Prognose allochtonen; kerncijfers, 2000 - 2050

Prognose allochtonen; kerncijfers, 2000 - 2050

Perioden Allochtone bevolking Totaal allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Totaal allochtonen 1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolking Totaal allochtonen 2e Generatie (absoluut) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen 1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen 2e Generatie (absoluut) Allochtone bevolking Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Westerse allochtonen 1e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Westerse allochtonen 2e generatie (absoluut) Levendgeborenen Moeder niet-westers (absoluut) Levendgeborenen Moeder westers (absoluut) Migratie Immigratie Niet-westerse allochtonen (absoluut) Migratie Immigratie Westerse allochtonen (absoluut) Migratie Emigratie Niet-westerse allochtonen (absoluut) Migratie Emigratie Westerse allochtonen (absoluut) Migratie Migratiesaldo Niet-westerse allochtonen (absoluut) Migratie Migratiesaldo Westerse allochtonen (absoluut)
2000 2.775.302 1.431.122 1.344.180 1.408.791 886.250 522.541 1.366.511 544.872 821.639 30.913 11.823 61.031 47.034 19.007 24.560 42.024 22.474
2010 3.619.722 1.870.154 1.749.568 2.033.635 1.189.522 844.113 1.586.087 680.632 905.455 33.567 16.584 54.457 51.149 22.627 32.107 31.830 19.042
2020 4.350.752 2.180.751 2.170.001 2.591.201 1.419.601 1.171.600 1.759.551 761.150 998.401 33.074 17.753 54.978 49.010 24.722 35.464 30.256 13.546
2030 4.961.770 2.400.248 2.561.522 3.090.401 1.600.445 1.489.956 1.871.369 799.803 1.071.566 32.657 17.516 54.978 49.010 25.506 36.728 29.472 12.282
2040 5.475.426 2.549.029 2.926.397 3.527.217 1.729.244 1.797.973 1.948.209 819.785 1.128.424 32.617 17.349 54.978 49.010 25.586 37.238 29.392 11.772
2050 5.904.410 2.636.615 3.267.795 3.893.893 1.804.001 2.089.892 2.010.517 832.614 1.177.903 33.071 17.316 54.978 49.010 25.457 37.459 29.521 11.551
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kerncijfers allochtone bevolking, levendgeborenen naar
geboorteland van de moeder, buitenlandse migratie.
Prognose 2000 - 2050
Gewijzigd op 18 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Allochtone bevolking
Allochtonen zijn personen met minstens één in het buitenland geboren
ouder. De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland zijn
geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder. De tweede
generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren en één of
twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Totaal allochtonen
Allochtonen zijn personen met minstens één in het buitenland geboren
ouder. De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland zijn
geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder. De tweede
generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren en één of
twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Totaal 1e en 2e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn
geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e Generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
2e Generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn
geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e Generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
2e Generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Westerse allochtonen
Tot de categorie 'westers' behoren allochtonen uit Europa,
Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.
Totaal 1e en 2e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn
geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
2e generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Levendgeborenen
Levendgeborenen naar geboorteland moeder.
Moeder niet-westers
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van IndonesiÙ en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Moeder westers
Tot de categorie 'westers' behoren allochtonen uit Europa,
Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.
Migratie
Buitenlandse migratie naar geboorteland.
Immigratie
Immigratie naar geboorteland.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Tot de categorie 'westers' behoren allochtonen uit Europa,
Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.
Emigratie
Emigratie naar geboorteland.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Tot de categorie 'westers' behoren allochtonen uit Europa,
Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.
Migratiesaldo
Migratie saldo naar geboorteland.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Tot de categorie 'westers' behoren allochtonen uit Europa,
Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.