Sportaccommodaties en jachthavens; exploitatie en personeel 1988 - 2012

Sportaccommodaties en jachthavens; exploitatie en personeel 1988 - 2012

Particuliere exploitanten Perioden Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Entree- en lesgelden (mln euro) Exploitatie Baten Verhuur ligplaatsen (mln euro) Exploitatie Baten Sponsor- en reclamegelden (mln euro) Exploitatie Baten Subsidies en bijdragen (mln euro) Exploitatie Baten Overige baten (mln euro) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Lonen en sociale lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Personeel niet in loondienst (mln euro) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (mln euro) Exploitatie Lasten Onderhoud en schoonmaak (mln euro) Exploitatie Lasten Kapitaallasten (mln euro) Exploitatie Lasten Overige lasten (mln euro) Personeel Personen in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsvolume Personeel in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Personeel niet in loondienst Totaal personeel niet in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Personeel niet in loondienst Directeur-eigenaar (in % van totaal niet in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Personeel niet in loondienst Uitzendkrachten (in % van totaal niet in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Personeel niet in loondienst Overige personen (in % van totaal niet in loondienst) Bezoekers per jaar (x mln) Bezoekers in referentieweek (x 1 000)
Totaal particuliere exploitanten 1988 275 269 86 3 48 22 54 54 6.060 4.130 680 . . .
Totaal particuliere exploitanten 1991 365 354 102 4 62 29 74 84 7.270 4.460 770 . . .
Totaal particuliere exploitanten 1994 530 511 151 8 88 36 99 128 9.950 5.840 1.190 . . .
Totaal particuliere exploitanten 1997 631 598 175 10 110 45 106 152 12.090 7.070 . . . .
Totaal particuliere exploitanten 2000 849 794 249 16 143 65 127 194 15.810 8.890 1.740 72 22 6
Totaal particuliere exploitanten 2003 1.044 977 320 22 180 82 130 243 18.170 9.520 1.900 69 19 12
Totaal particuliere exploitanten 2006 1.123 1.031 318 30 194 89 143 256 17.590 8.720 1.850 61 29 10
Totaal particuliere exploitanten 2009 1.317 1.251 398 27 249 130 151 296 18.950 9.620 1.690 64 25 11
Totaal particuliere exploitanten 2012 1.339 1.267 411 29 258 136 145 290 18.670 9.480 1.750 62 25 14
Zwembaden 1988 73 44 0 25 4 78 32 1 16 7 11 10 2.170 1.360 50 . . . 29
Zwembaden 1991 99 56 0 34 8 102 42 1 22 9 14 15 2.970 1.680 40 . . . 33
Zwembaden 1994 137 81 0 40 15 141 59 2 30 13 15 21 4.210 2.080 60 . . . 40
Zwembaden 1997 213 110 0 70 32 212 84 3 44 15 23 42 5.650 3.210 . . . . 51
Zwembaden 2000 275 151 1 95 28 273 117 6 61 21 26 41 7.320 3.720 310 34 51 15 51
Zwembaden 2003 370 203 1 131 35 364 158 10 81 33 27 54 8.670 4.140 410 33 48 18 61
Zwembaden 2006 402 218 1 143 40 390 158 15 91 38 27 60 8.320 3.980 450 18 69 13 54
Zwembaden 2009 524 287 1 181 55 515 215 11 121 52 31 86 9.650 4.770 330 22 58 20 53
Zwembaden 2012 526 289 1 187 49 514 216 11 120 54 30 82 9.420 4.730 370 19 55 26 48
Jachthavens 1988 34 21 12 30 7 0 4 2 7 9 440 360 230 . . .
Jachthavens 1991 53 40 14 47 9 1 7 4 11 16 470 400 260 . . .
Jachthavens 1994 72 50 22 64 14 1 8 5 16 20 660 510 280 . . .
Jachthavens 1997 77 50 27 68 16 0 9 5 17 21 730 590 340 . . .
Jachthavens 2000 107 58 49 94 21 1 13 8 20 31 790 670 280 93 6 1
Jachthavens 2003 114 60 54 102 22 1 14 9 20 36 810 650 290 92 4 4
Jachthavens 2006 137 75 62 120 26 1 16 9 24 43 940 720 280 90 7 3
Jachthavens 2009 142 78 65 123 26 2 19 10 23 42 890 670 310 87 5 8
Jachthavens 2012 141 81 60 125 26 2 21 11 23 43 870 650 320 88 5 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat exploitatiegegevens van particuliere exploitanten van zwembaden, van sportaccommodaties (overdekte sportaccommodaties en openluchtsportaccommodaties) en van jachthavens, die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot en met 2012

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Exploitatie
Baten
Totaal baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Entree- en lesgelden
Inclusief verhuuropbrengst van gebouwen en terreinen.
Verhuur ligplaatsen
Inclusief lesgeld, verhuuropbrengst van vaartuigen en de verhuuropbrengst van stand- en slaapplaatsen.
Sponsor- en reclamegelden
Subsidies en bijdragen
Overige baten
Lasten
Totaal lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan uitzendbedrijven, vrijwilligers en overig personeel niet in loondienst.
Huisvestingskosten
Energie, water, huur van gebouwen en terreinen.
Onderhoud en schoonmaak
Kapitaallasten
Overige lasten
Personeel
Personen in loondienst
Arbeidsvolume
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen (= mensjaren).
Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken, vormen samen één mensjaar arbeidsvolume.
Personeel in loondienst
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen (= mensjaren).
Personeel niet in loondienst
Totaal personeel niet in loondienst
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen (= mensjaren).
Directeur-eigenaar
Directeur-eigenaar en meewerkende gezinsleden.
Weergegeven als percentage van totaal personeel niet in loondienst.
Uitzendkrachten
Weergegeven als percentage van totaal personeel niet in loondienst.
Overige personen
Weergegeven als percentage van totaal personeel niet in loondienst.
Bezoekers per jaar
Bezoekers in referentieweek