Maneges, sport-, zeil- en surfscholen 2000 - 2012

Maneges, sport-, zeil- en surfscholen 2000 - 2012

Organisaties Perioden Gebruik van accommodaties Accommodatie in eigendom Overige overdekte sportruimte (in % van totaal aantal organisaties)
Maneges 2012 -
Sportscholen 2012 .
Zeil- en surfscholen 2012 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over het aantal sportscholen (inclusief zelfstandige sportinstructeurs), maneges, zeil- en surfscholen (inclusief zelfstandige watersportinstructeurs) die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd, hun klanten (cursisten, abonnementhouders en dergelijke), de inzet van personeel (niet) in loondienst, het gebruik van gehuurde en eigen accommodaties en de samenstelling van de baten en lasten.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2012

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gebruik van accommodaties
Organisaties naar het gebruik van gehuurde accommodaties of
accommodaties in eigendom.
Organisaties kunnen zowel gehuurde als eigen accommodaties gebruiken.
Daardoor kan de som van het percentage organisaties met een gehuurde
accommodatie en het percentage organisaties met een eigen
accommodatie groter zijn dan 100%.
Accommodatie in eigendom
Organisaties die beschikken over een accommodatie in eigendom.
Overige overdekte sportruimte