Zelfstandige trombosediensten; arbeidsgegevens, 2001 - 2002

Zelfstandige trombosediensten; arbeidsgegevens, 2001 - 2002

Geslacht Dienstverband Perioden Werknemers op eigen loonlijst Aantal werknemers op eigen loonlijst Totaal werknemers (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal werknemers op eigen loonlijst Medici (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal werknemers op eigen loonlijst Klinisch-chemici (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal werknemers op eigen loonlijst Ander laboratoriumpersoneel (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal werknemers op eigen loonlijst Afname personeel (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal werknemers op eigen loonlijst Medisch-administratief personeel (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal werknemers op eigen loonlijst Directie (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal werknemers op eigen loonlijst Overig personeel (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst Totaal FTE werknemers (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst Medici (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst Klinisch-chemici (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst Ander laboratoriumpersoneel (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst Afname personeel (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst Medisch-administratief personeel (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst Directie (absoluut) Werknemers op eigen loonlijst Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst Overig personeel (absoluut) Totaal overige werkzame personen (1 000 uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal dienstverband 2001 847 73 7 63 561 77 26 40 393,8 22,5 1,6 34,1 258,2 46,3 10,7 20,3 8,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal dienstverband 2002 723 60 5 60 473 67 15 43 353,1 19,6 0,6 35,4 228,3 40,7 8,9 19,6 10,6
Totaal mannen en vrouwen Fulltime dienstverband 2001 44 1 - 7 18 10 3 5 44,0 1,0 - 7,0 18,0 10,0 3,0 5,0 .
Totaal mannen en vrouwen Fulltime dienstverband 2002 42 2 - 10 14 6 3 7 42,0 2,0 - 10,0 14,0 6,0 3,0 7,0 .
Totaal mannen en vrouwen Parttime dienstverband 2001 803 72 7 56 543 67 23 35 349,7 21,5 1,6 27,1 240,2 36,3 7,7 15,3 .
Totaal mannen en vrouwen Parttime dienstverband 2002 681 58 5 50 459 61 12 36 311,1 17,6 0,6 25,4 214,3 34,7 5,9 12,6 .
Mannen Totaal dienstverband 2001 82 41 5 5 7 3 10 11 29,8 10,4 1,3 2,8 6,5 1,7 2,7 4,4 .
Mannen Totaal dienstverband 2002 61 33 3 4 4 1 7 9 22,0 9,4 0,3 1,8 3,9 0,5 3,4 2,7 .
Mannen Fulltime dienstverband 2001 8 1 - 2 3 1 - 1 8,0 1,0 - 2,0 3,0 1,0 - 1,0 .
Mannen Fulltime dienstverband 2002 7 1 - 1 3 - 1 1 7,0 1,0 - 1,0 3,0 - 1,0 1,0 .
Mannen Parttime dienstverband 2001 74 40 5 3 4 2 10 10 21,8 9,4 1,3 0,8 3,5 0,7 2,7 3,4 .
Mannen Parttime dienstverband 2002 54 32 3 3 1 1 6 8 15,0 8,4 0,3 0,8 0,9 0,5 2,4 1,7 .
Vrouwen Totaal dienstverband 2001 765 32 2 58 554 74 16 29 363,9 12,1 0,3 31,3 251,7 44,6 8,0 15,9 .
Vrouwen Totaal dienstverband 2002 662 27 2 56 469 66 8 34 331,1 10,2 0,3 33,6 224,4 40,2 5,5 16,9 .
Vrouwen Fulltime dienstverband 2001 36 - - 5 15 9 3 4 36,0 - - 5,0 15,0 9,0 3,0 4,0 .
Vrouwen Fulltime dienstverband 2002 35 1 - 9 11 6 2 6 35,0 1,0 - 9,0 11,0 6,0 2,0 6,0 .
Vrouwen Parttime dienstverband 2001 729 32 2 53 539 65 13 25 327,9 12,1 0,3 26,3 236,7 35,6 5,0 11,9 .
Vrouwen Parttime dienstverband 2002 627 26 2 47 458 60 6 28 296,1 9,2 0,3 24,6 213,4 34,2 3,5 10,9 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Zelfstandige trombosediensten: personeel op loonlijst, personeel
niet op loonlijst (uren)
2001 - 2002
Gewijzigd op 03 november 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werknemers op eigen loonlijst
Aantal werknemers op eigen loonlijst
Aantal werknemers op eigen loonlijst
- peildatum is 31 december 2001 en 2002.
- Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die
op de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een
ander bedrijf werkzaam zijn
Dit impliceert dat:
- Medewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Totaal werknemers
Eén volledige officiële arbeidsplaats kan door één voltijdwerker of door
meerdere deeltijdwerkers (werknemers) bezet worden, zodat het aantal
werknemers belangrijk hoger kan zijn dan het aantal arbeidsplaatsen.
Full-timers of voltijdwerkers hebben een volledige weektaak en bezetten
daarmee een volledige arbeidsplaats. Part-timers of deeltijdwerkers zijn
personeelsleden die geen volledige arbeidsplaats bezetten.
Medici
Geneeskundigen die bevoegd zijn praktijk uit te oefenen en die
voorschrijft wanneer en hoe vaak bloedmonsters afgenomen moeten worden
van patiënten en die de dosering bepaalt van de voorgeschreven
geneesmiddelen (ter beïnvloeding van de bloedstolling). Ook wel genoemd
"doserende artsen".
Klinisch-chemici
Ander laboratoriumpersoneel
Afname personeel
Medisch-administratief personeel
Directie
Overig personeel
Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst
Aantal FTE werknemers op de eigen loonlijst
- peildatum is 31 december 2001 en 2002.
- FTE staat voor fulltime-equivalent, d.w.z. de absolute aantallen
··werknemers zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
··arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar
- Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die
··op de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een
··ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
··niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
··worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Totaal FTE werknemers
Medici
Geneeskundigen die bevoegd zijn praktijk uit te oefenen en die
voorschrijft wanneer en hoe vaak bloedmonsters afgenomen moeten worden
van patiënten en die de dosering bepaalt van de voorgeschreven
geneesmiddelen (ter beïnvloeding van de bloedstolling). Ook wel genoemd
"doserende artsen".
Klinisch-chemici
Ander laboratoriumpersoneel
Afname personeel
Medisch-administratief personeel
Directie
Overig personeel
Totaal overige werkzame personen
Aantal door uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en overig
ingeleend personeel gewerkte uren ( x 1000) in het jaar.