Sportorganisaties; exploitatie, personeel, inzet vrijwilligers 1987 - 2006

Sportorganisaties; exploitatie, personeel, inzet vrijwilligers 1987 - 2006

Perioden Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Contributies, les- en entreegelden (mln euro) Exploitatie Baten Subsidies en bijdragen (mln euro) Exploitatie Baten Sponsor- en reclamegelden (mln euro) Exploitatie Baten Kantineverkopen (mln euro) Exploitatie Baten Overige baten (mln euro) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Lonen en sociale lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Personeel niet in loondienst (mln euro) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (mln euro) Exploitatie Lasten Onderhoud en schoonmaak (mln euro) Exploitatie Lasten Inkoopkosten kantine (mln euro) Exploitatie Lasten Rente en afschrijving (mln euro) Exploitatie Lasten Bondscontributies (mln euro) Exploitatie Lasten Wedstrijd- en reiskosten (mln euro) Exploitatie Lasten Overige lasten (mln euro) Personeel Personen in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsvolume personeel in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume personeel niet loondienst (mensjaren) Aantal sportorganisaties Totaal sportorganisaties (aantal) Aantal sportorganisaties Aantal sportclubs (aantal) Aantal sportorganisaties Aantal maneges (aantal) Aantal sportorganisaties Aantal sportscholen en -instructeurs (aantal) Inzet vrijwilligers Totaal sportorganisaties Sportorganisaties met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligers Totaal sportorganisaties Vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Totaal sportorganisaties Arbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Totaal sportclubs Sportclubs met vrijwilligers (aantal) Inzet vrijwilligers Totaal sportclubs Vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Totaal sportclubs Arbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Veldvoetbalclubs Clubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligers Veldvoetbalclubs Vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Veldvoetbalclubs Arbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Clubs voor overige veldsporten Clubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligers Clubs voor overige veldsporten Vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Clubs voor overige veldsporten Arbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Tennisclubs Clubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligers Tennisclubs Vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Tennisclubs Arbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Paardensportorganisaties Organisaties met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligers Paardensportorganisaties Vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Paardensportorganisaties Arbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Zwem- en duikclubs Clubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligers Zwem- en duikclubs Vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Zwem- en duikclubs Arbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Clubs voor team zaalsporten Clubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligers Clubs voor team zaalsporten Vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Clubs voor team zaalsporten Arbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Clubs voor individuele zaalsporten Clubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligers Clubs voor individuele zaalsporten Vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Clubs voor individuele zaalsporten Arbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Kracht- en vechtsportorganisaties Organisaties met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligers Kracht- en vechtsportorganisaties Vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligers Kracht- en vechtsportorganisaties Arbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Leden, klanten, abonnementen (x 1000)
1987 537 290 57 35 128 28 511 62 32 113 20 67 40 34 40 102 9.280 3.720 2.790 24.050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1990 739 397 80 64 178 19 692 115 33 139 33 97 58 42 37 137 13.870 5.140 2.960 25.600 . . . 65 299 930 . . . 89 104 391 83 43 113 80 30 96 55 8 26 80 17 39 65 40 99 72 28 76 47 5 19 50
1993 910 474 90 86 183 77 861 171 40 164 40 97 72 55 57 164 17.360 6.540 1.820 28.150 . . . 67 399 1.114 . . . 95 145 471 85 69 145 79 27 91 70 13 36 84 20 40 66 53 127 73 30 72 52 8 30 57
1996 960 492 82 91 194 100 915 188 48 161 46 104 72 50 67 180 18.790 6.210 2.780 25.900 23.650 900 1.350 81 466 1.533 85 461 1.508 97 160 633 97 78 213 95 44 121 72 19 61 95 22 57 82 47 108 93 40 105 59 10 31 53
2000 1.450 682 144 178 246 200 1.380 381 60 227 70 131 93 63 105 249 20.790 7.370 3.820 29.770 26.620 1.160 1.980 82 548 2.142 86 539 2.110 98 193 950 97 89 327 98 46 157 69 20 71 94 28 77 85 49 157 92 37 126 52 13 45 59
2003 1.651 799 151 204 282 214 1.578 416 72 262 89 152 107 74 132 274 20.440 7.860 3.650 30.070 26.910 1.190 1.970 79 538 2.049 85 532 2.020 98 186 905 97 96 349 96 45 148 68 20 68 94 28 84 82 43 125 91 35 106 46 11 42 60
2006 1.986 945 134 292 317 298 1.837 452 90 331 99 166 167 86 154 291 21.500 8.550 4.500 32.710 27.590 1.460 3.660 74 541 2.134 84 533 2.098 98 181 898 94 91 337 96 44 148 65 21 83 95 27 85 85 46 145 89 32 98 30 12 43 63
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over sportorganisaties (exclusief watersportorganisaties) die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd, hun leden en klanten (dat wil zeggen cursisten, abonnementhouders en dergelijke), de inzet van vrijwilligers en van personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van de baten en lasten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987 tot en met 2006

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Exploitatie
Baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Totaal baten
Contributies, les- en entreegelden
Inclusief abonnements- en cursusgelden.
Subsidies en bijdragen
Overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen, donaties, inkomsten uit zelf
georganiseerde acties.
Sponsor- en reclamegelden
Kantineverkopen
Overige baten
Lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Totaal lasten
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan uitzendbedrijven, vrijwilligers en overig personeel
niet in loondienst.
Huisvestingskosten
Energie, water, huur van gebouwen en terreinen.
Onderhoud en schoonmaak
Inkoopkosten kantine
Rente en afschrijving
Bondscontributies
Wedstrijd- en reiskosten
Overige lasten
Personeel
Personen in loondienst
Arbeidsvolume personeel in loondienst
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen (= mensjaren).
Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken, vormen samen één
mensjaar arbeidsvolume.
Arbeidsvolume personeel niet loondienst
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen (= mensjaren).
Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken, vormen samen één
mensjaar arbeidsvolume.
Aantal sportorganisaties
Totaal sportorganisaties
Sportclubs (exclusief watersportclubs), maneges, sportscholen (exclusief
zeil- en surfscholen) en sportinstructeurs.
Aantal sportclubs
Aantal maneges
Aantal sportscholen en -instructeurs
Inzet vrijwilligers
Het gebruik maken van vrijwilligers door sportorganisaties.
Gemeten in de laatste week van september.
Totaal sportorganisaties
Het percentage sportorganisaties dat gebruik maakt van vrijwilligers.
Sportorganisaties met vrijwilligers
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers werkzaam bij de sportorganisaties.
Arbeidsuren vrijwilligers
Het aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Peilweek: laatste week van september.
Totaal sportclubs
Exclusief watersportclubs.
Sportclubs met vrijwilligers
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers werkzaam bij de sportorganisaties.
Arbeidsuren vrijwilligers
Het aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Peilweek: laatste week van september.
Veldvoetbalclubs
Het percentage veldvoetbalclubs dat gebruik maakt van vrijwilligers.
Clubs met vrijwilligers
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers werkzaam bij de sportorganisaties.
Arbeidsuren vrijwilligers
Het aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Peilweek: laatste week van september.
Clubs voor overige veldsporten
Het percentage clubs voor overige veldsporten dat gebruik maakt van
vrijwilligers.
Clubs met vrijwilligers
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers werkzaam bij de sportorganisaties.
Arbeidsuren vrijwilligers
Het aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Peilweek: laatste week van september.
Tennisclubs
Het percentage tennisclubs dat gebruik maakt van vrijwilligers.
Clubs met vrijwilligers
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers werkzaam bij de sportorganisaties.
Arbeidsuren vrijwilligers
Het aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Peilweek: laatste week van september.
Paardensportorganisaties
Het percentage paardensportorganisaties dat gebruik maakt van
vrijwilligers. Maneges en paardensportclubs samen vormen de
categorie paardensportorganisaties.
Organisaties met vrijwilligers
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers werkzaam bij de sportorganisaties.
Arbeidsuren vrijwilligers
Het aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Peilweek: laatste week van september.
Zwem- en duikclubs
Het percentage zwemsportclubs dat gebruik maakt van vrijwilligers.
Clubs met vrijwilligers
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers werkzaam bij de sportorganisaties.
Arbeidsuren vrijwilligers
Het aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Peilweek: laatste week van september.
Clubs voor team zaalsporten
Het percentage zaalsportclubs voor teamsporten dat gebruik maakt van
vrijwilligers.
Clubs met vrijwilligers
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers werkzaam bij de sportorganisaties.
Arbeidsuren vrijwilligers
Het aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Peilweek: laatste week van september.
Clubs voor individuele zaalsporten
Het percentage zaalsportclubs voor individuele zaalsporten dat gebruik
maakt van vrijwilligers.
Clubs met vrijwilligers
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers werkzaam bij de sportorganisaties.
Arbeidsuren vrijwilligers
Het aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Peilweek: laatste week van september.
Kracht- en vechtsportorganisaties
Sportscholen (exclusief zeil- en surfscholen), sportinstructeurs, kracht-
en vechtsportclubs. Tot en met 1993 inclusief fitnesscentra.
Organisaties met vrijwilligers
Inclusief sportscholen en -instructeurs; 1990 en 1993 eveneens inclusief
fitnesscentra.
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers werkzaam bij de sportorganisaties.
Arbeidsuren vrijwilligers
Het aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Peilweek: laatste week van september.
Leden, klanten, abonnementen