Beroepsbevolking; regio 1996-2006

Beroepsbevolking; regio 1996-2006

Geslacht Regio's Perioden Bevolking (15 tot 65 jaar) Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) (x 1000) Beroepsbevolking Totaal beroepsbevolking (x 1000) Werkzame beroepsbevolking Totaal werkzame beroepsbevolking (x 1000) Bruto arbeidsparticipatie Leeftijd 25 tot 35 jaar (%) Bruto arbeidsparticipatie Leeftijd 35 tot 45 jaar (%)
Mannen en vrouwen Noord-Nederland (LD) 1996 1.093 663 597 82,5 74,3
Mannen en vrouwen Noord-Nederland (LD) 2001 1.117 724 690 83,8 80,1
Mannen en vrouwen Noord-Nederland (LD) 2006 1.132 745 697 84,6 82,4
Mannen en vrouwen Oost-Nederland (LD) 1996 2.160 1.344 1.247 79,4 75,6
Mannen en vrouwen Oost-Nederland (LD) 2001 2.239 1.502 1.449 83,7 80,7
Mannen en vrouwen Oost-Nederland (LD) 2006 2.289 1.558 1.472 85,6 81,5
Mannen en vrouwen West-Nederland (LD) 1996 4.917 3.192 2.961 81,6 77,0
Mannen en vrouwen West-Nederland (LD) 2001 5.055 3.443 3.331 82,5 80,4
Mannen en vrouwen West-Nederland (LD) 2006 5.157 3.579 3.381 85,3 82,9
Mannen en vrouwen Zuid-Nederland (LD) 1996 2.364 1.486 1.380 82,2 77,4
Mannen en vrouwen Zuid-Nederland (LD) 2001 2.391 1.604 1.551 85,6 81,7
Mannen en vrouwen Zuid-Nederland (LD) 2006 2.387 1.604 1.524 86,5 82,4
Mannen en vrouwen Groningen (PV) 1996 382 229 201 82,3 73,0
Mannen en vrouwen Groningen (PV) 2001 388 246 234 82,6 78,7
Mannen en vrouwen Groningen (PV) 2006 395 254 239 85,6 79,9
Mannen en vrouwen Friesland (PV) 1996 407 245 222 81,2 73,0
Mannen en vrouwen Friesland (PV) 2001 418 273 261 82,4 80,4
Mannen en vrouwen Friesland (PV) 2006 424 277 260 83,9 81,8
Mannen en vrouwen Drenthe (PV) 1996 304 190 174 84,6 77,4
Mannen en vrouwen Drenthe (PV) 2001 311 205 196 87,2 81,2
Mannen en vrouwen Drenthe (PV) 2006 313 214 199 84,4 86,3
Mannen en vrouwen Overijssel (PV) 1996 707 425 392 77,2 73,8
Mannen en vrouwen Overijssel (PV) 2001 723 478 463 83,4 79,8
Mannen en vrouwen Overijssel (PV) 2006 732 486 459 85,8 81,1
Mannen en vrouwen Flevoland (PV) 1996 185 124 115 77,0 81,9
Mannen en vrouwen Flevoland (PV) 2001 222 153 146 80,2 81,5
Mannen en vrouwen Flevoland (PV) 2006 248 179 165 83,5 81,6
Mannen en vrouwen Gelderland (PV) 1996 1.269 796 740 80,9 75,4
Mannen en vrouwen Gelderland (PV) 2001 1.294 871 840 84,5 81,0
Mannen en vrouwen Gelderland (PV) 2006 1.308 893 848 86,0 81,6
Mannen en vrouwen Utrecht (PV) 1996 743 496 467 83,3 77,7
Mannen en vrouwen Utrecht (PV) 2001 770 540 527 83,5 81,1
Mannen en vrouwen Utrecht (PV) 2006 794 573 549 86,9 86,1
Mannen en vrouwen Noord-Holland (PV) 1996 1.702 1.122 1.037 82,3 78,3
Mannen en vrouwen Noord-Holland (PV) 2001 1.748 1.203 1.166 84,0 80,7
Mannen en vrouwen Noord-Holland (PV) 2006 1.781 1.243 1.177 86,4 82,7
Mannen en vrouwen Zuid-Holland (PV) 1996 2.233 1.424 1.316 80,7 75,7
Mannen en vrouwen Zuid-Holland (PV) 2001 2.294 1.545 1.490 80,9 80,2
Mannen en vrouwen Zuid-Holland (PV) 2006 2.336 1.599 1.499 83,9 81,9
Mannen en vrouwen Zeeland (PV) 1996 240 151 141 80,1 76,8
Mannen en vrouwen Zeeland (PV) 2001 243 154 148 83,9 78,1
Mannen en vrouwen Zeeland (PV) 2006 245 163 156 86,2 82,3
Mannen en vrouwen Noord-Brabant (PV) 1996 1.588 1.009 940 81,8 78,1
Mannen en vrouwen Noord-Brabant (PV) 2001 1.617 1.098 1.064 85,8 81,4
Mannen en vrouwen Noord-Brabant (PV) 2006 1.623 1.106 1.053 87,9 81,7
Mannen en vrouwen Limburg (PV) 1996 776 477 440 82,8 76,0
Mannen en vrouwen Limburg (PV) 2001 773 506 486 85,1 82,2
Mannen en vrouwen Limburg (PV) 2006 763 498 470 83,2 83,8
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête
beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS
wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen
mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in
verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de
arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens over de beroepsbevolking met indelingen
naar verschillende soorten regio's. De indeling naar gemeenten is
gebaseerd op de woongemeenten. De gemeenten zijn ingedeeld naar de
situatie op 1 januari 2006.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB
tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats
hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een
nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001
is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van
variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001
zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland, exclusief
personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland, exclusief
personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Totaal beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Totaal werkzame beroepsbevolking
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de
potentiële beroepsbevolking.
Leeftijd
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar