Maneges, sport-, zeil- en surfscholen 2000 - 2012

Maneges, sport-, zeil- en surfscholen 2000 - 2012

Organisaties Perioden Omvang klantenbestand Minder dan 51 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Omvang klantenbestand 51 - 100 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Omvang klantenbestand 101 - 200 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Omvang klantenbestand 201 - 300 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Omvang klantenbestand 301 - 400 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Omvang klantenbestand 401 - 500 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Omvang klantenbestand Meer dan 500 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Totaal aantal klanten (x 1 000) Gemiddeld aantal klanten (aantal) Gebruik van accommodaties Beschikt over gehuurde accommodatie (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Accommodatie in eigendom Beschikt over accommodatie in eigendom (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Accommodatie in eigendom Gymzaal, sportzaal en sporthal (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Accommodatie in eigendom Tennishal (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Accommodatie in eigendom Overige overdekte sportruimte (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Accommodatie in eigendom Rijbak voor paardensport (in % van totaal aantal organisaties)
Maneges 2000 27 13 39 10 4 4 3 205 176 34 70 - - - 70
Maneges 2003 41 14 20 13 4 3 5 210 176 31 69 - - - 69
Maneges 2006 41 15 19 12 6 4 4 234 160 34 73 - - - 73
Maneges 2009 39 18 17 12 5 3 5 240 155 36 70 - - - 70
Maneges 2012 45 16 17 10 5 3 5 227 157 34 73 - - - 73
Sportscholen 2000 25 12 22 9 7 5 20 689 348 66 16 1 1 13 3
Sportscholen 2003 26 18 18 11 7 4 16 666 339 66 14 2 1 10 2
Sportscholen 2006 38 19 14 8 6 4 10 883 242 62 9 4 - 5 1
Sportscholen 2009 45 18 13 8 3 3 9 1.136 202 36 4 2 - 2 1
Sportscholen 2012 . . . . . . . . . . . . . . .
Zeil- en surfscholen 2000 34 11 10 9 3 10 23 32 303 . . . . . .
Zeil- en surfscholen 2003 31 13 8 11 7 5 24 36 319 . . . . . .
Zeil- en surfscholen 2006 43 10 9 9 8 5 16 36 258 . . . . . .
Zeil- en surfscholen 2009 35 16 9 10 7 3 20 42 315 . . . . . .
Zeil- en surfscholen 2012 38 8 17 12 3 6 15 49 296 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over het aantal sportscholen (inclusief zelfstandige sportinstructeurs), maneges, zeil- en surfscholen (inclusief zelfstandige watersportinstructeurs) die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd, hun klanten (cursisten, abonnementhouders en dergelijke), de inzet van personeel (niet) in loondienst, het gebruik van gehuurde en eigen accommodaties en de samenstelling van de baten en lasten.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2012

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Omvang klantenbestand
Organisaties naar aantal klanten (cursisten, abonnementhouders en dergelijke)
Minder dan 51 klanten
51 - 100 klanten
101 - 200 klanten
201 - 300 klanten
301 - 400 klanten
401 - 500 klanten
Meer dan 500 klanten
Totaal aantal klanten
Totaal aantal cursisten, abonnementhouders en dergelijke.
Gemiddeld aantal klanten
Gemiddeld aantal cursisten, abonnementhouders en dergelijke per
organisatie.
Gebruik van accommodaties
Organisaties naar het gebruik van gehuurde accommodaties of
accommodaties in eigendom.
Organisaties kunnen zowel gehuurde als eigen accommodaties gebruiken.
Daardoor kan de som van het percentage organisaties met een gehuurde
accommodatie en het percentage organisaties met een eigen
accommodatie groter zijn dan 100%.
Beschikt over gehuurde accommodatie
Organisaties die beschikken over een gehuurde accommodatie.
Accommodatie in eigendom
Organisaties die beschikken over een accommodatie in eigendom.
Beschikt over accommodatie in eigendom
Gymzaal, sportzaal en sporthal
Tennishal
Overige overdekte sportruimte
Rijbak voor paardensport