Dagtochten; gem. aant./persoon/jaar naar pers.kenmerken; 95/96-06/07


Deze publicatie bevat gegevens over het gemiddelde aantal dagtochten dat per jaar per persoon in de Nederlandse bevolking wordt ondernomen. In de tabel zijn de gemiddelden onderverdeeld naar verschillende persoonskenmerken, namelijk geslacht en leeftijd van de dagrecreant, de samenstelling van diens huishouden, het inkomen van het huishouden, de stedelijkheid van de woongemeente van de dagrecreant en de woonregio.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1995/'96, 2001/'02 en 2006/'07.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 17 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Dagtochten; gem. aant./persoon/jaar naar pers.kenmerken; 95/96-06/07

Kenmerken Perioden Gemiddeld aantal dagtochten (aantal) Zonnen, zwemmen, picknicken, dagkamperenTotaal zonnen, zwemmen en dergelijke (aantal) Sport en sportieve recreatieTotaal sport en sportieve recreatie (aantal) Toeschouwer/begeleider bij sport (aantal) Toeren (aantal) Bezoek aan attracties en evenementenTotaal bezoek attractiepunt e.d. (aantal) Recreatief winkelen (aantal) UitgaanTotaal uitgaan (aantal) Overige dagtochtenTotaal overige dagtochten (aantal)
Totale bevolking 1995 september - 1996 augustus 60 3 19 2 1 6 8 12 8
Totale bevolking 2001 december - 2002 november 62 4 19 2 1 7 7 14 7
Totale bevolking 2006 oktober - 2007 september 56 3 16 2 1 7 8 13 6
Bron: CBS
Verklaring van tekens