Gebruik medische voorzieningen; 1981-2009

Deze tabel bevat de uitkomsten van de uitkomsten van de jaarlijkse gezondheidsenquête met betrekking tot het gebruik van medische voorzieningen. Het CBS houdt de Gezondheidsenquête met het doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. In deze tabel gaat het over contact met huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, alternatieve genezers en (kinderen) consultatiebureau. Tevens over ziekenhuisopnamen, medicijngebruik en gebruik van de anti-conceptiepil.
In de tabel zijn de gegevens per onderwerp uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht
- leeftijdsklasse
- soort ziektekostenverzekering (tot 2006)

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 22 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet omdat cijfers over deze onderwerpen per 2010 zijn opgenomen in andere tabellen, zie paragraaf 3.

Gebruik medische voorzieningen; 1981-2009

Perioden (incl. standaardfout) Contact met de huisarts in 1 jaar% Personen met contactTotaal (%) Specialist% Personen met contact in 1 jaarTotaal (%) Contact tandarts 1 jaar(incl kunstgebit)% Personen met contactTotaal (%) Contact tandarts 1 jaar(excl kunstgebit)% Personen met contactTotaal (%) Gebitstoestand van personen (16+)Volledig kunstgebitTotaal (%) Gebitstoestand van personen (16+)Boven of onder een kunstgebitTotaal (%) Gebitstoestand van personen (16+)Plaatje, frame of prothese of een brugTotaal (%) Gebitstoestand van personen (16+)Zonder gebitsprotheseTotaal (%) Fysiotherapeut% Personen met contact in 1 jaarTotaal (%) Contact alternatieve genezer in 1 jaar% Personen met contact (excl. huisarts)Totaal (%) Contact alternatieve genezer in 1 jaar% Personen met contact (incl. huisarts)Totaal (%) Ziekenhuisopnamen in 1 jaar% personen dat is opgenomenTotaal (%) Medicijngebruik% Personen met uitgeschreven receptTotaal (%) Medicijngebruik% Personen met voorgeschreven medicijnenTotaal (%) Medicijngebruik% met niet-voorgeschreven medicijnenTotaal (%) Anticonceptiepil (16 tot 50 jaar)Anticonceptiepil (16 tot 50 jaar) (%) Consultatiebureau% bezoek aan consultatiebureau in 1 jaarTotaal (%)
Standaardfout 0,5 0,5 0,5 . 0,5 0,3 0,4 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 1,0 1,4
1981 69,3 35,7 60,9 77,3 31,6 7,5 10,2 50,7 6,6 3,8 6,6 6,8 16,2 . 15,6 26,9 85,8
1985 71,9 37,5 67,2 82,2 27,9 6,7 12,1 53,3 9,7 4,5 9,1 6,9 12,6 28,1 19,4 29,0 86,2
1990 75,4 41,0 71,3 85,3 23,7 6,4 12,2 57,7 14,3 5,9 15,7 7,0 12,5 29,8 21,1 34,2 85,9
1995 75,2 38,9 74,6 86,4 20,1 6,2 12,2 61,4 13,6 6,2 14,6 6,5 13,1 33,2 28,5 42,8 89,0
2000 75,6 38,0 78,2 87,3 15,7 5,4 14,3 64,7 16,2 5,9 12,2 5,6 12,1 33,8 34,5 43,1 88,1
2005 73,1 40,0 77,9 85,2 13,3 5,3 13,3 68,1 16,8 6,5 10,5 6,3 10,8 37,1 39,0 39,7 90,6
2006 72,6 40,2 78,1 85,1 12,7 5,7 13,7 67,9 17,8 6,3 9,9 6,7 11,1 37,5 39,9 36,5 89,1
2007 72,0 41,0 77,7 84,7 12,5 5,5 13,7 68,3 18,8 7,0 10,5 6,4 11,3 38,5 39,0 38,1 91,2
2008 73,3 41,2 78,3 85,1 12,4 4,7 13,5 69,5 20,0 7,2 10,0 6,8 11,7 39,6 39,6 38,5 93,0
2009 73,9 43,2 78,6 84,7 11,6 4,9 13,5 70,0 20,5 6,6 9,2 6,7 12,0 40,0 39,1 39,0 92,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens