Verkiezing Provinciale Staten, 2003

Verkiezing Provinciale Staten, 2003

Regio's Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Kiesgerechtigden (absolute) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Opkomstpercentage (%) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Totaal stemmen (absoluut) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Geldige stemmen (absoluut) In % van totaal geldige stemmen Amsterdam Anders (%) In % van totaal geldige stemmen CDA (%) In % van totaal geldige stemmen CU (%) In % van totaal geldige stemmen CU/SGP (%) In % van totaal geldige stemmen D66 (%) In % van totaal geldige stemmen De Groenen (%) In % van totaal geldige stemmen De Groenen/Noord-Holland Anders (%) In % van totaal geldige stemmen Democratisch Platform Nederland (%) In % van totaal geldige stemmen Drenths Belang/DOP (%) In % van totaal geldige stemmen F.N.P. (%) In % van totaal geldige stemmen Gemeentebelangen Friesland (G.F.) (%) In % van totaal geldige stemmen GL (%) In % van totaal geldige stemmen Leefbaar Brabant/BOF (%) In % van totaal geldige stemmen Leefbaar Flevoland (%) In % van totaal geldige stemmen Leefbaar Gelderland/de Groenen (%) In % van totaal geldige stemmen Leefbaar Noord-Holland (%) In % van totaal geldige stemmen Leefbaar Provinciale Partij (LPP) (%) In % van totaal geldige stemmen Leefbaar Provincie Utrecht (%) In % van totaal geldige stemmen Leefbaar Zuid-Holland (%) In % van totaal geldige stemmen Lijst Holsteijn (%) In % van totaal geldige stemmen Lijst Nieuwe Politiek (LNP) (%) In % van totaal geldige stemmen Lijst Veldhoen (%) In % van totaal geldige stemmen LPF (%) In % van totaal geldige stemmen MOOI ZUID-HOLLAND/De Groenen (%) In % van totaal geldige stemmen Nederlandse Volks-Unie (NVU) (%) In % van totaal geldige stemmen Nieuwe Communistische Partij-NCPN (%) In % van totaal geldige stemmen Nieuwe Toekomst Partij (NTP) (%) In % van totaal geldige stemmen N-sap (%) In % van totaal geldige stemmen Onafhankelijke Partij Drenthe (%) In % van totaal geldige stemmen Ouderenpartij NH/VSP (%) In % van totaal geldige stemmen Partij Nieuw Limburg (PNL) (%) In % van totaal geldige stemmen Partij voor het Noorden (%) In % van totaal geldige stemmen PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) (%) In % van totaal geldige stemmen Politieke Partij "Alianza" (%) In % van totaal geldige stemmen PvdA (%) In % van totaal geldige stemmen SGP (%) In % van totaal geldige stemmen SP (%) In % van totaal geldige stemmen VERENIGDE SENIOREN PARTIJ (%) In % van totaal geldige stemmen VIP Vooruitstrevende Integratie Partij (%) In % van totaal geldige stemmen VVD (%)
Aa en Hunze 19.472 62,6 12.193 12.186 12,9 1,2 4,5 2,1 7,6 2,2 2,7 40,3 0,1 26,4
Amsterdam 524.338 39,3 206.263 205.473 0,7 8,3 1,0 8,2 1,0 15,6 0,3 0,2 3,5 0,2 0,2 0,9 32,6 10,4 16,9
's-Gravenhage 332.641 37,5 124.638 124.420 17,3 1,7 7,0 8,2 0,6 0,1 0,0 4,9 0,4 0,1 0,0 0,5 27,1 0,8 6,0 0,4 0,1 24,8
Rotterdam 429.211 36,5 156.617 156.296 14,5 2,3 6,0 0,1 7,4 1,3 0,0 0,1 0,1 9,4 0,4 0,0 0,0 0,7 32,8 1,4 6,7 0,3 0,0 16,5
Utrecht 199.533 46,2 92.140 91.990 14,8 2,1 8,4 0,3 18,3 1,5 2,1 27,1 0,5 9,1 15,9
Totaal Nederland 12.054.954 47,6 5.741.154 5.734.496 0,0 28,0 3,1 0,8 4,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,6 0,1 6,9 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 2,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 24,1 2,5 5,6 0,2 0,0 18,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over kiesgerechtigden, opkomst en uitgebrachte geldige stemmen per politieke groepering per gemeente met betrekking tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 11 maart 2003.
De gegevens kunnen ook worden gepresenteerd voor een aantal regionale en categorale indelingen.

Gegevens beschikbaar over 11 maart 2003.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen
Kiesgerechtigden
Kiesgerechtigd voor de verkiezing voor de Provinciale Staten zijn in
principe alle personen die op de dag van de kandidaatstelling inwoner
zijn van de provincie en op de dag van de verkiezing ten minste 18 jaar
oud zijn.
De kiesgerechtigdheid van de inwoners wordt geregistreerd in de GBA
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens).
Opkomstpercentage
Totaal aantal uitgebrachte stemmen in % van de kiesgerechtigden.
Totaal stemmen
Totaal geldige, ongeldige en blanco stemmen.
Geldige stemmen
In % van totaal geldige stemmen
Geldige stemmen per politieke groepering in % van totaal uitgebrachte
geldige stemmen. Indien niets (blank) dan heeft deze groepering niet aan
de verkiezing deelgenomen.
Amsterdam Anders
CDA
Christen Democratisch Appèl.
CU
ChristenUnie.
CU/SGP
ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij.
D66
Democraten 66.
De Groenen
De Groenen/Noord-Holland Anders
Democratisch Platform Nederland
Drenths Belang/DOP
F.N.P.
Fryske Nasjonale Partij.
Gemeentebelangen Friesland (G.F.)
GL
GROENLINKS.
Leefbaar Brabant/BOF
Leefbaar Flevoland
Leefbaar Gelderland/de Groenen
Leefbaar Noord-Holland
Leefbaar Provinciale Partij (LPP)
Leefbaar Provincie Utrecht
Leefbaar Zuid-Holland
Lijst Holsteijn
Blanco lijst met als eerste kandidaat de heer Holsteijn.
Lijst Nieuwe Politiek (LNP)
Lijst Veldhoen
LPF
Lijst Pim Fortuyn.
MOOI ZUID-HOLLAND/De Groenen
Nederlandse Volks-Unie (NVU)
Nieuwe Communistische Partij-NCPN
Nieuwe Toekomst Partij (NTP)
N-sap
Onafhankelijke Partij Drenthe
Ouderenpartij NH/VSP
Partij Nieuw Limburg (PNL)
Partij voor het Noorden
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
Politieke Partij "Alianza"
PvdA
Partij van de Arbeid.
SGP
Staatkundig Gereformeerde Partij.
SP
Socialistische Partij.
VERENIGDE SENIOREN PARTIJ
VIP Vooruitstrevende Integratie Partij
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.