Niet verder behandelen en toedienen middelen, augustus-november

Niet instellen of staken van behandeling(en) per behandelgroep resp.
toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,
aug - nov 1995 - 2001
Gewijzigd op 23 mei 2003.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Niet verder behandelen en toedienen middelen, augustus-november

Kenmerken Perioden Niet ingestelde/gestaakte behandelingenNaar behandelgroep, relatiefTotaal NIS (%)
Geen bekorting levensduur 2001 30
Bekorting minder dan 24 uur 2001 18
Bekorting één tot zeven dagen 2001 24
Bekorting één tot vier weken 2001 11
Bekorting één tot zeven maanden 2001 5
Bekorting meer dan een half jaar 2001 2
Bekorting onbekend 2001 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens