitsprothese
Totaal
Fysiotherapeut
Onder contact met de fysiotherapeut vallen alle bezoeken aan een
fysiotherapeut in de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek,
exclusief de contacten tijdens een ziekenhuisopname.
% Personen met contact in 1 jaar
Betreft het percentage personen in de bevolking dat minstens 1 keer in de
periode van 12 maanden vóór de enquêtedatum contact met een
fysiotherapeut heeft gehad.
Totaal
Contact alternatieve genezer in 1 jaar
Onder alternatieve (bijzondere) genezers vallen homeopaten,
acupuncturisten, natuurgeneeskundigen, magnetiseurs of
paranormale genezers en andere bijzondere genezers.
1 jaar betreft de periode 12 maanden voorafgaande aan de datum
van enquêtering.
% Personen met contact (excl. huisarts)
Percentage personen met contact met een alternatieve genezer in de 12
maanden voorafgaand aan het vraaggesprek. De alternatieve genezer mag
niet de eigen huisarts zijn die 'bijzondere geneeswijzen' toepast.
Totaal
% Personen met contact (incl. huisarts)
Percentage personen met contact met alternatieve genezer in de
12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek. De alternatieve genezer kan
ook de eigen huisarts zijn die 'bijzondere geneeswijzen' toepast.
Totaal
Ziekenhuisopnamen in 1 jaar
Opnamen in ziekenhuis in verband met bevalling en geboorte, opnamen die
vanuit en naar andere instellingen plaatsvinden en opnamen waarbij de
patiënt overlijdt zijn buiten beschouwing gelaten.
Daarom moet met enige onderrapportage rekening gehouden worden.
Er is sprake van een opname bij een verblijfsduur van minimaal één nacht
in het ziekenhuis.
% personen dat is opgenomen
Betreft het percentage personen in de bevolking dat minstens 1 keer in de
periode van 12 maanden vóór de enquêtedatum werd opgenomen.
Totaal
Medicijngebruik
Gebruik van geneesmiddelen.
% Personen met uitgeschreven recept
Percentage personen dat in de 14 dagen voorafgaand aan het vraaggesprek
een uitgeschreven recept heeft ontvangen. Recepten voor 'de pil' en
tijdens ziekenhuisopnamen zijn hier buiten beschouwing gelaten.
Totaal
% Personen met voorgeschreven medicijnen
Percentage personen dat in de 14 dagen voorafgaand aan het vraaggesprek
(een) voorgeschreven geneesmiddel(len) heeft gebruikt. Dit kunnen ook
medicijnen zijn die al eerder waren voorgeschreven. De anticonceptiepil en
geneesmiddelen tijdens ziekenhuisopnamen zijn hier buiten beschouwing
gelaten.
Totaal
% met niet-voorgeschreven medicijnen
Percentage personen dat in de 14 dagen voorafgaand aan het vraaggesprek
(een) niet-voorgeschreven geneesmiddel(len) heeft gebruikt. Het betreft
hier dus zelfmedicatie.
De cijfers zijn mogelijk beïnvloed door interpretatieproblemen (bijv.
aspirines wordt door de ene respondent wel en door de ander niet als
medicijn gezien).
Totaal
Anticonceptiepil (16 tot 50 jaar)
Percentage vrouwen dat de anticonceptiepil gebruikt.
Cijfers betreffen vrouwen in de leeftijd van 16 tot 50 jaar.
Anticonceptiepil (16 tot 50 jaar)
Consultatiebureau
Betreft de vraag of een kind het afgelopen jaar naar het
consultatiebureau is geweest. Vanwege de terugvraagperiode van 1 jaar kan
voor nuljarigen niet over een volledig jaar worden gerapporteerd.
% bezoek aan consultatiebureau in 1 jaar
Het percentage kinderen van 0 tot 5 jaar dat bij een
consultatiebureau is geweest in de 12 maanden voorafgaand aan het
vraaggesprek.
Totaal