Prognose huishoudens; kerncijfers, 2000 - 2050

Prognose huishoudens; kerncijfers, 2000 - 2050

Perioden Huishoudenspositie Totaal personen (absoluut) Huishoudenspositie Alleenstaande personen (absoluut) Huishoudenspositie Samenwonende personen (absoluut) Huishoudenspositie Thuiswonende kinderen (absoluut) Huishoudenspositie Eenouders (absoluut) Huishoudenspositie Overige personen (absoluut) Huishoudenspositie In institutie wonende personen (absoluut) Huishoudens naar type Totaal huishoudens (absoluut) Huishoudens naar type Eenpersoonshuishouden (absoluut) Huishoudens naar type Paren (absoluut) Huishoudens naar type Eenouders (absoluut) Huishoudens naar type Overige huishoudens (absoluut) Huishoudens naar grootte Gemiddelde huishoudensgrootte (absoluut) Huishoudens naar grootte Totaal aantal huishoudens (absoluut) Huishoudens naar grootte Eenpersoonshuishouden (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens Totaal meerpersoonshuishoudens (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 2 personen (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 3 personen (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 4 personen (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 5 of meer personen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren Totaal paren (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren Geen kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren 1 kind (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren 2 kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren 3 of meer kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van éénouderhuishoudens Totaal éénouderhuishoudens (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van éénouderhuishoudens 1 kind (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van éénouderhuishoudens 2 kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van éénouderhuishoudens 3 of meer kinderen (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Referentiepersonen met kinderen (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 0-2 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 3-5 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 6-11 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 12-17 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 18 jaar en ouder (absoluut)
2000 15.863.950 2.299.174 8.175.448 4.542.405 385.856 238.216 222.852 6.823.273 2.299.162 4.093.872 385.849 44.390 2,29 6.810.975 2.299.162 4.511.813 2.234.792 893.827 940.721 442.473 4.081.574 1.998.245 768.809 908.372 406.148 385.850 228.666 115.838 41.346 2.469.177 535.028 322.650 539.098 457.537 614.861
2010 16.864.472 2.730.420 8.529.362 4.756.677 411.699 262.064 174.251 7.454.135 2.730.418 4.264.678 411.703 47.336 2,24 7.454.126 2.730.418 4.723.708 2.364.703 880.714 1.033.716 444.575 4.264.669 2.107.805 751.013 1.002.035 403.816 411.704 250.062 119.782 41.860 2.568.568 506.046 336.520 593.448 523.914 608.642
2020 17.492.098 3.106.022 8.807.981 4.723.126 411.654 284.153 159.168 7.972.217 3.106.023 4.403.988 411.648 50.558 2,17 7.972.215 3.106.023 4.866.192 2.489.464 905.860 1.062.545 408.323 4.403.989 2.222.898 781.907 1.034.230 364.954 411.649 260.064 113.319 38.266 2.592.739 512.910 313.670 543.116 564.908 658.133
2030 17.918.871 3.366.266 8.933.119 4.723.612 412.454 296.100 187.338 8.296.753 3.366.259 4.466.549 412.461 51.484 2,14 8.296.769 3.366.259 4.930.510 2.558.271 896.232 1.071.963 404.044 4.466.568 2.290.870 773.334 1.043.669 358.695 412.461 262.061 111.979 38.421 2.588.156 536.570 331.769 554.594 514.972 650.253
2040 18.058.048 3.434.165 8.878.755 4.814.310 417.169 296.650 217.001 8.341.737 3.434.164 4.439.381 417.164 51.028 2,14 8.341.738 3.434.164 4.907.574 2.500.833 883.554 1.108.778 414.409 4.439.379 2.232.043 758.854 1.080.010 368.472 417.163 264.069 113.860 39.234 2.624.501 529.257 336.137 578.008 543.198 637.903
2050 18.004.927 3.391.016 8.860.744 4.815.563 412.603 294.782 230.222 8.284.704 3.391.010 4.430.375 412.606 50.713 2,15 8.284.696 3.391.010 4.893.686 2.469.954 905.743 1.108.407 409.582 4.430.372 2.203.982 782.264 1.080.195 363.931 412.605 261.226 112.745 38.634 2.638.992 523.125 326.678 569.665 554.805 664.721
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kerncijfers huishoudensprognose; belangrijkste kern - indicatoren van de
huishoudensprognose.
2000 - 2050
Gewijzigd op 01 oktober 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Huishoudenspositie
Totaal personen
Alleenstaande personen
Persoon die alleen in een woonruimte is gehuisvest en hierdoor een
eenpersoonshuishoudens vormt. Tot alleenstaanden worden ook personen
gerekend die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen
huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten
aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in
afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Samenwonende personen
Personen die - al dan niet gehuwd - een gemeenschappelijke
huishouding voeren met een vaste partner.
Thuiswonende kinderen
Thuiswonende kinderen betreffen alle in het huishouden van hun
ouder(s) aanwezige eigen, stief- of adoptiekinderen die zelf
geen kinderen hebben.
Eenouders
Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.
Overige personen
Personen die met andere personen op eenzelfde adres wonen maar geen
partnerrelatie met die andere personen onderhouden en geen kind zijn van
die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kostgangers
die bij een gezin inwonen of studenten die een huishouden vormen.
In institutie wonende personen
Personen die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zoals
verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
opvoedingsinternaten, revalidatiecentra en gevangenissen.
Huishoudens naar type
Totaal huishoudens
Particuliere huishoudens.
Eenpersoonshuishouden
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eenouders
Huishoudens bestaande uit personen met thuiswonende kinderen die niet
samenwonen met een vaste partner.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.
Huishoudens naar grootte
Gemiddelde huishoudensgrootte
Totaal aantal huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Meerpersoonshuishoudens
Totaal meerpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens bestaan uit (niet-gehuwde en gehuwde) paren
(met of zonder kinderen) en overige huishoudens.
2 personen
3 personen
4 personen
5 of meer personen
Huishoudens naar kindertal
Kindertal van paren
Paren bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Totaal paren
Geen kinderen
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen
Kindertal van éénouderhuishoudens
Eenouderhuishoudens vormen een huishoudens met één ouder tezamen
met een of meer kinderen.
Totaal éénouderhuishoudens
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen
Huishoudens naar leeftijd kind
Referentiepersonen met kinderen
Leeftijd jongste thuiswonend kind
Jongste kind 0-2 jaar
Jongste kind 3-5 jaar
Jongste kind 6-11 jaar
Jongste kind 12-17 jaar
Jongste kind 18 jaar en ouder