Bedrijven; opheffingen naar activiteit, SBI'93, 1998-2007

Bedrijven; opheffingen naar activiteit, SBI'93, 1998-2007

Bestaansduur SBI'93 Perioden Opheffingen (absoluut) Werkzame personen (absoluut)
Totaal bedrijven C-O Alle economische activiteiten .. 2006 61.060 121.970
Totaal bedrijven C-O Alle economische activiteiten .. 2007 72.125 144.855
Totaal bedrijven C Winning van delfstoffen 2006 40 145
Totaal bedrijven C Winning van delfstoffen 2007 25 60
Totaal bedrijven D Industrie 2006 3.000 8.950
Totaal bedrijven D Industrie 2007 3.260 8.670
Totaal bedrijven E Productie en distributie van en .. 2006 35 35
Totaal bedrijven E Productie en distributie van en .. 2007 55 115
Totaal bedrijven F Bouwnijverheid 2006 4.500 9.395
Totaal bedrijven F Bouwnijverheid 2007 5.620 11.520
Totaal bedrijven G Reparatie van consumentenartikelen .. 2006 14.490 29.925
Totaal bedrijven G Reparatie van consumentenartikelen .. 2007 16.430 35.415
Totaal bedrijven H Horeca 2006 2.985 10.345
Totaal bedrijven H Horeca 2007 3.315 12.860
Totaal bedrijven I Vervoer, opslag en communicatie 2006 2.300 6.205
Totaal bedrijven I Vervoer, opslag en communicatie 2007 2.515 6.415
Totaal bedrijven J Financiële instellingen 2006 1.820 3.165
Totaal bedrijven J Financiële instellingen 2007 2.355 4.115
Totaal bedrijven K VV en handel in onroerend, verhuur ... 2006 18.770 31.095
Totaal bedrijven K VV en handel in onroerend, verhuur ... 2007 22.805 38.480
Totaal bedrijven M Onderwijs 2006 1.230 2.880
Totaal bedrijven M Onderwijs 2007 1.365 3.155
Totaal bedrijven N Gezondheids- en welzijnszorg 2006 2.980 7.730
Totaal bedrijven N Gezondheids- en welzijnszorg 2007 3.435 9.560
Totaal bedrijven O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2006 8.915 12.095
Totaal bedrijven O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2007 10.950 14.490
Eenjarige bedrijven C-O Alle economische activiteiten .. 2006 11.995 18.665
Eenjarige bedrijven C-O Alle economische activiteiten .. 2007 15.545 20.860
Eenjarige bedrijven C Winning van delfstoffen 2006 10 0
Eenjarige bedrijven C Winning van delfstoffen 2007 5 5
Eenjarige bedrijven D Industrie 2006 385 720
Eenjarige bedrijven D Industrie 2007 570 815
Eenjarige bedrijven E Productie en distributie van en .. 2006 10 5
Eenjarige bedrijven E Productie en distributie van en .. 2007 15 5
Eenjarige bedrijven F Bouwnijverheid 2006 660 1.125
Eenjarige bedrijven F Bouwnijverheid 2007 1.230 1.635
Eenjarige bedrijven G Reparatie van consumentenartikelen .. 2006 2.215 3.875
Eenjarige bedrijven G Reparatie van consumentenartikelen .. 2007 2.970 4.515
Eenjarige bedrijven H Horeca 2006 445 1.165
Eenjarige bedrijven H Horeca 2007 515 1.570
Eenjarige bedrijven I Vervoer, opslag en communicatie 2006 360 695
Eenjarige bedrijven I Vervoer, opslag en communicatie 2007 445 785
Eenjarige bedrijven J Financiële instellingen 2006 620 940
Eenjarige bedrijven J Financiële instellingen 2007 565 595
Eenjarige bedrijven K VV en handel in onroerend, verhuur ... 2006 4.045 6.175
Eenjarige bedrijven K VV en handel in onroerend, verhuur ... 2007 5.475 7.185
Eenjarige bedrijven M Onderwijs 2006 195 360
Eenjarige bedrijven M Onderwijs 2007 280 310
Eenjarige bedrijven N Gezondheids- en welzijnszorg 2006 705 1.125
Eenjarige bedrijven N Gezondheids- en welzijnszorg 2007 665 960
Eenjarige bedrijven O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2006 2.345 2.480
Eenjarige bedrijven O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2007 2.820 2.475
Meerjarige bedrijven C-O Alle economische activiteiten .. 2006 49.065 103.305
Meerjarige bedrijven C-O Alle economische activiteiten .. 2007 56.580 123.990
Meerjarige bedrijven C Winning van delfstoffen 2006 30 145
Meerjarige bedrijven C Winning van delfstoffen 2007 15 55
Meerjarige bedrijven D Industrie 2006 2.610 8.225
Meerjarige bedrijven D Industrie 2007 2.695 7.855
Meerjarige bedrijven E Productie en distributie van en .. 2006 30 30
Meerjarige bedrijven E Productie en distributie van en .. 2007 40 110
Meerjarige bedrijven F Bouwnijverheid 2006 3.840 8.270
Meerjarige bedrijven F Bouwnijverheid 2007 4.390 9.885
Meerjarige bedrijven G Reparatie van consumentenartikelen .. 2006 12.275 26.050
Meerjarige bedrijven G Reparatie van consumentenartikelen .. 2007 13.465 30.900
Meerjarige bedrijven H Horeca 2006 2.535 9.180
Meerjarige bedrijven H Horeca 2007 2.800 11.295
Meerjarige bedrijven I Vervoer, opslag en communicatie 2006 1.940 5.510
Meerjarige bedrijven I Vervoer, opslag en communicatie 2007 2.070 5.630
Meerjarige bedrijven J Financiële instellingen 2006 1.200 2.225
Meerjarige bedrijven J Financiële instellingen 2007 1.785 3.515
Meerjarige bedrijven K VV en handel in onroerend, verhuur ... 2006 14.720 24.925
Meerjarige bedrijven K VV en handel in onroerend, verhuur ... 2007 17.330 31.295
Meerjarige bedrijven M Onderwijs 2006 1.035 2.520
Meerjarige bedrijven M Onderwijs 2007 1.085 2.845
Meerjarige bedrijven N Gezondheids- en welzijnszorg 2006 2.280 6.605
Meerjarige bedrijven N Gezondheids- en welzijnszorg 2007 2.765 8.600
Meerjarige bedrijven O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2006 6.570 9.615
Meerjarige bedrijven O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2007 8.130 12.015
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal opheffingen naar economische
activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI 93)
onderverdeeld naar 12 Secties en 52 afdelingen van de SBI '93. De bedrijven
die zijn opgeheven zijn voorts ingedeeld in bedrijven die één jaar en
bedrijven die meerdere jaren hebben bestaan.

Vanaf 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend
gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal opheffingen
vanaf 2005 niet helemaal vergelijkbaar met de gegevens van voor deze
perioden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2012:
De tabel is per 24 april 2012 stopgezet.
Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren gewijzigd omdat de activiteit (SBI 2008) is toegepast.
Genoemde wijziging is dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van komende jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Opheffingen
Aantal opheffingen van bedrijven.
Werkzame personen
Aantal werkzame personen betrokken bij de opheffingen.
Werkzame personen omvatten werknemers (in loondienst),
meewerkende gezinsleden en zelfstandigen.