Sportorganisaties; exploitatie, personeel, inzet vrijwilligers 1987 - 2006


Deze tabel bevat informatie over sportorganisaties (exclusief watersportorganisaties) die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd, hun leden en klanten (dat wil zeggen cursisten, abonnementhouders en dergelijke), de inzet van vrijwilligers en van personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van de baten en lasten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987 tot en met 2006

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Sportorganisaties; exploitatie, personeel, inzet vrijwilligers 1987 - 2006

Perioden ExploitatieBatenTotaal baten (mln euro) ExploitatieBatenContributies, les- en entreegelden (mln euro) ExploitatieBatenSubsidies en bijdragen (mln euro) ExploitatieBatenSponsor- en reclamegelden (mln euro) ExploitatieBatenKantineverkopen (mln euro) ExploitatieBatenOverige baten (mln euro) ExploitatieLastenTotaal lasten (mln euro) ExploitatieLastenLonen en sociale lasten (mln euro) ExploitatieLastenPersoneel niet in loondienst (mln euro) ExploitatieLastenHuisvestingskosten (mln euro) ExploitatieLastenOnderhoud en schoonmaak (mln euro) ExploitatieLastenInkoopkosten kantine (mln euro) ExploitatieLastenRente en afschrijving (mln euro) ExploitatieLastenBondscontributies (mln euro) ExploitatieLastenWedstrijd- en reiskosten (mln euro) ExploitatieLastenOverige lasten (mln euro) PersoneelPersonen in loondienst (aantal) PersoneelArbeidsvolume personeel in loondienst (mensjaren) PersoneelArbeidsvolume personeel niet loondienst (mensjaren) Aantal sportorganisatiesTotaal sportorganisaties (aantal) Aantal sportorganisatiesAantal sportclubs (aantal) Aantal sportorganisatiesAantal maneges (aantal) Aantal sportorganisatiesAantal sportscholen en -instructeurs (aantal) Inzet vrijwilligersTotaal sportorganisatiesSportorganisaties met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligersTotaal sportorganisatiesVrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersTotaal sportorganisatiesArbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersTotaal sportclubsSportclubs met vrijwilligers (aantal) Inzet vrijwilligersTotaal sportclubsVrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersTotaal sportclubsArbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersVeldvoetbalclubsClubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligersVeldvoetbalclubsVrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersVeldvoetbalclubsArbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersClubs voor overige veldsportenClubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligersClubs voor overige veldsportenVrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersClubs voor overige veldsportenArbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersTennisclubsClubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligersTennisclubsVrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersTennisclubsArbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersPaardensportorganisatiesOrganisaties met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligersPaardensportorganisatiesVrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersPaardensportorganisatiesArbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersZwem- en duikclubsClubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligersZwem- en duikclubsVrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersZwem- en duikclubsArbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersClubs voor team zaalsportenClubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligersClubs voor team zaalsportenVrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersClubs voor team zaalsportenArbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersClubs voor individuele zaalsportenClubs met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligersClubs voor individuele zaalsportenVrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersClubs voor individuele zaalsportenArbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersKracht- en vechtsportorganisatiesOrganisaties met vrijwilligers (%) Inzet vrijwilligersKracht- en vechtsportorganisatiesVrijwilligers (x 1000) Inzet vrijwilligersKracht- en vechtsportorganisatiesArbeidsuren vrijwilligers (x 1000) Leden, klanten, abonnementen (x 1000)
1987 537 290 57 35 128 28 511 62 32 113 20 67 40 34 40 102 9.280 3.720 2.790 24.050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1990 739 397 80 64 178 19 692 115 33 139 33 97 58 42 37 137 13.870 5.140 2.960 25.600 . . . 65 299 930 . . . 89 104 391 83 43 113 80 30 96 55 8 26 80 17 39 65 40 99 72 28 76 47 5 19 50
1993 910 474 90 86 183 77 861 171 40 164 40 97 72 55 57 164 17.360 6.540 1.820 28.150 . . . 67 399 1.114 . . . 95 145 471 85 69 145 79 27 91 70 13 36 84 20 40 66 53 127 73 30 72 52 8 30 57
1996 960 492 82 91 194 100 915 188 48 161 46 104 72 50 67 180 18.790 6.210 2.780 25.900 23.650 900 1.350 81 466 1.533 85 461 1.508 97 160 633 97 78 213 95 44 121 72 19 61 95 22 57 82 47 108 93 40 105 59 10 31 53
2000 1.450 682 144 178 246 200 1.380 381 60 227 70 131 93 63 105 249 20.790 7.370 3.820 29.770 26.620 1.160 1.980 82 548 2.142 86 539 2.110 98 193 950 97 89 327 98 46 157 69 20 71 94 28 77 85 49 157 92 37 126 52 13 45 59
2003 1.651 799 151 204 282 214 1.578 416 72 262 89 152 107 74 132 274 20.440 7.860 3.650 30.070 26.910 1.190 1.970 79 538 2.049 85 532 2.020 98 186 905 97 96 349 96 45 148 68 20 68 94 28 84 82 43 125 91 35 106 46 11 42 60
2006 1.986 945 134 292 317 298 1.837 452 90 331 99 166 167 86 154 291 21.500 8.550 4.500 32.710 27.590 1.460 3.660 74 541 2.134 84 533 2.098 98 181 898 94 91 337 96 44 148 65 21 83 95 27 85 85 46 145 89 32 98 30 12 43 63
Bron: CBS.
Verklaring van tekens