Medische beslissing rond het levenseinde: jeugd (0-16 jarigen), aug-nov

Medische beslissing rond het levenseinde: jeugd (0-16 jarigen), aug-nov

Kenmerken Perioden Totaal (absoluut) Zonder MBL-handelwijze (absoluut) Met MBL-handelwijze Totaal met MBL-handelwijze (absoluut) Met MBL-handelwijze MBL rekening houdend met overlijden (absoluut) Met MBL-handelwijze MBL overlijden uitdrukkelijk doel (absoluut)
Totaal overleden 0 jarigen 1995 338 127 211 62 149
Totaal overleden 0 jarigen 2001 347 113 234 56 178
0 jaar: in Nederland overleden 1995 337 . . . .
0 jaar: in Nederland overleden 2001 341 . . . .
0 jaar: in buitenland overleden 1995 1 . . . .
0 jaar: in buitenland overleden 2001 6 . . . .
0 jaar: jongens 1995 200 72 128 40 88
0 jaar: jongens 2001 193 75 117 26 91
0 jaar: meisjes 1995 138 55 83 22 61
0 jaar: meisjes 2001 154 38 116 29 87
0 jaar: leeftijd 0 dagen 1995 96 . . . .
0 jaar: leeftijd 0 dagen 2001 101 . . . .
0 jaar: leeftijd 1 dag 1995 33 . . . .
0 jaar: leeftijd 1 dag 2001 33 . . . .
0 jaar: leeftijd 2 tot 8 dagen 1995 61 . . . .
0 jaar: leeftijd 2 tot 8 dagen 2001 72 . . . .
0 jaar: leeftijd 8 tot 15 dagen 1995 21 . . . .
0 jaar: leeftijd 8 tot 15 dagen 2001 29 . . . .
0 jaar: leeftijd 15 tot 29 dagen 1995 22 . . . .
0 jaar: leeftijd 15 tot 29 dagen 2001 19 . . . .
0 jaar: leeftijd 29 tot 57 dagen 1995 22 . . . .
0 jaar: leeftijd 29 tot 57 dagen 2001 21 . . . .
0 jaar: leeftijd 57 tot 92 dagen 1995 11 . . . .
0 jaar: leeftijd 57 tot 92 dagen 2001 12 . . . .
0 jaar: leeftijd 92 tot 183 dagen 1995 32 . . . .
0 jaar: leeftijd 92 tot 183 dagen 2001 24 . . . .
0 jaar: leeftijd 183 tot 274 dagen 1995 21 . . . .
0 jaar: leeftijd 183 tot 274 dagen 2001 24 . . . .
0 jaar: leeftijd 274 dagen tot <1 jaar 1995 19 . . . .
0 jaar: leeftijd 274 dagen tot <1 jaar 2001 12 . . . .
0 jaar: SES laag 1995 . . . . .
0 jaar: SES laag 2001 103 32 71 19 52
0 jaar: SES midden 1995 . . . . .
0 jaar: SES midden 2001 169 62 107 29 78
0 jaar: SES hoog 1995 . . . . .
0 jaar: SES hoog 2001 75 19 56 8 48
0 jaar: SES Institutioneel 1995 . . . . .
0 jaar: SES Institutioneel 2001 - - - - -
0 jaar: plotseling / onverwacht overl. 1995 . .
0 jaar: plotseling / onverwacht overl. 2001 65 65
0 jaar: niet plots. / onverwacht overl. 1995 . . . . .
0 jaar: niet plots. / onverwacht overl. 2001 277 43 234 56 178
0 jaar: plots. / onverw. overl. onbekend 1995 . .
0 jaar: plots. / onverw. overl. onbekend 2001 5 5
0 jaar: één handelwijze 1995 . . .
0 jaar: één handelwijze 2001 99 . .
0 jaar: twee handelwijzen 1995 . . .
0 jaar: twee handelwijzen 2001 89 . .
0 jaar drie of meer handelwijzen 1995 . . .
0 jaar drie of meer handelwijzen 2001 45 . .
0 jaar: niet instellen behandeling 1995 . . .
0 jaar: niet instellen behandeling 2001 80 34 46
0 jaar: staken behandeling 1995 . . .
0 jaar: staken behandeling 2001 174 34 140
0 jaar: intensiveren van PSB 1995 . . .
0 jaar: intensiveren van PSB 2001 140 84 56
0 jaar: toedienen middel 1995 . .
0 jaar: toedienen middel 2001 32 32
0 jaar: aangeboren afwijkingen 1995 137 48 89 27 62
0 jaar: aangeboren afwijkingen 2001 105 25 80 22 58
0 jaar: overige doodsoorzaken 1995 201 79 122 35 88
0 jaar: overige doodsoorzaken 2001 243 88 155 35 120
0 jaar: in NICU overleden 1995 122 16 106 23 82
0 jaar: in NICU overleden 2001 158 28 130 23 107
0 jaar: in ziekenhuis overleden 1995 171 75 96 33 63
0 jaar: in ziekenhuis overleden 2001 136 49 87 23 64
0 jaar: elders overleden 1995 46 36 10 6 4
0 jaar: elders overleden 2001 53 36 17 10 7
0 jaar: geen reële overlevingskans 1995 160 46 114
0 jaar: geen reële overlevingskans 2001 167 42 125
0 jaar: geen kans op een leefbaar leven 1995 39 7 32
0 jaar: geen kans op een leefbaar leven 2001 54 8 46
0 jaar: anders / onbekend 1995 12 9 3
0 jaar: anders / onbekend 2001 12 6 6
0 jaar: geen bekorting 1995 63 28 35
0 jaar: geen bekorting 2001 51 24 27
0 jaar: bekorting minder dan 24 uur 1995 62 15 47
0 jaar: bekorting minder dan 24 uur 2001 80 13 67
0 jaar: bekorting één dag tot vier weken 1995 47 9 38
0 jaar: bekorting één dag tot vier weken 2001 66 11 55
0 jaar: bekorting meer dan vier weken 1995 27 3 24
0 jaar: bekorting meer dan vier weken 2001 28 3 25
0 jaar: bekorting onbekend 1995 9 6 3
0 jaar: bekorting onbekend 2001 8 5 3
0 jaar: in overleg met ouder(s) 1995 187 47 140
0 jaar: in overleg met ouder(s) 2001 224 49 175
0 jaar: geen overleg met ouder(s) 1995 19 10 9
0 jaar: geen overleg met ouder(s) 2001 6 5 1
0 jaar: overleg met ouders onbekend 1995 5 5 -
0 jaar: overleg met ouders onbekend 2001 4 3 1
0 jaar: op initiatief ouders 1995 38 5 33
0 jaar: op initiatief ouders 2001 35 10 25
0 jaar: op initiatief beh. arts coll. 1995 166 41 125
0 jaar: op initiatief beh. arts coll. 2001 209 41 168
0 jaar: op initiatief verpl. / zorgverl. 1995 13 4 9
0 jaar: op initiatief verpl. / zorgverl. 2001 5 2 3
0 jaar: andere/onbekende initiatiefnemer 1995 10 8 2
0 jaar: andere/onbekende initiatiefnemer 2001 - - -
0 jaar: overeenst. met beide ouder(s) 1995 182 43 139
0 jaar: overeenst. met beide ouder(s) 2001 217 47 170
0 jaar: overeenstemming met één ouder 1995 2 1 1
0 jaar: overeenstemming met één ouder 2001 2 - 2
0 jaar: geen overeenstemm. met ouder(s) 1995 - - -
0 jaar: geen overeenstemm. met ouder(s) 2001 1 - 1
0 jaar: overeenstemming onbekend 1995 3 3 -
0 jaar: overeenstemming onbekend 2001 4 2 2
0 jaar: ouders wilsbekwaam 1995 175 40 136
0 jaar: ouders wilsbekwaam 2001 216 44 172
0 jaar: ouders niet volledig wilsbekwaam 1995 6 3 3
0 jaar: ouders niet volledig wilsbekwaam 2001 4 1 3
0 jaar: ouders helemaal niet wilsbekwaam 1995 - - -
0 jaar: ouders helemaal niet wilsbekwaam 2001 - - -
0 jaar: wilsbekwaamheid ouders onbekend 1995 5 4 1
0 jaar: wilsbekwaamheid ouders onbekend 2001 3 3 -
0 jaar: uitdrukkelijk verzoek ouder(s) 1995 57 8 49
0 jaar: uitdrukkelijk verzoek ouder(s) 2001 65 15 50
0 jaar: geen verzoek ouder(s) 1995 129 38 91
0 jaar: geen verzoek ouder(s) 2001 154 32 122
0 jaar: verzoek onbekend 1995 1 1 -
0 jaar: verzoek onbekend 2001 5 2 3
Totaal overleden 1-16 jarigen 1995 . . . . .
Totaal overleden 1-16 jarigen 2001 196 126 70 47 23
1-16 jaar: jongens 1995 . . . . .
1-16 jaar: jongens 2001 114 69 45 31 14
1-16 jaar: meisjes 1995 . . . . .
1-16 jaar: meisjes 2001 82 57 25 16 9
1-16 jaar: SES laag 1995 . . . . .
1-16 jaar: SES laag 2001 47 26 21 19 2
1-16 jaar: SES midden 1995 . . . . .
1-16 jaar: SES midden 2001 87 64 23 12 11
1-16 jaar: SES hoog 1995 . . . . .
1-16 jaar: SES hoog 2001 62 36 26 17 9
1-16 jaar: SES institutioneel 1995 . . . . .
1-16 jaar: SES institutioneel 2001 - - - - -
1-16 jaar: plots. / onverwacht overleden 1995 . .
1-16 jaar: plots. / onverwacht overleden 2001 71 71
1-16 jaar: niet plots./onverw. overleden 1995 . . . . .
1-16 jaar: niet plots./onverw. overleden 2001 115 45 70 47 23
1-16 jaar: plots./onv. overl. onbekend 1995 . .
1-16 jaar: plots./onv. overl. onbekend 2001 10 10
1-16 jaar: één handelwijze 1995 . . .
1-16 jaar: één handelwijze 2001 44 . .
1-16 jaar: twee handelwijzen 1995 . . .
1-16 jaar: twee handelwijzen 2001 16 . .
1-16 jaar: drie of meer handelwijzen 1995 . . .
1-16 jaar: drie of meer handelwijzen 2001 10 . .
1-16 jaar: niet instellen behandeling 1995 . . .
1-16 jaar: niet instellen behandeling 2001 15 13 2
1-16 jaar: staken behandeling 1995 . . .
1-16 jaar: staken behandeling 2001 42 23 19
1-16 jaar: intensiveren PSB 1995 . . .
1-16 jaar: intensiveren PSB 2001 47 41 6
1-16 jaar: toedienen middel 1995 . .
1-16 jaar: toedienen middel 2001 5 5
1-16 jaar: door huisarts behandeld 1995 . . . . .
1-16 jaar: door huisarts behandeld 2001 68 43 25 25 -
1-16 jaar: door specialist behandeld 1995 . . . . .
1-16 jaar: door specialist behandeld 2001 86 44 42 21 21
1-16 jaar: door verpleeghuisarts behand. 1995 . . . . .
1-16 jaar: door verpleeghuisarts behand. 2001 - - - - -
1-16 jaar: behand. door ander / onbekend 1995 . . . . .
1-16 jaar: behand. door ander / onbekend 2001 41 39 2 1 1
1-16 jaar: in ziekenhuis overleden 1995 . . . . .
1-16 jaar: in ziekenhuis overleden 2001 95 50 45 22 23
1-16 jaar: elders overleden 1995 . . . . .
1-16 jaar: elders overleden 2001 101 76 25 25 -
1-16 jaar: geen bekorting levensduur 1995 . . .
1-16 jaar: geen bekorting levensduur 2001 18 15 3
1-16 jaar: bekorting minder dan 24 uur 1995 . . .
1-16 jaar: bekorting minder dan 24 uur 2001 19 6 13
1-16 jaar: bekort. één dag tot vier wk. 1995 . . .
1-16 jaar: bekort. één dag tot vier wk. 2001 19 15 4
1-16 jaar: bekorting meer dan vier weken 1995 . . .
1-16 jaar: bekorting meer dan vier weken 2001 4 4 -
1-16 jaar: bekorting onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: bekorting onbekend 2001 10 7 3
1-16 jaar: overleg tijdens uitvoering... 1995 . . .
1-16 jaar: overleg tijdens uitvoering... 2001 4 3 1
1-16 jaar: overleg enige tijd tevoren 1995 . . .
1-16 jaar: overleg enige tijd tevoren 2001 7 6 1
1-16 jaar: geen overleg met patiënt 1995 . . .
1-16 jaar: geen overleg met patiënt 2001 47 27 20
1-16 jaar: overleg met patiënt onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: overleg met patiënt onbekend 2001 11 11 -
1-16 jaar: patiënt buiten bewustzijn 1995 . . .
1-16 jaar: patiënt buiten bewustzijn 2001 22 9 13
1-16 jaar: beste voor patiënt 1995 . . .
1-16 jaar: beste voor patiënt 2001 2 1 1
1-16 jaar zou meer schaden dan goed doen 1995 . . .
1-16 jaar zou meer schaden dan goed doen 2001 4 4 -
1-16 jaar: patiënt te jong 1995 . . .
1-16 jaar: patiënt te jong 2001 28 16 12
1-16 jaar: andere reden ontbr. overleg 1995 . . .
1-16 jaar: andere reden ontbr. overleg 2001 19 13 6
1-16 jaar: overleg met ouder(s)/familie 1995 . . .
1-16 jaar: overleg met ouder(s)/familie 2001 38 19 19
1-16 jaar: geen overleg ouder(s)/familie 1995 . . .
1-16 jaar: geen overleg ouder(s)/familie 2001 8 8 -
1-16 jaar: overleg ouders/fam. onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: overleg ouders/fam. onbekend 2001 12 11 1
1-16 jaar: uitdr. verzoek ouders/familie 1995 . . .
1-16 jaar: uitdr. verzoek ouders/familie 2001 12 5 7
1-16 jaar: geen verzoek ouders/familie 1995 . . .
1-16 jaar: geen verzoek ouders/familie 2001 25 14 11
1-16 jaar: verzoek ouders/fam. onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: verzoek ouders/fam. onbekend 2001 21 19 2
1-16 jaar: overleg met andere arts(en) 1995 . . .
1-16 jaar: overleg met andere arts(en) 2001 36 17 19
1-16 jaar: overleg met verpl./zorgverl. 1995 . . .
1-16 jaar: overleg met verpl./zorgverl. 2001 24 12 12
1-16 jaar: overleg met anderen 1995 . . .
1-16 jaar: overleg met anderen 2001 7 3 4
1-16 jaar: geen overleg/overleg onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: geen overleg/overleg onbekend 2001 10 9 1
1-16 jaar: advies over eigen besluit 1995 . . .
1-16 jaar: advies over eigen besluit 2001 22 14 8
1-16 jaar: samen besluit nemen 1995 . . .
1-16 jaar: samen besluit nemen 2001 31 15 16
1-16 jaar: uitwisseling informatie 1995 . . .
1-16 jaar: uitwisseling informatie 2001 17 8 9
1-16 jaar: consultat. over meldingsproc. 1995 . . .
1-16 jaar: consultat. over meldingsproc. 2001 1 - 1
1-16 jaar: reden overleg onbekend 1995 . . .
1-16 jaar: reden overleg onbekend 2001 2 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Overleden 0 en 1 - 16 jarigen naar medische beslissing rond het
levenseinde, diverse kenmerken van het kind, overlijden en besluitvorming
aug - nov 1995 - 2001
Gewijzigd op 23 mei 2003.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Zonder MBL-handelwijze
Aangenomen is dat bij personen die plotseling en onverwacht zijn
overleden geen medische beslissingen rond het levenseinde (MBL) zijn
genomen. Dit geldt ook voor patiënten bij wie het eerste contact met de
behandelend arts na het overlijden plaatsvond.
Met MBL-handelwijze
MBL-handelwijze: indien er sprake is van meerdere handelwijzen, dan wordt
elk sterfgeval getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende
handelwijze. Deze wordt aangeduid als de laatst genoemde medische
beslissing rond het levenseinde, ofwel MBL-handelwijze.
Totaal met MBL-handelwijze
MBL rekening houdend met overlijden
MBL-handelwijzen waarbij rekening is gehouden met de waarschijnlijkheid
dat het levenseinde is bespoedigd of waarbij het bespoedigen van het
levenseinde mede het doel was van de handelwijze.
MBL overlijden uitdrukkelijk doel
Niet instellen en / of staken van een behandeling en /of het toedienen
van een middel met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen.