Samenstelling inkomen van AOW-huishoudens

Samenstelling inkomen van AOW-huishoudens

Kenmerken van huishoudens Aanvullend pensioen Perioden Aanvullende inkomsten Niet-pensioeninkomen Aantal huishoudens (x·1·000) Aanvullende inkomsten Niet-pensioeninkomen Percentage (%) Aanvullende inkomsten Niet-pensioeninkomen Bedrag per ontvangend huishouden (x·1·000·euro)
Totaal huishoudens Totaal huishoudens 2000 1.214 77,9 8,6
Totaal huishoudens Met aanvullend pensioen 2000 966 76,7 7,9
Totaal huishoudens Zonder aanvullend pensioen 2000 248 83,3 11,3
Particuliere huishoudens Totaal huishoudens 2000 1.176 81,5 8,8
Particuliere huishoudens Met aanvullend pensioen 2000 939 79,7 8,1
Particuliere huishoudens Zonder aanvullend pensioen 2000 237 89,9 11,6
Alleenstaande Totaal huishoudens 2000 571 78,7 4,4
Alleenstaande Met aanvullend pensioen 2000 426 76,3 3,9
Alleenstaande Zonder aanvullend pensioen 2000 145 86,7 5,8
Alleenstaande man Totaal huishoudens 2000 116 74,3 4,5
Alleenstaande man Met aanvullend pensioen 2000 90 71,0 3,7
Alleenstaande man Zonder aanvullend pensioen 2000 26 88,3 7,2
Alleenstaande vrouw Totaal huishoudens 2000 455 79,9 4,3
Alleenstaande vrouw Met aanvullend pensioen 2000 336 77,8 3,9
Alleenstaande vrouw Zonder aanvullend pensioen 2000 118 86,4 5,5
(Echt)paar Totaal huishoudens 2000 493 82,0 8,1
(Echt)paar Met aanvullend pensioen 2000 429 80,4 7,4
(Echt)paar Zonder aanvullend pensioen 2000 64 94,0 13,1
Paar met één AOW'er Totaal huishoudens 2000 148 87,8 11,3
Paar met één AOW'er Met aanvullend pensioen 2000 129 86,8 10,2
Paar met één AOW'er Zonder aanvullend pensioen 2000 20 95,5 18,9
Paar, beiden AOW'er Totaal huishoudens 2000 344 79,7 6,7
Paar, beiden AOW'er Met aanvullend pensioen 2000 300 78,0 6,2
Paar, beiden AOW'er Zonder aanvullend pensioen 2000 45 93,3 10,5
Overig huishouden Totaal huishoudens 2000 113 97,3 34,1
Overig huishouden Met aanvullend pensioen 2000 84 96,9 32,9
Overig huishouden Zonder aanvullend pensioen 2000 28 98,7 37,9
Overig huishouden met één AOW'er Totaal huishoudens 2000 82 99,5 35,0
Overig huishouden met één AOW'er Met aanvullend pensioen 2000 60 99,5 34,1
Overig huishouden met één AOW'er Zonder aanvullend pensioen 2000 22 99,5 37,3
Overig huishouden met meer AOW'ers Totaal huishoudens 2000 31 91,9 31,8
Overig huishouden met meer AOW'ers Met aanvullend pensioen 2000 25 90,9 29,8
Overig huishouden met meer AOW'ers Zonder aanvullend pensioen 2000 6 95,8 39,9
In institutionele huishoudens Totaal huishoudens 2000 38 32,7 3,2
In institutionele huishoudens Met aanvullend pensioen 2000 27 32,9 2,7
In institutionele huishoudens Zonder aanvullend pensioen 2000 11 32,4 4,3
Alleenstaande in institut. huishouden Totaal huishoudens 2000 34 31,3 3,1
Alleenstaande in institut. huishouden Met aanvullend pensioen 2000 24 31,4 2,6
Alleenstaande in institut. huishouden Zonder aanvullend pensioen 2000 10 31,0 4,3
Leeftijd tot 65 jaar Totaal huishoudens 2000 106 98,5 36,6
Leeftijd tot 65 jaar Met aanvullend pensioen 2000 77 98,0 35,2
Leeftijd tot 65 jaar Zonder aanvullend pensioen 2000 29 100,0 40,1
Leeftijd 65 tot 70 jaar Totaal huishoudens 2000 267 84,0 7,0
Leeftijd 65 tot 70 jaar Met aanvullend pensioen 2000 225 82,6 6,6
Leeftijd 65 tot 70 jaar Zonder aanvullend pensioen 2000 41 92,8 8,9
Leeftijd 70 tot 75 jaar Totaal huishoudens 2000 291 80,4 6,2
Leeftijd 70 tot 75 jaar Met aanvullend pensioen 2000 246 79,0 5,9
Leeftijd 70 tot 75 jaar Zonder aanvullend pensioen 2000 46 88,7 7,9
Leeftijd 75 tot 80 jaar Totaal huishoudens 2000 253 79,2 5,8
Leeftijd 75 tot 80 jaar Met aanvullend pensioen 2000 199 77,0 5,4
Leeftijd 75 tot 80 jaar Zonder aanvullend pensioen 2000 54 88,7 7,4
Leeftijd 80 jaar en ouder Totaal huishoudens 2000 259 77,2 5,2
Leeftijd 80 jaar en ouder Met aanvullend pensioen 2000 192 74,5 4,6
Leeftijd 80 jaar en ouder Zonder aanvullend pensioen 2000 67 86,2 6,8
In institutionele huishoudens Totaal huishoudens 2000 38 32,7 3,2
In institutionele huishoudens Met aanvullend pensioen 2000 27 32,9 2,7
In institutionele huishoudens Zonder aanvullend pensioen 2000 11 32,4 4,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Gemiddelde inkomens en inkomensbestanddelen van AOW - huishoudens
naar kenmerken van huishoudens en wel of geen aanvullend pensioen.
1990 - 2000
Gewijzigd op 14 april 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aanvullende inkomsten
Gemiddelden van aanvullende inkomsten.
Niet-pensioeninkomen
Het niet -pensioeninkomen is de som van de individuele huursubsidie, loon,
winst, uitkeringen, inkomsten uit eigen woning en de inkomsten uit
vermogen.
Aantal huishoudens
Aantal AOW-huishoudens met niet-pensioeninkomen.
Percentage
Het aantal AOW-huishoudens dat niet-pensioeninkomsten heeft
in procenten van alle AOW-huishoudens.
Bedrag per ontvangend huishouden
Gemiddeld bedrag aan niet-pensioeninkomsten per AOW-huishouden met
dergelijke inkomsten.