Prognose allochtonen; allochtonen en autochtonen, 1 januari 2000 - 2050

Prognose allochtonen; allochtonen en autochtonen, 1 januari 2000 - 2050

Leeftijd Geslacht Perioden Autochtonen (absoluut) Allochtonen (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen 1e Generatie (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen Totaal 2e generatie (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen 2e Generatie met 1 buitenlandse ouder (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen 2e Generatie met 2 buitenlandse ouders (absoluut) Niet-westerse en westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen (absoluut) Niet-westerse en westerse allochtonen Westerse allochtonen (absoluut)
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2000 13.088.648 2.775.302 1.431.122 1.344.180 825.837 518.343 1.408.791 1.366.511
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2010 13.244.750 3.619.722 1.870.154 1.749.568 969.057 780.511 2.033.635 1.586.087
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2020 13.141.348 4.350.752 2.180.751 2.170.001 1.132.170 1.037.831 2.591.201 1.759.551
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2030 12.957.096 4.961.770 2.400.248 2.561.522 1.279.084 1.282.438 3.090.401 1.871.369
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2040 12.582.626 5.475.426 2.549.029 2.926.397 1.412.980 1.513.417 3.527.217 1.948.209
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2050 12.100.520 5.904.410 2.636.615 3.267.795 1.541.684 1.726.111 3.893.893 2.010.517
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2000 3.051.256 821.752 181.922 639.830 269.323 370.507 565.608 256.144
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2010 3.029.297 1.050.461 216.792 833.669 343.819 489.850 728.323 322.138
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2020 2.821.190 1.189.139 220.200 968.939 431.864 537.075 793.037 396.102
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2030 2.783.540 1.224.687 218.516 1.006.171 476.716 529.455 796.258 428.429
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2040 2.896.021 1.217.489 218.573 998.916 478.774 520.142 789.234 428.255
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 2.876.412 1.213.905 218.597 995.308 477.025 518.283 789.041 424.864
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2000 8.091.233 1.747.267 1.128.869 618.398 478.836 139.562 814.774 932.493
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2010 8.034.606 2.251.544 1.470.390 781.154 501.676 279.478 1.228.372 1.023.172
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2020 7.566.227 2.695.841 1.675.498 1.020.343 539.066 481.277 1.650.121 1.045.720
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2030 6.949.809 3.112.886 1.772.824 1.340.062 626.408 713.654 2.029.617 1.083.269
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2040 6.345.178 3.461.363 1.787.725 1.673.638 739.826 933.812 2.327.002 1.134.361
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 6.275.839 3.742.437 1.797.610 1.944.827 866.549 1.078.278 2.539.056 1.203.381
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2000 1.946.159 206.283 120.331 85.952 77.678 8.274 28.409 177.874
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2010 2.180.847 317.717 182.972 134.745 123.562 11.183 76.940 240.777
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2020 2.753.931 465.772 285.053 180.719 161.240 19.479 148.043 317.729
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2030 3.223.747 624.197 408.908 215.289 175.960 39.329 264.526 359.671
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2040 3.341.427 796.574 542.731 253.843 194.380 59.463 410.981 385.593
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2050 2.948.269 948.068 620.408 327.660 198.110 129.550 565.796 382.272
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Allochtonen en autochtonen bevolking, 1e en 2e generatie
niet - westerse en westerse allochtonen.
Prognose 2000 - 2050
Gewijzigd op 18 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Autochtonen
Autochtonen zijn personen met twee in Nederland geboren ouders.
Allochtonen
Allochtonen zijn personen met minstens één in het buitenland geboren
ouder. De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland zijn
geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder. De tweede
generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren en één of
twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e en 2e Generatie allochtonen
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland zijn
geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder. De tweede
generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren en één of
twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e Generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland zijn
geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
Totaal 2e generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
2e Generatie met 1 buitenlandse ouder
Personen die in Nederland zijn geboren en één in het buitenland
geboren ouder hebben.
2e Generatie met 2 buitenlandse ouders
Personen die in Nederland zijn geboren en twee in het buitenland
geboren ouders hebben.
Niet-westerse en westerse allochtonen
Niet-westerse allochtonen
Westerse allochtonen