Dagtochten; gem. aant./persoon/jaar naar pers.kenmerken; 95/96-06/07

Dagtochten; gem. aant./persoon/jaar naar pers.kenmerken; 95/96-06/07

Kenmerken Perioden Gemiddeld aantal dagtochten (aantal) Zonnen, zwemmen, picknicken, dagkamperen Totaal zonnen, zwemmen en dergelijke (aantal) Sport en sportieve recreatie Totaal sport en sportieve recreatie (aantal) Toeschouwer/begeleider bij sport (aantal) Toeren (aantal) Bezoek aan attracties en evenementen Totaal bezoek attractiepunt e.d. (aantal) Recreatief winkelen (aantal) Uitgaan Totaal uitgaan (aantal) Overige dagtochten Totaal overige dagtochten (aantal)
Totale bevolking 1995 september - 1996 augustus 60 3 19 2 1 6 8 12 8
Totale bevolking 2001 december - 2002 november 62 4 19 2 1 7 7 14 7
Totale bevolking 2006 oktober - 2007 september 56 3 16 2 1 7 8 13 6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over het gemiddelde aantal dagtochten dat per jaar per persoon in de Nederlandse bevolking wordt ondernomen. In de tabel zijn de gemiddelden onderverdeeld naar verschillende persoonskenmerken, namelijk geslacht en leeftijd van de dagrecreant, de samenstelling van diens huishouden, het inkomen van het huishouden, de stedelijkheid van de woongemeente van de dagrecreant en de woonregio.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1995/'96, 2001/'02 en 2006/'07.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 17 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aantal dagtochten
Zonnen, zwemmen, picknicken, dagkamperen
Zonnen, zwemmen, picknicken, dagkamperen en dergelijke.
Dagkamperen: kamperen zonder dat daarbij een overnachting plaatsvindt.
Totaal zonnen, zwemmen en dergelijke
Sport en sportieve recreatie
Totaal sport en sportieve recreatie
Toeschouwer/begeleider bij sport
Dagrecreatie waarbij de recreant een sportieve activiteit heeft bezocht
zonder daar zelf actief aan deel te nemen.
Toeren
Ritje maken of reizen voor het plezier met auto, motor, bromfiets,
bustocht, rondvaart en dergelijke.
Bezoek aan attracties en evenementen
Bezoek attractiepunt, bezienswaardigheid, evenement.
Totaal bezoek attractiepunt e.d.
Bezoek aan attractiepunten, bezienswaardigheden, evenementen.
Recreatief winkelen
Uitgaan
Totaal uitgaan
Overige dagtochten
Verenigingen, hobby's.
Totaal overige dagtochten
Verenigingen, hobby's.