Prognose allochtonen; vruchtbaarheid naar geboorteland moeder, 1990 - 2050

Prognose allochtonen; vruchtbaarheid naar geboorteland moeder, 1990 - 2050

Perioden Nederlandse vrouwen (absoluut) In Nederland geboren vrouwen (absoluut) Buiten Nederland geboren vrouwen Niet-westerse landen Afrika (absoluut) Buiten Nederland geboren vrouwen Niet-westerse landen Azië (absoluut) Buiten Nederland geboren vrouwen Niet-westerse landen Latijns-Amerika (absoluut) Buiten Nederland geboren vrouwen Niet-westerse landen Marokko (absoluut) Buiten Nederland geboren vrouwen Niet-westerse landen Nederlandse Antillen en Aruba (absoluut) Buiten Nederland geboren vrouwen Niet-westerse landen Suriname (absoluut) Buiten Nederland geboren vrouwen Niet-westerse landen Turkije (absoluut) Buiten Nederland geboren vrouwen Westerse landen Indonesië (absoluut) Buiten Nederland geboren vrouwen Westerse landen Overig westerse landen (absoluut)
1990 1,62 1,55 . . . 4,87 1,74 1,86 3,15 1,66 .
2000 1,72 1,66 2,79 2,11 1,68 3,22 1,83 1,72 2,43 1,73 1,50
2010 1,75 1,74 2,58 2,08 1,71 2,63 1,80 1,75 2,23 1,75 1,50
2020 1,75 1,75 2,37 2,06 1,73 2,31 1,77 1,76 2,10 1,75 1,50
2030 1,75 1,75 2,17 2,03 1,74 2,11 1,76 1,76 2,03 1,75 1,50
2040 1,75 1,75 2,04 2,01 1,75 2,02 1,75 1,75 2,01 1,75 1,50
2050 1,75 1,75 2,00 2,00 1,75 2,00 1,75 1,75 2,00 1,75 1,50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

In en buiten Nederland geboren vrouwen, niet - westers en
westerse landen en Nederlandse vrouwen.
Periode 1990 - 2050
Gewijzigd op 18 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Nederlandse vrouwen
Totaal vruchtbaarheidscijfer van in en buiten Nederland geboren
vrouwen.
In Nederland geboren vrouwen
Totaal vruchtbaarheidscijfer van in Nederland geboren vrouwen
(autochtonen en tweede generatie allochtonen).
Buiten Nederland geboren vrouwen
Totaal vruchtbaarheidscijfer van vrouwen die buiten Nederland
zijn geboren (eerste generatie allochtonen).
Niet-westerse landen
Afrika
Azië
Latijns-Amerika
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westerse landen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Indonesië
Overig westerse landen
Europa, Japan, Noord-Amerika, Oceanië en landen in Azië die deel
uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie.