Rechtspraak; kerncijfers, 1995-2016

Rechtspraak; kerncijfers, 1995-2016

Perioden Burgerlijke rechtszaken; soort procedure Dagvaarding beëindigd met vonnis/arrest Rechtbanken, sector kanton (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken) Rechtbanken, sector bestuursrecht (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken) Centrale Raad van Beroep (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken) Raad van State, afd. bestuursrechtspraak (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken) Gerechtshoven (belastingkamer) (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken) Hoge Raad (belastingkamer) (x 1 000) Bestuursrecht (uitspraken) College van Beroep v.h bedrijfsleven (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Openbaar Ministerie (beslissingen) Kantonstrafzaken (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Openbaar Ministerie (beslissingen) Rechtbankstrafzaken (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Beschikkingen CJIB (Wet Mulder) (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Rechter in eerste aanleg Kantonstrafzaken (bij de sector kanton) (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Rechter in eerste aanleg Rechtbankstrafzaken (bij de rechtbank) (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Rechter in hoger beroep Kantonstrafzaken (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Rechter in hoger beroep Rechtbankstrafzaken (bij het hof) (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Rechter in cassatie (bij de Hoge Raad) Totaal (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Rechter in cassatie (bij de Hoge Raad) Kantonstrafzaken (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Rechter in cassatie (bij de Hoge Raad) Rechtbankstrafzaken (x 1 000) Strafrecht (afdoeningen) Rechter in cassatie (bij de Hoge Raad) Overige strafzaken (x 1 000)
1995 215,7 57,9 4,2 5,8 10,9 0,7 0,9 248,3 . 3.263,8 124,7 102,3 5,2 9,7 2,6 0,7 1,7 0,2
1996 213,4 44,8 5,8 4,6 10,0 0,7 0,9 183,9 . 3.718,8 100,2 104,6 6,0 9,2 2,2 0,6 1,5 0,2
1997 219,7 44,5 6,0 3,9 9,7 1,0 0,9 175,3 . 4.653,7 92,9 106,4 6,2 8,9 2,2 0,7 1,3 0,2
1998 226,4 40,7 5,9 5,2 9,2 0,9 0,9 148,4 . 5.255,6 80,3 105,0 6,5 9,0 2,2 0,6 1,3 0,3
1999 241,2 36,5 5,9 4,9 9,5 1,0 0,8 167,7 . 6.368,0 78,7 111,3 5,8 9,1 2,9 0,6 1,4 0,9
2000 235,4 29,1 4,7 4,9 8,8 0,8 0,7 144,5 . 7.794,0 87,6 111,0 4,8 . 1,8 0,5 1,1 0,2
2001 254,7 29,8 5,1 5,9 9,5 0,7 0,9 94,7 259,6 9.203,0 90,1 113,3 4,8 . 2,8 . . .
2002 255,6 30,1 5,5 7,2 11,4 0,7 1,0 89,3 275,4 9.536,9 108,5 118,8 3,6 . 3,0 . . .
2003 318,8 33,1 5,3 8,4 12,0 1,0 1,0 130,1 292,6 10.570,0 135,6 137,4 . . 2,9 . . .
2004 382,3 35,4 5,7 9,7 10,1 1,0 1,0 140,1 293,6 10.372,7 174,1 136,1 . . 2,8 . . .
2005 398,3 40,1 6,0 10,0 8,3 1,1 0,8 123,7 285,8 10.977,4 165,4 136,3 6,5 . 3,4 . . .
2006 388,4 49,2 6,3 9,2 3,4 1,0 0,8 113,0 287,2 11.943,8 181,0 137,8 7,0 . 3,1 . . .
2007 386,1 49,0 5,8 8,4 2,3 0,9 0,8 101,1 281,6 12.640,9 155,7 131,1 7,3 . 3,0 . . .
2008 452,4 46,3 5,8 8,5 2,1 0,9 0,7 93,4 276,0 11.663,0 169,7 131,5 5,3 . 3,0 . . .
2009 519,8 43,5 6,1 9,1 2,6 1,0 0,7 86,4 268,2 11.823,2 147,0 131,0 4,6 . 3,4 . . .
2010 550,3 47,6 6,0 11,8 2,8 1,0 0,9 42,2 222,2 10.973,5 144,2 113,5 3,5 . 3,4 . . .
2011 509,5 48,8 5,9 12,5 3,1 0,9 0,9 33,0 239,4 9.728,8 139,5 109,4 3,4 . 3,8 . . .
2012 447,9 46,4 5,7 12,2 2,9 1,1 0,9 18,7 240,4 9.661,1 84,4 104,2 3,3 . 3,4 . . .
2013 418,9 46,5 5,4 12,9 3,1 1,0 0,9 16,3 224,3 10.334,6 65,0 104,6 3,0 . . . . .
2014 402,3 50,8 5,4 11,5 3,5 1,0 0,7 . 221,8 8.306,1 . 102,1 . . . . . .
2015 379,2 51,0 5,5 10,2 3,6 0,8 0,7 . 203,9 7.968,9 . 106,4 . . . . . .
2016* . 50,1 6,0 9,9 6,4 0,9 0,7 . 202,5 9.437,7 . 94,4 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kerncijfers over afdoeningen van zaken in het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht.

De uitspraken in het burgerlijk recht worden onderverdeeld in dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures afgedaan door de rechtbanken (sector kanton en sector civiel), gerechtshoven en Hoge Raad.

De uitspraken bestuursrecht worden uitgesplitst naar rechtbanken, sector bestuursrecht, Centrale Raad van Beroep, Raad van State afdeling bestuursrechtspraak, gerechtshoven (belastingkamer), Hoge Raad (belastingkamer)en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het strafrecht regelt hoe moet worden omgegaan met handelingen die strafbaar zijn gesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kantonstrafzaken (overtredingen) en rechtbankstrafzaken (misdrijven). Gepubliceerd worden de afdoeningen door het Openbaar Ministerie, de afdoeningen door de rechter en de beschikkingen van het Centraal Justitieel Incassobureau op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder, lichte verkeersovertredingen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers van strafrechtspraak over het meest recente verslagjaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers in de tabel burgerlijke rechtspraak zijn definitieve cijfers. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien, doordat nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer dit het geval is, wordt deze nieuwe informatie door het CBS meegenomen.
De cijfers over bestuursrecht zijn voor alle jaren definitief.

Wijzigingen per 2 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Burgerlijke rechtszaken; soort procedure
Het burgerlijk of civiel recht regelt de rechten tussen burgers
onderling. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen (individuen) of
rechtspersonen (bedrijven of (overheids)instellingen). De gepubliceerde
cijfers hebben betrekking op eindvonnissen in dagvaardingsprocedures en
eindbeschikkingen in verzoekschriftprocedures.
De gegevens over burgerlijke rechtszaken bij de rechtbanken en de gerechtshoven zijn afkomstig van de Raad voor de rechtspraak. De gegevens over burgerlijke zaken bij de Hoge Raad zijn direct afkomstig van dit rechtscollege.
Dagvaarding beëindigd met vonnis/arrest
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet,
beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding).
Deze rechtszaken eindigen meestal met een vonnis of een arrest. Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Rechtbanken, sector kanton
Het aantal dagvaardingsprocedures bij de sector kanton.
De sector kanton (voorheen kantongerecht) is een sector binnen een
rechtbank, waar de kantonrechter rechtspreekt. De burgerrechtelijke
kantonrechter behandelt arbeidszaken, huurzaken en zaken met een
beperkt financieel belang.
Bestuursrecht (uitspraken)
Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen burgers en overheid of
tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende een
beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
Rechtbanken, sector bestuursrecht
Het aantal uitspraken door de sector bestuursrecht.
De sector bestuursrecht is een onderdeel van een rechtbank. Deze sector
behandelt een deel van de bestuurszaken die voor het eerst voor een
rechter worden gebracht. Sinds 1 januari 2005 behandelt de
rechtbank ook de belastingzaken in eerste aanleg.
Centrale Raad van Beroep
Het aantal uitspraken door de Centrale Raad van Beroep.
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep in bepaalde zaken
die al door een rechtbank zijn berecht. Het gaat dan vooral om sociale
zekerheidszaken en om ambtenarenrecht.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak
Het aantal uitspraken door de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
De Raad van State is een adviesorgaan van de regering, waarbij de
afdeling bestuursrechtspraak rechtspreekt in bestuurszaken.
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in hoger
beroep in bepaalde zaken die al door een rechtbank zijn berecht.
Gerechtshoven (belastingkamer)
Het aantal uitspraken door de belastingkamers van de gerechtshoven.
De belastingkamer van de gerechtshoven houdt zich uitsluitend bezig met
belastingzaken.
De gerechtshoven behandelden tot 1 januari 2005 de belastingzaken die
voor het eerst voor een rechter worden gebracht. Sinds 1 januari 2005
behandelt de belastingskamer van het gerechtshof alleen de
belastingzaken in hoger beroep.
Hoge Raad (belastingkamer)
Het aantal uitspraken door de Hoge Raad (belastingkamer).
De belastingkamer van de Hoge Raad houdt zich uitsluitend bezig met
belastingzaken.
De belastingkamer behandelt ook beroepen in cassatie tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Die beroepen kunnen slechts worden gericht op een beperkt aantal begrippen (bijvoorbeeld loon, dienstbetrekking, gezamenlijke huishouding).


College van Beroep v.h bedrijfsleven
Het aantal uitspraken door het College van Beroep voor het bedrijfsleven .
Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt over
sociaal-economische bestuurszaken en over bepaalde zaken die al door
een rechtbank zijn berecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken op grond
van de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet.
Strafrecht (afdoeningen)
Het strafrecht regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te
gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kantonstrafzaken (overtredingen) en
rechtbankstrafzaken (misdrijven).
Openbaar Ministerie (beslissingen)
Aantal beslissingen van kantonstrafzaken en rechtbankstrafzaken
door het Openbaar Ministerie (OM) naar soort beslissing.
Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal.
Kantonstrafzaken
Het totaal van de afdoeningen van kantonstrafzaken door het Openbaar
Ministerie.
Kantonstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden
voorgelegd aan de sector kanton van de rechtbank. Het gaat dan meestal
om overtredingen (minder ernstige strafbare feiten).
Rechtbankstrafzaken
Het totaal van de beslissingen van rechtbankstrafzaken door het
Openbaar Ministerie.
Rechtbankstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden voorgelegd aan de sector strafrecht van de rechtbank. Het gaat dan meestal om misdrijven (ernstige strafbare feiten).
Inclusief dagvaardingen.
Beschikkingen CJIB (Wet Mulder)
Aantal beschikkingen Wet Mulder.
Beschikkingen Wet Mulder zijn beschikkingen op grond van de Wet
Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften kortweg "de
Wet Mulder". De Wet Mulder regelt de bestuursrechtelijke afdoening van
overtredingen van het strafrecht. Deze wet heeft tot doel de werklast van
politie, Openbaar Ministerie en rechter te verlichten. Alleen de lichte
verkeersovertredingen worden bestuursrechtelijk afgehandeld. Dit gebeurt
door middel van het betalen van een geldsom.
Rechter in eerste aanleg
De rechter in eerste aanleg is volgens de wet de eerst aangewezen
rechter waar een zaak aan wordt voorgelegd.
Kantonstrafzaken (bij de sector kanton)
Het totaal van de afdoeningen van kantonstrafzaken door de rechter.
Kantonstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden
voorgelegd aan de sector kanton van de rechtbank. Het gaat dan meestal
om overtredingen (minder ernstige strafbare feiten).
De kantonrechter is een alleensprekende rechter die overtredingen
uit het strafrecht behandelt.
Rechtbankstrafzaken (bij de rechtbank)
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter.
Rechtbankstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden
voorgelegd aan de sector strafrecht van de rechtbank. Het gaat dan
meestal om misdrijven (ernstige strafbare feiten).
Rechter in hoger beroep
De rechter in hoger beroep is de rechter waar een zaak aan wordt
voorgelegd als bezwaar is gemaakt tegen de uitspraak van de rechter
in eerste aanleg.
Hoger beroep is een rechtsmiddel, ook appèl genoemd, toegekend aan
iedere in eerste aanleg verschenen en geheel of ten dele in het ongelijk
gestelde partij. Inzet van het geding is de laatste uitspraak van de
rechter.
Kantonstrafzaken
Het totaal van de afdoeningen van kantonstrafzaken door de rechter
in hoger beroep.
Kantonstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden
voorgelegd aan de sector kanton van de rechtbank. Het gaat dan meestal
om overtredingen (minder ernstige strafbare feiten).
Rechtbankstrafzaken (bij het hof)
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter
in hoger beroep.
Rechtbankstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden
voorgelegd aan de sector strafrecht van de rechtbank. Het gaat dan
meestal om misdrijven (ernstige strafbare feiten).
Na behandeling van de strafzaak door de rechtbank, kan de zaak in hoger
beroep worden voorgelegd aan het gerechtshof.
Rechter in cassatie (bij de Hoge Raad)
De rechter in cassatie is de rechter waar een zaak aan wordt
voorgelegd als bezwaar is gemaakt tegen de uitspraak van de rechter
in hoger beroep.
Cassatie is een rechtsmiddel tegen een uitspraak van een
rechter, ingesteld bij de Hoge Raad. Cassatie kan alleen worden ingesteld
als er geen ander gewoon rechtsmiddel openstaat of heeft opengestaan.
De Hoge Raad beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of
in eerdere instanties de procedures juist zijn gevolgd.
Totaal
Totaal aantal strafzaken afgedaan in cassatie bij de Hoge Raad.
Kantonstrafzaken
Het totaal van de afdoeningen van kantonstrafzaken door de rechter in
cassatie (bij de Hoge Raad).
Kantonstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden
voorgelegd aan de sector kanton van de rechtbank. Het gaat dan meestal
om overtredingen (minder ernstige strafbare feiten).
Rechtbankstrafzaken
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter
in cassatie (bij de Hoge Raad).
Rechtbankstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden
voorgelegd aan de sector strafrecht van de rechtbank. Het gaat dan
meestal om misdrijven (ernstige strafbare feiten).
Overige strafzaken
Het totaal van de afdoeningen van overige strafzaken door de rechter
in cassatie (bij de Hoge Raad).
Strafzaken afkomstig van het gerechtshof (economische rechter),
de rechtbank (economische rechter), de militaire rechter en
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen
en Aruba.