Rechtskundige diensten; kerncijfers, 1990 - 2001

Rechtskundige diensten; kerncijfers, 1990 - 2001

Perioden Totaal rechtskundige diensten Aantal ondernemingen (ab_so_luut) Totaal rechtskundige diensten Werkzame personen (x 1 000) Totaal rechtskundige diensten Netto-omzet/ontvangsten (mln euro) Advocatenkantoren Aantal ondernemingen (ab_so_luut) Advocatenkantoren Werkzame personen (x 1 000) Advocatenkantoren Netto-omzet (mln euro) Rechtskundig adviesbureaus Aantal ondernemingen (ab_so_luut) Rechtskundig adviesbureaus Werkzame personen (x 1 000) Rechtskundig adviesbureaus Netto-omzet (mln euro) Notariskantoren Aantal ondernemingen (ab_so_luut) Notariskantoren Werkzame personen (x 1 000) Notariskantoren Netto-omzet (mln euro) Gerechtsdeurwaarderskantoren Aantal ondernemingen (ab_so_luut) Gerechtsdeurwaarderskantoren Werkzame personen (x 1 000) Gerechtsdeurwaarderskantoren Netto-omzet (mln euro) Octrooi-, merken- en modellenbureaus Aantal ondernemingen (ab_so_luut) Octrooi-, merken- en modellenbureaus Werkzame personen (x 1 000) Octrooi-, merken- en modellenbureaus Netto-omzet (mln euro) Stichtingen rechtsbijstand Aantal ondernemingen (ab_so_luut) Stichtingen rechtsbijstand Werkzame personen (x 1 000) Stichtingen rechtsbijstand Netto-ontvangsten (mln euro) Wetswinkels Aantal ondernemingen (ab_so_luut) Wetswinkels Werkzame personen (x 1 000) Wetswinkels Netto-ontvangsten (mln euro)
1990 3.294 23,9 1.253 1.960 13,6 708 263 0,4 10 748 7,3 410 191 1,4 56 35 0,7 49 20 0,6 20 77 0,0 0
1991 3.374 25,4 1.344 2.014 14,4 767 274 0,4 11 762 7,8 432 193 1,4 58 34 0,7 54 20 0,6 21 77 0,0 1
1992 3.450 24,8 1.411 2.042 13,9 806 329 0,5 15 747 7,6 438 193 1,6 67 40 0,7 62 20 0,6 23 79 0,0 0
1993 3.333 25,7 1.554 1.951 14,1 860 307 0,6 19 745 7,9 509 197 1,8 87 39 0,7 56 20 0,6 23 74 0,0 0
1994 3.427 28,3 1.780 2.009 16,0 997 347 0,6 23 738 8,3 565 196 2,0 104 44 0,7 64 20 0,7 25 73 0,0 0
1995 2.140 29,2 1.846 1.110 16,1 1.051 63 0,3 15 724 9,0 576 198 2,5 111 25 0,7 68 20 0,6 26 . . .
1996 2.209 30,5 1.976 1.156 16,6 1.094 86 0,4 18 719 9,5 641 195 2,5 122 30 0,8 71 23 0,7 30 . . .
1997 2.238 32,8 2.231 1.204 18,7 1.285 69 0,3 16 719 9,7 701 195 2,5 125 28 0,9 74 23 0,7 30 . . .
1998 2.797 35,3 2.317 1.647 20,1 1.352 162 0,6 29 739 10,1 695 197 2,7 134 31 1,0 76 21 0,8 32 . . .
1999 2.675 36,7 2.565 1.571 21,2 1.524 133 0,6 32 726 10,2 738 194 2,9 151 30 1,0 83 21 0,9 37 . . .
2000 2.790 38,6 2.725 1.667 22,0 1.645 168 1,0 54 717 10,6 739 188 2,9 151 30 1,1 93 20 1,0 42 . . .
2001 2.744 37,5 2.865 1.589 20,5 1.687 210 1,6 119 707 10,4 716 182 3,2 164 40 1,1 153 16 0,6 27 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De productiestatistiek rechtskundige diensten heeft tot doel informatie te
verschaffen over ondernemingen die actief zijn op het terrein van de
rechtskundige dienstverlening in Nederland. Met name wordt aandacht besteed
aan omzet en kosten, aan werkzame personen en aan verrichte activiteiten.
Tot de rechtskundige diensten behoren: advocatenkantoren, rechtskundig
adviesbureaus, notariskantoren, deurwaarderskantoren, octrooi-, merken- en
modellenbureaus, en stichtingen rechtsbijstand. Vanaf 1995 worden er geen
rechts- en wetswinkels meer waargenomen.
Voor de statistiek zijn via een schriftelijke enquête op steekproefbasis
gegevens verzameld bij ondernemingen met twee of meer werkzame personen.
Rechtswinkels zijn niet in het onderzoek meegenomen.
De advocatenkantoren vormen zowel qua aantal ondernemingen als wat
netto-omzet en werkzame personen betreft de grootste groep binnen de
rechtskundige diensten.

Gegevens vanaf 1990
Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Totaal rechtskundige diensten
Hiertoe behoren: advocatenkantoren, rechtskundig adviesbureaus, notaris-
kantoren, deurwaarderskantoren, octrooibureaus, bureaus voor rechtshulp
en wetswinkels.
Aantal ondernemingen
Werkzame personen
Hiertoe behoren de werknemers, eigenaren, meewerkende gezinsleden en uit-
zendkrachten. Vrijwilligers worden hier niet toe gerekend.
Netto-omzet/ontvangsten
Dit zijn de door een onderneming aan derden en aan gelieerde onder-
nemingen gefactureerde dan wel nog te factureren bedragen uit hoofde van
levering van goederen en/of diensten (exclusief omzetbelasting), onder
aftrek van verleende kortingen en bonussen.
Onder netto-ontvangsten (alleen voor verenigingen en stichtingen) worden
alle baten van de exploitatierekening verstaan. Subsidies ten behoeve van
investeringen en onttrekkingen aan reserves worden hier niet toe
gerekend.
Advocatenkantoren
Tot deze groep van ondernemingen behoren: zelfstandige advocaten,
advocaten-procureurs, advocatenkantoren en combinaties van advocaten- en
notariskantoren met als zwaartepunt advocatuur.
Aantal ondernemingen
Werkzame personen
Hiertoe behoren de werknemers, eigenaren, meewerkende gezinsleden en uit-
zendkrachten. Vrijwilligers worden hier niet toe gerekend.
Netto-omzet
Dit zijn de door een onderneming aan derden en aan gelieerde onder-
nemingen gefactureerde dan wel nog te factureren bedragen uit hoofde van
levering van goederen en/of diensten (exclusief omzetbelasting), onder
aftrek van verleende kortingen en bonussen.
Rechtskundig adviesbureaus
Hiertoe worden gerekend: bureaus voor arbeidsrecht, juridische adviseurs,
en andere vormen van rechtskundig adviesbureaus voorzover niet behorend
tot een van de andere groepen van ondernemingen in deze publicatie.
Aantal ondernemingen
Werkzame personen
Hiertoe behoren de werknemers, eigenaren, meewerkende gezinsleden en uit-
zendkrachten. Vrijwilligers worden hier niet toe gerekend.
Netto-omzet
Dit zijn de door een onderneming aan derden en aan gelieerde onder-
nemingen gefactureerde dan wel nog te factureren bedragen uit hoofde van
levering van goederen en/of diensten (exclusief omzetbelasting), onder
aftrek van verleende kortingen en bonussen.
Notariskantoren
Aantal ondernemingen
Werkzame personen
Hiertoe behoren de werknemers, eigenaren, meewerkende gezinsleden en uit-
zendkrachten. Vrijwilligers worden hier niet toe gerekend.
Netto-omzet
Dit zijn de door een onderneming aan derden en aan gelieerde onder-
nemingen gefactureerde dan wel nog te factureren bedragen uit hoofde van
levering van goederen en/of diensten (exclusief omzetbelasting), onder
aftrek van verleende kortingen en bonussen.
Gerechtsdeurwaarderskantoren
Tot deze groep zijn gerekend: gerechtsdeurwaarderspraktijken en deur-
waarderskantoren.
Aantal ondernemingen
Werkzame personen
Hiertoe behoren de werknemers, eigenaren, meewerkende gezinsleden en uit-
zendkrachten. Vrijwilligers worden hier niet toe gerekend.
Netto-omzet
Dit zijn de door een onderneming aan derden en aan gelieerde onder-
nemingen gefactureerde dan wel nog te factureren bedragen uit hoofde van
levering van goederen en/of diensten (exclusief omzetbelasting), onder
aftrek van verleende kortingen en bonussen.
Octrooi-, merken- en modellenbureaus
Hierbij zijn ingedeeld: octrooibureaus, zelfstandig werkzame octrooi-
gemachtigden, merkenbureaus en modellenbureaus (voorzover modellen voor
produkten).
Aantal ondernemingen
Werkzame personen
Hiertoe behoren de werknemers, eigenaren, meewerkende gezinsleden en uit-
zendkrachten. Vrijwilligers worden hier niet toe gerekend.
Netto-omzet
Dit zijn de door een onderneming aan derden en aan gelieerde onder-
nemingen gefactureerde dan wel nog te factureren bedragen uit hoofde van
levering van goederen en/of diensten (exclusief omzetbelasting), onder
aftrek van verleende kortingen en bonussen.
Stichtingen rechtsbijstand
Aantal ondernemingen
Werkzame personen
Hiertoe behoren de werknemers, eigenaren, meewerkende gezinsleden en uit-
zendkrachten. Vrijwilligers worden hier niet toe gerekend.
Netto-ontvangsten
Verenigingen en stichtingen hebben geen omzet; hiervoor in de plaats
worden de netto-ontvangsten genomen. Onder netto-ontvangsten worden alle
baten van de exploitatierekening verstaan. Subsidies ten behoeve van
investeringen en onttrekkingen aan reserves worden hier niet toe gerekend.
Wetswinkels
Aantal ondernemingen
Werkzame personen
Hiertoe behoren de werknemers, eigenaren, meewerkende gezinsleden en uit-
zendkrachten. Vrijwilligers worden hier niet toe gerekend.
Netto-ontvangsten
Verenigingen en stichtingen hebben geen omzet; hiervoor in de plaats
worden de netto-ontvangsten genomen. Onder netto-ontvangsten worden alle
baten van de exploitatierekening verstaan. Subsidies ten behoeve van
investeringen en onttrekkingen aan reserves worden hier niet toe gerekend.