Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde: aug-nov

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde: aug-nov

Kenmerken overledene/overlijden Perioden Met MBL-handelwijze Totaal met MBL-handelwijze (absoluut)
Behandeld door huisarts 1990 5.791
Behandeld door huisarts 1995 6.265
Behandeld door huisarts 2001 6.733
Behandeld door specialist 1990 6.638
Behandeld door specialist 1995 6.759
Behandeld door specialist 2001 6.818
Behandeld door verpleeghuisarts 1990 3.937
Behandeld door verpleeghuisarts 1995 4.997
Behandeld door verpleeghuisarts 2001 5.762
Behandeld door andere arts 1990 40
Behandeld door andere arts 1995 447
Behandeld door andere arts 2001 244
Behandelend arts onbekend 1990 -
Behandelend arts onbekend 1995 -
Behandelend arts onbekend 2001 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Sterfte per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) naar
kenmerken van de overledenen, overlijden en besluitvorming, aug - nov
1990, 1995 en 2001
Gewijzigd op 23 mei 2003.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Met MBL-handelwijze
Overleden personen met MBL-handelwijze.
MBL-handelwijze: indien er sprake is van meerdere handelwijzen, dan wordt
elk sterfgeval getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende handelwijze.
Deze wordt aangeduid als de laatst genoemde medische beslissing rond het
levenseinde, ofwel MBL-handelwijze.
Totaal met MBL-handelwijze