Vacatures; SBI'93, bedrijfsgrootte, beroep, opleiding, regio, 2000 - 2008

Vacatures; SBI'93, bedrijfsgrootte, beroep, opleiding, regio, 2000 - 2008

Bedrijven en instellingen Soort vacatures Regio's Perioden Totaal aantal vacatures (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak A, B Landbouw, bosbouw en visserij (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak C Delfstoffenwinning (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak D Industrie (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak E Openbare voorzieningsbedrijven (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak F Bouwnijverheid (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak G Reparatie consumentenartikelen; handel (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak H Horeca (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak I Vervoer en communicatie (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak J FinanciĆ«le instellingen (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak K Onroerend goed, zakelijke dienstv. (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak L Openbaar bestuur; soc.verzekeringen (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak M Onderwijs (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak N Gezondheids- en welzijnszorg (x 1 000) Vacatures naar bedrijfstak O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. (x 1 000) Vacatures naar bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte < 10 werknemers (x 1 000) Vacatures naar bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers (x 1 000) Vacatures naar bedrijfsgrootte Bedrijfsgrotte >= 100 werknemers (x 1 000) Vacatures naar opleiding 2. Primair onderwijs (x 1 000) Vacatures naar opleiding 3. Voortgezet onderwijs, lagere trap (x 1 000) Vacatures naar opleiding 4. Voortgezet onderwijs, hogere trap (x 1 000) Vacatures naar opleiding 5. Hoger onderwijs, 1e trap (x 1 000) Vacatures naar opleiding 6/7. Hoger onderwijs, 2e/3e trap (x 1 000) Vacatures naar opleiding 9. Opleiding onbekend (x 1 000) Vacatures naar beroep 1. Elementaire beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroep 2. Lagere beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroep 4. Middelbare beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroep 6. Hogere beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroep 8. Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Vacatures naar beroep 9. Beroep onbekend (x 1 000)
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland 2000 183,4 2,8 0,2 25,3 0,4 16,8 31,3 7,1 12,7 5,8 41,8 8,7 5,5 18,6 6,5 39,7 59,9 83,7 9,5 49,3 70,5 33,0 10,1 10,9 16,2 49,2 69,6 28,1 9,4 10,9
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland 2001 170,7 2,7 0,1 20,0 0,4 14,5 26,6 8,4 8,1 5,9 39,2 8,9 6,3 22,2 7,5 45,7 52,5 72,5 13,3 49,6 67,4 32,7 5,0 2,8 20,7 43,4 66,2 29,1 8,4 2,8
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland 2002 115,1 1,2 0,3 11,2 0,4 6,9 20,7 6,7 5,6 3,0 23,2 7,3 3,7 19,4 5,7 28,0 33,8 53,4 5,3 34,8 47,3 21,7 6,0 . 10,7 33,7 43,4 19,6 7,6 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland 2003 81,3 1,1 0,1 8,2 0,4 3,9 14,1 2,9 4,5 3,6 16,2 5,7 2,2 14,0 4,5 21,0 19,8 40,5 1,6 18,5 37,9 19,0 4,3 . 4,2 20,2 33,3 18,8 4,8 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland 2004 109,3 2,5 0,2 8,9 0,3 6,3 18,7 6,1 5,8 5,8 26,1 4,9 3,4 14,0 6,4 37,4 30,9 41,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland 2006 200,5 3,5 0,1 18,9 0,8 17,1 35,3 12,1 11,1 9,1 51,0 8,3 5,3 19,9 8,1 60,4 60,6 79,5 13,6 46,7 76,4 52,2 11,6 19,0 52,2 77,3 43,2 8,8
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland 2008 237,5 3,7 0,3 23,5 1,1 16,8 40,0 12,2 11,8 10,9 55,7 17,1 5,9 28,8 9,6 55,7 70,5 111,3 12,7 47,3 94,9 62,7 12,3 7,5 19,4 60,7 91,1 50,0 8,8 7,5
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Noord 2000 8,9 0,1 0,0 1,3 0,0 0,8 0,8 0,4 1,0 0,2 1,4 0,6 0,4 1,4 0,5 2,7 3,1 3,1 0,9 2,5 3,5 1,7 0,3 0,1 0,7 2,9 3,4 1,5 0,3 0,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Noord 2001 10,1 0,0 0,0 1,3 0,1 0,7 1,6 0,7 0,7 0,2 0,9 0,8 0,7 1,8 0,5 2,9 2,8 4,3 0,9 2,8 3,8 2,3 0,3 0,0 1,1 2,9 3,5 2,1 0,5 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Noord 2002 7,7 0,1 0,2 0,7 0,0 0,9 1,3 0,1 0,2 0,1 1,0 0,7 0,4 1,7 0,2 2,0 1,7 3,9 0,2 2,3 3,3 1,6 0,3 . 0,4 2,5 2,7 1,5 0,5 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Noord 2003 5,9 0,1 0,0 0,6 0,1 0,3 0,7 0,1 0,2 0,1 0,7 0,6 0,2 1,4 0,8 1,1 1,7 3,1 0,1 1,2 2,9 1,4 0,3 . 0,2 1,4 2,5 1,5 0,3 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Noord 2004 6,9 0,0 0,1 0,7 0,0 0,3 0,9 0,4 0,3 0,4 1,0 0,4 0,5 1,2 0,6 2,5 1,6 2,7
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Noord 2006 13,6 0,1 0,0 1,6 0,0 1,6 2,1 1,3 0,4 0,7 2,7 0,7 0,5 1,3 0,6 5,3 3,9 4,4 1,1 4,1 4,5 3,3 0,6 2,1 3,3 5,1 2,5 0,6
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Noord 2008 13,5 0,0 0,2 1,4 0,1 0,9 2,3 1,1 0,4 0,6 2,3 1,1 0,5 2,2 0,4 4,0 3,6 5,9 0,9 2,7 5,9 3,4 0,6 . 1,4 3,4 5,6 2,5 0,6 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Oost 2000 33,3 0,4 0,0 4,9 0,0 4,2 5,2 0,8 1,6 0,5 9,9 1,3 0,7 2,7 1,1 6,9 11,7 14,7 1,9 9,2 11,7 5,0 1,1 4,3 3,7 8,2 11,5 4,4 1,2 4,3
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Oost 2001 32,0 0,7 0,0 3,7 0,1 3,1 4,5 1,1 1,1 0,7 8,7 1,6 1,1 4,5 1,3 10,5 10,5 11,0 2,6 8,8 13,6 6,5 0,6 0,0 3,3 7,8 14,0 5,2 1,7 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Oost 2002 22,0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,1 4,0 1,0 1,0 0,4 4,2 1,2 0,7 5,0 0,9 4,8 6,0 11,2 1,3 6,3 8,9 4,1 1,5 . 2,1 6,7 7,8 3,6 1,8 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Oost 2003 15,5 0,2 0,0 1,6 0,1 0,4 3,4 0,6 0,6 0,4 3,2 1,1 0,4 2,8 0,6 4,0 3,8 7,7 0,4 3,9 6,9 3,6 0,7 . 0,8 4,7 5,7 3,5 0,8 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Oost 2004 18,2 0,1 0,0 2,0 0,1 1,1 3,5 1,2 0,8 1,2 3,9 0,9 0,5 2,3 0,6 7,2 4,3 6,7
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Oost 2006 36,8 1,4 . 4,7 0,2 3,2 7,1 1,9 1,7 0,9 8,1 1,4 0,9 4,0 1,2 12,2 11,1 13,5 2,1 10,0 14,7 8,3 1,6 3,2 11,7 13,9 6,7 1,3
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Oost 2008 39,1 0,8 0,0 5,9 0,0 3,2 7,2 2,1 1,6 1,7 8,0 2,0 1,3 3,7 1,6 11,1 12,4 15,5 2,0 8,5 17,9 9,4 1,3 . 2,8 11,9 15,9 7,0 1,4 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-West 2000 100,6 1,7 0,1 9,1 0,1 8,5 18,2 3,9 7,5 4,2 24,0 5,3 3,6 10,6 3,6 20,5 32,6 47,4 4,5 25,5 39,3 20,5 7,4 3,5 7,5 26,4 39,7 17,2 6,4 3,5
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-West 2001 95,2 1,5 0,1 8,2 0,2 8,0 14,8 4,6 5,1 4,2 24,1 5,0 3,8 11,4 4,2 22,5 29,7 43,0 7,0 27,9 37,3 18,1 3,3 1,5 11,8 23,4 36,8 16,8 4,9 1,5
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-West 2002 61,4 0,9 0,1 4,6 0,3 3,1 11,3 4,6 3,4 1,8 13,4 4,2 2,1 8,3 3,4 16,0 17,0 28,5 3,2 18,3 24,5 12,1 3,3 . 5,0 18,3 23,2 10,8 4,1 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-West 2003 41,4 0,3 0,0 3,5 0,2 2,0 6,9 0,9 2,5 2,5 9,3 2,8 1,2 7,1 2,2 10,1 10,1 21,2 0,7 9,6 18,8 9,8 2,5 . 2,2 9,5 17,0 9,9 2,7 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-West 2004 56,6 0,5 0,1 3,4 0,1 3,3 10,1 3,1 3,5 3,2 16,2 2,6 1,5 5,8 3,2 18,4 15,7 22,5
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-West 2006 107,6 1,2 0,0 7,5 0,3 8,8 17,3 6,2 6,3 5,9 30,9 5,0 2,8 10,3 5,0 29,4 32,6 45,6 7,5 20,7 40,1 31,6 7,8 8,8 24,7 41,9 26,8 5,4
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-West 2008 127,1 1,7 0,1 9,9 0,6 8,3 22,2 6,5 6,6 6,2 34,3 5,1 3,1 16,7 5,7 28,0 38,9 60,3 6,3 24,9 50,8 36,8 8,4 . 10,5 31,3 50,2 30,0 5,2 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Zuid 2000 40,6 0,6 0,0 10,0 0,2 3,4 7,1 2,0 2,6 0,9 6,5 1,5 0,7 3,9 1,3 9,5 12,5 18,5 2,2 12,1 16,0 5,9 1,4 3,0 4,3 11,8 15,0 5,0 1,5 3,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Zuid 2001 33,4 0,5 0,0 6,7 0,1 2,7 5,6 2,0 1,2 0,8 5,5 1,5 0,8 4,6 1,5 9,7 9,4 14,3 2,8 10,0 12,7 5,8 0,8 1,2 4,5 9,4 11,9 5,1 1,2 1,2
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Zuid 2002 24,0 0,1 0,0 3,6 0,1 1,8 4,0 1,1 0,9 0,7 4,5 1,2 0,5 4,3 1,2 5,1 9,1 9,8 0,7 7,9 10,6 4,0 0,9 . 3,1 6,2 9,8 3,7 1,2 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Zuid 2003 18,5 0,5 0,0 2,4 0,0 1,2 3,1 1,3 1,2 0,6 2,9 1,3 0,4 2,6 0,9 5,9 4,2 8,5 0,3 3,9 9,3 4,2 0,9 . 1,0 4,6 8,1 3,9 1,1 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Zuid 2004 27,6 1,9 0,0 2,9 0,1 1,5 4,2 1,4 1,2 1,0 5,0 1,0 0,9 4,6 2,0 9,3 9,3 9,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Zuid 2006 42,5 0,8 . 5,0 0,3 3,5 8,8 2,7 2,7 1,5 9,3 1,2 1,0 4,3 1,4 13,4 13,1 16,0 2,8 11,9 17,0 9,1 1,7 4,9 12,6 16,4 7,2 1,5
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Nederland-Zuid 2008 50,2 1,3 0,0 6,3 0,3 4,4 8,3 2,5 3,1 2,4 11,0 1,3 1,1 6,1 2,0 12,5 15,6 22,1 3,5 11,2 20,3 13,2 1,9 . 4,7 14,1 19,4 10,5 1,5 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (Prv) 2000 3,8 x x 0,3 x x 0,3 x x x 0,6 0,3 0,2 0,6 0,2 0,9 1,6 1,3 0,5 1,0 1,3 0,8 0,1 0,0 0,3 1,2 1,4 0,7 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (Prv) 2001 3,6 x x 0,4 x x 0,5 x x x 0,2 0,4 0,1 0,9 0,2 1,2 0,9 1,6 0,2 1,0 1,5 0,9 0,1 0,0 0,4 0,8 1,4 0,8 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (Prv) 2002 2,7 x x 0,2 x x 0,6 x x x 0,3 0,3 0,1 0,6 0,1 0,7 0,4 1,6 0,2 0,8 1,1 0,6 0,1 . 0,1 0,8 1,1 0,6 0,2 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (Prv) 2003 3,1 x x 0,3 x x 0,4 x x x 0,3 0,3 0,1 0,7 0,7 0,6 1,0 1,5 0,1 0,5 1,7 0,6 0,1 . 0,1 0,8 1,5 0,6 0,1 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (Prv) 2004 2,6 x x 0,2 x x 0,2 x x x 0,5 0,0 0,3 0,5 0,3 0,7 0,8 1,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (Prv) 2006 4,3 x x 0,1 x x 0,3 x x x 1,6 0,2 0,2 0,5 0,2 2,1 1,0 1,2 0,0 1,3 1,5 1,1 0,3 0,7 0,7 1,7 1,0 0,2
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (Prv) 2008 5,4 x x 0,6 x x 1,0 x x x 1,0 0,5 0,2 0,8 0,2 1,8 1,3 2,3 0,4 0,9 2,5 1,2 0,3 . 0,4 1,6 2,2 0,9 0,2 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (Prv) 2000 3,1 x 0,0 0,7 x x 0,4 x 0,1 x 0,5 0,2 0,2 0,4 0,1 1,1 1,0 1,0 0,1 0,9 1,4 0,5 0,1 0,0 0,3 1,0 1,2 0,4 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (Prv) 2001 3,6 x 0,0 0,7 x x 0,7 x 0,1 x 0,4 0,2 0,1 0,4 0,1 0,8 1,5 1,2 0,4 1,1 1,3 0,6 0,2 0,0 0,2 1,4 1,1 0,5 0,2 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (Prv) 2002 3,1 x 0,0 0,2 x x 0,6 x 0,1 x 0,3 0,3 0,1 0,6 0,1 1,3 0,8 1,1 0,0 0,9 1,5 0,7 0,1 . 0,2 1,0 1,0 0,6 0,3 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (Prv) 2003 1,4 x 0,0 0,3 x x 0,2 x 0,0 x 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,4 0,8 0,0 0,2 0,7 0,4 0,1 . 0,0 0,2 0,6 0,6 0,1 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (Prv) 2004 2,8 x 0,0 0,3 x x 0,5 x 0,1 x 0,3 0,2 0,1 0,6 0,2 1,5 0,5 0,8
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (Prv) 2006 5,3 x 0,0 1,0 x x 0,8 x 0,2 x 0,8 0,3 0,2 0,6 0,0 1,8 1,2 2,2 0,7 1,2 1,7 1,5 0,2 0,9 1,5 1,8 0,9 0,3
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (Prv) 2008 4,4 x 0,0 0,7 x x 0,8 x 0,1 x 0,8 0,3 0,2 0,7 0,1 1,1 1,3 2,0 0,2 1,0 1,9 1,1 0,2 . 0,5 1,0 1,9 0,8 0,2 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (Prv) 2000 2,1 0,0 x 0,3 x 0,1 x x x x 0,2 x 0,1 0,4 x 0,7 0,5 0,8 0,3 0,6 0,7 0,4 0,0 0,0 0,1 0,7 0,8 0,4 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (Prv) 2001 2,9 0,0 x 0,2 x 0,2 x x x x 0,3 x 0,4 0,6 x 0,9 0,5 1,4 0,2 0,8 1,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,7 0,9 0,8 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (Prv) 2002 1,8 0,0 x 0,2 x 0,0 x x x x 0,4 x 0,1 0,6 x 0,1 0,5 1,2 0,0 0,7 0,7 0,3 0,1 . 0,1 0,6 0,7 0,3 0,1 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (Prv) 2003 1,4 0,0 x 0,1 x 0,2 x x x x 0,1 x 0,1 0,5 x 0,2 0,3 0,8 0,0 0,5 0,5 0,3 0,1 . 0,1 0,5 0,4 0,4 0,1 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (Prv) 2004 1,5 0,0 x 0,1 x 0,1 x x x x 0,2 x 0,2 0,2 x 0,4 0,3 0,8
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (Prv) 2006 4,1 0,1 x 0,5 x 0,6 x x x x 0,3 x 0,2 0,2 x 1,4 1,7 1,0 0,4 1,6 1,4 0,6 0,1 0,6 1,1 1,7 0,5 0,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (Prv) 2008 3,8 0,0 x 0,2 x 0,2 x x x x 0,6 x 0,1 0,7 x 1,2 1,0 1,6 0,3 0,9 1,4 1,0 0,2 . 0,5 0,8 1,5 0,8 0,2 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Overijssel (Prv) 2000 8,2 x 0,0 1,8 x 1,2 1,2 x 0,6 0,0 1,8 0,2 0,1 0,7 x 1,8 3,2 3,2 0,5 2,6 3,2 1,6 0,2 0,0 1,2 2,4 2,9 1,4 0,3 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Overijssel (Prv) 2001 8,9 x 0,0 1,4 x 1,2 1,2 x 0,4 0,1 1,4 0,5 0,2 1,6 x 2,3 3,0 3,5 0,8 2,6 3,4 1,9 0,2 0,0 1,2 2,3 3,3 1,8 0,3 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Overijssel (Prv) 2002 5,9 x 0,0 0,9 x 0,4 1,3 x 0,2 0,0 1,1 0,5 0,2 1,1 x 1,2 1,7 2,9 0,2 2,1 2,3 1,1 0,2 . 0,7 1,7 2,2 1,0 0,3 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Overijssel (Prv) 2003 4,2 x 0,0 0,6 x 0,1 0,5 x 0,2 0,0 0,9 0,6 0,1 0,8 x 0,6 1,2 2,4 0,3 1,0 1,7 1,1 0,2 . 0,1 1,5 1,4 1,0 0,2 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Overijssel (Prv) 2004 5,3 x 0,0 0,6 x 0,3 0,9 x 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2 0,6 x 2,0 1,2 2,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Overijssel (Prv) 2006 10,6 x . 1,6 x 1,2 1,7 x 0,5 0,3 2,2 0,4 0,2 1,2 x 3,3 3,8 3,5 0,5 2,5 4,0 3,1 0,4 0,9 2,9 4,0 2,5 0,3
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Overijssel (Prv) 2008 12,6 x 0,0 2,0 x 0,9 1,7 x 0,3 0,7 2,5 0,8 0,4 1,1 x 3,7 3,6 5,3 0,4 2,9 5,5 3,4 0,4 . 1,0 3,7 5,0 2,6 0,4 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (Prv) 2000 2,4 x 0,0 0,2 0,0 0,1 0,6 x x 0,0 0,5 0,4 0,1 0,3 x 0,2 1,1 1,1 0,2 0,7 0,7 0,6 0,2 0,1 0,3 0,5 0,8 0,5 0,2 0,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (Prv) 2001 3,0 x 0,0 0,3 0,0 0,1 0,6 x x 0,0 1,1 0,2 0,1 0,2 x 0,6 1,2 1,2 0,1 1,1 1,2 0,6 0,1 0,0 0,3 0,4 1,7 0,5 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (Prv) 2002 2,3 x 0,0 0,2 0,0 0,1 0,3 x x 0,0 0,8 0,1 0,1 0,5 x 0,6 0,3 1,4 0,1 0,5 1,1 0,5 0,2 . 0,3 0,6 0,7 0,5 0,2 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (Prv) 2003 1,5 x 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 x x 0,0 0,4 0,1 0,1 0,2 x 0,5 0,3 0,8 0,0 0,2 0,8 0,4 0,0 . 0,1 0,3 0,6 0,4 0,0 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (Prv) 2004 2,3 x 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 x x 0,1 1,0 0,1 0,0 0,2 x 1,2 0,3 0,8
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (Prv) 2006 4,4 x . 0,5 . 0,3 1,3 x x 0,2 1,0 0,1 0,2 0,4 x 1,7 0,8 1,9 0,4 1,0 1,8 1,0 0,1 0,5 1,3 1,5 1,0 0,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (Prv) 2008 4,1 x . 0,2 0,0 0,1 1,1 x x 0,3 1,4 0,0 0,1 0,4 x 0,8 1,9 1,4 0,4 1,0 1,5 1,1 0,2 . 0,2 1,3 1,7 0,6 0,2 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Gelderland (Prv) 2000 22,7 x 0,0 2,8 x 3,0 x x 0,8 x 7,6 0,7 0,5 1,7 0,9 4,9 7,3 10,4 1,2 5,9 7,8 2,7 0,7 4,2 2,2 5,3 7,8 2,4 0,7 4,2
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Gelderland (Prv) 2001 20,2 x 0,0 2,0 x 1,8 x x 0,6 x 6,2 0,9 0,8 2,6 0,7 7,5 6,3 6,3 1,7 5,1 9,0 4,0 0,4 0,0 1,9 5,1 9,1 2,8 1,3 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Gelderland (Prv) 2002 13,8 x 0,0 1,4 x 0,6 x x 0,8 x 2,4 0,6 0,4 3,4 0,6 3,0 4,0 6,9 1,0 3,7 5,5 2,5 1,1 . 1,2 4,4 4,9 2,1 1,2 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Gelderland (Prv) 2003 9,8 x 0,0 0,9 x 0,2 x x 0,4 x 1,9 0,4 0,2 1,8 0,2 2,9 2,4 4,5 0,1 2,6 4,4 2,1 0,5 . 0,6 2,9 3,6 2,2 0,5 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Gelderland (Prv) 2004 10,7 x 0,0 1,3 x 0,5 x x 0,4 x 2,2 0,4 0,3 1,4 0,3 4,0 2,8 3,9
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Gelderland (Prv) 2006 21,8 x . 2,7 x 1,8 x x 1,0 x 4,9 0,9 0,6 2,3 0,7 7,2 6,5 8,1 1,2 6,4 8,9 4,2 1,1 1,8 7,4 8,3 3,3 0,9
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Gelderland (Prv) 2008 22,4 x 0,0 3,7 x 2,1 x x 1,1 x 4,1 1,2 0,7 2,2 0,6 6,6 6,9 8,8 1,2 4,6 10,9 4,8 0,8 . 1,6 6,9 9,1 3,8 0,9 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Utrecht (Prv) 2000 17,8 0,2 0,0 1,4 x x 3,2 0,7 0,5 1,2 5,0 0,7 0,8 2,2 0,6 3,2 6,3 8,3 0,6 3,6 7,4 3,9 1,6 0,7 0,7 4,2 7,1 3,6 1,5 0,7
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Utrecht (Prv) 2001 16,8 0,1 0,0 1,4 x x 2,9 0,6 0,6 1,3 4,7 0,5 0,8 1,6 0,9 3,6 5,6 7,6 0,6 4,1 7,5 4,1 0,5 0,0 1,3 3,1 7,8 3,6 1,0 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Utrecht (Prv) 2002 11,5 0,0 0,0 0,5 x x 2,4 0,6 0,7 0,7 2,9 0,4 0,5 1,5 0,6 2,8 3,8 4,9 0,4 2,4 5,0 2,8 0,8 . 1,1 2,4 4,6 2,6 0,8 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Utrecht (Prv) 2003 7,8 0,1 0,0 0,5 x x 1,4 0,1 0,2 0,9 2,4 0,4 0,4 0,9 0,2 1,6 2,2 3,9 0,0 1,3 3,5 2,3 0,6 . 0,3 1,2 3,0 2,7 0,6 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Utrecht (Prv) 2004 10,4 0,0 0,0 0,5 x x 2,2 0,3 0,1 0,9 4,3 0,3 0,3 0,8 0,2 4,1 2,4 4,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Utrecht (Prv) 2006 20,4 0,1 . 0,6 x x 3,6 0,7 0,9 2,0 6,6 0,9 0,5 1,6 1,0 4,6 6,3 9,5 0,9 3,1 7,0 8,1 1,4 1,3 3,9 7,9 6,4 0,9
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Utrecht (Prv) 2008 25,2 0,2 . 1,9 x x 4,1 1,6 0,7 1,7 7,7 1,1 0,7 2,9 1,2 6,3 7,6 11,3 1,3 3,3 9,7 8,8 2,0 . 1,8 5,4 9,9 7,3 0,8 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland (Prv) 2000 39,7 x x 4,3 x 2,2 7,4 1,9 3,9 1,9 9,3 1,5 x 4,0 1,8 8,8 13,2 17,7 1,6 10,3 15,6 8,0 3,0 1,3 3,1 10,0 17,0 6,3 2,1 1,3
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland (Prv) 2001 33,2 x x 3,1 x 1,9 6,2 2,3 1,9 1,2 7,3 1,2 x 4,9 1,9 7,9 11,0 14,4 2,6 10,1 12,6 6,0 1,2 0,8 5,0 8,0 12,2 5,7 1,5 0,8
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland (Prv) 2002 23,5 x x 2,0 x 0,9 4,2 2,2 1,2 0,6 6,0 1,1 x 3,1 1,4 7,2 5,8 10,5 1,2 7,4 9,5 4,3 1,1 . 2,0 7,5 8,9 3,6 1,6 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland (Prv) 2003 13,9 x x 1,0 x 0,3 2,2 0,4 1,1 0,9 3,2 0,7 x 2,7 0,8 3,5 3,0 7,4 0,2 3,0 6,1 3,6 1,0 . 0,6 3,1 5,7 3,6 0,9 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland (Prv) 2004 21,1 x x 1,2 x 0,9 3,2 1,8 1,0 1,2 6,4 0,8 x 1,9 1,9 6,1 6,4 8,6
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland (Prv) 2006 38,5 x x 2,8 x 3,0 5,8 2,8 2,1 2,4 11,4 1,0 x 3,8 2,1 11,3 10,2 17,0 2,6 7,9 14,5 11,2 2,3 3,3 8,3 16,1 9,1 1,6
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland (Prv) 2008 44,1 x x 3,4 x 1,8 8,1 2,2 2,6 2,5 12,6 1,2 x 6,5 1,7 8,9 12,8 22,3 2,1 8,2 17,2 13,9 2,6 . 3,4 10,3 17,9 10,4 2,0 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (Prv) 2000 40,9 1,0 x 3,0 x 4,8 7,1 1,2 x 1,1 9,6 3,1 1,7 4,1 1,2 7,6 12,6 20,7 2,2 11,0 15,3 8,2 2,8 1,5 3,4 11,5 14,8 7,0 2,7 1,5
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (Prv) 2001 42,5 1,1 x 3,3 x 4,4 5,6 1,3 x 1,7 11,6 3,2 2,0 4,5 1,4 10,2 12,3 20,0 3,6 12,5 16,5 7,8 1,6 0,7 5,0 11,3 16,0 7,2 2,4 0,7
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (Prv) 2002 23,6 0,5 x 1,8 x 1,4 4,5 0,8 x 0,5 4,2 2,7 1,1 3,4 1,4 5,1 6,1 12,4 0,6 7,8 9,3 4,6 1,4 . 1,7 7,0 8,9 4,3 1,6 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (Prv) 2003 18,3 0,1 x 1,7 x 1,2 3,2 0,2 x 0,7 3,4 1,7 0,6 3,4 1,0 4,5 4,6 9,2 0,5 4,7 8,6 3,7 0,9 . 1,2 4,7 7,9 3,5 1,1 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (Prv) 2004 23,6 0,2 x 1,7 x 1,7 4,3 0,9 x 1,1 5,3 1,5 0,6 2,9 1,0 7,7 6,5 9,4
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (Prv) 2006 44,9 0,7 x 3,5 x 3,7 7,4 2,4 x 1,5 12,1 2,9 1,2 4,1 1,9 12,5 14,6 17,8 3,5 9,0 17,4 11,0 4,0 3,6 11,5 16,7 10,3 2,8
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuid-Holland (Prv) 2008 53,7 1,0 x 4,3 x 4,6 9,2 2,3 x 2,0 13,4 2,8 1,4 6,9 2,8 11,2 17,4 25,0 2,7 11,8 22,0 13,5 3,6 . 4,9 13,9 20,6 11,9 2,3 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (Prv) 2000 2,2 0,2 0,0 0,4 x 0,3 0,4 x 0,1 0,0 0,1 x 0,0 0,3 x 1,0 0,5 0,7 0,1 0,7 1,0 0,3 0,0 0,1 0,3 0,7 0,9 0,2 0,1 0,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (Prv) 2001 2,6 0,0 0,0 0,5 x 0,4 0,2 x 0,2 0,0 0,5 x 0,1 0,3 x 0,9 0,8 1,0 0,3 1,3 0,7 0,3 0,1 0,0 0,4 0,9 0,9 0,2 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (Prv) 2002 2,9 0,1 0,0 0,3 x 0,3 0,2 1,0 0,1 0,0 0,4 x 0,1 0,3 x 0,9 1,3 0,7 1,1 0,7 0,6 0,4 0,1 . 0,3 1,4 0,8 0,3 0,1 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (Prv) 2003 1,3 0,0 0,0 0,2 x 0,1 0,1 x 0,0 0,0 0,3 x 0,0 0,2 0,1 0,4 0,3 0,6 0,0 0,5 0,6 0,2 0,0 . 0,2 0,5 0,4 0,2 0,0 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (Prv) 2004 1,5 0,0 0,0 0,1 x 0,3 0,3 x 0,1 0,0 0,2 x 0,0 0,2 0,0 0,5 0,5 0,5
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (Prv) 2006 3,8 0,0 0,0 0,6 x 0,3 0,5 x 0,3 . 0,8 x 0,1 0,7 0,0 1,0 1,5 1,3 0,5 0,7 1,2 1,3 0,1 0,6 1,0 1,2 0,9 0,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (Prv) 2008 4,3 0,0 . 0,4 x 0,6 0,7 x 0,5 0,1 0,6 0,1 0,1 0,5 0,0 1,6 1,0 1,6 0,2 1,6 1,9 0,5 0,1 . 0,3 1,6 1,8 0,4 0,1 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (Prv) 2000 30,4 0,4 0,0 8,1 x x 5,8 1,5 1,2 0,4 4,5 1,1 0,6 2,5 0,9 7,4 9,1 13,9 1,6 9,5 12,0 4,1 1,1 2,0 3,2 9,0 11,4 3,5 1,2 2,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (Prv) 2001 24,4 0,3 0,0 5,4 x x 4,1 1,6 0,9 0,5 4,0 0,9 0,6 3,0 1,0 7,4 6,6 10,5 2,2 7,7 8,9 4,1 0,5 1,0 3,4 6,9 8,7 3,6 0,9 1,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (Prv) 2002 17,7 0,1 0,0 2,7 x x 3,4 0,6 0,5 0,3 3,8 1,0 0,4 2,5 0,9 3,7 7,3 6,6 0,5 5,9 7,9 2,9 0,5 . 2,5 4,3 7,3 2,7 0,9 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (Prv) 2003 12,8 0,4 0,0 1,8 x x 2,3 0,8 0,4 0,3 2,3 1,2 0,4 1,8 0,5 4,1 2,9 5,8 0,2 2,4 6,4 3,2 0,6 . 0,8 2,6 5,8 2,9 0,8 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (Prv) 2004 17,6 1,8 0,0 2,1 x x 3,0 0,7 0,8 0,8 3,4 0,6 0,8 1,8 0,5 5,7 5,0 6,9
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (Prv) 2006 30,6 0,6 . 3,6 x x 6,6 1,9 2,0 1,2 6,6 0,8 0,6 2,9 0,8 10,4 8,4 11,8 2,0 8,5 12,4 6,6 1,2 3,1 9,0 12,2 5,0 1,2
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Brabant (Prv) 2008 37,8 1,0 0,0 4,4 x x 6,2 1,5 2,4 1,9 8,4 0,9 0,8 4,7 1,5 9,2 12,0 16,6 2,6 8,4 15,4 9,7 1,6 . 3,5 10,5 14,9 7,9 1,0 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Limburg (Prv) 2000 10,2 0,2 0,0 1,9 x 0,2 1,3 0,5 1,5 x 1,9 0,4 x 1,4 0,3 2,2 3,5 4,6 0,6 2,5 4,0 1,8 0,3 1,0 1,1 2,8 3,6 1,4 0,3 1,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Limburg (Prv) 2001 9,0 0,2 0,0 1,3 x 0,7 1,5 0,4 0,3 x 1,5 0,6 x 1,5 0,5 2,4 2,8 3,8 0,7 2,4 3,8 1,7 0,3 0,2 1,2 2,5 3,2 1,5 0,4 0,2
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Limburg (Prv) 2002 6,4 0,0 0,0 0,9 x 0,1 0,7 0,5 0,4 x 0,6 0,3 x 1,9 0,3 1,4 1,8 3,2 0,2 2,0 2,7 1,1 0,3 . 0,7 1,9 2,4 1,0 0,4 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Limburg (Prv) 2003 5,7 0,1 0,0 0,7 x 0,6 0,7 0,5 0,8 x 0,7 0,1 x 0,8 0,3 1,7 1,2 2,7 0,1 1,5 2,9 1,0 0,2 . 0,2 2,0 2,3 1,0 0,3 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Limburg (Prv) 2004 10,0 0,0 0,0 0,8 x 0,4 1,2 0,7 0,4 x 1,5 0,4 x 2,8 1,5 3,6 4,3 2,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Limburg (Prv) 2006 11,9 0,2 . 1,4 x 0,7 2,2 0,8 0,7 x 2,7 0,4 x 1,4 0,6 3,0 4,6 4,3 0,9 3,4 4,6 2,5 0,5 1,8 3,6 4,2 2,1 0,3
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Limburg (Prv) 2008 12,4 0,3 0,0 1,8 x 0,5 2,1 1,1 0,7 x 2,6 0,4 x 1,4 0,5 3,3 3,6 5,5 0,8 2,8 4,9 3,5 0,3 . 1,2 3,6 4,5 2,6 0,4 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (RBA) 2000 3,8 x x 0,3 x 0,4 0,3 x x x 0,6 0,3 0,2 0,6 0,2 0,9 1,6 1,3 0,5 1,0 1,3 0,8 0,1 0,0 0,3 1,2 1,4 0,7 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (RBA) 2001 3,6 x x 0,4 x 0,2 0,5 x x x 0,2 0,4 0,1 0,9 0,2 1,2 0,9 1,6 0,2 1,0 1,5 0,9 0,1 0,0 0,4 0,8 1,4 0,8 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Groningen (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (RBA) 2000 3,1 x 0,0 x x x 0,4 x 0,1 x 0,5 0,2 0,2 0,4 0,1 1,1 1,0 1,0 0,1 0,9 1,4 0,5 0,1 0,0 0,3 1,0 1,2 0,4 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (RBA) 2001 3,6 x 0,0 x x x 0,7 x 0,1 x 0,4 0,2 0,1 0,4 0,1 0,8 1,5 1,2 0,4 1,1 1,3 0,6 0,2 0,0 0,2 1,4 1,1 0,5 0,2 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Friesland (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (RBA) 2000 2,1 0,0 x 0,3 x 0,1 x x x x 0,2 x 0,1 0,4 0,2 0,7 0,5 0,8 0,3 0,6 0,7 0,4 0,0 0,0 0,1 0,7 0,8 0,4 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (RBA) 2001 2,9 0,0 x 0,2 x 0,2 x x x x 0,3 x 0,4 0,6 0,1 0,9 0,5 1,4 0,2 0,8 1,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,7 0,9 0,8 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Drenthe (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel-Vecht/Twente (RBA) 2000 7,4 x 0,0 1,6 x 1,1 1,2 x 0,6 0,0 1,5 0,2 0,1 0,6 0,2 1,8 3,1 2,6 0,4 2,4 2,9 1,4 0,2 0,0 1,0 2,2 2,6 1,3 0,3 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel-Vecht/Twente (RBA) 2001 8,0 x 0,0 1,2 x 1,1 1,1 x 0,4 0,1 1,0 0,5 0,2 1,5 0,4 2,4 2,4 3,2 0,9 2,3 3,0 1,6 0,2 0,0 1,0 2,2 3,0 1,5 0,3 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel-Vecht/Twente (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel-Vecht/Twente (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel-Vecht/Twente (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel-Vecht/Twente (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel-Vecht/Twente (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel/Veluwe (RBA) 2000 11,7 x 0,0 1,0 x 0,9 1,5 x 0,5 x 5,6 0,3 0,4 1,0 0,2 1,8 3,0 6,9 0,6 2,7 3,0 1,1 0,3 4,0 1,0 2,4 3,0 1,0 0,3 4,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel/Veluwe (RBA) 2001 7,7 x 0,0 0,9 x 0,6 1,3 x 0,2 x 1,7 0,2 0,5 1,4 0,5 1,9 2,9 3,0 0,6 2,4 3,1 1,5 0,2 0,0 0,8 2,4 2,9 1,4 0,3 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel/Veluwe (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel/Veluwe (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel/Veluwe (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel/Veluwe (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures IJssel/Veluwe (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA) 2000 11,8 0,2 0,0 2,0 0,0 2,1 x x 0,3 0,3 2,3 0,4 0,2 0,8 0,7 3,1 4,5 4,2 0,7 3,4 5,2 1,8 0,5 0,2 1,4 3,2 5,0 1,6 0,5 0,2
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA) 2001 13,4 0,4 0,0 1,3 0,0 1,3 x x 0,4 0,3 5,0 0,7 0,2 1,3 0,4 5,6 4,1 3,8 1,0 3,0 6,4 2,8 0,2 0,0 1,2 2,8 6,6 1,8 1,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (RBA) 2000 2,4 x 0,0 0,2 0,0 0,1 0,6 x x 0,0 0,5 x 0,1 0,3 x 0,2 1,1 1,1 0,2 0,7 0,7 0,6 0,2 0,1 0,3 0,5 0,8 0,5 0,2 0,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (RBA) 2001 3,0 x 0,0 0,3 0,0 0,1 0,6 x x 0,0 1,1 0,2 0,1 0,2 x 0,6 1,2 1,2 0,1 1,1 1,2 0,6 0,1 0,0 0,3 0,4 1,7 0,5 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Flevoland (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Midden-Nederland (RBA) 2000 21,4 0,2 0,0 1,9 x 1,4 3,8 0,8 0,7 1,2 5,8 0,8 1,0 2,6 1,2 3,9 7,6 9,8 0,7 4,5 8,9 4,9 1,7 0,7 1,0 5,0 8,6 4,5 1,6 0,7
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Midden-Nederland (RBA) 2001 20,2 0,1 0,0 1,9 x 1,7 3,7 0,6 0,7 1,4 5,4 x 0,9 1,9 1,2 4,3 7,1 8,8 1,0 5,0 8,8 4,8 0,6 0,0 1,8 3,9 9,1 4,2 1,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Midden-Nederland (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Midden-Nederland (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Midden-Nederland (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Midden-Nederland (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Midden-Nederland (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland Noord (RBA) 2000 4,5 x x 0,6 x 0,5 1,0 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,6 0,1 1,4 1,7 1,4 0,1 1,8 1,8 0,5 0,1 0,0 0,5 1,6 1,7 0,5 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland Noord (RBA) 2001 4,2 x x 0,6 x 0,4 0,8 0,1 0,1 0,2 0,7 0,2 0,1 0,6 0,1 1,6 1,2 1,5 0,4 1,6 1,7 0,5 0,1 0,0 0,3 1,5 1,7 0,5 0,2 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland Noord (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland Noord (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland Noord (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland Noord (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Noord-Holland Noord (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuidelijk Noord-Holland (RBA) 2000 31,9 0,1 x 3,3 0,1 1,5 6,0 1,6 3,4 1,8 8,2 1,1 x 3,1 1,0 6,6 10,3 14,9 1,3 7,6 12,3 6,6 2,7 1,2 2,3 7,6 13,9 4,9 1,9 1,2
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuidelijk Noord-Holland (RBA) 2001 26,0 0,1 x 2,0 0,1 1,2 4,8 2,2 1,8 0,9 6,0 0,8 x 4,1 1,4 5,5 8,7 11,8 1,8 7,8 9,8 4,9 1,0 0,8 4,2 5,8 9,3 4,7 1,2 0,8
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuidelijk Noord-Holland (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuidelijk Noord-Holland (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuidelijk Noord-Holland (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuidelijk Noord-Holland (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zuidelijk Noord-Holland (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnstreek (RBA) 2000 9,7 0,2 0,0 1,0 x 1,3 2,1 0,3 0,6 0,1 2,2 0,3 x 0,8 0,2 2,6 3,6 3,5 0,9 3,5 3,2 1,6 0,4 0,1 1,2 3,5 3,1 1,4 0,4 0,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnstreek (RBA) 2001 10,2 0,5 0,0 1,0 x 1,4 1,6 0,7 0,3 0,4 2,5 0,4 x 0,8 0,3 2,6 4,1 3,4 0,9 4,3 3,3 1,5 0,2 0,0 1,1 4,2 3,2 1,3 0,3 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnstreek (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnstreek (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnstreek (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnstreek (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnstreek (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Haaglanden (RBA) 2000 12,8 0,4 x 0,7 x 1,1 2,0 0,2 x 0,2 3,1 1,8 0,5 1,4 0,5 1,6 2,5 8,8 0,4 2,4 5,1 2,8 1,4 0,7 0,7 2,9 4,7 2,5 1,3 0,7
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Haaglanden (RBA) 2001 12,0 0,4 x 0,7 x 1,0 1,1 0,2 x 0,2 3,2 2,0 0,4 1,5 0,5 2,2 2,5 7,3 0,4 2,5 5,1 2,6 0,7 0,7 0,5 2,5 5,2 2,3 0,9 0,7
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Haaglanden (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Haaglanden (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Haaglanden (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Haaglanden (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Haaglanden (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnmond (RBA) 2000 18,0 0,4 x 1,3 x 2,2 2,9 0,7 1,6 0,7 4,2 0,9 0,8 1,8 0,5 3,3 6,4 8,3 0,8 5,0 6,9 3,7 1,0 0,7 1,5 5,1 6,7 3,1 1,0 0,7
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnmond (RBA) 2001 19,7 0,2 x 1,4 x 1,8 2,7 0,4 1,3 1,1 5,9 0,8 1,5 2,1 0,5 5,2 5,4 9,1 2,2 5,5 7,9 3,5 0,6 0,0 3,3 4,5 7,3 3,5 1,2 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnmond (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnmond (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnmond (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnmond (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Rijnmond (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (RBA) 2000 2,3 x 0,0 0,4 x 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 x 0,1 0,3 x 1,0 0,5 0,8 0,1 0,7 1,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,7 0,9 0,3 0,1 0,1
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (RBA) 2001 2,9 x 0,0 0,6 x 0,4 0,2 0,4 0,2 0,0 0,5 x 0,1 0,3 x 1,1 0,8 1,0 0,3 1,4 0,7 0,3 0,1 0,0 0,5 0,9 1,0 0,2 0,1 0,0
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (RBA) 2002 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (RBA) 2003 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (RBA) 2004 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (RBA) 2006 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Zeeland (RBA) 2008 .
Totaal bedrijven en instellingen Totaal aantal vacatures Midden- en West-Brabant (RBA) 2000 10,5 x 0,0 2,0 x 1,2 2,8 x 0,3 x 1,8 0,5 x 1,0 0,2 2,4 3,4 4,7 0,4 3,5 4,6 1,6 0,5 0,0 1,0