Prognose allochtonen; buitenlandse migratie naar geboorteland, 2000 - 2050

Prognose allochtonen; buitenlandse migratie naar geboorteland, 2000 - 2050

Geboortelanden Perioden Immigratie Totaal immigratie (absoluut) Immigratie Immigratie mannen (absoluut) Immigratie Immigratie vrouwen (absoluut) Emigratie Totaal emigratie (absoluut) Emigratie Emigratie mannen (absoluut) Emigratie Emigratie vrouwen (absoluut) Migratiesaldo Totaal migratie saldo (absoluut) Migratiesaldo Migratiesaldo mannen (absoluut) Migratiesaldo Migratiesaldo vrouwen (absoluut)
Totaal 2000 131.954 67.624 64.330 79.748 44.316 35.433 52.206 23.308 28.897
Totaal 2010 130.995 67.328 63.667 90.735 49.219 41.516 40.260 18.109 22.151
Totaal 2020 129.986 67.002 62.984 96.473 51.359 45.114 33.513 15.643 17.870
Totaal 2030 129.986 67.002 62.984 99.238 52.743 46.495 30.748 14.259 16.489
Totaal 2040 129.986 67.002 62.984 99.742 52.963 46.779 30.244 14.039 16.205
Totaal 2050 129.986 67.002 62.984 100.261 53.274 46.987 29.725 13.728 15.997
Nederland 2000 23.889 12.996 10.893 36.182 20.234 15.947 -12.293 -7.238 -5.054
Nederland 2010 25.389 13.711 11.678 36.003 20.096 15.907 -10.614 -6.385 -4.229
Nederland 2020 25.998 14.003 11.995 36.286 20.228 16.058 -10.288 -6.225 -4.063
Nederland 2030 25.998 14.003 11.995 37.004 20.601 16.403 -11.006 -6.598 -4.408
Nederland 2040 25.998 14.003 11.995 36.918 20.546 16.372 -10.920 -6.543 -4.377
Nederland 2050 25.998 14.003 11.995 37.346 20.799 16.547 -11.348 -6.796 -4.552
Totaal niet-westers 2000 61.031 31.244 29.787 19.007 11.446 7.559 42.024 19.798 22.228
Totaal niet-westers 2010 54.457 27.946 26.511 22.627 12.707 9.920 31.830 15.239 16.591
Totaal niet-westers 2020 54.978 27.997 26.981 24.722 13.056 11.667 30.256 14.941 15.314
Totaal niet-westers 2030 54.978 27.997 26.981 25.506 13.378 12.130 29.472 14.619 14.851
Totaal niet-westers 2040 54.978 27.997 26.981 25.586 13.365 12.221 29.392 14.632 14.760
Totaal niet-westers 2050 54.978 27.997 26.981 25.457 13.293 12.165 29.521 14.704 14.816
Totaal westers 2000 47.034 23.384 23.650 24.560 12.634 11.926 22.474 10.750 11.724
Totaal westers 2010 51.149 25.671 25.478 32.107 16.417 15.690 19.042 9.254 9.788
Totaal westers 2020 49.010 25.002 24.008 35.464 18.073 17.390 13.546 6.929 6.618
Totaal westers 2030 49.010 25.002 24.008 36.728 18.765 17.963 12.282 6.237 6.045
Totaal westers 2040 49.010 25.002 24.008 37.238 19.053 18.186 11.772 5.949 5.822
Totaal westers 2050 49.010 25.002 24.008 37.459 19.183 18.275 11.551 5.819 5.733
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Immigratie, emigratie en migratiesaldo
naar geboorteland.
Prognose 2000 - 2050
Gewijzigd op 18 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Totaal immigratie
Immigratie mannen
Immigratie vrouwen
Emigratie
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland, inclusief administratieve
correcties.
Totaal emigratie
Emigratie mannen
Emigratie vrouwen
Migratiesaldo
Immigratie minus emigratie, inclusief administratieve
correcties.
Totaal migratie saldo
Migratiesaldo mannen
Migratiesaldo vrouwen