Belasting- en premieheffing bij personen

Belasting- en premieheffing bij personen

Kenmerken van personen Fiscale bestanddelen Populatie Perioden Totaal aantal personen (x 1000) Aantal personen per tariefgroep Tariefgroep 1 (x 1000) Aantal personen per tariefgroep Tariefgroep 2 (x 1000) Aantal personen per tariefgroep Tariefgroep 3 (x 1000) Aantal personen per tariefgroep Tariefgroep 4 (x 1000) Aantal personen per tariefgroep Tariefgroep 5 (x 1000) Percentage met bestanddeel (%) Gemiddeld bedrag (1000 euro)
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 1990 10.168 351 7.798 1.789 185 45 100,0 14,8
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 1991 10.347 342 8.064 1.706 182 52 100,0 15,3
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 1992 10.529 285 8.373 1.653 164 53 100,0 16,0
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 1993 10.616 304 8.485 1.611 161 55 100,0 16,1
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 1994 10.704 326 8.553 1.580 189 56 100,0 15,9
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 1995 10.883 342 8.698 1.572 212 60 100,0 16,1
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 1996 11.032 408 8.795 1.550 209 70 100,0 16,1
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 1997 11.202 408 8.990 1.525 202 76 100,0 16,5
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 1998 11.360 364 9.180 1.523 204 89 100,0 16,2
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 1999 11.478 373 9.342 1.461 205 96 100,0 17,0
Totaal personen Belastbaar inkomen 1 2000 11.676 372 9.585 1.405 208 106 100,0 17,7
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 1990 8.410 330 6.201 1.652 183 45 100,0 15,5
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 1991 8.564 314 6.446 1.572 180 52 100,0 16,0
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 1992 8.711 255 6.721 1.520 162 53 100,0 16,7
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 1993 8.775 268 6.818 1.474 159 55 100,0 16,8
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 1994 8.839 286 6.861 1.448 188 56 100,0 16,6
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 1995 8.975 296 6.968 1.440 210 60 100,0 16,7
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 1996 9.093 360 7.038 1.417 207 70 100,0 16,8
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 1997 9.231 360 7.201 1.393 201 76 100,0 17,1
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 1998 9.360 341 7.341 1.387 202 89 100,0 16,7
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 1999 9.458 349 7.486 1.322 204 96 100,0 17,5
Totaal personen Belastbaar inkomen 2 2000 9.630 349 7.703 1.265 206 106 100,0 18,3
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 1990 1.758 21 1.597 137 2 0 100,0 11,4
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 1991 1.782 28 1.618 134 2 0 100,0 12,0
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 1992 1.817 30 1.652 133 2 0 100,0 12,7
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 1993 1.840 35 1.667 137 2 0 100,0 12,9
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 1994 1.866 40 1.691 133 1 0 100,0 12,7
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 1995 1.909 46 1.730 132 1 0 100,0 12,9
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 1996 1.940 48 1.757 133 1 0 100,0 13,1
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 1997 1.971 48 1.789 133 1 0 100,0 13,6
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 1998 2.000 23 1.839 136 1 0 100,0 14,0
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 1999 2.020 24 1.856 139 1 0 100,0 14,5
Totaal personen Belastbaar inkomen 3 2000 2.047 23 1.882 140 2 1 100,0 14,9
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 1990 8.720 206 6.554 1.750 169 40 100,0 16,6
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 1991 8.986 214 6.885 1.669 169 48 100,0 17,1
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 1992 9.195 174 7.190 1.623 158 51 100,0 17,7
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 1993 9.300 198 7.317 1.580 152 53 100,0 17,8
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 1994 9.377 215 7.381 1.546 183 52 100,0 17,6
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 1995 9.548 238 7.519 1.533 200 57 100,0 17,7
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 1996 9.740 295 7.671 1.513 195 66 100,0 17,7
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 1997 9.941 285 7.902 1.490 192 73 100,0 18,1
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 1998 10.088 244 8.074 1.492 194 84 100,0 17,7
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 1999 10.179 255 8.210 1.427 195 92 100,0 18,5
Totaal personen Belastbaar inkomen 4 2000 10.381 253 8.463 1.367 199 100 100,0 19,2
Totaal personen Belastingvrije som 1 1990 9.817 0 7.798 1.789 185 45 96,6 2,5
Totaal personen Belastingvrije som 1 1991 10.004 0 8.064 1.706 182 52 96,7 2,5
Totaal personen Belastingvrije som 1 1992 10.244 0 8.373 1.653 164 53 97,3 2,8
Totaal personen Belastingvrije som 1 1993 10.312 0 8.485 1.611 161 55 97,1 3,1
Totaal personen Belastingvrije som 1 1994 10.378 0 8.553 1.580 189 56 97,0 3,2
Totaal personen Belastingvrije som 1 1995 10.542 0 8.698 1.572 212 60 96,9 3,3
Totaal personen Belastingvrije som 1 1996 10.624 0 8.795 1.550 209 70 96,3 3,8
Totaal personen Belastingvrije som 1 1997 10.793 0 8.990 1.525 202 76 96,4 3,9
Totaal personen Belastingvrije som 1 1998 11.360 364 9.180 1.523 204 89 100,0 4,6
Totaal personen Belastingvrije som 1 1999 11.478 373 9.342 1.461 205 96 100,0 4,7
Totaal personen Belastingvrije som 1 2000 11.676 372 9.585 1.405 208 106 100,0 4,8
Totaal personen Belastingvrije som 2 1990 8.080 0 6.201 1.652 183 45 96,1 2,6
Totaal personen Belastingvrije som 2 1991 8.250 0 6.446 1.572 180 52 96,3 2,6
Totaal personen Belastingvrije som 2 1992 8.456 0 6.721 1.520 162 53 97,1 2,9
Totaal personen Belastingvrije som 2 1993 8.507 0 6.818 1.474 159 55 96,9 3,1
Totaal personen Belastingvrije som 2 1994 8.553 0 6.861 1.448 188 56 96,8 3,2
Totaal personen Belastingvrije som 2 1995 8.679 0 6.968 1.440 210 60 96,7 3,3
Totaal personen Belastingvrije som 2 1996 8.732 0 7.038 1.417 207 70 96,0 3,8
Totaal personen Belastingvrije som 2 1997 8.871 0 7.201 1.393 201 76 96,1 3,8
Totaal personen Belastingvrije som 2 1998 9.360 341 7.341 1.387 202 89 100,0 4,4
Totaal personen Belastingvrije som 2 1999 9.458 349 7.486 1.322 204 96 100,0 4,5
Totaal personen Belastingvrije som 2 2000 9.630 349 7.703 1.265 206 106 100,0 4,6
Totaal personen Belastingvrije som 3 1990 1.737 0 1.597 137 2 0 98,8 2,2
Totaal personen Belastingvrije som 3 1991 1.754 0 1.618 134 2 0 98,4 2,3
Totaal personen Belastingvrije som 3 1992 1.788 0 1.652 133 2 0 98,4 2,6
Totaal personen Belastingvrije som 3 1993 1.805 0 1.667 137 2 0 98,1 2,8
Totaal personen Belastingvrije som 3 1994 1.825 0 1.691 133 1 0 97,8 2,9
Totaal personen Belastingvrije som 3 1995 1.863 0 1.730 132 1 0 97,6 3,3
Totaal personen Belastingvrije som 3 1996 1.891 0 1.757 133 1 0 97,5 3,8
Totaal personen Belastingvrije som 3 1997 1.923 0 1.789 133 1 0 97,6 4,1
Totaal personen Belastingvrije som 3 1998 2.000 23 1.839 136 1 0 100,0 5,4
Totaal personen Belastingvrije som 3 1999 2.020 24 1.856 139 1 0 100,0 5,6
Totaal personen Belastingvrije som 3 2000 2.047 23 1.882 140 2 1 100,0 5,9
Totaal personen Belastingvrije som 4 1990 8.514 0 6.554 1.750 169 40 97,6 2,6
Totaal personen Belastingvrije som 4 1991 8.772 0 6.885 1.669 169 48 97,6 2,6
Totaal personen Belastingvrije som 4 1992 9.022 0 7.190 1.623 158 51 98,1 2,8
Totaal personen Belastingvrije som 4 1993 9.103 0 7.317 1.580 152 53 97,9 3,1
Totaal personen Belastingvrije som 4 1994 9.161 0 7.381 1.546 183 52 97,7 3,2
Totaal personen Belastingvrije som 4 1995 9.310 0 7.519 1.533 200 57 97,5 3,3
Totaal personen Belastingvrije som 4 1996 9.445 0 7.671 1.513 195 66 97,0 3,8
Totaal personen Belastingvrije som 4 1997 9.656 0 7.902 1.490 192 73 97,1 3,9
Totaal personen Belastingvrije som 4 1998 10.088 244 8.074 1.492 194 84 100,0 4,7
Totaal personen Belastingvrije som 4 1999 10.179 255 8.210 1.427 195 92 100,0 4,8
Totaal personen Belastingvrije som 4 2000 10.381 253 8.463 1.367 199 100 100,0 4,9
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 1990 9.817 0 7.798 1.789 185 45 96,6 2,5
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 1991 10.004 0 8.064 1.706 182 52 96,7 2,5
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 1992 10.244 0 8.373 1.653 164 53 97,3 2,8
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 1993 10.312 0 8.485 1.611 161 55 97,1 3,1
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 1994 10.378 0 8.553 1.580 189 56 97,0 3,1
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 1995 10.542 0 8.698 1.572 212 60 96,9 3,2
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 1996 10.624 0 8.795 1.550 209 70 96,3 3,7
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 1997 10.793 0 8.990 1.525 202 76 96,4 3,7
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 1998 11.360 364 9.180 1.523 204 89 100,0 4,4
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 1999 11.478 373 9.342 1.461 205 96 100,0 4,4
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 1 2000 11.676 372 9.585 1.405 208 106 100,0 4,5
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 1990 8.080 0 6.201 1.652 183 45 96,1 2,5
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 1991 8.250 0 6.446 1.572 180 52 96,3 2,6
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 1992 8.456 0 6.721 1.520 162 53 97,1 2,8
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 1993 8.507 0 6.818 1.474 159 55 96,9 3,1
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 1994 8.553 0 6.861 1.448 188 56 96,8 3,2
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 1995 8.679 0 6.968 1.440 210 60 96,7 3,3
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 1996 8.732 0 7.038 1.417 207 70 96,0 3,8
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 1997 8.871 0 7.201 1.393 201 76 96,1 3,8
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 1998 9.360 341 7.341 1.387 202 89 100,0 4,4
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 1999 9.458 349 7.486 1.322 204 96 100,0 4,5
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 2 2000 9.630 349 7.703 1.265 206 106 100,0 4,5
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 1990 1.737 0 1.597 137 2 0 98,8 2,2
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 1991 1.754 0 1.618 134 2 0 98,4 2,3
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 1992 1.788 0 1.652 133 2 0 98,4 2,6
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 1993 1.805 0 1.667 137 2 0 98,1 2,8
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 1994 1.825 0 1.691 133 1 0 97,8 2,9
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 1995 1.863 0 1.730 132 1 0 97,6 3,0
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 1996 1.891 0 1.757 133 1 0 97,5 3,4
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 1997 1.923 0 1.789 133 1 0 97,6 3,4
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 1998 2.000 23 1.839 136 1 0 100,0 4,1
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 1999 2.020 24 1.856 139 1 0 100,0 4,2
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 3 2000 2.047 23 1.882 140 2 1 100,0 4,3
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 1990 8.514 0 6.554 1.750 169 40 97,6 2,5
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 1991 8.772 0 6.885 1.669 169 48 97,6 2,6
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 1992 9.022 0 7.190 1.623 158 51 98,1 2,8
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 1993 9.103 0 7.317 1.580 152 53 97,9 3,1
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 1994 9.161 0 7.381 1.546 183 52 97,7 3,2
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 1995 9.310 0 7.519 1.533 200 57 97,5 3,3
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 1996 9.445 0 7.671 1.513 195 66 97,0 3,8
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 1997 9.656 0 7.902 1.490 192 73 97,1 3,8
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 1998 10.088 244 8.074 1.492 194 84 100,0 4,5
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 1999 10.179 255 8.210 1.427 195 92 100,0 4,5
Totaal personen Belastingvrije som tariefgroep 4 2000 10.381 253 8.463 1.367 199 100 100,0 4,6
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 1990 44 0 0 0 0 44 0,4 0,8
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 1991 51 0 0 0 0 51 0,5 0,8
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 1992 51 0 0 0 0 51 0,5 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 1993 53 0 0 0 0 53 0,5 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 1994 55 0 0 0 0 55 0,5 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 1995 60 0 0 0 0 60 0,5 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 1996 69 0 0 0 0 69 0,6 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 1997 76 0 0 0 0 76 0,7 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 1998 89 0 0 0 0 89 0,8 1,7
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 1999 96 0 0 0 0 96 0,8 1,7
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 1 2000 105 0 0 0 0 105 0,9 1,8
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 1990 44 0 0 0 0 44 0,5 0,8
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 1991 51 0 0 0 0 51 0,6 0,8
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 1992 51 0 0 0 0 51 0,6 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 1993 53 0 0 0 0 53 0,6 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 1994 55 0 0 0 0 55 0,6 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 1995 60 0 0 0 0 60 0,7 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 1996 69 0 0 0 0 69 0,8 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 1997 76 0 0 0 0 76 0,8 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 1998 89 0 0 0 0 89 0,9 1,7
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 1999 96 0 0 0 0 96 1,0 1,7
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 2 2000 104 0 0 0 0 104 1,1 1,8
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 1990 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 1991 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 1992 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 1993 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 1994 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 1995 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 1996 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 1997 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 1998 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 1999 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 3 2000 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 1990 40 0 0 0 0 40 0,5 0,8
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 1991 47 0 0 0 0 47 0,5 0,8
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 1992 49 0 0 0 0 49 0,5 1,0
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 1993 51 0 0 0 0 51 0,5 1,0
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 1994 52 0 0 0 0 52 0,6 1,0
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 1995 57 0 0 0 0 57 0,6 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 1996 66 0 0 0 0 66 0,7 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 1997 73 0 0 0 0 73 0,7 0,9
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 1998 84 0 0 0 0 84 0,8 1,7
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 1999 91 0 0 0 0 91 0,9 1,8
Totaal personen Aanvullende alleenstaande ouderaftrek 4 2000 99 0 0 0 0 99 1,0 1,8
Totaal personen Ouderenaftrek 1 1990
Totaal personen Ouderenaftrek 1 1991
Totaal personen Ouderenaftrek 1 1992
Totaal personen Ouderenaftrek 1 1993
Totaal personen Ouderenaftrek 1 1994
Totaal personen Ouderenaftrek 1 1995 1.659 0 1.564 93 1 0 15,2 0,4
Totaal personen Ouderenaftrek 1 1996 1.691 0 1.596 94 1 0 15,3 0,4
Totaal personen Ouderenaftrek 1 1997 1.712 0 1.617 93 1 0 15,3 0,5
Totaal personen Ouderenaftrek 1 1998 1.977 0 1.839 136 1 0 17,4 0,8
Totaal personen Ouderenaftrek 1 1999 1.995 0 1.856 139 1 0 17,4 0,9
Totaal personen Ouderenaftrek 1 2000 2.023 0 1.881 140 2 1 17,3 1,1
Totaal personen Ouderenaftrek 2 1990
Totaal personen Ouderenaftrek 2 1991
Totaal personen Ouderenaftrek 2 1992
Totaal personen Ouderenaftrek 2 1993
Totaal personen Ouderenaftrek 2 1994
Totaal personen Ouderenaftrek 2 1995 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Ouderenaftrek 2 1996 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Ouderenaftrek 2 1997 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Ouderenaftrek 2 1998 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Ouderenaftrek 2 1999 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Ouderenaftrek 2 2000 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Ouderenaftrek 3 1990
Totaal personen Ouderenaftrek 3 1991
Totaal personen Ouderenaftrek 3 1992
Totaal personen Ouderenaftrek 3 1993
Totaal personen Ouderenaftrek 3 1994
Totaal personen Ouderenaftrek 3 1995 1.659 0 1.564 93 1 0 86,9 0,4
Totaal personen Ouderenaftrek 3 1996 1.691 0 1.596 94 1 0 87,2 0,4
Totaal personen Ouderenaftrek 3 1997 1.712 0 1.617 93 1 0 86,8 0,5
Totaal personen Ouderenaftrek 3 1998 1.977 0 1.839 136 1 0 98,8 0,8
Totaal personen Ouderenaftrek 3 1999 1.995 0 1.856 139 1 0 98,8 0,9
Totaal personen Ouderenaftrek 3 2000 2.023 0 1.881 140 2 1 98,9 1,1
Totaal personen Ouderenaftrek 4 1990
Totaal personen Ouderenaftrek 4 1991
Totaal personen Ouderenaftrek 4 1992
Totaal personen Ouderenaftrek 4 1993
Totaal personen Ouderenaftrek 4 1994
Totaal personen Ouderenaftrek 4 1995 1.644 0 1.550 93 1 0 17,2 0,4
Totaal personen Ouderenaftrek 4 1996 1.674 0 1.579 94 1 0 17,2 0,4
Totaal personen Ouderenaftrek 4 1997 1.695 0 1.601 93 1 0 17,0 0,5
Totaal personen Ouderenaftrek 4 1998 1.962 0 1.825 136 1 0 19,5 0,8
Totaal personen Ouderenaftrek 4 1999 1.980 0 1.841 138 1 0 19,4 0,9
Totaal personen Ouderenaftrek 4 2000 2.008 0 1.866 139 2 1 19,3 1,1
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 1990
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 1991
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 1992
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 1993
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 1994
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 1995
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 1996
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 1997 753 0 746 6 1 0 6,7 0,5
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 1998 839 0 832 5 1 0 7,4 1,2
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 1999 847 1 842 4 1 0 7,4 1,3
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 1 2000 844 0 839 4 1 0 7,2 1,3
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 1990
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 1991
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 1992
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 1993
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 1994
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 1995
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 1996
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 1997 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 1998 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 1999 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 2 2000 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 1990
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 1991
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 1992
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 1993
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 1994
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 1995
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 1996
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 1997 753 0 746 6 1 0 38,2 0,5
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 1998 839 0 832 5 1 0 41,9 1,2
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 1999 847 1 842 4 1 0 41,9 1,3
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 3 2000 844 0 839 4 1 0 41,2 1,3
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 1990
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 1991
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 1992
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 1993
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 1994
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 1995
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 1996
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 1997 751 0 744 6 1 0 7,6 0,5
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 1998 836 0 830 5 1 0 8,3 1,2
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 1999 844 0 839 4 1 0 8,3 1,3
Totaal personen Aanvullende ouderenaftrek 4 2000 842 0 837 4 1 0 8,1 1,3
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 1990 462 0 462 0 0 0 4,5 0,5
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 1991 424 0 424 0 0 0 4,1 0,4
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 1992
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 1993
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 1994
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 1995
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 1996
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 1997
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 1998
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 1999
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 1 2000
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 1990 448 0 448 0 0 0 5,3 0,5
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 1991 408 0 408 0 0 0 4,8 0,4
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 1992
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 1993
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 1994
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 1995
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 1996
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 1997
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 1998
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 1999
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 2 2000
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 1990 13 0 13 0 0 0 0,8 0,5
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 1991 16 0 16 0 0 0 0,9 0,4
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 1992
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 1993
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 1994
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 1995
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 1996
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 1997
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 1998
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 1999
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 3 2000
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 1990 419 0 419 0 0 0 4,8 0,5
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 1991 389 0 389 0 0 0 4,3 0,4
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 1992
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 1993
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 1994
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 1995
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 1996
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 1997
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 1998
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 1999
Totaal personen Overgangstoeslag alleenstaanden 4 2000
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 1990
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 1991
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 1992
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 1993
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 1994
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 1995
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 1996
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 1997
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 1998
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 1999
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 1 2000 63 0 59 2 2 0 0,5 1,2
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 1990
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 1991
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 1992
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 1993
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 1994
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 1995
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 1996
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 1997
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 1998
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 1999
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 2 2000 63 0 59 2 2 0 0,7 1,2
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 1990
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 1991
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 1992
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 1993
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 1994
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 1995
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 1996
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 1997
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 1998
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 1999
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 3 2000 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 1990
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 1991
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 1992
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 1993
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 1994
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 1995
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 1996
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 1997
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 1998
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 1999
Totaal personen Jonggehandicaptenaftrek 4 2000 61 0 57 2 2 0 0,6 1,2
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 1990
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 1991
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 1992
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 1993
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 1994
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 1995
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 1996
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 1997
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 1998
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 1999
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 1 2000 10 0 9 1 0 0 0,1 0,6
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 1990
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 1991
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 1992
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 1993
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 1994
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 1995
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 1996
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 1997
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 1998
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 1999
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 2 2000 10 0 9 1 0 0 0,1 0,6
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 1990
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 1991
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 1992
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 1993
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 1994
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 1995
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 1996
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 1997
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 1998
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 1999
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 3 2000 0 0 0 0 0 0 x x
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 1990
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 1991
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 1992
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 1993
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 1994
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 1995
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 1996
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 1997
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 1998
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 1999
Totaal personen Compensatieregeling ziekenfondsverz. 4 2000 10 0 9 1 0 0 0,1 0,6
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 1990 9.794 319 7.469 1.779 183 44 96,3 2,0
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 1991 10.011 313 7.765 1.700 181 52 96,8 2,0
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 1992 10.177 260 8.054 1.647 164 52 96,7 2,3
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 1993 10.251 276 8.155 1.605 160 55 96,6 2,3
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 1994 10.431 309 8.305 1.574 188 56 97,4 2,6
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 1995 10.614 323 8.449 1.570 211 60 97,5 2,8
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 1996 10.782 389 8.566 1.548 208 70 97,7 3,1
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 1997 10.975 389 8.785 1.524 201 76 98,0 3,2
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 1998 11.132 342 8.975 1.522 203 89 98,0 3,7
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 1999 11.232 353 9.119 1.459 204 96 97,9 3,9
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 1 2000 11.430 350 9.368 1.400 207 106 97,9 4,1
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 1990 8.069 300 5.901 1.642 181 44 95,9 2,2
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 1991 8.259 286 6.176 1.566 179 52 96,4 2,3
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 1992 8.395 232 6.434 1.514 162 52 96,4 2,5
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 1993 8.442 243 6.517 1.468 158 55 96,2 2,6
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 1994 8.570 268 6.618 1.441 187 56 97,0 3,0
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 1995 8.707 278 6.721 1.438 210 60 97,0 3,2
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 1996 8.843 341 6.810 1.415 207 70 97,3 3,5
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 1997 9.005 341 6.997 1.392 199 76 97,6 3,7
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 1998 9.133 319 7.137 1.386 202 89 97,6 4,2
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 1999 9.213 328 7.264 1.321 204 96 97,4 4,4
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 2 2000 9.385 327 7.487 1.260 205 105 97,5 4,7
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 1990 1.726 19 1.567 137 2 0 98,2 0,9
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 1991 1.751 27 1.589 134 2 0 98,3 0,9
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 1992 1.783 28 1.620 133 2 0 98,1 1,0
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 1993 1.809 34 1.638 137 2 0 98,3 1,0
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 1994 1.861 40 1.687 133 1 0 99,8 1,0
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 1995 1.907 46 1.728 132 1 0 99,9 1,1
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 1996 1.939 48 1.756 133 1 0 99,9 1,2
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 1997 1.969 48 1.788 133 1 0 99,9 1,1
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 1998 1.999 23 1.838 136 1 0 100,0 1,4
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 1999 2.019 24 1.855 139 1 0 100,0 1,5
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 3 2000 2.045 23 1.880 140 2 1 99,9 1,6
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 1990 8.584 189 6.442 1.745 168 40 98,4 2,2
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 1991 8.858 196 6.779 1.665 169 48 98,6 2,3
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 1992 9.031 160 7.045 1.618 157 51 98,2 2,5
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 1993 9.130 181 7.171 1.574 151 53 98,2 2,5
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 1994 9.295 202 7.320 1.539 181 52 99,1 2,9
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 1995 9.522 228 7.504 1.532 200 57 99,7 3,1
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 1996 9.710 283 7.654 1.511 195 66 99,7 3,3
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 1997 9.904 274 7.877 1.489 191 73 99,6 3,5
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 1998 10.050 231 8.050 1.491 194 84 99,6 4,0
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 1999 10.129 243 8.175 1.425 195 92 99,5 4,2
Totaal personen Aftrekposten, vrijstellingen e.d. 4 2000 10.312 238 8.414 1.362 198 100 99,3 4,4
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 1990 9.418 301 7.258 1.637 178 43 92,6 0,4
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 1991 9.620 293 7.525 1.576 177 49 93,0 0,4
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 1992 9.764 234 7.786 1.534 160 51 92,7 0,5
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 1993 9.833 247 7.875 1.502 156 54 92,6 0,5
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 1994 10.017 275 8.024 1.479 184 54 93,6 0,7
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 1995 10.163 281 8.144 1.472 207 59 93,4 0,7
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 1996 10.336 344 8.261 1.459 204 68 93,7 0,8
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 1997 10.516 337 8.467 1.441 196 74 93,9 0,8
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 1998 10.673 290 8.658 1.438 199 88 94,0 1,0
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 1999 10.788 301 8.808 1.384 201 94 94,0 1,0
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 1 2000 10.995 300 9.055 1.333 203 104 94,2 1,1
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 1990 7.704 282 5.701 1.502 176 43 91,6 0,4
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 1991 7.877 266 5.944 1.443 175 49 92,0 0,4
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 1992 7.989 206 6.172 1.402 158 51 91,7 0,6
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 1993 8.030 213 6.243 1.366 154 54 91,5 0,6
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 1994 8.160 235 6.341 1.347 183 54 92,3 0,8
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 1995 8.259 235 6.419 1.340 206 59 92,0 0,8
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 1996 8.399 295 6.507 1.327 202 68 92,4 0,9
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 1997 8.548 289 6.680 1.309 195 74 92,6 0,9
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 1998 8.676 267 6.821 1.302 198 88 92,7 1,1
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 1999 8.770 276 6.954 1.246 200 94 92,7 1,2
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 2 2000 8.952 278 7.176 1.194 201 103 93,0 1,3
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 1990 1.714 19 1.557 135 2 0 97,5 0,2
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 1991 1.743 27 1.581 133 2 0 97,8 0,2
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 1992 1.775 28 1.613 132 2 0 97,7 0,3
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 1993 1.803 33 1.632 136 2 0 98,0 0,3
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 1994 1.857 40 1.684 132 1 0 99,5 0,3
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 1995 1.904 46 1.725 132 1 0 99,7 0,3
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 1996 1.936 48 1.754 133 1 0 99,8 0,3
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 1997 1.968 48 1.787 132 1 0 99,9 0,3
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 1998 1.997 23 1.837 136 1 0 99,8 0,5
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 1999 2.018 24 1.854 138 1 0 99,9 0,5
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 3 2000 2.044 23 1.879 140 2 1 99,9 0,5
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 1990 8.217 171 6.239 1.604 164 39 94,2 0,4
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 1991 8.479 177 6.548 1.543 165 46 94,4 0,4
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 1992 8.632 135 6.788 1.506 154 49 93,9 0,6
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 1993 8.726 152 6.902 1.472 149 51 93,8 0,6
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 1994 8.893 170 7.049 1.446 178 51 94,8 0,7
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 1995 9.095 189 7.215 1.437 199 56 95,3 0,7
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 1996 9.288 239 7.366 1.425 194 64 95,4 0,8
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 1997 9.468 224 7.575 1.409 189 71 95,2 0,9
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 1998 9.613 180 7.748 1.410 192 83 95,3 1,1
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 1999 9.706 193 7.879 1.352 193 89 95,4 1,1
Totaal personen Reis- en verwervingskosten 4 2000 9.899 191 8.116 1.298 196 98 95,4 1,2
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 1990 936 11 665 241 11 8 9,2 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 1991 991 10 719 242 12 7 9,6 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 1992 1.026 9 763 233 13 8 9,7 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 1993 1.040 8 785 227 11 9 9,8 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 1994 1.231 12 950 247 14 9 11,5 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 1995 1.312 9 1.025 252 14 10 12,1 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 1996 1.416 15 1.113 258 15 15 12,8 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 1997 1.199 15 959 197 14 15 10,7 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 1998 1.227 17 981 197 14 17 10,8 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 1999 1.249 18 1.005 189 17 20 10,9 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 1 2000 1.210 18 982 173 19 18 10,4 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 1990 932 11 661 240 11 8 11,1 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 1991 987 10 717 241 12 7 11,5 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 1992 1.022 9 760 232 13 8 11,7 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 1993 1.036 8 783 225 11 9 11,8 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 1994 1.228 12 948 246 14 9 13,9 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 1995 1.308 9 1.023 251 14 10 14,6 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 1996 1.413 15 1.111 257 15 15 15,5 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 1997 1.196 15 957 196 14 15 13,0 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 1998 1.223 17 978 197 14 17 13,1 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 1999 1.245 18 1.003 188 17 20 13,2 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 2 2000 1.205 18 979 172 19 18 12,5 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 1990 5 0 3 1 0 0 0,3 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 1991 3 0 2 1 0 0 0,2 0,2
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 1992 4 0 3 1 0 0 0,2 0,2
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 1993 3 0 2 1 0 0 0,2 0,2
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 1994 3 0 2 1 0 0 0,1 0,2
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 1995 3 0 3 1 0 0 0,2 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 1996 2 0 1 1 0 0 0,1 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 1997 4 0 3 1 0 0 0,2 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 1998 3 0 3 1 0 0 0,2 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 1999 4 0 3 1 0 0 0,2 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 3 2000 5 0 4 1 0 0 0,2 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 1990 889 8 624 238 11 8 10,2 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 1991 945 7 679 240 11 7 10,5 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 1992 974 5 717 231 12 8 10,6 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 1993 990 5 742 224 10 9 10,6 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 1994 1.161 8 888 243 13 9 12,4 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 1995 1.244 6 965 249 14 10 13,0 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 1996 1.341 9 1.048 254 14 14 13,8 0,3
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 1997 1.133 9 903 192 14 14 11,4 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 1998 1.158 12 921 194 14 17 11,5 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 1999 1.170 10 938 185 16 19 11,5 0,4
Totaal personen Aftrekbare reiskosten woon-werk 4 2000 1.124 10 911 166 18 18 10,8 0,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 1990 6.114 209 4.643 1.166 56 40 60,1 0,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 1991 6.280 205 4.852 1.118 61 45 60,7 0,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 1992 6.463 175 5.061 1.115 67 46 61,4 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 1993 6.488 180 5.105 1.089 66 48 61,1 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 1994 6.608 199 5.209 1.077 74 50 61,7 0,7
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 1995 6.785 202 5.367 1.080 82 54 62,3 0,7
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 1996 7.024 254 5.535 1.084 87 64 63,7 0,8
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 1997 7.163 243 5.694 1.073 83 70 63,9 0,9
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 1998 7.430 232 5.935 1.089 90 85 65,4 1,1
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 1999 7.577 236 6.105 1.049 97 90 66,0 1,1
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 1 2000 7.752 237 6.318 995 103 98 66,4 1,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 1990 6.010 208 4.558 1.148 56 40 71,5 0,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 1991 6.194 203 4.784 1.102 61 45 72,3 0,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 1992 6.373 173 4.988 1.099 67 46 73,2 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 1993 6.396 178 5.031 1.073 66 48 72,9 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 1994 6.515 196 5.135 1.061 74 50 73,7 0,7
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 1995 6.657 197 5.260 1.063 82 54 74,2 0,8
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 1996 6.887 250 5.418 1.068 87 64 75,7 0,9
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 1997 7.031 239 5.583 1.057 83 70 76,2 0,9
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 1998 7.284 229 5.812 1.069 90 85 77,8 1,1
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 1999 7.425 233 5.975 1.030 97 90 78,5 1,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 2 2000 7.617 235 6.205 976 103 98 79,1 1,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 1990 105 1 85 18 0 0 5,9 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 1991 86 2 68 16 0 0 4,8 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 1992 90 2 73 16 0 0 5,0 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 1993 92 2 74 16 0 0 5,0 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 1994 93 3 74 16 0 0 5,0 0,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 1995 128 5 107 16 0 0 6,7 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 1996 137 4 117 16 0 0 7,1 0,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 1997 132 4 111 17 0 0 6,7 0,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 1998 146 2 124 20 0 0 7,3 0,6
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 1999 152 3 130 19 0 0 7,5 0,6
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 3 2000 135 2 113 20 0 0 6,6 0,6
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 1990 5.110 111 3.765 1.144 54 36 58,6 0,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 1991 5.317 117 4.007 1.094 58 42 59,2 0,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 1992 5.518 96 4.219 1.095 64 44 60,0 0,6
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 1993 5.584 104 4.302 1.068 64 46 60,0 0,6
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 1994 5.706 119 4.414 1.055 72 47 60,9 0,8
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 1995 5.959 136 4.631 1.061 79 52 62,4 0,8
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 1996 6.177 177 4.793 1.063 84 61 63,4 0,9
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 1997 6.316 161 4.952 1.055 81 67 63,5 1,0
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 1998 6.532 148 5.146 1.071 87 80 64,7 1,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 1999 6.658 156 5.295 1.028 93 86 65,4 1,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait tegenwoordige arb. 4 2000 6.817 155 5.495 974 100 93 65,7 1,4
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 1990 2.895 80 2.344 353 117 1 28,5 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 1991 2.963 78 2.414 358 112 2 28,6 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 1992 2.992 53 2.503 345 89 2 28,4 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 1993 3.064 61 2.566 347 87 3 28,9 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 1994 3.173 71 2.644 349 107 3 29,6 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 1995 3.172 76 2.630 342 122 2 29,1 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 1996 3.132 86 2.597 333 114 2 28,4 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 1997 3.174 91 2.643 328 111 2 28,3 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 1998 3.097 56 2.618 315 108 1 27,3 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 1999 3.028 61 2.560 303 101 2 26,4 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 1 2000 3.118 61 2.644 311 98 4 26,7 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 1990 1.296 62 881 237 116 1 15,4 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 1991 1.317 52 910 242 111 2 15,4 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 1992 1.315 26 970 230 87 2 15,1 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 1993 1.361 30 1.014 229 86 3 15,5 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 1994 1.418 33 1.041 235 106 3 16,0 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 1995 1.403 35 1.016 229 121 2 15,6 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 1996 1.338 41 964 217 113 2 14,7 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 1997 1.343 47 970 214 110 2 14,6 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 1998 1.250 35 908 200 106 1 13,4 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 1999 1.167 40 840 184 100 2 12,3 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 2 2000 1.213 40 882 192 96 3 12,6 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 1990 1.599 18 1.463 116 2 0 91,0 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 1991 1.647 25 1.504 115 2 0 92,4 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 1992 1.676 26 1.534 114 2 0 92,2 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 1993 1.703 31 1.552 118 2 0 92,6 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 1994 1.756 38 1.603 114 1 0 94,1 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 1995 1.769 40 1.614 114 1 0 92,7 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 1996 1.794 44 1.633 116 1 0 92,5 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 1997 1.831 44 1.672 114 1 0 92,9 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 1998 1.847 21 1.710 115 1 0 92,3 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 1999 1.861 21 1.720 119 1 0 92,2 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 3 2000 1.905 21 1.763 119 2 1 93,1 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 1990 2.710 49 2.212 343 105 1 31,1 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 1991 2.797 51 2.291 349 104 2 31,1 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 1992 2.816 35 2.356 338 86 2 30,6 0,2
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 1993 2.871 43 2.404 339 83 3 30,9 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 1994 2.964 46 2.473 340 103 2 31,6 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 1995 2.940 50 2.443 329 117 1 30,8 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 1996 2.940 58 2.450 321 108 1 30,2 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 1997 2.982 60 2.499 315 106 2 30,0 0,3
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 1998 2.942 30 2.503 305 104 1 29,2 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 1999 2.876 34 2.448 294 97 2 28,3 0,5
Totaal personen Arbeidskostenforfait vroegere arbeid 4 2000 2.967 34 2.536 300 95 3 28,6 0,5
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 1990 399 12 264 116 4 3 3,9 1,7
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 1991 369 10 253 100 3 2 3,6 1,8
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 1992 300 6 215 73 4 2 2,8 2,1
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 1993 275 6 199 66 2 2 2,6 2,3
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 1994 231 5 168 53 3 2 2,2 2,7
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 1995 200 3 143 49 3 2 1,8 2,9
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 1996 174 4 124 42 2 2 1,6 3,3
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 1997 173 3 127 40 2 2 1,5 3,3
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 1998 142 3 102 34 1 2 1,3 3,7
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 1999 177 2 139 32 3 1 1,5 3,4
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 1 2000 121 2 89 26 2 2 1,0 4,2
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 1990 389 12 256 115 4 3 4,6 1,7
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 1991 359 10 244 98 3 2 4,2 1,8
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 1992 292 6 208 71 4 2 3,3 2,1
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 1993 267 6 192 64 2 2 3,0 2,3
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 1994 223 5 161 51 3 2 2,5 2,8
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 1995 195 3 139 47 3 2 2,2 2,9
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 1996 169 4 120 41 2 2 1,9 3,3
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 1997 169 3 123 38 1 2 1,8 3,3
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 1998 138 3 99 33 1 2 1,5 3,7
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 1999 174 2 136 31 3 1 1,8 3,4
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 2 2000 117 2 86 26 2 2 1,2 4,2
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 1990 9 0 8 2 0 0 0,5 2,1
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 1991 10 0 8 2 0 0 0,6 1,9
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 1992 8 0 6 2 0 0 0,4 2,5
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 1993 8 0 7 2 0 0 0,5 2,0
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 1994 9 0 7 2 0 0 0,5 2,0
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 1995 5 0 4 2 0 0 0,3 4,0
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 1996 5 0 4 1 0 0 0,2 3,3
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 1997 5 0 3 1 0 0 0,2 3,5
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 1998 4 0 3 1 0 0 0,2 3,7
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 1999 4 0 3 1 0 0 0,2 3,4
Totaal personen Werkelijke beroepskosten 3 2000 4 0 3 1