Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 2003

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 2003

Regio's Politieke groeperingen Uitgebrachte geldige stemmen Totaal geldige stemmen (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen In % van totaal geldige stemmen (%) Provinciale Statenleden Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Provinciale Statenleden Totaal mannen en vrouwen; relatief (%) Provinciale Statenleden Mannen (absoluut) Provinciale Statenleden Vrouwen (absoluut) Gedeputeerde Statenleden Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Gedeputeerde Statenleden Totaal mannen en vrouwen; relatief (%) Gedeputeerde Statenleden Mannen (absoluut) Gedeputeerde Statenleden Vrouwen (absoluut) Commissarissen der Koningin Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Commissarissen der Koningin Mannen (absoluut) Commissarissen der Koningin Vrouwen (absoluut)
Nederland Totaal politieke groeperingen 5.734.496 100,0 764 100,0 545 219 69 100,0 57 12 12 12 -
Nederland Christen Democratisch Appèl 1.603.579 28,0 222 29,1 159 63 25 36,2 22 3 4 4 -
Nederland Democraten 66 263.453 4,6 31 4,1 20 11 1 1,4 1 - 2 2 -
Nederland GROENLINKS 396.902 6,9 51 6,7 30 21 1 1,4 1 - 1 1 -
Nederland Lijst Pim Fortuyn 165.581 2,9 17 2,2 14 3 - - - - - - -
Nederland VVD 1.062.725 18,5 138 18,1 104 34 17 24,6 16 1 3 3 -
Groningen Totaal politieke groeperingen 246.031 100,0 55 100,0 39 16 5 100,0 4 1 1 1 -
Groningen Christen Democratisch Appèl 51.355 20,9 12 21,8 9 3 2 40,0 2 - - - -
Groningen Democraten 66 9.872 4,0 2 3,6 1 1 - - - - - - -
Groningen GROENLINKS 20.603 8,4 5 9,1 3 2 - - - - - - -
Groningen Lijst Pim Fortuyn 3.964 1,6 - - - - - - - - - - -
Groningen VVD 33.060 13,4 7 12,7 6 1 - - - - - - -
Noord-Holland Totaal politieke groeperingen 863.387 100,0 83 100,0 61 22 6 100,0 5 1 1 1 -
Noord-Holland Christen Democratisch Appèl 163.762 19,0 17 20,5 12 5 2 33,3 1 1 - - -
Noord-Holland Democraten 66 56.306 6,5 5 6,0 4 1 1 16,7 1 - - - -
Noord-Holland GROENLINKS 86.199 10,0 8 9,6 5 3 1 16,7 1 - 1 1 -
Noord-Holland Lijst Pim Fortuyn 26.416 3,1 2 2,4 1 1 - - - - - - -
Noord-Holland VVD 198.521 23,0 20 24,1 15 5 2 33,3 2 - - - -
Limburg Totaal politieke groeperingen 385.575 100,0 63 100,0 44 19 6 100,0 5 1 1 1 -
Limburg Christen Democratisch Appèl 164.376 42,6 28 44,4 19 9 3 50,0 3 - 1 1 -
Limburg Democraten 66 14.403 3,7 2 3,2 1 1 - - - - - - -
Limburg GROENLINKS 21.588 5,6 3 4,8 2 1 - - - - - - -
Limburg Lijst Pim Fortuyn 8.678 2,3 1 1,6 1 - - - - - - - -
Limburg VVD 55.858 14,5 9 14,3 8 1 1 16,7 1 - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over geldig uitgebrachte stemmen en de zetelverdeling per politieke groepering voor Nederland en provincies met
betrekking tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 11 maart 2003.

Naamgeving politieke groeperingen:
De naam van de groepering wordt voorafgegaan door een aanduiding die aangeeft of wordt bedoeld de uitslag in een bepaalde provincie dan wel de uitslag op Nederland niveau.

Gegevens beschikbaar over 11 maart 2003.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgebrachte geldige stemmen
Totaal geldige stemmen
In % van totaal geldige stemmen
Provinciale Statenleden
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen; relatief
Mannen
Vrouwen
Gedeputeerde Statenleden
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen; relatief
Mannen
Vrouwen
Commissarissen der Koningin
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen