Verpleeghuizen; personeel/investering/instell./exploitatie, 1985 - 2004

Verpleeghuizen; personeel/investering/instell./exploitatie, 1985 - 2004

Perioden Personeel Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Algemene en administratieve functies (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Hotelfuncties (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Patiënt- en bewonergebondenfuncties (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Leerlingverpl., verz., opv. personeel (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Terrein- en gebouwgebonden functies (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Stagiaires (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel niet in loondienst (absoluut) Personeel Werkzame personen Fulltimers Totaal fulltimers (absoluut) Personeel Werkzame personen Fulltimers Fulltimers in loondienst Algemene en administratieve functies (absoluut) Personeel Werkzame personen Fulltimers Fulltimers in loondienst Hotelfuncties (absoluut) Personeel Werkzame personen Fulltimers Fulltimers in loondienst Patiënt- en bewonergebondenfuncties (absoluut) Personeel Werkzame personen Fulltimers Fulltimers in loondienst Leerlingverpl., verz., opv. personeel (absoluut) Personeel Werkzame personen Fulltimers Fulltimers in loondienst Terrein- en gebouwgebonden functies (absoluut) Personeel Werkzame personen Fulltimers Fulltimers in loondienst Stagiaires (absoluut) Personeel Werkzame personen Fulltimers Fulltimers niet in loondienst (absoluut) Personeel Werkzame personen Parttimers Totaal parttimers (absoluut) Personeel Werkzame personen Parttimers Parttimers in loondienst Algemene en administratieve functies (absoluut) Personeel Werkzame personen Parttimers Parttimers in loondienst Hotelfuncties (absoluut) Personeel Werkzame personen Parttimers Parttimers in loondienst Patiënt- en bewonergebondenfuncties (absoluut) Personeel Werkzame personen Parttimers Parttimers in loondienst Leerlingverpl., verz., opv. personeel (absoluut) Personeel Werkzame personen Parttimers Parttimers in loondienst Terrein- en gebouwgebonden functies (absoluut) Personeel Werkzame personen Parttimers Parttimers in loondienst Stagiaires (absoluut) Personeel Werkzame personen Parttimers Parttimers niet in loondienst (absoluut) Personeel FTE's Totaal FTE's (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Algemene en administratieve functies (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Hotelfuncties (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Patiënt- en bewonergebondenfuncties (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Leerlingverpl., verz., opv. personeel (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Terrein- en gebouwgebonden functies (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Stagiaires (absoluut) Personeel FTE's Personeel niet in loondienst (absoluut) Personeel FTE's Parttimers omgerekend naar fulltimers Totaal omgerekende parttimers (absoluut) Personeel FTE's Parttimers omgerekend naar fulltimers Personeel in loondienst Algemene en administratieve functies (absoluut) Personeel FTE's Parttimers omgerekend naar fulltimers Personeel in loondienst Hotelfuncties (absoluut) Personeel FTE's Parttimers omgerekend naar fulltimers Personeel in loondienst Patiënt- en bewonergebondenfuncties (absoluut) Personeel FTE's Parttimers omgerekend naar fulltimers Personeel in loondienst Leerlingverpl., verz., opv. personeel (absoluut) Personeel FTE's Parttimers omgerekend naar fulltimers Personeel in loondienst Terrein- en gebouwgebonden functies (absoluut) Personeel FTE's Parttimers omgerekend naar fulltimers Personeel in loondienst Stagiaires (absoluut) Personeel FTE's Parttimers omgerekend naar fulltimers Personeel niet in loondienst (absoluut) Investeringen Boekwaarde per 1 januari (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Totaal investeringen in vaste activa (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Gebouwen en terreinen (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Installaties (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Inventarissen (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa In uitvoering (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Buiten dienstverlening (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Correcties (mln euro) Investeringen Afschrijvingen (mln euro) Investeringen Boekwaarde per 31 december (mln euro) Capaciteit, gebruik en productie Aantal instellingen (absoluut) Capaciteit, gebruik en productie Klinische behandeling Gemiddeld toegelaten bedden (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Klinische behandeling Gemiddeld feitelijke bedden (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Klinische behandeling Patiëntenverloop en productie Patiënten per 1 januari (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Klinische behandeling Patiëntenverloop en productie Aantal opnamen (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Klinische behandeling Patiëntenverloop en productie Ontslagen incl. overledenen Totaal ontslagen incl overledenen (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Klinische behandeling Patiëntenverloop en productie Ontslagen incl. overledenen Aantal ontslagen (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Klinische behandeling Patiëntenverloop en productie Ontslagen incl. overledenen Aantal overledenen (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Klinische behandeling Patiëntenverloop en productie Patiënten per 31 december (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Klinische behandeling Patiëntenverloop en productie Verpleegdagen (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Dagbehandeling Gemiddeld toegelaten bedden (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Dagbehandeling Patiëntenverloop en productie Patiënten per 1 januari (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Dagbehandeling Patiëntenverloop en productie Aantal opnamen (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Dagbehandeling Patiëntenverloop en productie Ontslagen incl. overledenen (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Dagbehandeling Patiëntenverloop en productie Patiënten per 31 december (x 1 000) Capaciteit, gebruik en productie Dagbehandeling Patiëntenverloop en productie Dagbehandelingsdagen (x 1 000) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Wett. budget aanvaardbare kosten Totaal wett. budget aanvaardbare kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Wett. budget aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking wett. budget (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Wett. budget aanvaardbare kosten Nog in tarieven te verrekenen (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kosten van voeding (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere hotelmatige kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Algemene kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Patiënt/bewonergebonden kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Terrein/gebouwgebonden kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Afschrijvingen (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Interest (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige kosten (mln euro) Exploitatie Exploitatiesaldo (mln euro)
1985 67.900 . . . . . . . 37.820 . . . . . . . 30.080 . . . . . . . 53.530 12.900 . 28.430 11.010 . 290 890 . . . . . . . . 1.332,5 92,3 . . . . . 0,1 72,4 1.352,5 328 49,3 . 47,7 41,0 41,2 23,0 18,2 48,2 17.608 . . . . . 569 1.640 . . . 1.640 1.618 1.080 . . . . . 83 119 336 22
1986 68.980 . . . . . . . 37.000 . . . . . . . 31.980 . . . . . . . 53.880 12.930 . 28.930 10.380 . 250 1.390 . . . . . . . . 1.352,5 126,9 . . . . . -0,8 76,6 1.402,0 327 49,7 . 48,2 42,0 40,7 22,0 18,7 48,6 17.776 . . . . . 609 1.697 . . . 1.697 1.680 1.142 . . . . . 87 120 331 17
1987 72.850 . . . . . . . 35.340 . . . . . . . 37.510 . . . . . . . 56.040 12.970 . 30.150 10.860 . 410 1.650 . . . . . . . . 1.402,0 101,0 . . . . . -2,0 81,4 1.419,7 327 50,1 . 48,6 40,0 39,7 22,0 17,7 48,8 17.907 . . . . . 647 1.723 . . . 1.723 1.713 1.174 . . . . . 92 119 328 10
1988 75.070 . . . . . . . 32.190 . . . . . . . 42.880 . . . . . . . 56.610 13.130 . 31.230 10.210 . 220 1.820 . . . . . . . . 1.419,7 118,7 . . . . . 7,5 83,9 1.462,0 326 50,5 . 48,8 41,0 40,3 22,0 18,3 49,3 18.146 . . . . . 705 1.760 . . . 1.760 1.749 1.199 . . . . . 95 120 335 11
1989 77.890 . . . . . . . 31.840 . . . . . . . 46.050 . . . . . . . 57.650 13.510 . 32.670 9.130 . 220 2.120 . . . . . . . . 1.462,0 110,3 . . . . . -0,9 87,9 1.483,5 326 51,1 . 49,3 41,0 40,9 21,0 19,9 49,2 18.277 . . . . . 725 1.804 . . . 1.804 1.801 1.239 . . . . . 97 119 346 3
1990 79.970 . . . . . . . 30.860 . . . . . . . 49.110 . . . . . . . 58.340 14.140 . 33.570 8.350 . 170 2.110 . . . . . . . . 1.483,5 136,9 . . . . . 1,4 89,9 1.532,0 326 51,7 . 49,2 43,0 42,0 22,0 20,0 49,8 18.347 . . . . . 752 1.927 . . . 1.927 1.925 1.323 . . . . . 99 120 383 2
1991 85.080 . . . . . . . 29.460 . . . . . . . 55.620 . . . . . . . 59.690 14.720 . 34.380 8.270 . 210 2.110 . . . . . . . . 1.532,0 202,4 . . . . . -0,5 94,3 1.639,6 326 52,1 . 49,8 43,0 41,8 22,0 19,8 50,6 18.519 . . . . . 795 2.061 . . . 2.061 2.056 1.422 . . . . . 103 123 408 5
1992 89.550 . . . . . . . 29.420 . . . . . . . 60.140 . . . . . . . 61.270 14.860 . 35.960 8.380 . 100 1.970 . . . . . . . . 1.639,6 168,4 . . . . . 0,2 100,0 1.708,2 324 52,7 . 50,6 45,0 44,6 24,0 20,6 51,6 18.860 . . . . . 845 2.207 . . . 2.207 2.192 1.513 . . . . . 109 130 440 16
1993 92.130 . . . . . . . 30.570 . . . . . . . 61.560 . . . . . . . 62.420 15.000 . 37.830 8.040 . 150 1.410 . . . . . . . . 1.708,2 184,4 . . . . . 0,5 105,6 1.787,5 325 53,7 . 51,6 49,0 48,8 26,0 22,8 52,5 19.173 . . . . . 905 2.374 . . . 2.374 2.350 1.614 . . . . . 115 137 484 24
1994 93.670 . . . . . . . 29.200 . . . . . . . 64.470 . . . . . . . 62.790 15.140 . 39.100 7.430 . 150 980 . . . . . . . . 1.787,5 193,0 . . . . . -0,1 113,6 1.866,8 330 54,4 . 52,5 52,0 50,9 28,0 22,9 53,5 19.464 . . . . . 984 2.485 . . . 2.485 2.448 1.668 . . . . . 122 141 517 37
1995 97.260 . . . . . . . 27.870 . . . . . . . 69.390 . . . . . . . 64.530 15.680 . 40.910 6.700 . 220 1.020 . . . . . . . . 1.866,8 296,7 . . . . . 0,2 123,1 2.040,6 329 55,2 55,5 53,5 54,0 53,4 30,0 23,4 54,0 19.841 . . . . . 1.031 2.584 . . . 2.584 2.561 1.736 . . . . . 132 143 550 23
1996 101.810 . . . . . . . 26.940 . . . . . . . 74.870 . . . . . . . 66.180 16.240 . 42.430 6.220 . 300 980 . . . . . . . . 2.040,6 307,9 187,5 67,4 45,6 9,2 -1,9 0,0 130,5 2.218,0 330 56,4 56,5 54,0 54,0 55,7 32,0 23,7 55,1 20.234 . . . . . 1.084 2.716 . . . 2.716 2.715 1.853 . . . . . 142 158 562 1
1997 108.020 5.630 21.520 68.600 6.020 1.270 360 4.630 27.680 1.780 4.270 14.290 5.990 910 130 310 80.340 3.850 17.250 54.310 30 360 220 4.320 70.070 3.940 11.950 44.740 6.010 1.100 240 2.090 42.390 2.160 7.680 30.450 20 190 100 1.780 2.248,6 286,3 182,3 61,2 46,4 -7,5 3,9 0,0 142,8 2.392,1 332 57,0 56,9 55,1 57,0 56,0 32,0 24,0 55,6 20.340 . . . . . 1.141 2.805 . . . 2.805 2.811 1.920 . . . . . 148 163 580 -7
1998 105.490 5.720 20.180 65.840 5.460 1.270 430 6.580 26.440 1.830 3.780 14.100 5.450 860 60 370 79.050 3.890 16.410 51.740 10 420 370 6.220 71.280 4.060 11.540 44.760 5.460 1.080 180 4.190 44.840 2.230 7.770 30.660 10 230 120 3.830 2.810,7 313,3 163,1 41,1 52,4 35,9 9,3 0,0 174,7 2.949,3 336 57,5 57,5 55,6 54,0 53,6 30,0 23,6 56,0 20.473 . . . . . 1.189 2.992 . . . 2.992 3.004 2.080 . . . . . 165 156 603 -12
1999 110.630 6.080 21.200 70.260 5.500 1.270 490 5.820 24.040 1.900 4.050 14.440 2.360 890 130 260 86.590 4.180 17.150 55.820 3.140 380 360 5.560 73.280 4.280 12.260 46.660 4.760 1.090 310 3.920 49.240 2.370 8.210 32.220 2.400 200 180 3.660 2.938,3 254,3 136,4 64,2 56,9 -46,8 31,9 0,0 180,2 3.012,4 334 57,6 57,4 55,6 55,3 55,2 30,0 25,2 55,6 20.805 . . . . . 1.274 3.114 2.918 2.883 35 196 3.116 2.162 123 120 115 127 98 171 151 49 -1
2000 115.180 6.600 21.890 72.390 6.030 1.300 430 6.520 24.080 1.920 4.180 15.040 1.830 870 20 210 91.100 4.680 17.720 57.350 4.200 430 410 6.310 76.650 4.560 12.710 48.460 5.230 1.110 180 4.400 52.570 2.640 8.540 33.410 3.400 240 150 4.190 3.423,0 255,4 138,8 47,0 71,8 30,4 17,3 0,0 229,3 3.449,1 334 58,4 58,2 55,9 54,8 54,5 29,4 25,1 56,2 21.067 4,9 . . . . 1.319 3.338 3.052 2.994 58 286 3.327 2.322 133 129 123 141 104 189 146 42 11
2001 119.530 7.110 23.860 76.720 6.240 1.320 500 3.780 23.600 2.090 4.020 13.680 2.300 890 160 450 95.930 5.030 19.830 63.040 3.930 430 340 3.340 76.930 4.920 13.430 49.710 5.450 1.130 290 2.000 53.330 2.830 9.400 36.030 3.150 240 130 1.560 . . . . . . . . . . 333 59,7 59,6 56,2 56,3 55,5 30,0 25,5 56,9 21.706 5,2 10,5 15,1 14,6 10,0 1.459 3.985 3.779 3.710 69 206 3.973 2.627 149 143 145 183 112 199 136 279 12
2002 121.195 7.652 23.402 76.777 6.955 1.323 1.861 3.225 29.062 2.483 4.831 16.252 3.485 825 428 758 92.133 5.170 18.571 60.525 3.470 497 1.434 2.467 76.341 5.081 13.149 48.226 5.902 1.059 880 2.044 47.279 2.599 8.318 31.974 2.417 234 453 1.286 . . . . . . . . . . 328 59,9 58,6 55,7 58,9 56,8 31,1 25,8 57,7 22.518 5,6 10,7 15,4 14,7 10,1 1.587 4.454 4.241 4.214 27 213 4.400 2.833 167 156 168 202 117 205 130 422 54
2003 118.264 7.460 22.137 77.705 6.501 1.317 1.020 2.123 32.828 2.700 5.343 19.666 3.527 965 174 453 85.436 4.760 16.794 58.039 2.974 352 846 1.671 79.957 5.263 13.427 52.497 5.631 1.156 524 1.458 47.129 2.563 8.084 32.831 2.104 191 350 1.005 . . . . . . . . . . 335 61,0 61,3 57,7 66,5 66,4 37,7 28,7 57,8 22.380 5,7 11,2 14,8 13,8 12,2 2.022 4.747 4.548 4.521 27 199 4.642 3.106 187 167 177 227 131 226 128 293 105
2004 118.573 . . . . . . . 34.613 . . . . . . . 83.959 . . . . . . . 81.482 . . . . . . . 46.869 . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 64,3 . . . . . . . 22.843 . . . . . . 4.784 4.575 4.540 35 209 4.666 3.268 . . . . . . . . 118
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, werkzame
personen, FTE's, investeringen en exploitatiegegevens.
1985 - 2004
Gewijzigd op 03 juli 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Personeel
Hiertoe wordt gerekend iedereen die op een of andere wijze door de
instelling wordt betaald voor het verrichten van arbeid; zowel personeel
in loondienst als personeel niet in loondienst (voornamelijk
uitzendkrachten).
Werkzame personen
Onder werkzame personen worden verstaan alle personeelsleden die bij een
instelling werken, ongeacht of ze een gehele of een gedeelte van een
arbeidsplaats bezetten.
Totaal werkzame personen
Personeel in loondienst
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met b.v. administratie, automatisering, techniek,
opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Interieurverzorgers, keukenpersoneel e.d.
Patiënt- en bewonergebondenfuncties
Iemand die bevoegd is verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp
te geven.
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerlingverpleegkundig, verzorgend en opvoedkundig personeel.
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen
van verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding.
Personeel niet in loondienst
Naast het personeel in loondienst is er ook personeel niet in loondienst.
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers (Jeugd Werk Garantie
plan) en banenpoolers.
Fulltimers
Fulltimers of voltijdwerkers hebben een volledige weektaak en bezetten
daarmee een volledige arbeidsplaats.
Totaal fulltimers
Fulltimers in loondienst
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met b.v. administratie, automatisering, techniek,
opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Interieurverzorgers, keukenpersoneel e.d.
Patiënt- en bewonergebondenfuncties
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerlingverpleegkundig, verzorgend en opvoedkundig personeel.
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen
van verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding.
Fulltimers niet in loondienst
Naast het personeel in loondienst is er ook personeel niet in loondienst.
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers (Jeugd Werk Garantie
plan) en banenpoolers.
Parttimers
Parttimers of deeltijdwerkers zijn personeelsleden die geen volledige
arbeidsplaats bezetten.
Totaal parttimers
Parttimers in loondienst
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met b.v. administratie, automatisering, techniek,
opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Interieurverzorgers, keukenpersoneel e.d.
Patiënt- en bewonergebondenfuncties
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerlingverpleegkundig, verzorgend en opvoedkundig personeel.
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen
van verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding.
Parttimers niet in loondienst
Naast het personeel in loondienst is er ook personeel niet in loondienst.
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers (Jeugd Werk Garantie
plan) en banenpoolers.
FTE's
Aantal arbeidsplaatsen, omgerekend tot fulltime bezette plaatsen.
Totaal FTE's
Personeel in loondienst
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met b.v. administratie, automatisering, techniek,
opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Interieurverzorgers, keukenpersoneel e.d.
Patiënt- en bewonergebondenfuncties
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerlingverpleegkundig, verzorgend en opvoedkundig personeel.
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen
van verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding.
Personeel niet in loondienst
Naast het personeel in loondienst is er ook personeel niet in loondienst.
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers en banenpoolers.
Parttimers omgerekend naar fulltimers
Totaal omgerekende parttimers
Personeel in loondienst
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met b.v. administratie, automatisering, techniek,
opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Interieurverzorgers, keukenpersoneel e.d.
Patiënt- en bewonergebondenfuncties
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerlingverpleegkundig, verzorgend en opvoedkundig personeel.
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen
van verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding.
Personeel niet in loondienst
Naast het personeel in loondienst is er ook personeel niet in loondienst.
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers en banenpoolers.
Investeringen
Onder investeringen in vaste activa wordt verstaan: de verwerving van
duurzame productiemiddelen, d.w.z. activa, die een afschrijvingstermijn
langer dan 1 jaar hebben.
Bij grote investeringsprojecten kan het voorkomen dat reeds vóór het
volledig gereedkomen van het hele project bepaalde delen zijn opgeleverd.
In zulke gevallen worden de in het kalenderjaar vallende deelleveringen
wel in de statistiek verwerkt en wordt niet gewacht tot het jaar waarin
het hele project gerealiseerd is.
Voor zover de eindboekwaarde van vaste activa in het ene jaar niet
correct aansluiting gaf op de beginboekwaarde in het erop volgende jaar
zijn de betreffende correcties geboekt onder 'correcties'.
De investeringsgegevens van enkele als verpleeghuis erkende
verpleegafdelingen van kloosterbejaardenoorden en van de 'overige
instellingen' ontbreken.
De volgende categorieën vaste activa worden onderscheiden:
Grond en terreinen:
hierin zijn mede begrepen de investeringen voor grondverbetering en
voorzieningen op de terreinen (parkeerterreinen, groenvoorzieningen
etc.)
Gebouwen:
Behalve het gebouw of de gebouwen waar de eigenlijke dienstverlening
plaatsvindt, worden ook tot de investeringen in gebouwen gerekend:
- investeringen in semi-permanente gebouwen en houten paviljoens;
- de nominale waarde van de opgeleverde delen van in aanbouw zijnde
gebouwen;
- de bedragen die betaald zijn voor de aan deze activa verrichte
verbouwingen en verbeteringen, die van een zodanige aard en omvang
zijn, dat zij niet tot normaal onderhoud gerekend kunnen worden.
Installaties:
in het algemeen betreft het voorzieningen die 'nagelvast' aan de
gebouwen zijn verbonden.
Inventarissen:
hiertoe behoren onder meer: röntgenapparatuur, laboratoriumartikelen,
brancards, bedden en ander meubilair.
In uitvoering:
het betreft reeds opgeleverde delen van in aanbouw zijnde gebouwen of
installaties, waarbij het totale project nog niet volledig gereedgekomen
is.
Buiten dienstverlening:
dit omvat de vaste activa buiten het dienstverleningsproces, zoals
beleggingsobjecten, woningen voor personeel.
Boekwaarde per 1 januari
Waarde van eigendommen volgens de boeken van een instelling, te weten de
aanschaffingswaarde verminderd met afschrijving.
Investeringen in vaste activa
Totaal investeringen in vaste activa
Gebouwen en terreinen
Installaties
Inventarissen
In uitvoering
Het betreft reeds opgeleverde delen van in aanbouw zijnde gebouwen of
installaties, waarbij het totale project nog niet volledig gereedgekomen
is.
Buiten dienstverlening
Dit omvat de vaste activa buiten het dienstverleningsproces, zoals
beleggingsobjecten, woningen voor personeel.
Correcties
Voor zover de eindboekwaarde van vaste activa in het ene jaar niet
correct aansluiting gaf op de beginboekwaarde in het erop volgende jaar
zijn de betreffende correcties geboekt onder 'correcties'.
Afschrijvingen
Jaarlijkse waardevermindering van gebouwen, terreinen, installaties,
medische en overige inventaris maar ook van immateriële activa, zoals te
verrekenen verliezen, debiteuren en voorraden.
Boekwaarde per 31 december
Waarde van eigendommen volgens de boeken van een instelling, te weten de
aanschaffingswaarde verminderd met afschrijving.
Capaciteit, gebruik en productie
Hieronder zijn opgenomen het aantal instellingen, het gemiddeld aantal
toegelaten en feitelijke bedden of plaatsen, het patiëntenverloop en
de productie.
Aantal instellingen
Klinische behandeling
Gemiddeld toegelaten bedden
Toegelaten bedden: de eenheid van capaciteit van een instelling als
zodanig vastgelegd in de ministeriële beschikking.
Gemiddeld feitelijke bedden
Dit is het gemiddeld aantal bedden waarvan wordt uitgegaan bij de
dagelijkse planning van de te verlenen zorg.
Tot en met 1994 zijn van de verpleeghuizen geen gegevens voorhanden over
het gemiddeld aantal feitelijke bedden.
Patiëntenverloop en productie
Patiënten per 1 januari
Iemand die een zodanig lichamelijk of geestelijk lijden te verduren
heeft, dat hij daarvoor opgenomen is op de peildatum 1 januari.
Aantal opnamen
Het aantal malen, dat een verblijf in een toegelaten instelling waarvoor
één of meer verpleegdagen in rekening zijn te brengen, is aangevangen.
Ontslagen incl. overledenen
Totaal ontslagen incl overledenen
Aantal ontslagen
Het aantal malen dat het verblijf in een toegelaten instelling dat met een
opname is aangevangen werd beëindigd. In de tabel zijn de aantallen
overleden patiënten c.q. pupillen niet bij de ontslagen opgenomen, maar
afzonderlijk vermeld.
Aantal overledenen
Het aantal patiënten dat na opname in een toegelaten instelling in die
instelling is overleden.
Patiënten per 31 december
Iemand die een zodanig lichamelijk of geestelijk lijden te verduren
heeft, dat hij daarvoor opgenomen is op de peildatum 31 december.
Verpleegdagen
In rekening te brengen kalenderdagen, deel uitmakend van de periode vanaf
opname in, tot en met ontslag uit, een toegelaten instelling, waarbij de
dag van opname -mits de opname vóór 20.00 uur heeft plaatsgevonden- en de
dag van ontslag beide als een in rekening te brengen kalenderdag worden
aangemerkt.
Dagbehandeling
Gemiddeld toegelaten bedden
Patiëntenverloop en productie
Patiënten per 1 januari
Aantal opnamen
Ontslagen incl. overledenen
Patiënten per 31 december
Dagbehandelingsdagen
Exploitatie
Bedrijfsopbrengsten
Ontvangen door de instellingen via betalingen door de wettelijke
sociale ziektekostenverzekeringen (ZFW en AWBZ), particuliere kosten-
verzekeringen, overheidssubsidies en eigen betalingen door de consument
(eigen bijdrage c.q. eigen risico).
Totaal bedrijfsopbrengsten
Wett. budget aanvaardbare kosten
Bedrag toegekend op basis van een raming van de inkomsten en uitgaven.
Totaal wett. budget aanvaardbare kosten
Vergoedingen ter dekking wett. budget
Ontvangen voorschoten en in rekening gebrachte vergoedingen voor
diensten ter dekking van het budget.
Nog in tarieven te verrekenen
Verschil tussen wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en
vergoedingen ter dekking van het budget.
Overige opbrengsten
Bedrijfslasten
De waarde van de ingezette middelen, salarissen, vergoedingen voor niet
in loondienst verrichtte arbeid, sociale kosten en andere
personeelskosten, huishoudelijke kosten en energiekosten, afschrijvingen,
vernieuwingskosten, interest, doorberekende kosten en andere algemene
kosten.
Totaal bedrijfslasten
Personele kosten
Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en overige personeelskosten,
verminderd met ontvangen uitkeringen i.v.m. sociale zekerheidswetten.
Kosten van voeding
Betreft totaal bedrag uitgegeven aan voeding voor patiënten, personeel
en derden (b.v. Tafeltje Dek Je).
Andere hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt/bewonergebonden kosten
Terrein/gebouwgebonden kosten
Overige huisvestingskosten zijn de lopende uitgaven voor schoonmaak en
technisch onderhoud, inventaris en water. Aflossingen op hypotheken of
rentebetalingen op hypotheken worden hier niet onder verstaan.
Afschrijvingen
Afschrijvingen op materiële activa en afschrijvingen op immateriële
vaste activa.
Interest
Overige kosten
Exploitatiesaldo
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten.