Financiële problemen, huishoudens 2000-2011

Financiële problemen, huishoudens 2000-2011

Huishoudkenmerken Perioden Betalingsachterstanden, laatste 12 mnd. Huur of hypotheek (% van alle huishoudens per categorie) Betalingsachterstanden, laatste 12 mnd. Gas, water en elektriciteit (% van alle huishoudens per categorie) Betalingsachterstanden, laatste 12 mnd. Op afbetaling gekochte artikelen (% van alle huishoudens per categorie) Betalingsachterstanden, laatste 12 mnd. Op minstens één van de genoemde items (% van alle huishoudens per categorie) Onvoldoende geld voor Een warme maaltijd om de andere dag (% van alle huishoudens per categorie) Onvoldoende geld voor Het regelmatig kopen van nieuwe kleren (% van alle huishoudens per categorie) Onvoldoende geld voor Het verwarmen van het huis (% van alle huishoudens per categorie) Onvoldoende geld voor Het vervangen van versleten meubels (% van alle huishoudens per categorie) Onvoldoende geld voor Het te eten vragen van familie/kennissen (% van alle huishoudens per categorie) Onvoldoende geld voor Jaarlijks een week op vakantie te gaan (% van alle huishoudens per categorie) Onvoldoende geld voor Minstens één van de genoemde items (% van alle huishoudens per categorie)
Totaal huishoudenskenmerken 2000 2 1 1 3 2 10 2 18 5 12 23
Totaal huishoudenskenmerken 2001 2 1 1 2 2 9 3 17 5 12 21
Totaal huishoudenskenmerken 2002 2 2 1 3 2 9 2 17 5 12 22
Totaal huishoudenskenmerken 2003 3 3 2 6 4 15 6 23 8 9 28
Totaal huishoudenskenmerken 2004 4 3 2 5 3 15 4 23 8 10 28
Totaal huishoudenskenmerken 2005 5 4 1 7 3 17 3 27 10 20 34
Totaal huishoudenskenmerken 2006 4 4 1 6 3 14 3 24 9 18 30
Totaal huishoudenskenmerken 2007 4 3 1 6 2 12 2 22 7 17 28
Totaal huishoudenskenmerken 2008 3 3 1 5 2 12 2 20 7 16 27
Totaal huishoudenskenmerken 2009 4 3 1 6 2 12 2 21 7 15 27
Totaal huishoudenskenmerken 2010 4 3 1 6 3 14 3 22 8 18 29
Totaal huishoudenskenmerken 2011 4 3 1 6 3 14 2 22 8 20 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Betalingsachterstanden in de laatste 12 maanden, onvoldoende geld voor noodzakelijke beschouwde voorzieningen.

In deze tabel zijn gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Totaal huishoudenskenmerken;
- Samenstelling huishouden;
- Leeftijd hoofdkostwinner;
- Onderwijsniveau hoofdkostwinner;
- Arbeidspositie hoofdkostwinner;
- Arbeidsparticipatie van huishoudens;
- Besteedbaar huishoudensinkomen;
- Gestand. besteedbaar huishoudensinkomen;
- Huishoudens met een laag inkomen;
- Huishoudens onder-/rond sociaal minimum;
- Stedelijkheid.

Gegevens zijn beschikbaar over 2000 tot en met 2011.

Wijziging per 9 april 2015:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Betalingsachterstanden, laatste 12 mnd.
Met betrekking tot het vaststellen van betalingsachterstanden worden de
volgende vragen gesteld (deze vragen kunnen met ja of nee beantwoord
worden):
- Heeft uw huishouden in de laatste 12 maanden achterstand gehad in de
betaling van uw huur of hypotheek?
- Heeft uw huishouden in de laatste 12 maanden achterstand gehad in de
betaling van elektriciteit-, water- of gasrekeningen?
- Heeft uw huishouden in de laatste 12 maanden achterstand gehad in de
betaling van op afbetaling gekochte artikelen?
De gegevens vanaf 2005 zijn ontleend aan het onderzoek 'Statistics on
Income and Living Conditions' (EU - SILC'). Vanaf dit jaar hebben de
percentages betrekking op de huishoudens die duidelijk aangaven dat de
betalingsachterstanden wegens financiële redenen waren. In de jaren
daarvoor werd dit niet expliciet gevraagd. De gegevens van 2003 en 2004
zijn ontleend aan het Permanent
Onderzoek Leefsituatie (POLS). Cijfers voor eerdere jaren zijn
beschikbaar uit het Sociaal-Economisch Panelonderzoek (SEP) van
het CBS.
Vanwege een andere onderzoeksopzet zijn vergelijkingen in de tijd
niet goed mogelijk.
Huur of hypotheek
Heeft uw huishouden in de laatste 12 maanden achterstand gehad in de
betaling van uw huur of hypotheek?
Gas, water en elektriciteit
Heeft uw huishouden in de laatste 12 maanden achterstand gehad in de
betaling van elektriciteit-, water- of gasrekeningen?
Op afbetaling gekochte artikelen
Heeft uw huishouden in de laatste 12 maanden achterstand gehad in de
betaling van op afbetaling gekochte artikelen?
Op minstens één van de genoemde items
Betalingsachterstand op huur of hypotheek en/of gas, water en
elektriciteit en/of op afbetaling gekochte artikelen.
Onvoldoende geld voor
Om na te gaan in welke mate huishoudens voldoende dan wel onvoldoende
financiële middelen hebben voor enkele als noodzakelijk beschouwde
levensbehoeften worden de volgende vragen gesteld (deze vragen kunnen met
ja of nee beantwoord worden):
- Hebt u voldoende geld om tenminste om de andere dag een warme maaltijd
met vlees, kip of vis te betalen?
- Hebt u voldoende geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen?
- Hebt u voldoende geld om uw huis goed te verwarmen?
- Hebt u voldoende geld om versleten meubels te vervangen door nieuwe?
- Hebt u voldoende geld om tenminste 1 keer per maand kennissen of familie
te eten te vragen? (met eten wordt bedoeld een warme maaltijd of diner)
- Hebt u voldoende geld om jaarlijks een week op vakantie te gaan?
De gegevens vanaf 2005 zijn ontleend aan het onderzoek 'Statistics on
Income and Living Conditions' (EU - SILC'). De vraagstellingen wijken in
dit onderzoek iets af: er wordt niet gevraagd naar 'hebt u voldoende geld
om.' maar naar 'heeft uw huishouden voldoende geld om.'. De gegevens van
2003 en 2004 zijn ontleend aan het Permanent
Onderzoek Leefsituatie (POLS). Cijfers voor eerdere jaren zijn
beschikbaar uit het Sociaal-Economisch Panelonderzoek (SEP) van
het CBS.
Vanwege een andere onderzoeksopzet zijn vergelijkingen in de tijd
niet goed mogelijk.
Een warme maaltijd om de andere dag
Hebt u voldoende geld om tenminste om de andere dag een warme maaltijd
met vlees, kip of vis te betalen?
Het regelmatig kopen van nieuwe kleren
Hebt u voldoende geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen?
Het verwarmen van het huis
Hebt u voldoende geld om uw huis goed te verwarmen?
Het vervangen van versleten meubels
Hebt u voldoende geld om versleten meubels te vervangen door nieuwe?
Het te eten vragen van familie/kennissen
Hebt u voldoende geld om tenminste 1 keer per maand kennissen of familie
te eten te vragen? (met eten wordt bedoeld een warme maaltijd of diner)
Jaarlijks een week op vakantie te gaan
Hebt u voldoende geld om jaarlijks een week op vakantie te gaan?
Tot en met 2002 werd deze vraag gesteld in het Sociaal-economisch
panelonderzoek (SEP). Vanaf 2003 is deze vraag opgenomen in het
Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). In dit onderzoek is de
vraag echter uitsluitend gesteld aan de respondenten welke in de
afgelopen 12 maanden niet met vakantie zijn geweest. Vanwege
zowel een andere onderzoeksopzet als volgorde van de vragen zijn
vergelijkingen in de tijd niet goed mogelijk.
Minstens één van de genoemde items
Onvoldoende geld voor warm eten en/of voor nieuwe kleren en/of voor
verwarming huis en/of voor nieuwe meubels en/of voor eten met familie of
kennissen en/of voor week vakantie.