Lozing van afvalwater naar bestemming, provincie en stroomgebied, 1995-2008


In deze tabel staan de uitkomsten van het onderzoek Lozing van afvalwater. Het gaat hierbij om de bestemming van de geloosde zuurstofbindende stoffen in afvalwater door huishoudens en bedrijven en om de belasting van het oppervlaktewater. Bij de lozing wordt onderscheid gemaakt in lozingen op riool, al dan niet aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, en lozingen op oppervlaktewater (directe lozingen). Dit samen heet ook wel de bruto lozing: het zijn de lozingen zoals die oorspronkelijk bij de bron vrijkomen, ongeacht of er later nog zuivering plaatsvindt. Met behulp van informatie over de restlozing van rioolwaterzuiveringsinstallaties kan vervolgens de belasting van het oppervlaktewater worden berekend. Dit wordt ook wel de totale netto lozing genoemd. De gegevens van de lozingen door huishoudens en bedrijven zijn gebaseerd op de door de waterkwaliteitsbeheerders opgelegde aanslagen voor de verontreinigingsheffing in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Alle lozingen zijn uitgedrukt in inwonerequivalenten.

Gegevens beschikbaar vanaf:
De gegevens zijn in Statline beschikbaar van 1995 tot en met 2008.

Status van de cijfers: de gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege de verminderde relevantie van de uitkomsten voor het afvalwaterbeleid, wordt dit onderzoek niet meer uitgevoerd.

Lozing van afvalwater naar bestemming, provincie en stroomgebied, 1995-2008

Lozingsbron Regio's Perioden Lozing van afvalwaterTotale lozing (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwaterBij regionale waterbeheerdersTotale lozing bij waterbeheerders (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwaterBij regionale waterbeheerdersVia riool naar rioolwaterzuivering (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwaterBij regionale waterbeheerdersVia riool op zoet rijkswater (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwaterBij regionale waterbeheerdersVia riool op zout rijkswater (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwaterBij regionale waterbeheerdersRegionaal oppervlaktewater (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwaterBij regionale waterbeheerdersBodem (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwaterBij RijkswaterstaatTotale lozing bij Rijkswaterstaat (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwaterBij RijkswaterstaatZoet rijkswater (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwaterBij RijkswaterstaatZout rijkswater (1 000 inwonerequivalenten) Belasting van het oppervlaktewaterTotale belasting oppervlaktewater (1 000 inwonerequivalenten) Belasting van het oppervlaktewaterRegionaal oppervlaktewater (1 000 inwonerequivalenten) Belasting van het oppervlaktewaterZoet rijkswater (1 000 inwonerequivalenten) Belasting van het oppervlaktewaterZout rijkswater (1 000 inwonerequivalenten)
Totaal alle bronnen Nederland 2000 23.198,3 22.802,4 22.287,7 19,0 18,5 428,4 48,9 395,8 285,4 110,4 3.972,8 2.147,4 1.156,1 669,3
Totaal alle bronnen Nederland 2008 23.549,6 23.192,0 22.730,6 109,3 25,6 279,4 47,0 357,6 227,4 130,2 3.030,1 1.633,3 1.056,8 340,0
Totaal alle bronnen Rijn 2000 16.070,1 15.758,5 15.380,7 17,5 11,6 333,1 15,0 311,6 248,8 62,9 2.805,4 1.257,2 1.010,7 537,5
Totaal alle bronnen Rijn 2008 16.719,7 16.448,5 16.111,7 106,6 18,1 187,6 23,8 271,2 204,9 66,3 2.098,1 970,6 928,5 199,0
Totaal alle bronnen Maas 2000 5.352,0 5.317,1 5.238,3 1,3 0,3 55,7 21,5 34,9 34,9 - 756,8 613,1 143,4 0,3
Totaal alle bronnen Maas 2008 4.994,0 4.974,0 4.888,1 2,5 0,3 62,3 20,7 20,0 20,0 - 569,9 445,4 124,2 0,3
Huishoudens Nederland 2000 15.925,5 15.925,5 15.605,1 8,7 0,3 266,9 44,5 . . . 275,9 266,9 8,7 0,3
Huishoudens Nederland 2008 16.445,6 16.441,4 16.153,3 75,8 - 174,8 37,4 4,2 4,2 0,0 254,8 174,8 80,0 0,0
Huishoudens Rijn 2000 11.328,4 11.328,4 11.092,6 7,6 0,1 215,6 12,6 . . . 223,2 215,6 7,6 0,1
Huishoudens Rijn 2008 11.837,6 11.833,9 11.608,7 73,9 - 134,1 17,2 3,7 3,7 0,0 211,6 134,1 77,6 0,0
Huishoudens Maas 2000 3.474,0 3.474,0 3.429,5 0,8 - 23,5 20,2 . . . 24,3 23,5 0,8 -
Huishoudens Maas 2008 3.402,5 3.402,0 3.358,5 2,0 - 23,3 18,3 0,5 0,5 - 25,7 23,3 2,4 -
Bedrijven en instellingen Nederland 2000 7.272,7 6.876,9 6.682,6 10,4 18,2 161,5 4,3 395,8 285,4 110,4 585,9 161,5 295,8 128,6
Bedrijven en instellingen Nederland 2008 7.104,0 6.750,6 6.577,3 33,5 25,6 104,6 9,6 353,4 223,2 130,2 517,2 104,6 256,7 155,8
Bedrijven en instellingen Rijn 2000 4.741,8 4.430,1 4.288,1 9,9 11,6 117,5 2,5 311,6 248,8 62,9 450,5 117,5 258,6 74,4
Bedrijven en instellingen Rijn 2008 4.882,1 4.614,6 4.503,0 32,8 18,1 53,5 6,5 267,5 201,1 66,3 371,9 53,5 233,9 84,4
Bedrijven en instellingen Maas 2000 1.878,0 1.843,1 1.808,8 0,5 0,3 32,2 1,3 34,9 34,9 - 67,9 32,2 35,4 0,3
Bedrijven en instellingen Maas 2008 1.591,5 1.571,9 1.529,7 0,6 0,3 39,0 2,3 19,6 19,6 - 59,5 39,0 20,2 0,3
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Nederland 2000 3.111,1 1.719,0 851,7 540,4
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Nederland 2008 2.258,1 1.353,9 720,1 184,2
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Rijn 2000 2.131,7 924,2 744,5 463,0
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Rijn 2008 1.514,6 783,0 617,0 114,5
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Maas 2000 664,6 557,4 107,2 -
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Maas 2008 484,7 383,1 101,6 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens