Rechtspraak; kerncijfers, 1995-2016

Deze tabel bevat kerncijfers over afdoeningen van zaken in het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht.

De uitspraken in het burgerlijk recht worden onderverdeeld in dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures afgedaan door de rechtbanken (sector kanton en sector civiel), gerechtshoven en Hoge Raad.

De uitspraken bestuursrecht worden uitgesplitst naar rechtbanken, sector bestuursrecht, Centrale Raad van Beroep, Raad van State afdeling bestuursrechtspraak, gerechtshoven (belastingkamer), Hoge Raad (belastingkamer)en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het strafrecht regelt hoe moet worden omgegaan met handelingen die strafbaar zijn gesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kantonstrafzaken (overtredingen) en rechtbankstrafzaken (misdrijven). Gepubliceerd worden de afdoeningen door het Openbaar Ministerie, de afdoeningen door de rechter en de beschikkingen van het Centraal Justitieel Incassobureau op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder, lichte verkeersovertredingen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers van strafrechtspraak over het meest recente verslagjaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers in de tabel burgerlijke rechtspraak zijn definitieve cijfers. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien, doordat nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer dit het geval is, wordt deze nieuwe informatie door het CBS meegenomen.
De cijfers over bestuursrecht zijn voor alle jaren definitief.

Wijzigingen per 2 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Rechtspraak; kerncijfers, 1995-2016

Perioden Burgerlijke rechtszaken; soort procedureDagvaarding beëindigd met vonnis/arrestRechtbanken, sector kanton (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken)Rechtbanken, sector bestuursrecht (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken)Centrale Raad van Beroep (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken)Raad van State, afd. bestuursrechtspraak (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken)Gerechtshoven (belastingkamer) (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken)Hoge Raad (belastingkamer) (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken)College van Beroep v.h bedrijfsleven (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Openbaar Ministerie (beslissingen)Kantonstrafzaken (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Openbaar Ministerie (beslissingen)Rechtbankstrafzaken (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Beschikkingen CJIB (Wet Mulder) (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Rechter in eerste aanlegKantonstrafzaken (bij de sector kanton) (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Rechter in eerste aanlegRechtbankstrafzaken (bij de rechtbank) (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Rechter in hoger beroepKantonstrafzaken (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Rechter in hoger beroepRechtbankstrafzaken (bij het hof) (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Rechter in cassatie (bij de Hoge Raad)Totaal (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Rechter in cassatie (bij de Hoge Raad)Kantonstrafzaken (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Rechter in cassatie (bij de Hoge Raad)Rechtbankstrafzaken (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen)Rechter in cassatie (bij de Hoge Raad)Overige strafzaken (x 1 000)
1995 215,7 57,9 4,2 5,8 10,9 0,7 0,9 248,3 . 3.263,8 124,7 102,3 5,2 9,7 2,6 0,7 1,7 0,2
1996 213,4 44,8 5,8 4,6 10,0 0,7 0,9 183,9 . 3.718,8 100,2 104,6 6,0 9,2 2,2 0,6 1,5 0,2
1997 219,7 44,5 6,0 3,9 9,7 1,0 0,9 175,3 . 4.653,7 92,9 106,4 6,2 8,9 2,2 0,7 1,3 0,2
1998 226,4 40,7 5,9 5,2 9,2 0,9 0,9 148,4 . 5.255,6 80,3 105,0 6,5 9,0 2,2 0,6 1,3 0,3
1999 241,2 36,5 5,9 4,9 9,5 1,0 0,8 167,7 . 6.368,0 78,7 111,3 5,8 9,1 2,9 0,6 1,4 0,9
2000 235,4 29,1 4,7 4,9 8,8 0,8 0,7 144,5 . 7.794,0 87,6 111,0 4,8 . 1,8 0,5 1,1 0,2
2001 254,7 29,8 5,1 5,9 9,5 0,7 0,9 94,7 259,6 9.203,0 90,1 113,3 4,8 . 2,8 . . .
2002 255,6 30,1 5,5 7,2 11,4 0,7 1,0 89,3 275,4 9.536,9 108,5 118,8 3,6 . 3,0 . . .
2003 318,8 33,1 5,3 8,4 12,0 1,0 1,0 130,1 292,6 10.570,0 135,6 137,4 . . 2,9 . . .
2004 382,3 35,4 5,7 9,7 10,1 1,0 1,0 140,1 293,6 10.372,7 174,1 136,1 . . 2,8 . . .
2005 398,3 40,1 6,0 10,0 8,3 1,1 0,8 123,7 285,8 10.977,4 165,4 136,3 6,5 . 3,4 . . .
2006 388,4 49,2 6,3 9,2 3,4 1,0 0,8 113,0 287,2 11.943,8 181,0 137,8 7,0 . 3,1 . . .
2007 386,1 49,0 5,8 8,4 2,3 0,9 0,8 101,1 281,6 12.640,9 155,7 131,1 7,3 . 3,0 . . .
2008 452,4 46,3 5,8 8,5 2,1 0,9 0,7 93,4 276,0 11.663,0 169,7 131,5 5,3 . 3,0 . . .
2009 519,8 43,5 6,1 9,1 2,6 1,0 0,7 86,4 268,2 11.823,2 147,0 131,0 4,6 . 3,4 . . .
2010 550,3 47,6 6,0 11,8 2,8 1,0 0,9 42,2 222,2 10.973,5 144,2 113,5 3,5 . 3,4 . . .
2011 509,5 48,8 5,9 12,5 3,1 0,9 0,9 33,0 239,4 9.728,8 139,5 109,4 3,4 . 3,8 . . .
2012 447,9 46,4 5,7 12,2 2,9 1,1 0,9 18,7 240,4 9.661,1 84,4 104,2 3,3 . 3,4 . . .
2013 418,9 46,5 5,4 12,9 3,1 1,0 0,9 16,3 224,3 10.334,6 65,0 104,6 3,0 . . . . .
2014 402,3 50,8 5,4 11,5 3,5 1,0 0,7 . 221,8 8.306,1 . 102,1 . . . . . .
2015 379,2 51,0 5,5 10,2 3,6 0,8 0,7 . 203,9 7.968,9 . 106,4 . . . . . .
2016* . 50,1 6,0 9,9 6,4 0,9 0,7 . 202,5 9.437,7 . 94,4 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens