Medische beslissing levenseinde: samenvatting, aug-nov en jaarcijfers

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL)
samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers
1990, 1995 en 2001
Gewijzigd op 23 mei 2003.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Medische beslissing levenseinde: samenvatting, aug-nov en jaarcijfers

Perioden Overledenen naar MBL, relatieve cijfersOverledenen met MBL-handelwijze(n)NIS rekening houdend met overlijden (%) Overledenen naar MBL, relatieve cijfersOverledenen met MBL-handelwijze(n)PSB rekening houdend met overlijden (%) Overledenen naar MBL, relatieve cijfersOverledenen met MBL-handelwijze(n)PSB overlijden mede doel (%) Overledenen naar MBL, relatieve cijfersOverledenen met MBL-handelwijze(n)NIS overlijden uitdrukkelijk doel (%)
Augustus-november 1990 9,2 15,0 3,8 8,7
Augustus-november 1995 6,9 16,3 2,9 13,3
Augustus-november 2001 7,5 18,6 1,5 12,7
Jaartotaal 1990 9,3 14,8 3,8 8,6
Jaartotaal 1995 6,9 15,9 2,8 13,3
Jaartotaal 2001 7,6 18,4 1,5 12,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens