Zelfstandige trombosediensten; verlies - en winstrekening, 2001 - 2004

Zelfstandige trombosediensten; Arbeidsgegevens, verlies
en winst rekeningen.
2001 - 2004
Gewijzigd op 19 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Zelfstandige trombosediensten; verlies - en winstrekening, 2001 - 2004

Perioden Aantal instellingen (absoluut) ArbeidsgegevensWerkzame personenAantal werkzame personen (absoluut) ArbeidsgegevensWerkzame personenAantal FTE werkzame personen (absoluut) ArbeidsgegevensWerknemersAantal werknemers op eigen loonlijst (absoluut) ArbeidsgegevensWerknemersAantal FTE werknemers op eigen loonlijst (absoluut) Verlies- en winstrekeningTotaal resultaat voor belastingen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaatTotaal bedrijfsresultaat (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten dienstverleningTotaal opbrengsten dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten dienstverleningOpbrengsten trombosezorg (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten dienstverleningOverige opbrengsten dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenWerkg.aand. soc. voorz./ov. soc. lastn. (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschr. op (im)materiële vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten e.d. (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOpleidingskosten en ov. personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatTotaal financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenTotaal saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenOnttrekking voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatTotaal buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro)
2001 31 . . . . 0,3 0,4 23,2 23,1 23,1 0,0 0,1 0,0 0,1 22,8 13,0 10,6 0,6 1,9 0,6 9,3 2,0 1,5 0,6 7,3 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
2002 25 . . . . 0,3 0,5 21,8 21,7 21,5 0,2 0,1 0,0 0,1 21,3 12,4 10,2 0,5 1,7 0,6 8,3 1,4 0,7 0,7 6,8 -0,2 0,0 0,2 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,1
2003 25 726 386 605 344 1,0 1,2 24,3 24,0 23,0 0,2 0,3 0,0 0,3 23,1 13,7 11,1 0,9 1,7 0,7 8,7 1,2 0,8 0,4 7,5 -0,2 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2004 25 735 363 638 338 0,8 1,0 27,6 27,0 26,5 0,6 0,6 0,1 0,5 26,7 14,2 11,5 0,9 1,8 0,8 11,6 1,9 1,5 0,4 9,7 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens