E-commerce, grote knelpunten bij elektronische inkoop bij bedrijven, 2000

E-commerce, grote knelpunten bij elektronische inkoop bij bedrijven, 2000

Knelpunten inkoop SBI'93/bedrijfsgrootte Bedrijven zonder elektronische inkoop (%) Bedrijven met elektronische inkoop (%)
Weinig toeleveranciers Totaal aantal bedrijven 7 10
Weinig toeleveranciers 5 tot 20 werknemers van totaal 7 10
Weinig toeleveranciers 20 tot 100 werknemers van totaal 9 8
Weinig toeleveranciers 100 en meer werknemers van totaal 6 9
Weinig toeleveranciers 0, Landbouw, bosbouw en visserij 2 12
Weinig toeleveranciers 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 21 24
Weinig toeleveranciers 40 Energie- en waterleidingbedrijven 0 0
Weinig toeleveranciers 15 t/m 37 Industrie totaal 10 9
Weinig toeleveranciers 5 tot 20 werknemers van industrie 11 7
Weinig toeleveranciers 20 tot 100 werknemers van industrie 8 10
Weinig toeleveranciers 100 en meer werknemers van industrie 6 9
Weinig toeleveranciers 45 Bouwnijverheid 13 6
Weinig toeleveranciers 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 14 4
Weinig toeleveranciers 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 10 10
Weinig toeleveranciers 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 14 5
Weinig toeleveranciers 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 9 14
Weinig toeleveranciers 5 tot 20 werknemers van HHR 7 16
Weinig toeleveranciers 20 tot 100 werknemers van HHR 13 10
Weinig toeleveranciers 100 en meer werknemers van HHR 4 8
Weinig toeleveranciers 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 9 3
Weinig toeleveranciers 5 tot 20 werknemers van vervoer 9 1
Weinig toeleveranciers 20 tot 100 werknemers van vervoer 9 2
Weinig toeleveranciers 100 en meer werknemers van vervoer 11 15
Weinig toeleveranciers 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 4 6
Weinig toeleveranciers 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 3 6
Weinig toeleveranciers 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 5 5
Weinig toeleveranciers 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 7 5
Weinig toeleveranciers 80 t/m 92 Overige dienstverlening 3 10
Weinig toeleveranciers 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 2 12
Weinig toeleveranciers 20 tot 100 werknemers van overige dienst 4 5
Weinig toeleveranciers 100 en meer werknemers van overige diens 4 12
Weinig toeleveranciers 5 tot 10 werknemers van totaal 8 11
Weinig toeleveranciers 10 tot 20 werknemers van totaal 5 9
Weinig toeleveranciers 20 tot 50 werknemers van totaal 8 8
Weinig toeleveranciers 50 tot 100 werknemers van totaal 9 9
Weinig toeleveranciers 100 tot 200 werknemers van totaal 5 10
Weinig toeleveranciers 200 tot 500 werknemers van totaal 8 7
Weinig toeleveranciers 500 en meer werknemers van totaal 6 12
Toename afleveringskosten Totaal aantal bedrijven 3 5
Toename afleveringskosten 5 tot 20 werknemers van totaal 4 6
Toename afleveringskosten 20 tot 100 werknemers van totaal 3 4
Toename afleveringskosten 100 en meer werknemers van totaal 2 2
Toename afleveringskosten 0, Landbouw, bosbouw en visserij 1 6
Toename afleveringskosten 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 4 0
Toename afleveringskosten 40 Energie- en waterleidingbedrijven 0 0
Toename afleveringskosten 15 t/m 37 Industrie totaal 5 6
Toename afleveringskosten 5 tot 20 werknemers van industrie 7 5
Toename afleveringskosten 20 tot 100 werknemers van industrie 3 10
Toename afleveringskosten 100 en meer werknemers van industrie 2 3
Toename afleveringskosten 45 Bouwnijverheid 9 5
Toename afleveringskosten 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 9 6
Toename afleveringskosten 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 7 3
Toename afleveringskosten 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 3 2
Toename afleveringskosten 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 2 7
Toename afleveringskosten 5 tot 20 werknemers van HHR 2 8
Toename afleveringskosten 20 tot 100 werknemers van HHR 2 3
Toename afleveringskosten 100 en meer werknemers van HHR 5 1
Toename afleveringskosten 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 5 4
Toename afleveringskosten 5 tot 20 werknemers van vervoer 6 6
Toename afleveringskosten 20 tot 100 werknemers van vervoer 3 1
Toename afleveringskosten 100 en meer werknemers van vervoer 0 0
Toename afleveringskosten 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 2 3
Toename afleveringskosten 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 2 4
Toename afleveringskosten 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 1 2
Toename afleveringskosten 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 2 2
Toename afleveringskosten 80 t/m 92 Overige dienstverlening 1 3
Toename afleveringskosten 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 1 3
Toename afleveringskosten 20 tot 100 werknemers van overige dienst 2 2
Toename afleveringskosten 100 en meer werknemers van overige diens 2 2
Toename afleveringskosten 5 tot 10 werknemers van totaal 4 6
Toename afleveringskosten 10 tot 20 werknemers van totaal 3 6
Toename afleveringskosten 20 tot 50 werknemers van totaal 3 4
Toename afleveringskosten 50 tot 100 werknemers van totaal 4 2
Toename afleveringskosten 100 tot 200 werknemers van totaal 2 1
Toename afleveringskosten 200 tot 500 werknemers van totaal 3 2
Toename afleveringskosten 500 en meer werknemers van totaal 2 2
Betaling onzeker Totaal aantal bedrijven 5 12
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van totaal 5 14
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van totaal 5 9
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van totaal 4 9
Betaling onzeker 0, Landbouw, bosbouw en visserij 4 10
Betaling onzeker 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 8 0
Betaling onzeker 40 Energie- en waterleidingbedrijven 0 12
Betaling onzeker 15 t/m 37 Industrie totaal 8 12
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van industrie 11 11
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van industrie 5 13
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van industrie 4 11
Betaling onzeker 45 Bouwnijverheid 9 20
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 9 25
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 8 8
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 5 16
Betaling onzeker 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 3 12
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van HHR 2 14
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van HHR 4 8
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van HHR 5 5
Betaling onzeker 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 6 7
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van vervoer 6 8
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van vervoer 7 3
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van vervoer 7 12
Betaling onzeker 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 4 12
Betaling onzeker 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 4 13
Betaling onzeker 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 5 8
Betaling onzeker 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 2 9
Betaling onzeker 80 t/m 92 Overige dienstverlening 3 12
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 2 14
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van overige dienst 0 11
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van overige diens 4 7
Betaling onzeker 5 tot 10 werknemers van totaal 6 14
Betaling onzeker 10 tot 20 werknemers van totaal 4 13
Betaling onzeker 20 tot 50 werknemers van totaal 5 10
Betaling onzeker 50 tot 100 werknemers van totaal 5 9
Betaling onzeker 100 tot 200 werknemers van totaal 4 9
Betaling onzeker 200 tot 500 werknemers van totaal 6 9
Betaling onzeker 500 en meer werknemers van totaal 2 8
Logistieke problemen Totaal aantal bedrijven 5 6
Logistieke problemen 5 tot 20 werknemers van totaal 5 7
Logistieke problemen 20 tot 100 werknemers van totaal 5 6
Logistieke problemen 100 en meer werknemers van totaal 4 6
Logistieke problemen 0, Landbouw, bosbouw en visserij 2 14
Logistieke problemen 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 4 0
Logistieke problemen 40 Energie- en waterleidingbedrijven 0 12
Logistieke problemen 15 t/m 37 Industrie totaal 8 10
Logistieke problemen 5 tot 20 werknemers van industrie 9 10
Logistieke problemen 20 tot 100 werknemers van industrie 6 10
Logistieke problemen 100 en meer werknemers van industrie 5 6
Logistieke problemen 45 Bouwnijverheid 6 9
Logistieke problemen 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 6 10
Logistieke problemen 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 6 6
Logistieke problemen 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 9 12
Logistieke problemen 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 6 7
Logistieke problemen 5 tot 20 werknemers van HHR 6 7
Logistieke problemen 20 tot 100 werknemers van HHR 7 6
Logistieke problemen 100 en meer werknemers van HHR 5 5
Logistieke problemen 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 2 6
Logistieke problemen 5 tot 20 werknemers van vervoer 0 8
Logistieke problemen 20 tot 100 werknemers van vervoer 6 0
Logistieke problemen 100 en meer werknemers van vervoer 1 12
Logistieke problemen 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 3 4
Logistieke problemen 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 3 3
Logistieke problemen 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 1 5
Logistieke problemen 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 3 8
Logistieke problemen 80 t/m 92 Overige dienstverlening 3 4
Logistieke problemen 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 3 6
Logistieke problemen 20 tot 100 werknemers van overige dienst 2 3
Logistieke problemen 100 en meer werknemers van overige diens 2 1
Logistieke problemen 5 tot 10 werknemers van totaal 5 6
Logistieke problemen 10 tot 20 werknemers van totaal 4 7
Logistieke problemen 20 tot 50 werknemers van totaal 4 6
Logistieke problemen 50 tot 100 werknemers van totaal 7 5
Logistieke problemen 100 tot 200 werknemers van totaal 4 6
Logistieke problemen 200 tot 500 werknemers van totaal 5 6
Logistieke problemen 500 en meer werknemers van totaal 4 4
Rechtszekerheid transacties Totaal aantal bedrijven 4 9
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van totaal 4 10
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van totaal 5 8
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van totaal 4 6
Rechtszekerheid transacties 0, Landbouw, bosbouw en visserij 4 9
Rechtszekerheid transacties 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 4 0
Rechtszekerheid transacties 40 Energie- en waterleidingbedrijven 0 9
Rechtszekerheid transacties 15 t/m 37 Industrie totaal 8 8
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van industrie 11 7
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van industrie 4 11
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van industrie 4 5
Rechtszekerheid transacties 45 Bouwnijverheid 8 11
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 8 12
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 9 7
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 7 12
Rechtszekerheid transacties 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 1 10
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van HHR 1 12
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van HHR 2 7
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van HHR 7 4
Rechtszekerheid transacties 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 6 8
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van vervoer 4 7
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van vervoer 10 10
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van vervoer 3 7
Rechtszekerheid transacties 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 4 9
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 4 10
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 5 8
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 3 7
Rechtszekerheid transacties 80 t/m 92 Overige dienstverlening 3 9
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 1 12
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van overige dienst 5 5
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van overige diens 3 5
Rechtszekerheid transacties 5 tot 10 werknemers van totaal 4 11
Rechtszekerheid transacties 10 tot 20 werknemers van totaal 5 10
Rechtszekerheid transacties 20 tot 50 werknemers van totaal 5 7
Rechtszekerheid transacties 50 tot 100 werknemers van totaal 6 10
Rechtszekerheid transacties 100 tot 200 werknemers van totaal 4 6
Rechtszekerheid transacties 200 tot 500 werknemers van totaal 5 4
Rechtszekerheid transacties 500 en meer werknemers van totaal 3 6
Producten ongeschikt Totaal aantal bedrijven 12 13
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van totaal 12 13
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van totaal 13 14
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van totaal 11 14
Producten ongeschikt 0, Landbouw, bosbouw en visserij 10 18
Producten ongeschikt 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 23 31
Producten ongeschikt 40 Energie- en waterleidingbedrijven 12 6
Producten ongeschikt 15 t/m 37 Industrie totaal 17 13
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van industrie 17 10
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van industrie 18 14
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van industrie 12 20
Producten ongeschikt 45 Bouwnijverheid 15 15
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 15 15
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 15 16
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 22 20
Producten ongeschikt 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 12 12
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van HHR 12 12
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van HHR 14 15
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van HHR 9 10
Producten ongeschikt 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 15 15
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van vervoer 18 15
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van vervoer 9 13
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van vervoer 5 17
Producten ongeschikt 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 10 12
Producten ongeschikt 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 10 13
Producten ongeschikt 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 10 8
Producten ongeschikt 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 9 10
Producten ongeschikt 80 t/m 92 Overige dienstverlening 5 15
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 5 16
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van overige dienst 5 15
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van overige diens 8 11
Producten ongeschikt 5 tot 10 werknemers van totaal 13 15
Producten ongeschikt 10 tot 20 werknemers van totaal 11 10
Producten ongeschikt 20 tot 50 werknemers van totaal 13 12
Producten ongeschikt 50 tot 100 werknemers van totaal 12 17
Producten ongeschikt 100 tot 200 werknemers van totaal 11 14
Producten ongeschikt 200 tot 500 werknemers van totaal 12 16
Producten ongeschikt 500 en meer werknemers van totaal 7 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In de vragenlijst van de Automatiseringsenquête 2000-2002 zijn twee blokken
met vragen over mogelijke knelpunten bij het elektronisch in- en verkopen
opgenomen. Van zes inkoopknelpunten kon worden aangegeven of deze
'groot', 'gemiddeld', 'klein' of 'niet van toepassing' waren. De
vraagstelling luidde: 'Wat is de betekenis van onderstaande knelpunten bij
het (verder) ontwikkelen van het gebruik van internet/andere elektronische
netwerken t.b.v. de inkopen van uw bedrijf?' De resultaten worden in
percentages per knelpunt weergegeven waarbij per knelpunt de score op
'groot' de teller is en de som van alle scores (van 'groot' t/m 'niet van
toepassing') de noemer. Alleen bedrijven met externe datacommunicatie
(internet of een ander extern netwerk) zijn in beschouwing genomen.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2000
Frequentie: eenmalig

Toelichting onderwerpen

Bedrijven zonder elektronische inkoop
Bedrijven met externe datacommunicatie zonder elektronische inkoop.
Bedrijven, ook instellingen en stichtingen, met 5 of meer werknemers.
Bedrijven met elektronische inkoop
Bedrijven met externe datacommunicatie met elektronische inkoop.
Bedrijven, ook instellingen en stichtingen, met 5 of meer werknemers.