Prognose bevolking; kerncijfers, 2000 - 2050

Prognose bevolking; kerncijfers, 2000 - 2050

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (absoluut) Leeftijdsgroepen 0-19 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen 20-64 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen 65 jaar en ouder (absoluut) Leeftijdsgroepen % 0-19 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 20-64 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 65 jaar en ouder (%) Demografische druk Levendgeborenen (absoluut) Totaal vruchtbaarheidscijfer Overledenen (absoluut) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting vrouwen (jaar) Migratie Immigratie (absoluut) Migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties (absoluut) Migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) (absoluut)
Prognose 2000 15.863.950 3.873.008 9.838.500 2.152.442 24,4 62,0 13,6 0,612 206.598 1,72 140.991 75,39 80,48 131.954 79.748 52.206
Prognose 2010 16.864.472 4.079.758 10.286.150 2.498.564 24,2 61,0 14,8 0,640 186.588 1,75 152.843 77,04 81,38 130.995 90.735 40.260
Prognose 2020 17.492.098 4.010.329 10.262.068 3.219.703 22,9 58,7 18,4 0,705 193.499 1,75 174.440 77,97 81,70 129.986 96.473 33.513
Prognose 2030 17.918.871 4.008.227 10.062.695 3.847.944 22,4 56,2 21,5 0,781 200.556 1,75 203.275 78,63 81,99 129.986 99.238 30.748
Prognose 2040 18.058.048 4.113.510 9.806.541 4.138.001 22,8 54,3 22,9 0,841 195.843 1,75 227.171 79,13 82,31 129.986 99.742 30.244
Prognose 2050 18.004.927 4.090.317 10.018.276 3.896.337 22,7 55,6 21,6 0,797 . . . . . . . .
95% Ondergrens prognose-interval 2000 . . . . . . . . 196.911 1,63 128.940 74,37 79,75 116.135 73.423 34.895
95% Ondergrens prognose-interval 2010 16.373.317 3.869.093 9.995.761 2.354.139 23,4 60,2 14,1 0,618 157.761 1,50 125.715 74,18 78,53 75.518 66.183 -10.400
95% Ondergrens prognose-interval 2020 16.278.565 3.466.581 9.579.277 2.860.731 20,8 56,8 16,6 0,654 149.987 1,39 138.670 74,14 77,87 66.760 60.289 -15.342
95% Ondergrens prognose-interval 2030 15.894.933 3.150.824 8.960.634 3.244.505 19,1 53,4 18,4 0,700 143.915 1,34 164.142 74,13 77,49 64.226 56.900 -16.548
95% Ondergrens prognose-interval 2040 15.256.488 2.996.270 8.275.139 3.273.239 18,8 51,0 18,6 0,729 127.335 1,27 182.285 74,23 77,41 63.356 53.167 -14.640
95% Ondergrens prognose-interval 2050 14.356.460 2.701.709 8.066.678 2.872.884 17,7 51,8 16,7 0,691 . . . . . . . .
95% Bovengrens prognose-interval 2000 . . . . . . . . 215.910 1,79 152.135 76,10 81,48 148.060 86.932 69.957
95% Bovengrens prognose-interval 2010 17.395.886 4.288.848 10.615.544 2.636.543 24,9 61,8 15,6 0,660 214.018 2,00 182.960 79,82 84,16 195.537 116.319 98.368
95% Bovengrens prognose-interval 2020 18.772.478 4.558.997 11.052.065 3.559.165 24,8 60,5 20,3 0,761 236.495 2,09 212.534 81,96 85,68 211.544 134.449 98.194
95% Bovengrens prognose-interval 2030 20.238.954 4.927.060 11.410.929 4.429.362 25,1 58,8 24,6 0,871 262.075 2,15 247.821 83,31 86,68 221.126 148.635 95.660
95% Bovengrens prognose-interval 2040 21.557.884 5.403.023 11.678.924 5.016.001 26,4 57,8 27,3 0,962 279.479 2,20 268.260 84,57 87,75 226.994 158.845 93.657
95% Bovengrens prognose-interval 2050 22.814.400 5.769.186 12.470.349 4.964.095 27,0 59,8 26,9 0,861 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kerncijfers bevolkingsomvang,druk,overledenen levensverwachting migratie
Prognose intervallen 95% en 67% (onder en bovengrens)
2000 - 2050
Gewijzigd op 25 februari 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Leeftijdsgroepen
0-19 jaar
20-64 jaar
65 jaar en ouder
% 0-19 jaar
% 20-64 jaar
% 65 jaar en ouder
Demografische druk
Verhouding tussen het aantal 65-plussers en 0-19-jarigen ten opzichte
van de 20-64 jarigen. Deze verhouding geeft een indruk van de druk van
het niet-werkende deel van de bevolking op het werkende deel van de
bevolking.
Levendgeborenen
Hebben betrekking op alle geborenen die enig teken van leven hebben
vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Het totaal vruchtbaarheidscijfer geeft een indicatie van hoeveel
kinderen vrouwen gemiddeld krijgen. Hiertoe worden per vruchtbare
leeftijd van de vrouw (tussen de 15 en 50 jaar) de in een bepaald
kalenderjaar geldende vruchtbaarheidscijfers gebruikt.
Overledenen
Levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaar dat mannen of vrouwen bij geboorte naar
verwachting (nog) zullen leven.
Levensverwachting mannen
Levensverwachting vrouwen
Migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Emigratie (incl. saldo adm. correcties
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland
(inclusief saldo administratieve correcties).
Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.)
Immigratie minus emigratie
(inclusief saldo administratieve correcties).