Prognose bevolking; geboorte, sterfte, migratie, 2000 - 2050

Prognose bevolking; geboorte, sterfte, migratie, 2000 - 2050

Leeftijd Perioden Levendgeborenen Totaal levendgeborenen (absoluut) Levendgeborenen 1e kind (absoluut) Levendgeborenen 2e kind (absoluut) Levendgeborenen 3e kind (absoluut) Levendgeborenen 4e of volgende kinderen (absoluut) Overledenen Totaal overledenen (absoluut) Migratie Immigratie Totaal immigratie (absoluut) Migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties) Totaal emigratie (absoluut) Migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) Totaal migratie saldo (absoluut)
Totaal over alle leeftijden 2000 206.590 94.282 74.970 25.908 11.439 140.989 131.954 79.749 52.205
Totaal over alle leeftijden 2010 186.581 84.556 68.844 22.474 10.707 152.844 130.995 90.739 40.256
Totaal over alle leeftijden 2020 193.491 88.476 71.988 22.348 10.683 174.440 129.986 96.474 33.512
Totaal over alle leeftijden 2030 200.549 90.855 75.015 23.275 11.402 203.279 129.986 99.239 30.747
Totaal over alle leeftijden 2040 195.835 88.229 73.225 22.887 11.493 227.175 129.986 99.741 30.245
Totaal over alle leeftijden 2050 196.780 89.672 73.308 22.556 11.249 231.745 129.986 100.262 29.724
0-9 jaar 2000 - - - - - 1.527 18.983 10.034 8.949
0-9 jaar 2010 - - - - - 1.287 18.886 10.454 8.432
0-9 jaar 2020 - - - - - 1.265 18.875 10.282 8.593
0-9 jaar 2030 - - - - - 1.259 18.875 10.689 8.186
0-9 jaar 2040 - - - - - 1.218 18.875 10.760 8.115
0-9 jaar 2050 - - - - - 1.191 18.875 10.692 8.183
10-19 jaar 2000 2.120 1.975 141 2 2 465 18.663 6.950 11.713
10-19 jaar 2010 1.940 1.776 155 8 1 440 17.637 7.797 9.840
10-19 jaar 2020 1.958 1.783 162 12 1 413 17.216 7.750 9.466
10-19 jaar 2030 1.788 1.627 148 12 1 374 17.216 7.594 9.622
10-19 jaar 2040 1.873 1.703 156 13 1 371 17.216 7.756 9.460
10-19 jaar 2050 1.918 1.744 160 14 1 347 17.216 7.786 9.430
20-29 jaar 2000 71.291 44.381 20.946 4.751 1.216 976 42.452 19.428 23.024
20-29 jaar 2010 68.939 43.074 20.019 4.720 1.127 835 42.115 22.084 20.031
20-29 jaar 2020 75.096 46.608 21.882 5.363 1.242 805 41.606 23.286 18.320
20-29 jaar 2030 76.641 47.321 22.419 5.619 1.281 758 41.606 23.288 18.318
20-29 jaar 2040 73.106 45.310 21.231 5.361 1.204 689 41.606 22.848 18.758
20-29 jaar 2050 75.943 47.019 22.086 5.584 1.255 687 41.606 23.379 18.227
30-39 jaar 2000 127.234 46.584 51.960 19.990 8.704 2.177 29.924 22.842 7.082
30-39 jaar 2010 107.991 37.912 46.279 16.004 7.799 1.563 30.451 23.812 6.639
30-39 jaar 2020 109.797 38.565 47.958 15.379 7.896 1.396 30.413 25.369 5.044
30-39 jaar 2030 114.864 40.270 50.314 15.825 8.452 1.396 30.413 26.028 4.385
30-39 jaar 2040 113.210 39.511 49.613 15.555 8.532 1.328 30.413 25.884 4.529
30-39 jaar 2050 111.582 39.282 48.947 15.059 8.297 1.212 30.413 25.698 4.715
40-49 jaar 2000 5.945 1.342 1.923 1.165 1.517 4.472 12.378 11.858 520
40-49 jaar 2010 7.711 1.794 2.391 1.742 1.780 4.306 12.498 14.852 -2.354
40-49 jaar 2020 6.640 1.520 1.986 1.594 1.544 3.371 12.506 15.250 -2.744
40-49 jaar 2030 7.256 1.637 2.134 1.819 1.668 3.028 12.506 15.824 -3.318
40-49 jaar 2040 7.646 1.705 2.225 1.958 1.756 3.024 12.506 16.183 -3.677
40-49 jaar 2050 7.337 1.627 2.115 1.899 1.696 2.905 12.506 16.165 -3.659
50-59 jaar 2000 - - - - - 9.756 6.106 5.739 367
50-59 jaar 2010 - - - - - 9.645 6.044 7.454 -1.410
50-59 jaar 2020 - - - - - 9.798 6.032 9.139 -3.107
50-59 jaar 2030 - - - - - 7.767 6.032 9.202 -3.170
50-59 jaar 2040 - - - - - 7.005 6.032 9.445 -3.413
50-59 jaar 2050 - - - - - 7.106 6.032 9.701 -3.669
60-69 jaar 2000 - - - - - 19.007 2.417 2.204 213
60-69 jaar 2010 - - - - - 22.071 2.348 3.405 -1.057
60-69 jaar 2020 - - - - - 23.242 2.328 4.123 -1.795
60-69 jaar 2030 - - - - - 24.032 2.328 4.965 -2.637
60-69 jaar 2040 - - - - - 19.298 2.328 4.897 -2.569
60-69 jaar 2050 - - - - - 17.715 2.328 4.973 -2.645
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bevolkingsprognose geboorte, sterfte en migratie
naar leeftijd.
2000 - 2050
Gewijzigd op 25 februari 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Hebben betrekking op alle geborenen die enig teken van leven hebben
vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal levendgeborenen
1e kind
2e kind
3e kind
4e of volgende kinderen
Overledenen
Totaal overledenen
Migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Totaal immigratie
Emigratie (incl. saldo adm. correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland, inclusief administratieve
correcties.
Totaal emigratie
Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.)
Immigratie minus emigratie, inclusief administratieve
correcties.
Totaal migratie saldo