Medische beslissing levenseinde: samenvatting, aug-nov en jaarcijfers

Tabeltoelichting

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL)
samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers
1990, 1995 en 2001
Gewijzigd op 23 mei 2003.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

MBL-handelwijze: samenvatting
Indien er sprake is van meerdere handelwijzen, dan wordt elk sterfgeval
getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende handelwijze. Deze wordt
aangeduid als de laatst genoemde medische beslissing rond het
levenseinde, ofwel MBL-handelwijze.
Overledenen naar MBL, relatieve cijfers
Per 100 totaal overledenen in de gekozen periode.
Overledenen met MBL-handelwijze(n)
Indien er sprake is van meerdere handelwijzen, dan wordt elk sterfgeval
getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende handelwijze. Deze wordt
aangeduid als de laatst genoemde medische beslissing rond het
levenseinde, ofwel MBL-handelwijze.
NIS rekening houdend met overlijden
Overleden personen bij wie een behandeling niet is ingesteld of gestaakt,
rekening houdend met de waarschijnlijkheid dat het levenseinde van de
patiënt zou worden bespoedigd per 100 totaal overledenen in de
waarnemingsperiode.
PSB rekening houdend met overlijden
Overleden personen bij wie intensivering van pijn- en / of
symptoombestrijding plaatsvond, rekening houdend met de waarschijnlijkheid
dat het levenseinde van de patiënt zou worden bespoedigd per 100 totaal
overledenen in de waarnemingsperiode.
PSB overlijden mede doel
Overleden personen bij wie intensivering van pijn- en / of
symptoombestrijding plaatsvond d.m.v. één of meer medicamenten, waarbij
het bespoedigen van het levenseinde van de patiënt mede het doel was per
100 totaal overledenen in de waarnemingsperiode.
NIS overlijden uitdrukkelijk doel
Overleden personen bij wie een behandeling niet is ingesteld of
gestaakt, met het uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt
te bespoedigen per 100 totaal overledenen in de waarnemingsperiode.