Dagtochten naar kenmerken; 90/91-06/07

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over de verschillende soorten activiteiten die tijdens dagtochten ondernomen worden. Deze activiteiten worden onderverdeeld naar kenmerken van de dagtocht en kenmerken van de persoon die de dagtocht onderneemt. Kenmerken van dagtochten zijn het seizoen waarin en dag van de week waarop de dagtocht plaatsvond, tijdstip van vertrek, bestemming, wijze van vervoer naar en afstand tot de bestemming, duur van de dagtocht en samenstelling van het reisgezelschap. De persoonskenmerken zijn geslacht, leeftijd, samenstelling van het huishouden en woonregio.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1990/'91, 1995/'96, 2001/'02 en 2006/'07.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijziging 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 25 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Dagtochten absoluut
Totaal aantal dagtochten
Zonnen, zwemmen, picknicken, dagkamperen
Zonnen, zwemmen, picknicken, dagkamperen e.d.
Totaal zonnen, zwemmen en dergelijke
Zonnen, zwemmen, picknicken, dagkamperen en dergelijke.
Sport en sportieve recreatie
Totaal sport en sportieve recreatie
Toeschouwer/begeleider bij sport
Toeren
Met auto, motor, bromfiets, bustocht, rondvaart en dergelijke.
Bezoek attractiepunt en dergelijke
Bezoek attractiepunt, bezienswaardigheid, evenement.
Totaal bezoek attractiepunt e.d.
Bezoek attractiepunt, bezienswaardigheid, evenement.
Bezoek attractiepunt
Bezoek speeltuin, uitspanning
Recreatief winkelen
Uitgaan
Totaal uitgaan
Overige dagtochten
Verenigingen, hobby's.
Totaal overige dagtochten
Verenigingen, hobby's.