Prognose allochtonen; kerncijfers, 2000 - 2050

Kerncijfers allochtone bevolking, levendgeborenen naar
geboorteland van de moeder, buitenlandse migratie.
Prognose 2000 - 2050
Gewijzigd op 18 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Prognose allochtonen; kerncijfers, 2000 - 2050

Perioden Allochtone bevolkingTotaal allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingTotaal allochtonen1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolkingTotaal allochtonen2e Generatie (absoluut) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonen1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonen2e Generatie (absoluut) Allochtone bevolkingWesterse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingWesterse allochtonen1e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingWesterse allochtonen2e generatie (absoluut) LevendgeborenenMoeder niet-westers (absoluut) LevendgeborenenMoeder westers (absoluut) MigratieImmigratieNiet-westerse allochtonen (absoluut) MigratieImmigratieWesterse allochtonen (absoluut) MigratieEmigratieNiet-westerse allochtonen (absoluut) MigratieEmigratieWesterse allochtonen (absoluut) MigratieMigratiesaldoNiet-westerse allochtonen (absoluut) MigratieMigratiesaldoWesterse allochtonen (absoluut)
2000JJ00 2.775.302 1.431.122 1.344.180 1.408.791 886.250 522.541 1.366.511 544.872 821.639 30.913 11.823 61.031 47.034 19.007 24.560 42.024 22.474
2010JJ00 3.619.722 1.870.154 1.749.568 2.033.635 1.189.522 844.113 1.586.087 680.632 905.455 33.567 16.584 54.457 51.149 22.627 32.107 31.830 19.042
2020JJ00 4.350.752 2.180.751 2.170.001 2.591.201 1.419.601 1.171.600 1.759.551 761.150 998.401 33.074 17.753 54.978 49.010 24.722 35.464 30.256 13.546
2030JJ00 4.961.770 2.400.248 2.561.522 3.090.401 1.600.445 1.489.956 1.871.369 799.803 1.071.566 32.657 17.516 54.978 49.010 25.506 36.728 29.472 12.282
2040JJ00 5.475.426 2.549.029 2.926.397 3.527.217 1.729.244 1.797.973 1.948.209 819.785 1.128.424 32.617 17.349 54.978 49.010 25.586 37.238 29.392 11.772
2050JJ00 5.904.410 2.636.615 3.267.795 3.893.893 1.804.001 2.089.892 2.010.517 832.614 1.177.903 33.071 17.316 54.978 49.010 25.457 37.459 29.521 11.551
Bron: CBS.
Verklaring van tekens