Medische beslissing rond het levenseinde: jeugd (0-16 jarigen), aug-nov

Overleden 0 en 1 - 16 jarigen naar medische beslissing rond het
levenseinde, diverse kenmerken van het kind, overlijden en besluitvorming
aug - nov 1995 - 2001
Gewijzigd op 23 mei 2003.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Medische beslissing rond het levenseinde: jeugd (0-16 jarigen), aug-nov

Kenmerken Perioden Totaal (absoluut) Zonder MBL-handelwijze (absoluut) Met MBL-handelwijzeTotaal met MBL-handelwijze (absoluut) Met MBL-handelwijzeMBL rekening houdend met overlijden (absoluut) Met MBL-handelwijzeMBL overlijden uitdrukkelijk doel (absoluut)
Totaal overleden 0 jarigen 1995 338 127 211 62 149
Totaal overleden 0 jarigen 2001 347 113 234 56 178
0 jaar: in Nederland overleden 1995 337 . . . .
0 jaar: in Nederland overleden 2001 341 . . . .
0 jaar: in buitenland overleden 1995 1 . . . .
0 jaar: in buitenland overleden 2001 6 . . . .
0 jaar: jongens 1995 200 72 128 40 88
0 jaar: jongens 2001 193 75 117 26 91
0 jaar: meisjes 1995 138 55 83 22 61
0 jaar: meisjes 2001 154 38 116 29 87
0 jaar: leeftijd 0 dagen 1995 96 . . . .
0 jaar: leeftijd 0 dagen 2001 101 . . . .
0 jaar: leeftijd 1 dag 1995 33 . . . .
0 jaar: leeftijd 1 dag 2001 33 . . . .
0 jaar: leeftijd 2 tot 8 dagen 1995 61 . . . .
0 jaar: leeftijd 2 tot 8 dagen 2001 72 . . . .
0 jaar: leeftijd 8 tot 15 dagen 1995 21 . . . .
0 jaar: leeftijd 8 tot 15 dagen 2001 29 . . . .
0 jaar: leeftijd 15 tot 29 dagen 1995 22 . . . .
0 jaar: leeftijd 15 tot 29 dagen 2001 19 . . . .
0 jaar: leeftijd 29 tot 57 dagen 1995 22 . . . .
0 jaar: leeftijd 29 tot 57 dagen 2001 21 . . . .
0 jaar: leeftijd 57 tot 92 dagen 1995 11 . . . .
0 jaar: leeftijd 57 tot 92 dagen 2001 12 . . . .
0 jaar: leeftijd 92 tot 183 dagen 1995 32 . . . .
0 jaar: leeftijd 92 tot 183 dagen 2001 24 . . . .
0 jaar: leeftijd 183 tot 274 dagen 1995 21 . . . .
0 jaar: leeftijd 183 tot 274 dagen 2001 24 . . . .
0 jaar: leeftijd 274 dagen tot <1 jaar 1995 19 . . . .
0 jaar: leeftijd 274 dagen tot <1 jaar 2001 12 . . . .
0 jaar: SES laag 1995 . . . . .
0 jaar: SES laag 2001 103 32 71 19 52
0 jaar: SES midden 1995 . . . . .
0 jaar: SES midden 2001 169 62 107 29 78
0 jaar: SES hoog 1995 . . . . .
0 jaar: SES hoog 2001 75 19 56 8 48
0 jaar: SES Institutioneel 1995 . . . . .
0 jaar: SES Institutioneel 2001 - - - - -
0 jaar: plotseling / onverwacht overl. 1995 . .
0 jaar: plotseling / onverwacht overl. 2001 65 65
0 jaar: niet plots. / onverwacht overl. 1995 . . . . .
0 jaar: niet plots. / onverwacht overl. 2001 277 43 234 56 178
0 jaar: plots. / onverw. overl. onbekend 1995 . .
0 jaar: plots. / onverw. overl. onbekend 2001 5 5
0 jaar: één handelwijze 1995 . . .
0 jaar: één handelwijze 2001 99 . .
0 jaar: twee handelwijzen 1995 . . .
0 jaar: twee handelwijzen 2001 89 . .
0 jaar drie of meer handelwijzen 1995 . . .
0 jaar drie of meer handelwijzen 2001 45 . .
0 jaar: niet instellen behandeling 1995 . . .
0 jaar: niet instellen behandeling 2001 80 34 46
0 jaar: staken behandeling 1995 . . .
0 jaar: staken behandeling 2001 174 34 140
0 jaar: intensiveren van PSB 1995 . . .
0 jaar: intensiveren van PSB 2001 140 84 56
0 jaar: toedienen middel 1995 . .
0 jaar: toedienen middel 2001 32 32
0 jaar: aangeboren afwijkingen 1995 137 48 89 27 62
0 jaar: aangeboren afwijkingen 2001 105 25 80 22 58
0 jaar: overige doodsoorzaken 1995 201 79 122 35 88
0 jaar: overige doodsoorzaken 2001 243 88 155 35 120
0 jaar: in NICU overleden 1995 122 16 106 23 82
0 jaar: in NICU overleden 2001 158 28 130 23 107
0 jaar: in ziekenhuis overleden 1995 171 75 96 33 63
0 jaar: in ziekenhuis overleden 2001 136 49 87 23 64
0 jaar: elders overleden 1995 46 36 10 6 4
0 jaar: elders overleden 2001 53 36 17 10 7
0 jaar: geen reële overlevingskans 1995 160 46 114
0 jaar: geen reële overlevingskans 2001 167 42 125
0 jaar: geen kans op een leefbaar leven 1995 39 7 32
0 jaar: geen kans op een leefbaar leven 2001 54 8 46
0 jaar: anders / onbekend 1995 12 9 3
0 jaar: anders / onbekend 2001 12 6 6
0 jaar: geen bekorting 1995 63 28 35
0 jaar: geen bekorting 2001 51 24 27
0 jaar: bekorting minder dan 24 uur 1995 62 15 47
0 jaar: bekorting minder dan 24 uur 2001 80 13 67
0 jaar: bekorting één dag tot vier weken 1995 47 9 38
0 jaar: bekorting één dag tot vier weken 2001 66 11 55
0 jaar: bekorting meer dan vier weken 1995 27 3 24
0 jaar: bekorting meer dan vier weken 2001 28 3 25
0 jaar: bekorting onbekend 1995 9 6 3
0 jaar: bekorting onbekend 2001 8 5 3
0 jaar: in overleg met ouder(s) 1995 187 47 140
0 jaar: in overleg met ouder(s) 2001 224 49 175
0 jaar: geen overleg met ouder(s) 1995 19 10 9
0 jaar: geen overleg met ouder(s) 2001 6 5 1
0 jaar: overleg met ouders onbekend 1995 5 5 -
0 jaar: overleg met ouders onbekend 2001 4 3 1
0 jaar: op initiatief ouders 1995 38 5 33
0 jaar: op initiatief ouders 2001 35 10 25
0 jaar: op initiatief beh. arts coll. 1995 166 41 125
0 jaar: op initiatief beh. arts coll. 2001 209 41 168
0 jaar: op initiatief verpl. / zorgverl. 1995 13 4 9
0 jaar: op initiatief verpl. / zorgverl. 2001 5 2 3
0 jaar: andere/onbekende initiatiefnemer 1995 10 8 2
0 jaar: andere/onbekende initiatiefnemer 2001 - - -
0 jaar: overeenst. met beide ouder(s) 1995 182 43 139
0 jaar: overeenst. met beide ouder(s) 2001 217 47 170
0 jaar: overeenstemming met één ouder 1995 2 1 1
0 jaar: overeenstemming met één ouder 2001 2 - 2
0 jaar: geen overeenstemm. met ouder(s) 1995 - - -
0 jaar: geen overeenstemm. met ouder(s) 2001 1 - 1
0 jaar: overeenstemming onbekend 1995 3 3 -
0 jaar: overeenstemming onbekend 2001 4 2 2
0 jaar: ouders wilsbekwaam 1995 175 40 136
0 jaar: ouders wilsbekwaam 2001 216 44 172
0 jaar: ouders niet volledig wilsbekwaam 1995 6 3 3
0 jaar: ouders niet volledig wilsbekwaam 2001 4 1 3
0 jaar: ouders helemaal niet wilsbekwaam 1995 - - -
0 jaar: ouders helemaal niet wilsbekwaam 2001 - - -
0 jaar: wilsbekwaamheid ouders onbekend 1995 5 4 1
0 jaar: wilsbekwaamheid ouders onbekend 2001 3 3 -
0 jaar: uitdrukkelijk verzoek ouder(s) 1995 57 8 49
0 jaar: uitdrukkelijk verzoek ouder(s) 2001 65 15 50
0 jaar: geen verzoek ouder(s) 1995 129 38 91
0 jaar: geen verzoek ouder(s) 2001 154 32 122
0 jaar: verzoek onbekend 1995 1 1 -
0 jaar: verzoek onbekend 2001 5 2 3
Totaal overleden 1-16 jarigen 1995 . . . . .
Totaal overleden 1-16 jarigen 2001 196 126 70 47 23
1-16 jaar: jongens 1995 . . . . .
1-16 jaar: jongens 2001 114 69 45 31 14
1-16 jaar: meisjes 1995 . . . . .
1-16 jaar: meisjes 2001 82 57 25 16 9
1-16 jaar: SES laag 1995 . . . . .
1-16 jaar: SES laag 2001 47 26 21 19 2
1-16 jaar: SES midden 1995 . . . . .
1-16 jaar: SES midden 2001 87 64 23 12 11
1-16 jaar: SES hoog 1995 . . . . .
1-16 jaar: SES hoog 2001 62 36 26 17 9
1-16 jaar: SES institutioneel 1995 . . . . .
1-16 jaar: SES institutioneel 2001 - - - - -
1-16 jaar: plots. / onverwacht overleden 1995 . .
1-16 jaar: plots. / onverwacht overleden 2001 71 71
1-16 jaar: niet plots./onverw. overleden 1995 . . . . .
1-16 jaar: niet plots./onverw. overleden 2001 115 45 70 47 23
1-16 jaar: plots./onv. overl. onbekend 1995 . .
1-16 jaar: plots./onv. overl. onbekend 2001 10 10
1-16 jaar: één handelwijze 1995 . . .
1-16 jaar: één handelwijze 2001 44 . .
1-16 jaar: twee handelwijzen 1995 . . .
1-16 jaar: twee handelwijzen 2001 16 . .
1-16 jaar: drie of meer handelwijzen 1995 . . .
1-16 jaar: drie of meer handelwijzen 2001 10 . .
1-16 jaar: niet instellen behandeling 1995 . . .
1-16 jaar: niet instellen behandeling 2001 15 13 2
1-16 jaar: staken behandeling 1995 . . .
1-16 jaar: staken behandeling 2001 42 23 19
1-16 jaar: intensiveren PSB 1995 . . .
1-16 jaar: intensiveren PSB 2001 47 41 6
1-16 jaar: toedienen middel 1995 . .
1-16 jaar: toedienen middel 2001 5 5
1-16 jaar: door huisarts behandeld 1995 . . . . .
1-16 jaar: door huisarts behandeld 2001 68 43 25 25 -
1-16 jaar: door specialist behandeld 1995 . . . . .
1-16 jaar: door specialist behandeld 2001 86 44 42 21 21
1-16 jaar: door verpleeghuisarts behand. 1995 . . . . .
1-16 jaar: door verpleeghuisarts behand. 2001 - - - - -
1-16 jaar: behand. door ander / onbekend 1995 . . . . .
1-16 jaar: behand. door ander / onbekend 2001 41 39 2 1 1
1-16 jaar: in ziekenhuis overleden 1995 . . . . .
1-16 jaar: in ziekenhuis overleden 2001 95 50 45 22 23
1-16 jaar: elders overleden 1995 . . . . .
1-16 jaar: elders overleden 2001 101 76 25 25 -
1-16 jaar: geen bekorting levensduur 1995 . . .
1-16 jaar: geen bekorting levensduur 2001 18 15 3
1-16 jaar: bekorting minder dan 24 uur 1995 . . .
1-16 jaar: bekorting minder dan 24 uur 2001 19 6 13
1-16 jaar: bekort. één dag tot vier wk. 1995 . . .
1-16 jaar: bekort. één dag tot vier wk. 2001 19 15 4
1-16 jaar: bekorting meer dan vier weken 1995 . . .
1-16 jaar: bekorting meer dan vier weken 2001 4 4 -
1-16 jaar: bekorting onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: bekorting onbekend 2001 10 7 3
1-16 jaar: overleg tijdens uitvoering... 1995 . . .
1-16 jaar: overleg tijdens uitvoering... 2001 4 3 1
1-16 jaar: overleg enige tijd tevoren 1995 . . .
1-16 jaar: overleg enige tijd tevoren 2001 7 6 1
1-16 jaar: geen overleg met patiënt 1995 . . .
1-16 jaar: geen overleg met patiënt 2001 47 27 20
1-16 jaar: overleg met patiënt onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: overleg met patiënt onbekend 2001 11 11 -
1-16 jaar: patiënt buiten bewustzijn 1995 . . .
1-16 jaar: patiënt buiten bewustzijn 2001 22 9 13
1-16 jaar: beste voor patiënt 1995 . . .
1-16 jaar: beste voor patiënt 2001 2 1 1
1-16 jaar zou meer schaden dan goed doen 1995 . . .
1-16 jaar zou meer schaden dan goed doen 2001 4 4 -
1-16 jaar: patiënt te jong 1995 . . .
1-16 jaar: patiënt te jong 2001 28 16 12
1-16 jaar: andere reden ontbr. overleg 1995 . . .
1-16 jaar: andere reden ontbr. overleg 2001 19 13 6
1-16 jaar: overleg met ouder(s)/familie 1995 . . .
1-16 jaar: overleg met ouder(s)/familie 2001 38 19 19
1-16 jaar: geen overleg ouder(s)/familie 1995 . . .
1-16 jaar: geen overleg ouder(s)/familie 2001 8 8 -
1-16 jaar: overleg ouders/fam. onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: overleg ouders/fam. onbekend 2001 12 11 1
1-16 jaar: uitdr. verzoek ouders/familie 1995 . . .
1-16 jaar: uitdr. verzoek ouders/familie 2001 12 5 7
1-16 jaar: geen verzoek ouders/familie 1995 . . .
1-16 jaar: geen verzoek ouders/familie 2001 25 14 11
1-16 jaar: verzoek ouders/fam. onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: verzoek ouders/fam. onbekend 2001 21 19 2
1-16 jaar: overleg met andere arts(en) 1995 . . .
1-16 jaar: overleg met andere arts(en) 2001 36 17 19
1-16 jaar: overleg met verpl./zorgverl. 1995 . . .
1-16 jaar: overleg met verpl./zorgverl. 2001 24 12 12
1-16 jaar: overleg met anderen 1995 . . .
1-16 jaar: overleg met anderen 2001 7 3 4
1-16 jaar: geen overleg/overleg onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: geen overleg/overleg onbekend 2001 10 9 1
1-16 jaar: advies over eigen besluit 1995 . . .
1-16 jaar: advies over eigen besluit 2001 22 14 8
1-16 jaar: samen besluit nemen 1995 . . .
1-16 jaar: samen besluit nemen 2001 31 15 16
1-16 jaar: uitwisseling informatie 1995 . . .
1-16 jaar: uitwisseling informatie 2001 17 8 9
1-16 jaar: consultat. over meldingsproc. 1995 . . .
1-16 jaar: consultat. over meldingsproc. 2001 1 - 1
1-16 jaar: reden overleg onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: reden overleg onbekend 2001 2 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens