Psychiatrische ziekenhuizen; personeelsgegevens, 1985 - 1996

Psychiatrische ziekenhuizen; personeelsgegevens, 1985 - 1996

Perioden Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Werkzame personen Fulltimers (absoluut) Werkzame personen Parttimers (absoluut) Bezette arbeidsplaatsen (VTE's) Totaal bezette arbeidsplaatsen (VTE) Bezette arbeidsplaatsen (VTE's) Personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst (VTE) Bezette arbeidsplaatsen (VTE's) Personeel in loondienst Algemene en administratieve functies (VTE) Bezette arbeidsplaatsen (VTE's) Personeel in loondienst Patiënt- en bewonergebondenfuncties (VTE) Bezette arbeidsplaatsen (VTE's) Personeel in loondienst Leerlingverpl., verz., opv. personeel (VTE) Bezette arbeidsplaatsen (VTE's) Personeel in loondienst Stagiaires (VTE) Bezette arbeidsplaatsen (VTE's) Personeel niet in loondienst (VTE)
1985 31.051 19.099 11.952 26.170 25.467 7.436 14.368 3.372 291 703
1986 31.877 18.851 13.026 26.614 25.868 7.433 14.953 3.236 246 746
1987 32.717 18.144 14.573 27.093 26.190 7.451 15.475 2.992 272 903
1988 33.537 16.930 16.607 27.325 26.370 7.544 15.789 2.771 266 955
1990 35.308 16.312 18.996 28.549 27.410 7.587 16.862 2.710 251 1.140
1989 34.109 16.436 17.673 27.486 26.559 7.382 16.178 2.694 305 928
1991 37.099 15.451 21.648 29.141 28.153 7.639 17.369 2.813 332 987
1992 38.683 15.789 22.894 29.983 29.180 8.003 18.178 2.817 182 804
1993 39.943 15.752 24.191 30.182 29.649 8.075 18.597 2.813 164 533
1994 40.413 14.833 25.580 30.365 29.981 8.013 19.282 2.513 173 385
1995 41.878 14.334 27.544 30.937 30.503 8.103 19.884 2.231 285 434
1996 42.247 13.894 28.353 30.861 30.519 8.127 20.195 1.881 316 342
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal werkzame personen en bezette arbeidsplaatsen.

1985 - 1996
Gewijzigd op 12 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Onder werkzame personen worden verstaan alle personeelsleden die bij een
instelling werken, ongeacht of ze een gehele of een gedeelte van een
arbeidsplaats bezetten.
Totaal werkzame personen
Fulltimers
Naast het personeel in loondienst is er ook personeel niet in loondienst.
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers en banenpoolers.
Parttimers
Naast het personeel in loondienst is er ook personeel niet in loondienst.
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers en banenpoolers.
Bezette arbeidsplaatsen (VTE's)
Aantal arbeidsplaatsen, omgerekend tot fulltime bezette plaatsen.
Totaal bezette arbeidsplaatsen
Personeel in loondienst
Totaal personeel in loondienst
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met b.v. administratie, automatisering, techniek,
opleiding en organisatie.
Patiënt- en bewonergebondenfuncties
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerlingverpleegkundig, verzorgend en opvoedkundig personeel.
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen
van verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp.
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding.
Personeel niet in loondienst
Naast het personeel in loondienst is er ook personeel niet in loondienst.
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers en banenpoolers.