Lozing van afvalwater door huishoudens en bedrijven, 1995-2008


In deze tabel staan de uitkomsten van het onderzoek Lozing van afvalwater. Het gaat hierbij om de geloosde zuurstofbindende stoffen in afvalwater door huishoudens, bedrijven en instellingen.
De gegevens van de lozingen zijn gebaseerd op de door de waterkwaliteitsbeheerders opgelegde aanslagen voor de verontreinigingsheffing, in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Alle lozingen worden uitgedrukt in inwonerequivalenten. De lozingen in de tabel zijn uitgesplitst naar economische activiteit volgens de SBI'93 en per provincie.

Gegevens beschikbaar vanaf:
De gegevens zijn in StatLine beschikbaar van 1995 tot en met 2008.

Status van de cijfers: de gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege de verminderde relevantie van de uitkomsten voor het afvalwaterbeleid, wordt dit onderzoek niet meer uitgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Lozing van afvalwater door huishoudens en bedrijven, 1995-2008

Regio's Perioden Lozing van afvalwater, totaal (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door huishoudensHuishoudens volgens inwoneraantallen (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenBedrijven en instellingen totaal (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenA Landbouw, jacht en bosbouw (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenB Visserij (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenC DelfstoffenwinningC Delfstoffenwinning totaal (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenC DelfstoffenwinningCA Energiehoudende delfstoffenwinning (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenC DelfstoffenwinningCB Zand-, grind-, klei- en zoutwinning (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieD Industrie totaal (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDA Voedings- en genotmiddelenindustrie (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDBTextiel- en textielproductenindustrie (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDC Leer-, lederwaren- en schoenind. (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDE Papier-, karton- en grafische ind. (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDG Chemische industrie (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDH Rubber- en kunststofverwerk. ind. (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDJ Basismetaal- en metaalprod.ind. (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDK Machine- en apparatenindustrie (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDL Elektrische en optische app.ind. (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDM Transportmiddelenindustrie (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenD IndustrieDN Meubel- en overige industrie n.e.g. (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenE Openbare voorzieningsbedrijven (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenF Bouwnijverheid (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenG Reparatie consumentenart.; handel (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenH Horeca (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenI Vervoer, opslag en communicatie (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenJ Financiële instellingen (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenK Verhuur en zakelijke dienstverlening (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenL Openbaar bestuur; soc. verzekeringen (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenM Onderwijs (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenN Gezondheids- en welzijnszorg (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenO Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenP Huishoudens met personeel (1 000 inwonerequivalenten) Lozing door bedrijven en instellingenQ Extra-territoriale organisaties (1 000 inwonerequivalenten)
Nederland 1995 22.871,2 15.459,0 7.412,2 132,4 7,0 6,4 4,2 2,1 3.272,2 1.665,2 197,9 14,7 20,0 302,0 112,3 601,0 14,3 25,6 172,0 24,4 68,6 29,7 24,7 26,9 62,7 560,6 857,3 154,2 58,5 416,3 217,0 211,3 737,8 690,1 0,0 1,4
Nederland 2000 23.198,2 15.925,5 7.272,7 116,2 6,1 6,2 4,3 2,0 3.197,3 1.729,0 165,5 12,1 6,6 270,3 101,1 571,0 12,9 31,3 165,8 26,9 48,7 35,0 21,0 27,7 45,2 539,6 975,6 162,7 77,3 362,4 177,6 226,7 751,3 596,9 0,0 4,0
Nederland 2008 23.549,6 16.445,6 7.104,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Noord-Nederland (LD) 1995 2.477,9 1.624,9 853,0 22,6 0,5 1,7 1,2 0,5 398,2 279,6 11,1 0,2 4,2 26,6 1,2 42,1 1,5 3,3 7,6 5,6 7,4 3,7 4,1 3,7 8,4 58,3 92,9 15,0 4,3 46,8 15,1 20,7 91,4 73,1 - -
Noord-Nederland (LD) 2000 2.437,2 1.664,2 772,9 29,4 0,6 1,4 0,9 0,4 367,2 260,5 2,9 0,1 1,8 29,4 1,0 39,2 1,4 5,7 9,0 2,6 6,2 4,7 2,5 2,3 5,5 47,9 94,9 14,6 4,2 31,7 11,8 22,5 89,3 49,8 0,0 -
Noord-Nederland (LD) 2008 2.422,2 1.706,8 715,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oost-Nederland (LD) 1995 4.771,1 3.190,3 1.580,8 24,3 4,8 0,5 0,1 0,4 717,8 405,4 71,4 3,6 6,4 126,2 5,1 41,0 5,0 6,6 17,8 4,4 13,4 4,9 6,5 5,0 13,8 123,6 177,9 24,1 13,1 77,2 41,3 43,3 149,0 165,0 - -
Oost-Nederland (LD) 2000 4.853,5 3.331,8 1.521,8 17,9 4,9 2,4 2,2 0,2 719,2 413,3 62,8 6,6 1,5 97,4 1,5 71,3 4,8 7,1 24,1 7,8 9,8 5,8 5,4 4,1 9,1 111,2 194,4 25,5 13,4 57,8 32,3 50,4 159,3 120,0 - -
Oost-Nederland (LD) 2008 4.923,6 3.491,2 1.432,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
West-Nederland (LD) 1995 10.031,2 7.228,6 2.802,6 52,8 1,0 3,3 2,8 0,5 939,3 356,8 17,5 0,1 4,2 45,6 101,4 273,6 4,1 5,8 94,6 9,2 11,4 9,3 5,7 11,7 22,5 222,6 380,8 84,0 29,4 206,9 110,4 96,4 340,7 299,5 0,0 1,4
West-Nederland (LD) 2000 10.325,0 7.422,0 2.903,0 40,8 0,6 2,1 1,1 1,0 948,7 465,6 7,3 0,1 1,8 44,3 97,2 215,1 2,6 6,2 77,5 6,7 8,4 9,1 6,9 14,0 18,9 234,8 456,6 92,4 45,8 197,8 103,1 106,4 338,3 301,4 0,0 1,1
West-Nederland (LD) 2008 10.853,1 7.694,7 3.158,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zuid-Nederland (LD) 1995 5.591,0 3.415,2 2.175,8 32,8 0,8 0,8 0,1 0,7 1.217,0 623,3 97,9 10,7 5,1 103,6 4,7 244,4 3,6 9,9 51,9 5,3 36,5 11,9 8,3 6,5 17,9 156,1 205,6 31,1 11,7 85,4 50,2 50,9 156,6 152,5 - -
Zuid-Nederland (LD) 2000 5.582,5 3.507,5 2.075,0 28,0 0,0 0,4 0,0 0,4 1.162,2 589,5 92,5 5,3 1,5 99,2 1,4 245,4 4,1 12,3 55,2 9,8 24,3 15,4 6,2 7,3 11,7 145,7 229,7 30,3 13,9 75,1 30,4 47,3 164,3 125,6 - 2,9
Zuid-Nederland (LD) 2008 5.350,7 3.552,8 1.797,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens