Maandelijkse cijfers werkloze en werkzame beroepsbevolking 2001 - mei 2010


Deze publicatie geeft een overzicht van de ontwikkeling van de werkloze
en de werkzame beroepsbevolking, de niet-beroepsbevolking, de
arbeidsparticipatie en het werkloosheidspercentage. Uitkomsten over de
werkloze beroepsbevolking zijn beschikbaar volgens zowel de nationale als
de internationale definitie. De gegevens worden naar leeftijd en geslacht
gepubliceerd in de vorm van driemaandsgemiddelden.

Naast de oorspronkelijke cijfers over de beroepsbevolking volgens
nationale definitie worden ook cijfers gepubliceerd die zijn gecorrigeerd
voor seizoensinvloeden.

De gegevens in deze publicatie zijn vooral gebaseerd op de Enqu^te
Beroepsbevolking en sluiten aan op de Arbeidsrekeningen, een gestelsel van gegevens over arbeid waarmee een compleet statistisch beeld
van de arbeidsmarkt kan worden gegeven.

Omdat de Enqu^te beroepsbevolking een steekproefonderzoek is kennen de
uitkomsten over de beroepsbevolking een onnauwkeurigheidsmarge. Voor het
beoordelen van ontwikkelingen is het daarom beter uitkomsten over een wat
langere periode te bekijken, bijvoorbeeld de ontwikkeling in het
afgelopen halfjaar of de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode
een jaar eerder. Ook bij het bekijken van de ontwikkelingen over langere
periodes dient echter rekening te worden gehouden met een
onnauwkeurigheidsmarge.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf de
driemaandsperiode december 2000/februari 2001 tot en met maart/mei 2010.

Reden stopzetting:
Tot mei 2010 werd de gemiddelde werkloosheid van de voorafgaande drie
maanden gepubliceerd. Door de methodiekwijziging kunnen actuelere cijfers
worden geproduceerd. Het CBS publiceert vanaf juli 2010 maandelijks de
werkloosheid in de voorafgaande maand. De nieuwe gegevens zijn te vinden in
de StatLine tabel "Werkloze en werkzame beroepsbevolking per maand" zie
voor verdere informatie paragraaf 3.

In 2005 zijn de nationale rekeningen herzien aan de hand van conceptuele
wijzigingen op de internationale richtlijnen van de Europese Unie
(ESR 1995). Bovendien zijn nieuwe statistische inzichten en nieuwe
bronnen in deze revisie 2001 verwerkt.

Release policy
Maandelijks, in de derde week van de maand, werd de publicatie aangevuld
met gegevens over de meest recente driemaandsperiode.

De seizoenpatronen van de beroepsbevolking werden maandelijks, met het
beschikbaar komen van nieuwe brongegevens, geactualiseerd. Hierdoor
konden eerder gepubliceerde seizoengecorrigeerde cijfers fractioneel
veranderen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Er komen geen nieuwe cijfers meer.

Maandelijkse cijfers werkloze en werkzame beroepsbevolking 2001 - mei 2010

Leeftijd Geslacht Perioden Bevolking 15-64 jaar (x 1000) Beroepsbevolking (BB)Totaal beroepsbevolking (x 1000) Beroepsbevolking (BB)Jaarmutatie beroepsbevolking (x 1000) Beroepsbevolking (BB)Seizoengecorrigeerd BB (x 1000) ArbeidsparticipatieBruto seizoengecorrigeerd (%) ArbeidsparticipatieNetto seizoengecorrigeerd (%) ArbeidsparticipatieBruto niet seizoengecorrigeerd (%) ArbeidsparticipatieNetto niet seizoengecorrigeerd (%) Werkzame beroepsbevolking (WZ BB)Totaal werkzame beroepsbevolking (x 1000) Werkzame beroepsbevolking (WZ BB)Jaarmutatie werkzame beroepsbevolking (x 1000) Werkzame beroepsbevolking (WZ BB)Seizoengecorrigeerd WZ BB (x 1000) Werkloze beroepsbevolking (WL BB)Totaal werkloze beroepsbevolking (x 1000) Werkloze beroepsbevolking (WL BB)Jaarmutatie werkloze beroepsbevolking (x 1000) Werkloze beroepsbevolking (WL BB)Seizoengecorrigeerd WL BB (x 1000) Werkloze beroepsbevolking (WL BB)Werkloosheidspercentage (%) Werkloze beroepsbevolking (WL BB)Seizoengecor. werkloosheidspercentage (%) Werkloze beroepsbevolking (WL BB)Werkloze BB internationale definitie (x 1000) Niet beroepsbevolking (N BB)Totaal niet beroepsbevolking (x 1000) Niet beroepsbevolking (N BB)Jaarmutatie niet beroepsbevolking (x 1000) Niet beroepsbevolking (N BB)Seizoengecorrigeerd N BB (x 1000)
15 tot 65 jaar Totaal 1999 dec./2000 feb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 jan./2000 mrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 feb./2000 apr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 mrt./2000 mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 apr./2000 juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 mei/2000 juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 juni/2000 aug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 juli/2000 sep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 aug./2000 okt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 sep./2000 nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 okt./2000 dec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 nov./2001 jan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Totaal 2000 dec./2001 feb. 10.767 7.150 80 7.205 66,9 64,4 66,4 63,9 6.877 68 6.929 273 12 276 3,8 3,8 244 3.617 -10 3.562
15 tot 65 jaar Totaal 2001 jan./2001 mrt. 10.773 7.199 139 7.248 67,3 64,8 66,8 64,2 6.921 131 6.983 277 8 264 3,9 3,6 250 3.574 -68 3.525
15 tot 65 jaar Totaal 2001 feb./2001 apr. 10.779 7.216 107 7.253 67,3 65,0 66,9 64,5 6.953 119 7.002 262 -12 252 3,6 3,5 242 3.563 -36 3.526
15 tot 65 jaar Totaal 2001 mrt./2001 mei 10.785 7.223 102 7.249 67,2 65,0 67,0 64,8 6.986 139 7.014 237 -38 236 3,3 3,3 220 3.563 -31 3.536
15 tot 65 jaar Totaal 2001 apr./2001 juni 10.791 7.249 79 7.248 67,2 65,0 67,2 65,0 7.017 118 7.016 232 -38 232 3,2 3,2 204 3.543 -8 3.543
15 tot 65 jaar Totaal 2001 mei/2001 juli 10.797 7.304 58 7.252 67,2 65,0 67,6 65,4 7.058 94 7.017 246 -36 235 3,4 3,2 191 3.493 13 3.545
15 tot 65 jaar Totaal 2001 juni/2001 aug. 10.803 7.354 36 7.267 67,3 65,0 68,1 65,8 7.104 66 7.021 250 -31 245 3,4 3,4 183 3.449 36 3.536
15 tot 65 jaar Totaal 2001 juli/2001 sep. 10.809 7.337 52 7.277 67,3 65,0 67,9 65,5 7.081 74 7.021 256 -22 255 3,5 3,5 194 3.472 20 3.533
15 tot 65 jaar Totaal 2001 aug./2001 okt. 10.815 7.309 60 7.289 67,4 65,1 67,6 65,4 7.072 94 7.040 237 -33 248 3,2 3,4 204 3.506 12 3.527
15 tot 65 jaar Totaal 2001 sep./2001 nov. 10.821 7.317 90 7.323 67,7 65,4 67,6 65,4 7.074 117 7.074 243 -27 249 3,3 3,4 220 3.504 -18 3.498
15 tot 65 jaar Totaal 2001 okt./2001 dec. 10.827 7.303 69 7.319 67,6 65,3 67,5 65,2 7.061 91 7.065 242 -22 254 3,3 3,5 212 3.524 3 3.508
15 tot 65 jaar Totaal 2001 nov./2002 jan. 10.833 7.269 70 7.298 67,4 65,0 67,1 64,8 7.019 81 7.041 249 -11 257 3,4 3,5 228 3.565 2 3.535
15 tot 65 jaar Totaal 2001 10.800 7.272 85 7.272 67,3 65,0 67,3 65,0 7.020 103 7.020 252 -18 252 3,5 3,5 215 3.528 -13 3.528
15 tot 65 jaar Totaal 2001 dec./2002 feb. 10.839 7.257 107 7.310 67,4 64,9 67,0 64,5 6.986 109 7.037 271 -2 273 3,7 3,7 246 3.582 -36 3.528
15 tot 65 jaar Totaal 2002 jan./2002 mrt. 10.843 7.271 72 7.317 67,5 65,0 67,1 64,5 6.989 67 7.049 282 5 268 3,9 3,7 254 3.572 -2 3.526
15 tot 65 jaar Totaal 2002 feb./2002 apr. 10.848 7.302 86 7.336 67,6 65,1 67,3 64,6 7.012 58 7.059 290 28 277 4,0 3,8 249 3.546 -17 3.512
15 tot 65 jaar Totaal 2002 mrt./2002 mei 10.852 7.316 94 7.341 67,6 65,2 67,4 64,9 7.044 58 7.071 273 36 270 3,7 3,7 229 3.536 -27 3.511
15 tot 65 jaar Totaal 2002 apr./2002 juni 10.856 7.352 103 7.351 67,7 65,0 67,7 65,1 7.063 47 7.062 288 57 289 3,9 3,9 233 3.504 -38 3.506
15 tot 65 jaar Totaal 2002 mei/2002 juli 10.861 7.393 89 7.341 67,6 64,8 68,1 65,2 7.083 25 7.042 310 64 300 4,2 4,1 239 3.468 -25 3.519
15 tot 65 jaar Totaal 2002 juni/2002 aug. 10.865 7.433 79 7.350 67,6 64,7 68,4 65,4 7.108 4 7.028 325 75 322 4,4 4,4 244 3.432 -17 3.515
15 tot 65 jaar Totaal 2002 juli/2002 sep. 10.870 7.393 56 7.336 67,5 64,5 68,0 65,1 7.071 -10 7.014 321 65 322 4,3 4,4 250 3.477 5 3.533
15 tot 65 jaar Totaal 2002 aug./2002 okt. 10.874 7.375 66 7.356 67,6 64,7 67,8 64,9 7.063 -10 7.031 312 75 325 4,2 4,4 258 3.499 -7 3.518
15 tot 65 jaar Totaal 2002 sep./2002 nov. 10.878 7.358 41 7.365 67,7 64,8 67,6 64,8 7.045 -29 7.045 314 70 321 4,3 4,4 270 3.520 16 3.513
15 tot 65 jaar Totaal 2002 okt./2002 dec. 10.883 7.332 29 7.349 67,5 64,5 67,4 64,5 7.016 -45 7.019 316 75 330 4,3 4,5 266 3.551 26 3.534
15 tot 65 jaar Totaal 2002 nov./2003 jan. 10.887 7.333 65 7.361 67,6 64,6 67,4 64,4 7.015 -4 7.036 318 69 325 4,3 4,4 284 3.554 -11 3.526
15 tot 65 jaar Totaal 2002 10.863 7.337 65 7.337 67,5 64,8 67,5 64,8 7.035 15 7.035 302 50 302 4,1 4,1 251 3.526 -2 3.526
15 tot 65 jaar Totaal 2002 dec./2003 feb. 10.891 7.345 88 7.395 67,9 64,9 67,4 64,4 7.013 27 7.063 332 60 332 4,5 4,5 315 3.546 -36 3.496
15 tot 65 jaar Totaal 2003 jan./2003 mrt. 10.893 7.381 110 7.421 68,1 64,9 67,8 64,4 7.012 23 7.071 369 87 350 5,0 4,7 346 3.512 -60 3.472
15 tot 65 jaar Totaal 2003 feb./2003 apr. 10.895 7.378 76 7.406 68,0 64,6 67,7 64,2 6.994 -17 7.040 384 93 367 5,2 4,9 348 3.517 -29 3.489
15 tot 65 jaar Totaal 2003 mrt./2003 mei 10.897 7.378 62 7.398 67,9 64,4 67,7 64,2 6.993 -51 7.018 385 112 380 5,2 5,1 342 3.520 -16 3.499
15 tot 65 jaar Totaal 2003 apr./2003 juni 10.900 7.408 56 7.408 68,0 64,3 68,0 64,3 7.011 -52 7.009 397 109 399 5,4 5,4 341 3.491 -13 3.492
15 tot 65 jaar Totaal 2003 mei/2003 juli 10.902 7.455 62 7.407 67,9 64,3 68,4 64,6 7.048 -35 7.009 407 97 398 5,5 5,4 333 3.447 -21 3.494
15 tot 65 jaar Totaal 2003 juni/2003 aug. 10.904 7.494 61 7.417 68,0 64,3 68,7 65,0 7.090 -18 7.012 405 80 404 5,4 5,5 332 3.410 -22 3.488
15 tot 65 jaar Totaal 2003 juli/2003 sep. 10.906 7.440 47 7.389 67,8 64,0 68,2 64,5 7.033 -39 6.979 408 86 411 5,5 5,6 338 3.466 -10 3.517
15 tot 65 jaar Totaal 2003 aug./2003 okt. 10.909 7.410 36 7.396 67,8 64,0 67,9 64,3 7.010 -52 6.980 400 88 416 5,4 5,6 349 3.498 -1 3.513
15 tot 65 jaar Totaal 2003 sep./2003 nov. 10.911 7.372 13 7.380 67,6 63,7 67,6 63,7 6.952 -93 6.951 420 106 429 5,7 5,8 369 3.539 19 3.531
15 tot 65 jaar Totaal 2003 okt./2003 dec. 10.913 7.373 41 7.392 67,7 63,7 67,6 63,7 6.950 -66 6.954 423 106 438 5,7 5,9 370 3.540 -11 3.522
15 tot 65 jaar Totaal 2003 nov./2004 jan. 10.915 7.343 10 7.369 67,5 63,3 67,3 63,1 6.892 -123 6.912 451 133 458 6,1 6,2 395 3.572 18 3.546
15 tot 65 jaar Totaal 2003 10.903 7.401 64 7.401 67,9 64,2 67,9 64,2 7.001 -34 7.001 399 97 399 5,4 5,4 349 3.502 -24 3.502
15 tot 65 jaar Totaal 2003 dec./2004 feb. 10.917 7.336 -8 7.382 67,6 63,3 67,2 62,9 6.863 -150 6.910 474 142 473 6,5 6,4 417 3.581 35 3.535
15 tot 65 jaar Totaal 2004 jan./2004 mrt. 10.919 7.343 -37 7.375 67,5 63,2 67,3 62,6 6.840 -171 6.896 503 134 479 6,9 6,5 451 3.575 63 3.543
15 tot 65 jaar Totaal 2004 feb./2004 apr. 10.920 7.357 -21 7.379 67,6 63,2 67,4 62,8 6.856 -138 6.899 500 117 480 6,8 6,5 456 3.563 46 3.541
15 tot 65 jaar Totaal 2004 mrt./2004 mei 10.921 7.365 -13 7.383 67,6 63,1 67,4 62,9 6.869 -124 6.892 496 111 490 6,7 6,6 454 3.557 37 3.539
15 tot 65 jaar Totaal 2004 apr./2004 juni 10.923 7.396 -12 7.397 67,7 63,2 67,7 63,3 6.911 -100 6.909 485 88 488 6,6 6,6 432 3.527 36 3.526
15 tot 65 jaar Totaal 2004 mei/2004 juli. 10.924 7.441 -14 7.398 67,7 63,4 68,1 63,7 6.957 -90 6.922 484 77 476 6,5 6,4 406 3.483 36 3.527
15 tot 65 jaar Totaal 2004 juni/2004 aug. 10.926 7.479 -15 7.409 67,8 63,4 68,5 64,1 7.002 -88 6.930 477 72 478 6,4 6,5 394 3.447 37 3.517
15 tot 65 jaar Totaal 2004 juli/2004 sep. 10.927 7.465 25 7.417 67,9 63,7 68,3 64,1 7.008 -25 6.956 457 49 461 6,1 6,2 385 3.462 -4 3.510
15 tot 65 jaar Totaal 2004 aug./2004 okt. 10.929 7.418 8 7.407 67,8 63,4 67,9 63,7 6.960 -50 6.932 458 58 475 6,2 6,4 410 3.510 12 3.522
15 tot 65 jaar Totaal 2004 sep./2004 nov. 10.930 7.386 14 7.396 67,7 63,3 67,6 63,3 6.920 -32 6.919 466 46 476 6,3 6,4 417 3.544 5 3.534
15 tot 65 jaar Totaal 2004 okt./2004 dec. 10.931 7.388 15 7.407 67,8 63,3 67,6 63,3 6.916 -35 6.919 472 49 488 6,4 6,6 419 3.544 4 3.524
15 tot 65 jaar Totaal 2004 nov./2005 jan. 10.933 7.379 36 7.405 67,7 63,3 67,5 63,1 6.901 9 6.920 479 27 485 6,5 6,6 427 3.554 -18 3.528
15 tot 65 jaar Totaal 2004 10.925 7.398 -3 7.398 67,7 63,3 67,7 63,3 6.919 -83 6.919 479 80 479 6,5 6,5 422 3.527 25 3.527
15 tot 65 jaar Totaal 2004 dec./2005 feb. 10.934 7.343 7 7.386 67,5 63,0 67,2 62,6 6.848 -14 6.892 495 21 494 6,7 6,7 456 3.591 10 3.548
15 tot 65 jaar Totaal 2005 jan./2005 mrt. 10.935 7.342 -1 7.370 67,4 62,9 67,1 62,4 6.826 -15 6.879 516 13 491 7,0 6,7 480 3.593 18 3.565
15 tot 65 jaar Totaal 2005 feb./2005 apr. 10.936 7.367 10 7.386 67,5 63,0 67,4 62,7 6.853 -3 6.893 514 13 493 7,0 6,7 476 3.569 6 3.551
15 tot 65 jaar Totaal 2005 mrt./2005 mei 10.937 7.362 -3 7.379 67,5 62,9 67,3 62,7 6.861 -8 6.883 501 5 496 6,8 6,7 461 3.575 18 3.559
15 tot 65 jaar Totaal 2005 apr./2005 juni 10.938 7.389 -7 7.389 67,6 63,0 67,6 63,1 6.897 -13 6.895 492 6 494 6,7 6,7 435 3.549 22 3.549
15 tot 65 jaar Totaal 2005 mei/2005 juli 10.939 7.432 -9 7.390 67,6 63,1 67,9 63,4 6.935 -22 6.901 497 13 489 6,7 6,6 416 3.507 24 3.549
15 tot 65 jaar Totaal 2005 juni/2005 aug. 10.940 7.456 -23 7.389 67,5 63,1 68,2 63,7 6.968 -34 6.900 488 11 490 6,5 6,6 395 3.484 38 3.551
15 tot 65 jaar Totaal 2005 juli/2005 sep. 10.941 7.464 -1 7.421 67,8 63,4 68,2 63,9 6.988 -20 6.939 476 20 482 6,4 6,5 394 3.477 15 3.520
15 tot 65 jaar Totaal 2005 aug./2005 okt. 10.942 7.428 10 7.417 67,8 63,5 67,9 63,7 6.972 12 6.945 456 -2 473 6,1 6,4 404 3.514 4 3.525
15 tot 65 jaar Totaal 2005 sep./2005 nov. 10.944 7.404 18 7.414 67,7 63,5 67,7 63,5 6.945 25 6.944 459 -7 470 6,2 6,3 410 3.540 -4 3.529
15 tot 65 jaar Totaal 2005 okt./2005 dec. 10.945 7.409 21 7.428 67,9 63,7 67,7 63,6 6.962 47 6.966 447 -26 462 6,0 6,2 400 3.536 -8 3.516
15 tot 65 jaar Totaal 2005 nov./2006 jan. 10.946 7.401 22 7.426 67,8 63,7 67,6 63,5 6.951 50 6.970 450 -29 456 6,1 6,1 397 3.545 -9 3.520
15 tot 65 jaar Totaal 2005 10.940 7.401 3 7.401 67,7 63,2 67,7 63,2 6.918 0 6.918 483 3 483 6,5 6,5 427 3.539 12 3.539
15 tot 65 jaar Totaal 2005 dec./2006 feb. 10.947 7.398 55 7.441 68,0 63,8 67,6 63,4 6.944 96 6.987 454 -40 453 6,1 6,1 408 3.549 -43 3.506
15 tot 65 jaar Totaal 2006 jan./2006 mrt. 10.948 7.414 72 7.444 68,0 64,0 67,7 63,5 6.954 128 7.007 460 -56 437 6,2 5,9 406 3.534 -60 3.503
15 tot 65 jaar Totaal 2006 feb./2006 apr. 10.948 7.420 53 7.441 68,0 64,1 67,8 63,7 6.973 120 7.014 447 -67 427 6,0 5,7 391 3.528 -41 3.508
15 tot 65 jaar Totaal 2006 mrt./2006 mei 10.949 7.430 67 7.448 68,0 64,1 67,9 63,9 6.999 138 7.022 430 -71 426 5,8 5,7 371 3.520 -55 3.502
15 tot 65 jaar Totaal 2006 apr./2006 juni 10.950 7.461 73 7.461 68,1 64,4 68,1 64,4 7.055 157 7.052 407 -85 408 5,5 5,5 344 3.489 -61 3.490
15 tot 65 jaar Totaal 2006 mei/2006 juli 10.951 7.515 83 7.470 68,2 64,5 68,6 64,8 7.099 164 7.064 415 -82 406 5,5 5,4 335 3.436 -71 3.481
15 tot 65 jaar Totaal 2006 juni/2006 aug. 10.952 7.543 87 7.471 68,2 64,6 68,9 65,2 7.142 174 7.071 400 -87 400 5,3 5,3 318 3.409 -75 3.481
15 tot 65 jaar Totaal 2006 juli/2006 sep. 10.953 7.550 86 7.505 68,5 64,8 68,9 65,2 7.143 155 7.093 407 -69 412 5,4 5,5 342 3.403 -75 3.447
15 tot 65 jaar Totaal 2006 aug./2006 okt. 10.954 7.517 89 7.507 68,5 64,8 68,6 65,1 7.128 155 7.100 390 -66 407 5,2 5,4 334 3.436 -78 3.447
15 tot 65 jaar Totaal 2006 sep./2006 nov. 10.955 7.515 111 7.527 68,7 65,0 68,6 65,0 7.124 179 7.125 390 -69 402 5,2 5,3 341 3.440 -100 3.427
15 tot 65 jaar Totaal 2006 okt./2006 dec. 10.956 7.520 111 7.540 68,8 65,3 68,6 65,2 7.144 181 7.149 377 -70 391 5,0 5,2 328 3.436 -100 3.415
15 tot 65 jaar Totaal 2006 nov./2007 jan.* 10.956 7.512 111 7.539 68,8 65,3 68,6 65,2 7.138 187 7.159 374 -76 381 5,0 5,0 326 3.445 -100 3.417
15 tot 65 jaar Totaal 2006 10.952 7.486 85 7.486 68,4 64,6 68,4 64,6 7.074 156 7.074 413 -70 413 5,5 5,5 355 3.465 -74 3.465
15 tot 65 jaar Totaal 2006 dec./2007 feb.* 10.957 7.515 117 7.560 69,0 65,5 68,6 65,1 7.131 187 7.176 384 -70 385 5,1 5,1 337 3.442 -106 3.397
15 tot 65 jaar Totaal 2007 jan./2007 mrt.* 10.959 7.533 119 7.566 69,0 65,6 68,7 65,1 7.133 179 7.187 401 -60 379 5,3 5,0 349 3.425 -108 3.392
15 tot 65 jaar Totaal 2007 feb./2007 apr.* 10.960 7.548 128 7.572 69,1 65,8 68,9 65,4 7.173 200 7.214 375 -72 357 5,0 4,7 328 3.412 -117 3.388
15 tot 65 jaar Totaal 2007 mrt./2007 mei* 10.961 7.572 143 7.592 69,3 66,1 69,1 65,9 7.219 219 7.242 354 -77 350 4,7 4,6 304 3.388 -131 3.369
15 tot 65 jaar Totaal 2007 apr./2007 juni* 10.962 7.604 142 7.602 69,4 66,2 69,4 66,2 7.258 203 7.256 346 -61 347 4,6 4,6 293 3.358 -131 3.359
15 tot 65 jaar Totaal 2007 mei/2007 juli* 10.963 7.662 148 7.615 69,5 66,2 69,9 66,6 7.299 200 7.262 363 -53 353 4,7 4,6 291 3.300 -136 3.348
15 tot 65 jaar Totaal 2007 juni/2007 aug.* 10.964 7.711 169 7.634 69,6 66,5 70,3 67,2 7.370 227 7.295 342 -59 339 4,4 4,4 269 3.252 -157 3.330
15 tot 65 jaar Totaal 2007 juli/2007 sep.* 10.965 7.676 126 7.629 69,6 66,5 70,0 67,0 7.348 205 7.296 328 -79 333 4,3 4,4 273 3.289 -114 3.336
15 tot 65 jaar Totaal 2007 aug./2007 okt.* 10.966 7.641 124 7.629 69,6 66,6 69,7 66,9 7.334 206 7.306 307 -83 323 4,0 4,2 271 3.325 -111 3.337
15 tot 65 jaar Totaal 2007 sep./2007 nov.* 10.967 7.607 92 7.621 69,5 66,6 69,4 66,6 7.300 176 7.302 306 -84 318 4,0 4,2 274 3.360 -80 3.346
15 tot 65 jaar Totaal 2007 okt./2007 dec.* 10.968 7.600 80 7.621 69,5 66,6 69,3 66,5 7.299 156 7.306 301 -76 315 4,0 4,1 262 3.368 -67 3.347
15 tot 65 jaar Totaal 2007 nov./2008 jan.* 10.969 7.615 103 7.644 69,7 66,8 69,4 66,6 7.307 168 7.328 308 -66 315 4,0 4,1 266 3.354 -90 3.325
15 tot 65 jaar Totaal 2007* 10.963 7.603 117 7.603 69,4 66,2 69,4 66,2 7.259 186 7.259 344 -69 344 4,5 4,5 294 3.360 -105 3.360
15 tot 65 jaar Totaal 2007 dec./2008 feb.* 10.970 7.614 99 7.660 69,8 66,9 69,4 66,5 7.293 162 7.338 321 -63 322 4,2 4,2 268 3.355 -87 3.310
15 tot 65 jaar Totaal 2008 jan./2008 mrt.* 10.970 7.653 120 7.690 70,1 67,2 69,8 66,7 7.318 185 7.373 336 -65 316 4,4 4,1 284 3.316 -109 3.280
15 tot 65 jaar Totaal 2008 feb./2008 apr.* 10.970 7.675 127 7.701 70,2 67,4 70,0 67,0 7.350 177 7.392 326 -50 309 4,2 4,0 281 3.294 -117 3.269
15 tot 65 jaar Totaal 2008 mrt./2008 mei* 10.970 7.688 116 7.708 70,3 67,5 70,1 67,2 7.375 156 7.399 313 -41 309 4,1 4,0 278 3.282 -106 3.262
15 tot 65 jaar Totaal 2008 apr./2008 juni* 10.970 7.713 109 7.711 70,3 67,5 70,3 67,5 7.403 145 7.401 310 -36 310 4,0 4,0 265 3.257 -101 3.259
15 tot 65 jaar Totaal 2008 mei/2008 juli* 10.970 7.766 104 7.715 70,3 67,6 70,8 68,0 7.458 159 7.419 308 -55 296 4,0 3,8 238 3.204 -96 3.255
15 tot 65 jaar Totaal 2008 juni/2008 aug.* 10.970 7.792 81 7.712 70,3 67,7 71,0 68,3 7.498 128 7.421 294 -47 290 3,8 3,8 223 3.178 -74 3.258
15 tot 65 jaar Totaal 2008 juli/2008 sep.* 10.970 7.767 90 7.717 70,3 67,7 70,8 68,2 7.483 135 7.430 284 -45 287 3,7 3,7 229 3.204 -85 3.253
15 tot 65 jaar Totaal 2008 aug./2008 okt.* 10.970 7.744 103 7.733 70,5 67,8 70,6 68,1 7.468 134 7.440 276 -31 293 3,6 3,8 240 3.226 -99 3.237
15 tot 65 jaar Totaal 2008 sep./2008 nov.* 10.970 7.730 124 7.745 70,6 67,9 70,5 67,9 7.451 150 7.453 280 -27 292 3,6 3,8 250 3.240 -120 3.225
15 tot 65 jaar Totaal 2008 okt./2008 dec.* 10.970 7.722 122 7.744 70,6 67,9 70,4 67,8 7.436 137 7.444 285 -16 300 3,7 3,9 246 3.249 -119 3.227
15 tot 65 jaar Totaal 2008 nov./2009 jan.* 10.971 7.719 105 7.749 70,6 67,8 70,4 67,6 7.421 114 7.444 298 -10 306 3,9 3,9 260 3.251 -103 3.221
15 tot 65 jaar Totaal 2008* 10.970 7.714 110 7.714 70,3 67,5 70,3 67,5 7.410 151 7.410 304 -40 304 3,9 3,9 256 3.256 -104 3.256
15 tot 65 jaar Totaal 2008 dec./2009 feb.* 10.971 7.724 110 7.769 70,8 68,0 70,4 67,5 7.410 117 7.455 314 -7 315 4,1 4,0 281 3.247 -109 3.201
15 tot 65 jaar Totaal 2009 jan./2009 mrt.* 10.970 7.726 72 7.760 70,7 67,8 70,4 67,3 7.385 67 7.440 341 5 320 4,4 4,1 302 3.245 -71 3.210
15 tot 65 jaar Totaal 2009 feb./2009 apr.* 10.970 7.743 67 7.766 70,8 67,7 70,6 67,3 7.383 33 7.425 360 34 342 4,6 4,4 319 3.227 -67 3.204
15 tot 65 jaar Totaal 2009 mrt./2009 mei* 10.970 7.746 58 7.764 70,8 67,6 70,6 67,3 7.388 13 7.411 358 45 353 4,6 4,5 320 3.224 -58 3.206
15 tot 65 jaar Totaal 2009 apr./2009 juni* 10.970 7.762 49 7.759 70,7 67,3 70,8 67,4 7.388 -15 7.385 373 63 373 4,8 4,8 313 3.208 -49 3.211
15 tot 65 jaar Totaal 2009 mei/2009 juli* 10.970 7.804 38 7.754 70,7 67,3 71,1 67,6 7.418 -40 7.380 386 78 375 4,9 4,8 309 3.166 -38 3.216
15 tot 65 jaar Totaal 2009 juni/2009 aug.* 10.970 7.833 41 7.758 70,7 67,2 71,4 67,8 7.443 -55 7.370 390 96 388 5,0 5,0 307 3.137 -41 3.212
15 tot 65 jaar Totaal 2009 juli/2009 sep.* 10.969 7.797 30 7.751 70,7 67,0 71,1 67,5 7.403 -80 7.352 394 110 399 5,0 5,1 324 3.173 -31 3.219
15 tot 65 jaar Totaal 2009 aug./2009 okt.* 10.969 7.755 11 7.745 70,6 66,9 70,7 67,2 7.368 -100 7.341 387 111 404 5,0 5,2 331 3.215 -11 3.224
15 tot 65 jaar Totaal 2009 sep./2009 nov.* 10.969 7.725 -5 7.739 70,6 66,8 70,4 66,8 7.325 -126 7.326 400 121 413 5,2 5,3 355 3.244 4 3.230
15 tot 65 jaar Totaal 2009 okt./2009 dec.* 10.969 7.727 5 7.748 70,6 66,8 70,4 66,7 7.317 -119 7.324 410 125 424 5,3 5,5 359 3.242 -7 3.221
15 tot 65 jaar Totaal 2009 nov./2010 jan.* 10.969 7.732 13 7.758 70,7 66,8 70,5 66,6 7.302 -119 7.323 430 131 436 5,6 5,6 385 3.237 -14 3.210
15 tot 65 jaar Totaal 2009* 10.970 7.753 39 7.753 70,7 67,2 70,7 67,2 7.373 -37 7.373 379 76 379 4,9 4,9 325 3.217 -39 3.217
15 tot 65 jaar Totaal 2009 dec./2010 feb.* 10.971 7.728 4 7.771 70,8 66,8 70,4 66,4 7.287 -122 7.330 441 126 441 5,7 5,7 396 3.243 -3 3.200
15 tot 65 jaar Totaal 2010 jan./2010 mrt.* 10.975 7.729 3 7.756 70,7 66,6 70,4 66,1 7.257 -128 7.310 472 131 447 6,1 5,8 416 3.246 2 3.219
15 tot 65 jaar Totaal 2010 feb./2010 apr.* 10.980 7.736 -7 7.754 70,6 66,6 70,5 66,3 7.277 -107 7.316 459 99 438 5,9 5,6 398 3.244 17 3.226
15 tot 65 jaar Totaal 2010 mrt./2010 mei* 10.984 7.740 -6 7.756 70,6 66,7 70,5 66,5 7.303 -85 7.324 437 79 431 5,6 5,6 395 3.244 20 3.228
15 tot 65 jaar Mannen 1999 dec./2000 feb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 jan./2000 mrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 feb./2000 apr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 mrt./2000 mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 apr./2000 juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 mei/2000 juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 juni/2000 aug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 juli/2000 sep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 aug./2000 okt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 sep./2000 nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 okt./2000 dec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 nov./2001 jan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Mannen 2000 dec./2001 feb. 5.453 4.280 58 4.306 79,0 76,8 78,5 76,4 4.163 59 4.187 117 -1 119 2,7 2,8 113 1.173 -24 1.147
15 tot 65 jaar Mannen 2001 jan./2001 mrt. 5.455 4.292 65 4.317 79,1 77,0 78,7 76,4 4.169 66 4.203 122 -1 115 2,8 2,7 120 1.164 -31 1.138
15 tot 65 jaar Mannen 2001 feb./2001 apr. 5.458 4.285 45 4.303 78,8 76,8 78,5 76,4 4.168 47 4.193 117 -2 110 2,7 2,6 119 1.173 -11 1.155
15 tot 65 jaar Mannen 2001 mrt./2001 mei 5.461 4.293 49 4.306 78,8 76,9 78,6 76,6 4.185 57 4.200 108 -8 105 2,5 2,4 111 1.169 -15 1.156
15 tot 65 jaar Mannen 2001 apr./2001 juni 5.464 4.303 37 4.299 78,7 76,8 78,7 76,8 4.198 45 4.195 105 -8 104 2,4 2,4 101 1.161 -3 1.165
15 tot 65 jaar Mannen 2001 mei/2001 juli 5.467 4.343 37 4.313 78,9 77,0 79,4 77,4 4.234 52 4.210 110 -16 104 2,5 2,4 91 1.124 -2 1.154
15 tot 65 jaar Mannen 2001 juni/2001 aug. 5.470 4.343 4 4.297 78,6 76,7 79,4 77,5 4.237 19 4.194 106 -15 103 2,5 2,4 83 1.127 30 1.173
15 tot 65 jaar Mannen 2001 juli/2001 sep. 5.473 4.339 23 4.310 78,8 76,8 79,3 77,3 4.231 27 4.201 108 -4 109 2,5 2,5 86 1.133 11 1.163
15 tot 65 jaar Mannen 2001 aug./2001 okt. 5.476 4.323 22 4.314 78,8 76,9 79,0 77,2 4.227 31 4.209 97 -10 105 2,2 2,4 91 1.152 13 1.162
15 tot 65 jaar Mannen 2001 sep./2001 nov. 5.479 4.319 29 4.326 79,0 77,0 78,8 77,0 4.218 33 4.220 101 -5 106 2,3 2,5 99 1.160 6 1.153
15 tot 65 jaar Mannen 2001 okt./2001 dec. 5.481 4.309 18 4.320 78,8 76,9 78,6 76,8 4.210 26 4.214 99 -8 106 2,3 2,5 94 1.172 17 1.161
15 tot 65 jaar Mannen 2001 nov./2002 jan. 5.484 4.307 33 4.324 78,8 76,9 78,5 76,7 4.204 36 4.218 103 -3 106 2,4 2,5 104 1.178 2 1.161
15 tot 65 jaar Mannen 2001 5.468 4.311 36 4.311 78,8 76,8 78,8 76,8 4.202 41 4.202 109 -5 109 2,5 2,5 100 1.158 -2 1.158
15 tot 65 jaar Mannen 2001 dec./2002 feb. 5.487 4.298 19 4.323 78,8 76,6 78,3 76,2 4.178 15 4.202 120 3 121 2,8 2,8 119 1.188 16 1.163
15 tot 65 jaar Mannen 2002 jan./2002 mrt. 5.489 4.304 12 4.327 78,8 76,6 78,4 76,0 4.173 4 4.206 130 8 121 3,0 2,8 122 1.185 21 1.162
15 tot 65 jaar Mannen 2002 feb./2002 apr. 5.490 4.322 37 4.338 79,0 76,7 78,7 76,2 4.185 17 4.210 137 20 128 3,2 3,0 123 1.169 -5 1.152
15 tot 65 jaar Mannen 2002 mrt./2002 mei 5.492 4.323 30 4.334 78,9 76,7 78,7 76,4 4.195 10 4.210 128 20 124 3,0 2,9 112 1.170 1 1.158
15 tot 65 jaar Mannen 2002 apr./2002 juni 5.494 4.346 43 4.342 79,0 76,5 79,1 76,5 4.205 7 4.202 141 36 140 3,2 3,2 121 1.149 -13 1.153
15 tot 65 jaar Mannen 2002 mei/2002 juli 5.496 4.363 20 4.334 78,9 76,2 79,4 76,6 4.210 -24 4.187 153 44 147 3,5 3,4 126 1.133 9 1.162
15 tot 65 jaar Mannen 2002 juni/2002 aug. 5.498 4.380 37 4.336 78,9 76,0 79,7 76,8 4.220 -17 4.178 160 53 158 3,7 3,6 130 1.118 -9 1.162
15 tot 65 jaar Mannen 2002 juli/2002 sep. 5.500 4.349 10 4.321 78,6 75,7 79,1 76,2 4.190 -41 4.161 159 51 160 3,7 3,7 133 1.151 18 1.179
15 tot 65 jaar Mannen 2002 aug./2002 okt. 5.502 4.341 17 4.332 78,7 75,8 78,9 76,1 4.185 -41 4.168 155 58 164 3,6 3,8 136 1.161 9 1.170
15 tot 65 jaar Mannen 2002 sep./2002 nov. 5.504 4.321 2 4.328 78,6 75,7 78,5 75,7 4.165 -53 4.166 156 55 163 3,6 3,8 141 1.183 23 1.175
15 tot 65 jaar Mannen 2002 okt./2002 dec. 5.506 4.302 -7 4.314 78,4 75,3 78,1 75,2 4.143 -67 4.147 159 60 168 3,7 3,9 141 1.204 31 1.191
15 tot 65 jaar Mannen 2002 nov./2003 jan. 5.508 4.302 -4 4.318 78,4 75,4 78,1 75,1 4.137 -67 4.150 165 62 167 3,8 3,9 153 1.205 28 1.190
15 tot 65 jaar Mannen 2002 5.497 4.325 14 4.325 78,7 76,0 78,7 76,0 4.178 -24 4.178 147 39 147 3,4 3,4 129 1.172 14 1.172
15 tot 65 jaar Mannen 2002 dec./2003 feb. 5.509 4.313 14 4.336 78,7 75,6 78,3 75,1 4.140 -39 4.163 173 53 174 4,0 4,0 172 1.196 8 1.172
15 tot 65 jaar Mannen 2003 jan./2003 mrt. 5.509 4.317 14 4.337 78,7 75,4 78,4 74,8 4.123 -51 4.154 195 64 183 4,5 4,2 193 1.192 7 1.172
15 tot 65 jaar Mannen 2003 feb./2003 apr. 5.510 4.324 2 4.336 78,7 75,3 78,5 74,8 4.124 -61 4.148 200 63 188 4,6 4,3 196 1.186 18 1.173
15 tot 65 jaar Mannen 2003 mrt./2003 mei 5.510 4.329 6 4.338 78,7 75,2 78,6 74,9 4.128 -67 4.143 201 73 195 4,6 4,5 195 1.182 12 1.172
15 tot 65 jaar Mannen 2003 apr./2003 juni 5.511 4.345 -1 4.341 78,8 75,2 78,8 75,2 4.146 -59 4.143 199 58 198 4,6 4,6 189 1.166 17 1.170
15 tot 65 jaar Mannen 2003 mei/2003 juli 5.512 4.366 3 4.339 78,7 75,1 79,2 75,5 4.160 -50 4.138 207 53 201 4,7 4,6 187 1.145 12 1.173
15 tot 65 jaar Mannen 2003 juni/2003 aug. 5.512 4.377 -3 4.336 78,7 74,9 79,4 75,6 4.168 -52 4.127 209 49 208 4,8 4,8 186 1.135 17 1.176
15 tot 65 jaar Mannen 2003 juli/2003 sep. 5.513 4.351 2 4.326 78,5 74,7 78,9 75,2 4.143 -47 4.116 207 48 210 4,8 4,9 188 1.162 11 1.187
15 tot 65 jaar Mannen 2003 aug./2003 okt. 5.513 4.333 -8 4.327 78,5 74,7 78,6 75,0 4.134 -52 4.117 199 44 210 4,6 4,9 186 1.180 19 1.186
15 tot 65 jaar Mannen 2003 sep./2003 nov. 5.514 4.314 -7 4.323 78,4 74,4 78,2 74,4 4.101 -64 4.102 213 57 221 4,9 5,1 202 1.200 17 1.191
15 tot 65 jaar Mannen 2003 okt./2003 dec. 5.514 4.316 14 4.330 78,5 74,4 78,3 74,3 4.097 -46 4.101 219 60 229 5,1 5,3 203 1.198 -5 1.184
15 tot 65 jaar Mannen 2003 nov./2004 jan. 5.515 4.301 -1 4.316 78,3 73,9 78,0 73,7 4.064 -74 4.076 238 73 240 5,5 5,6 223 1.214 8 1.198
15 tot 65 jaar Mannen 2003 5.512 4.332 7 4.332 78,6 74,9 78,6 74,9 4.127 -51 4.127 205 58 205 4,7 4,7 193 1.179 7 1.179
15 tot 65 jaar Mannen 2003 dec./2004 feb. 5.515 4.309 -4 4.332 78,5 74,1 78,1 73,6 4.062 -78 4.084 247 74 247 5,7 5,7 231 1.206 10 1.183
15 tot 65 jaar Mannen 2004 jan./2004 mrt. 5.515 4.309 -9 4.324 78,4 73,9 78,1 73,4 4.047 -76 4.077 262 67 247 6,1 5,7 247 1.207 15 1.191
15 tot 65 jaar Mannen 2004 feb./2004 apr. 5.515 4.311 -13 4.320 78,3 73,9 78,2 73,5 4.052 -72 4.075 259 59 245 6,0 5,7 247 1.205 18 1.195
15 tot 65 jaar Mannen 2004 mrt./2004 mei 5.515 4.297 -32 4.304 78,0 73,5 77,9 73,3 4.041 -87 4.055 255 55 249 5,9 5,8 244 1.219 37 1.211
15 tot 65 jaar Mannen 2004 apr./2004 juni 5.516 4.312 -33 4.308 78,1 73,6 78,2 73,7 4.063 -83 4.060 249 50 249 5,8 5,8 234 1.204 38 1.208
15 tot 65 jaar Mannen 2004 mei/2004 juli. 5.516 4.334 -33 4.308 78,1 73,7 78,6 74,1 4.085 -75 4.065 249 42 244 5,7 5,7 223 1.182 37 1.207
15 tot 65 jaar Mannen 2004 juni/2004 aug. 5.516 4.353 -24 4.315 78,2 73,8 78,9 74,5 4.108 -60 4.069 245 36 246 5,6 5,7 218 1.163 28 1.201
15 tot 65 jaar Mannen 2004 juli/2004 sep. 5.516 4.345 -6 4.320 78,3 74,0 78,8 74,5 4.111 -32 4.084 233 26 237 5,4 5,5 213 1.171 9 1.196
15 tot 65 jaar Mannen 2004 aug./2004 okt. 5.516 4.314 -19 4.309 78,1 73,7 78,2 74,0 4.081 -53 4.065 233 33 244 5,4 5,7 222 1.202 22 1.207
15 tot 65 jaar Mannen 2004 sep./2004 nov. 5.516 4.297 -17 4.306 78,1 73,6 77,9 73,6 4.058 -43 4.059 238 25 247 5,5 5,7 226 1.220 20 1.210
15 tot 65 jaar Mannen 2004 okt./2004 dec. 5.516 4.291 -25 4.306 78,1 73,5 77,8 73,4 4.050 -47 4.054 241 22 252 5,6 5,9 229 1.225 27 1.210
15 tot 65 jaar Mannen 2004 nov./2005 jan. 5.516 4.284 -17 4.299 77,9 73,5 77,7 73,2 4.041 -23 4.053 243 6 247 5,7 5,7 234 1.233 19 1.217
15 tot 65 jaar Mannen 2004 5.516 4.314 -18 4.314 78,2 73,7 78,2 73,7 4.068 -60 4.068 246 41 246 5,7 5,7 231 1.202 22 1.202
15 tot 65 jaar Mannen 2004 dec./2005 feb. 5.516 4.273 -35 4.295 77,9 73,3 77,5 72,9 4.023 -39 4.044 251 4 251 5,9 5,9 250 1.243 37 1.221
15 tot 65 jaar Mannen 2005 jan./2005 mrt. 5.517 4.265 -44 4.280 77,6 73,1 77,3 72,6 4.005 -42 4.034 260 -2 246 6,1 5,7 260 1.252 45 1.237
15 tot 65 jaar Mannen 2005 feb./2005 apr. 5.517 4.277 -34 4.285 77,7 73,2 77,5 72,8 4.018 -34 4.041 258 -1 245 6,0 5,7 254 1.240 35 1.231
15 tot 65 jaar Mannen 2005 mrt./2005 mei 5.517 4.282 -15 4.290 77,8 73,4 77,6 73,1 4.034 -7 4.047 248 -7 242 5,8 5,6 244 1.235 16 1.227
15 tot 65 jaar Mannen 2005 apr./2005 juni 5.517 4.300 -11 4.296 77,9 73,4 78,0 73,4 4.051 -12 4.048 250 0 249 5,8 5,8 235 1.216 13 1.221
15 tot 65 jaar Mannen 2005 mei/2005 juli 5.517 4.305 -28 4.280 77,6 73,2 78,0 73,6 4.059 -26 4.039 246 -2 241 5,7 5,6 227 1.212 30 1.236
15 tot 65 jaar Mannen 2005 juni/2005 aug. 5.517 4.308 -45 4.270 77,4 73,1 78,1 73,8 4.071 -37 4.033 237 -8 238 5,5 5,6 210 1.209 46 1.247
15 tot 65 jaar Mannen 2005 juli/2005 sep. 5.517 4.307 -38 4.285 77,7 73,5 78,1 73,9 4.078 -33 4.053 228 -5 232 5,3 5,4 208 1.210 39 1.232
15 tot 65 jaar Mannen 2005 aug./2005 okt. 5.517 4.287 -27 4.281 77,6 73,4 77,7 73,7 4.065 -16 4.048 222 -11 233 5,2 5,4 213 1.231 28 1.236
15 tot 65 jaar Mannen 2005 sep./2005 nov. 5.517 4.268 -29 4.277 77,5 73,3 77,4 73,3 4.045 -14 4.045 223 -15 232 5,2 5,4 215 1.250 30 1.240
15 tot 65 jaar Mannen 2005 okt./2005 dec. 5.517 4.262 -29 4.277 77,5 73,4 77,2 73,4 4.048 -2 4.052 214 -27 225 5,0 5,3 208 1.255 30 1.240
15 tot 65 jaar Mannen 2005 nov./2006 jan. 5.517 4.249 -35 4.264 77,3 73,3 77,0 73,1 4.030 -10 4.042 218 -25 222 5,1 5,2 208 1.268 36 1.253
15 tot 65 jaar Mannen 2005 5.517 4.283 -31 4.283 77,6 73,3 77,6 73,3 4.045 -22 4.045 238 -8 238 5,6 5,6 228 1.233 32 1.233
15 tot 65 jaar Mannen 2005 dec./2006 feb. 5.517 4.240 -33 4.262 77,3 73,3 76,8 72,9 4.022 -1 4.044 218 -33 219 5,1 5,1 211 1.277 34 1.255
15 tot 65 jaar Mannen 2006 jan./2006 mrt. 5.517 4.249 -16 4.265 77,3 73,5 77,0 73,0 4.028 23 4.058 221 -39 208 5,2 4,9 211 1.268 16 1.252
15 tot 65 jaar Mannen 2006 feb./2006 apr. 5.517 4.245 -32 4.255 77,1 73,5 76,9 73,1 4.035 16 4.057 210 -48 198 4,9 4,6 199 1.273 33 1.262
15 tot 65 jaar Mannen 2006 mrt./2006 mei 5.517 4.250 -32 4.259 77,2 73,6 77,0 73,3 4.046 12 4.060 204 -44 198 4,8 4,7 193 1.267 33 1.258
15 tot 65 jaar Mannen 2006 apr./2006 juni 5.517 4.262 -38 4.258 77,2 73,8 77,3 73,8 4.073 22 4.069 190 -60 189 4,5 4,4 178 1.255 39 1.259
15 tot 65 jaar Mannen 2006 mei/2006 juli 5.517 4.285 -20 4.259 77,2 73,8 77,7 74,2 4.093 34 4.072 192 -54 187 4,5 4,4 174 1.233 21 1.259
15 tot 65 jaar Mannen 2006 juni/2006 aug. 5.517 4.306 -2 4.265 77,3 73,9 78,0 74,6 4.118 47 4.077 188 -49 188 4,4 4,4 166 1.211 2 1.252
15 tot 65 jaar Mannen 2006 juli/2006 sep. 5.517 4.309 3 4.285 77,7 74,2 78,1 74,7 4.121 43 4.094 188 -40 191 4,4 4,5 184 1.208 -3 1.232
15 tot 65 jaar Mannen 2006 aug./2006 okt. 5.517 4.287 0 4.282 77,6 74,2 77,7 74,4 4.107 43 4.091 179 -42 191 4,2 4,5 166 1.230 0 1.235
15 tot 65 jaar Mannen 2006 sep./2006 nov. 5.517 4.278 11 4.289 77,7 74,4 77,5 74,4 4.103 58 4.104 176 -47 185 4,1 4,3 166 1.239 -11 1.228
15 tot 65 jaar Mannen 2006 okt./2006 dec. 5.517 4.283 21 4.299 77,9 74,7 77,6 74,6 4.118 71 4.124 165 -49 175 3,9 4,1 159 1.234 -22 1.219
15 tot 65 jaar Mannen 2006 nov./2007 jan.* 5.517 4.276 27 4.293 77,8 74,8 77,5 74,6 4.114 83 4.127 162 -56 166 3,8 3,9 157 1.241 -27 1.224
15 tot 65 jaar Mannen 2006 5.517 4.276 -7 4.276 77,5 74,0 77,5 74,0 4.085 40 4.085 191 -47 191 4,5 4,5 183 1.241 8 1.241
15 tot 65 jaar Mannen 2006 dec./2007 feb.* 5.517 4.269 29 4.293 77,8 74,8 77,4 74,4 4.102 80 4.125 167 -51 168 3,9 3,9 163 1.248 -29 1.224
15 tot 65 jaar Mannen 2007 jan./2007 mrt.* 5.517 4.281 32 4.300 77,9 74,9 77,6 74,3 4.102 74 4.132 179 -42 167 4,2 3,9 171 1.236 -32 1.218
15 tot 65 jaar Mannen 2007 feb./2007 apr.* 5.517 4.281 36 4.293 77,8 74,9 77,6 74,4 4.107 72 4.130 174 -36 163 4,1 3,8 166 1.236 -36 1.224
15 tot 65 jaar Mannen 2007 mrt./2007 mei* 5.517 4.285 35 4.296 77,9 75,0 77,7 74,7 4.124 78 4.139 162 -42 157 3,8 3,7 154 1.232 -35 1.222
15 tot 65 jaar Mannen 2007 apr./2007 juni* 5.517 4.296 34 4.292 77,8 75,0 77,9 75,1 4.143 70 4.140 153 -37 152 3,6 3,5 143 1.221 -34 1.226
15 tot 65 jaar Mannen 2007 mei/2007 juli* 5.517 4.322 38 4.295 77,8 75,1 78,3 75,4 4.163 70 4.141 160 -32 154 3,7 3,6 142 1.195 -37 1.222
15 tot 65 jaar Mannen 2007 juni/2007 aug.* 5.518 4.342 36 4.298 77,9 75,2 78,7 75,9 4.190 72 4.148 151 -37 150 3,5 3,5 130 1.176 -35 1.220
15 tot 65 jaar Mannen 2007 juli/2007 sep.* 5.518 4.330 21 4.305 78,0 75,3 78,5 75,8 4.184 63 4.156 146 -42 149 3,4 3,5 134 1.187 -21 1.212
15 tot 65 jaar Mannen 2007 aug./2007 okt.* 5.518 4.305 18 4.299 77,9 75,3 78,0 75,6 4.170 62 4.153 135 -44 145 3,1 3,4 130 1.212 -18 1.219
15 tot 65 jaar Mannen 2007 sep./2007 nov.* 5.518 4.290 11 4.300 77,9 75,3 77,7 75,3 4.155 52 4.156 135 -41 143 3,1 3,3 133 1.228 -11 1.218
15 tot 65 jaar Mannen 2007 okt./2007 dec.* 5.518 4.288 5 4.303 78,0 75,4 77,7 75,3 4.153 35 4.159 135 -30 144 3,1 3,4 128 1.230 -4 1.214
15 tot 65 jaar Mannen 2007 nov./2008 jan.* 5.518 4.294 18 4.311 78,1 75,6 77,8 75,4 4.158 44 4.171 136 -26 140 3,2 3,2 133 1.224 -17 1.207
15 tot 65 jaar Mannen 2007* 5.518 4.299 23 4.299 77,9 75,1 77,9 75,1 4.146 61 4.146 153 -38 153 3,6 3,6 144 1.219 -23 1.219
15 tot 65 jaar Mannen 2007 dec./2008 feb.* 5.518 4.286 17 4.311 78,1 75,6 77,7 75,1 4.146 43 4.169 141 -26 142 3,3 3,3 133 1.231 -17 1.207
15 tot 65 jaar Mannen 2008 jan./2008 mrt.* 5.517 4.303 22 4.322 78,3 75,8 78,0 75,3 4.152 50 4.183 151 -28 140 3,5 3,2 147 1.215 -21 1.195
15 tot 65 jaar Mannen 2008 feb./2008 apr.* 5.517 4.315 34 4.328 78,4 75,9 78,2 75,4 4.161 55 4.185 154 -21 143 3,6 3,3 146 1.202 -34 1.189
15 tot 65 jaar Mannen 2008 mrt./2008 mei* 5.517 4.328 42 4.339 78,7 76,0 78,4 75,7 4.177 53 4.193 150 -11 146 3,5 3,4 147 1.189 -43 1.178
15 tot 65 jaar Mannen 2008 apr./2008 juni* 5.516 4.341 45 4.337 78,6 76,1 78,7 76,1 4.199 56 4.196 142 -11 141 3,3 3,3 131 1.175 -46 1.179
15 tot 65 jaar Mannen 2008 mei/2008 juli* 5.516 4.370 48 4.342 78,7 76,3 79,2 76,7 4.230 67 4.207 141 -19 135 3,2 3,1 118 1.146 -50 1.174
15 tot 65 jaar Mannen 2008 juni/2008 aug.* 5.516 4.387 45 4.341 78,7 76,2 79,5 77,0 4.249 59 4.205 138 -14 136 3,1 3,1 111 1.129 -47 1.175
15 tot 65 jaar Mannen 2008 juli/2008 sep.* 5.515 4.366 36 4.340 78,7 76,1 79,2 76,7 4.228 44 4.200 138 -8 140 3,2 3,2 119 1.149 -38 1.176
15 tot 65 jaar Mannen 2008 aug./2008 okt.* 5.515 4.344 39 4.338 78,7 76,1 78,8 76,4 4.213 43 4.197 131 -4 141 3,0 3,3 124 1.171 -42 1.177
15 tot 65 jaar Mannen 2008 sep./2008 nov.* 5.515 4.326 37 4.337 78,6 76,1 78,5 76,1 4.195 41 4.197 131 -4 140 3,0 3,2 130 1.188 -40 1.178
15 tot 65 jaar Mannen 2008 okt./2008 dec.* 5.514 4.317 29 4.333 78,6 76,0 78,3 75,9 4.183 30 4.190 134 -1 143 3,1 3,3 128 1.197 -33 1.181
15 tot 65 jaar Mannen 2008 nov./2009 jan.* 5.514 4.312 18 4.329 78,5 75,8 78,2 75,6 4.168 10 4.181 145 8 148 3,4 3,4 138 1.202 -22 1.185
15 tot 65 jaar Mannen 2008* 5.516 4.332 33 4.332 78,5 76,0 78,5 76,0 4.191 45 4.191 141 -12 141 3,3 3,3 131 1.184 -35 1.184
15 tot 65 jaar Mannen 2008 dec./2009 feb.* 5.514 4.306 20 4.329 78,5 75,6 78,1 75,2 4.146 1 4.169 160 19 160 3,7 3,7 153 1.208 -24 1.184
15 tot 65 jaar Mannen 2009 jan./2009 mrt.* 5.513 4.308 5 4.326 78,5 75,5 78,1 75,0 4.135 -17 4.165 173 22 161 4,0 3,7 169 1.205 -9 1.187
15 tot 65 jaar Mannen 2009 feb./2009 apr.* 5.513 4.317 2 4.329 78,5 75,5 78,3 75,0 4.137 -24 4.160 180 26 169 4,2 3,9 176 1.196 -6 1.184
15 tot 65 jaar Mannen 2009 mrt./2009 mei* 5.512 4.311 -16 4.321 78,4 75,2 78,2 74,9 4.131 -46 4.146 180 30 175 4,2 4,1 178 1.201 12 1.192
15 tot 65 jaar Mannen 2009 apr./2009 juni* 5.512 4.328 -13 4.323 78,4 75,0 78,5 75,0 4.136 -63 4.132 192 50 191 4,4 4,4 175 1.184 9 1.189
15 tot 65 jaar Mannen 2009 mei/2009 juli* 5.512 4.343 -28 4.315 78,3 74,8 78,8 75,1 4.142 -88 4.120 201 60 195 4,6 4,5 174 1.169 23 1.196
15 tot 65 jaar Mannen 2009 juni/2009 aug.* 5.511 4.348 -38 4.306 78,1 74,5 78,9 75,2 4.146 -104 4.104 203 65 202 4,7 4,7 171 1.163 34 1.205
15 tot 65 jaar Mannen 2009 juli/2009 sep.* 5.511 4.325 -41 4.301 78,0 74,3 78,5 74,7 4.119 -109 4.093 205 67 208 4,8 4,8 180 1.186 37 1.210
15 tot 65 jaar Mannen 2009 aug./2009 okt.* 5.511 4.300 -45 4.294 77,9 74,2 78,0 74,5 4.104 -109 4.088 196 65 207 4,6 4,8 182 1.211 40 1.216
15 tot 65 jaar Mannen 2009 sep./2009 nov.* 5.510 4.280 -46 4.290 77,9 74,0 77,7 74,0 4.079 -116 4.080 201 70 210 4,7 4,9 195 1.230 42 1.220
15 tot 65 jaar Mannen 2009 okt./2009 dec.* 5.510 4.277 -40 4.293 77,9 73,9 77,6 73,8 4.068 -115 4.074 209 75 220 4,9 5,1 202 1.232 35 1.216
15 tot 65 jaar Mannen 2009 nov./2010 jan.* 5.510 4.276 -36 4.291 77,9 73,7 77,6 73,5 4.047 -120 4.059 229 84 232 5,4 5,4 222 1.233 32 1.218
15 tot 65 jaar Mannen 2009* 5.512 4.310 -22 4.310 78,2 74,7 78,2 74,7 4.115 -76 4.115 195 54 195 4,5 4,5 182 1.202 18 1.202
15 tot 65 jaar Mannen 2009 dec./2010 feb.* 5.510 4.270 -36 4.293 77,9 73,6 77,5 73,2 4.034 -112 4.056 235 76 237 5,5 5,5 227 1.241 33 1.217
15 tot 65 jaar Mannen 2010 jan./2010 mrt.* 5.512 4.262 -46 4.276 77,6 73,3 77,3 72,8 4.011 -123 4.040 251 78 236 5,9 5,5 239 1.250 45 1.236
15 tot 65 jaar Mannen 2010 feb./2010 apr.* 5.514 4.254 -63 4.263 77,3 73,2 77,1 72,8 4.013 -124 4.036 241 61 227 5,7 5,3 226 1.260 65 1.252
15 tot 65 jaar Mannen 2010 mrt./2010 mei* 5.516 4.260 -51 4.268 77,4 73,2 77,2 73,0 4.026 -105 4.040 234 54 228 5,5 5,3 228 1.256 55 1.248
15 tot 65 jaar Vrouwen 1999 dec./2000 feb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 jan./2000 mrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 feb./2000 apr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 mrt./2000 mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 apr./2000 juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 mei/2000 juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 juni/2000 aug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 juli/2000 sep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 aug./2000 okt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 sep./2000 nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 okt./2000 dec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 nov./2001 jan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 tot 65 jaar Vrouwen 2000 dec./2001 feb. 5.314 2.870 23 2.899 54,6 51,6 54,0 51,1 2.713 9 2.742 156 13 157 5,5 5,4 131 2.445 14 2.415
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 jan./2001 mrt. 5.318 2.907 74 2.931 55,1 52,3 54,7 51,8 2.752 66 2.781 155 9 150 5,3 5,1 129 2.410 -37 2.387
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 feb./2001 apr. 5.321 2.931 62 2.950 55,4 52,8 55,1 52,4 2.786 73 2.809 145 -10 141 5,0 4,8 123 2.390 -25 2.371
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 mrt./2001 mei 5.324 2.930 53 2.944 55,3 52,8 55,0 52,6 2.801 82 2.813 129 -29 130 4,4 4,4 109 2.394 -16 2.380
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 apr./2001 juni 5.327 2.946 42 2.949 55,4 52,9 55,3 52,9 2.819 73 2.820 127 -31 128 4,3 4,4 103 2.381 -5 2.378
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 mei/2001 juli 5.330 2.961 22 2.939 55,1 52,7 55,5 53,0 2.824 42 2.807 136 -20 131 4,6 4,5 100 2.370 16 2.391
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 juni/2001 aug. 5.333 3.011 32 2.970 55,7 53,0 56,5 53,8 2.867 47 2.828 144 -16 142 4,8 4,8 101 2.322 6 2.364
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 juli/2001 sep. 5.337 2.998 29 2.967 55,6 52,8 56,2 53,4 2.850 47 2.820 148 -18 147 4,9 5,0 107 2.339 9 2.370
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 aug./2001 okt. 5.340 2.986 39 2.975 55,7 53,0 55,9 53,3 2.846 62 2.831 140 -23 143 4,7 4,8 113 2.354 -1 2.365
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 sep./2001 nov. 5.343 2.998 61 2.997 56,1 53,4 56,1 53,5 2.856 84 2.855 142 -23 143 4,8 4,8 121 2.345 -24 2.345
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 okt./2001 dec. 5.346 2.994 51 2.999 56,1 53,3 56,0 53,3 2.851 65 2.851 143 -14 148 4,8 4,9 118 2.352 -13 2.347
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 nov./2002 jan. 5.349 2.962 37 2.975 55,6 52,8 55,4 52,6 2.815 44 2.823 147 -7 151 5,0 5,1 124 2.387 1 2.374
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 5.332 2.961 49 2.961 55,5 52,9 55,5 52,9 2.818 62 2.818 143 -13 143 4,8 4,8 114 2.371 -12 2.371
15 tot 65 jaar Vrouwen 2001 dec./2002 feb. 5.352 2.959 89 2.987 55,8 53,0 55,3 52,5 2.807 94 2.835 151 -5 152 5,1 5,1 127 2.393 -51 2.365
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 jan./2002 mrt. 5.355 2.967 60 2.990 55,8 53,1 55,4 52,6 2.815 63 2.844 152 -3 146 5,1 4,9 132 2.387 -23 2.365
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 feb./2002 apr. 5.357 2.980 49 2.998 56,0 53,2 55,6 52,8 2.827 41 2.849 153 8 149 5,1 5,0 126 2.377 -13 2.359
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 mrt./2002 mei 5.360 2.994 63 3.007 56,1 53,4 55,9 53,2 2.849 48 2.861 145 16 146 4,8 4,8 117 2.366 -28 2.353
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 apr./2002 juni 5.362 3.006 61 3.009 56,1 53,3 56,1 53,3 2.859 40 2.860 148 21 149 4,9 5,0 112 2.356 -26 2.353
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 mei/2002 juli 5.365 3.029 69 3.007 56,1 53,2 56,5 53,5 2.873 48 2.855 157 21 152 5,2 5,1 113 2.335 -34 2.358
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 juni/2002 aug. 5.367 3.053 42 3.014 56,2 53,1 56,9 53,8 2.888 21 2.850 165 21 164 5,4 5,4 114 2.314 -8 2.353
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 juli/2002 sep. 5.370 3.044 46 3.015 56,1 53,1 56,7 53,7 2.881 32 2.853 162 14 162 5,3 5,4 117 2.326 -13 2.355
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 aug./2002 okt. 5.372 3.034 49 3.024 56,3 53,3 56,5 53,6 2.877 32 2.863 157 17 161 5,2 5,3 122 2.338 -16 2.348
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 sep./2002 nov. 5.375 3.038 39 3.037 56,5 53,6 56,5 53,6 2.880 24 2.879 157 15 158 5,2 5,2 129 2.337 -7 2.338
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 okt./2002 dec. 5.377 3.031 37 3.035 56,4 53,4 56,4 53,4 2.873 22 2.873 157 14 162 5,2 5,3 125 2.347 -5 2.342
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 nov./2003 jan. 5.380 3.031 69 3.043 56,6 53,6 56,3 53,5 2.878 62 2.886 153 7 158 5,1 5,2 131 2.349 -38 2.336
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 5.366 3.012 51 3.012 56,1 53,2 56,1 53,2 2.857 39 2.857 155 12 155 5,1 5,1 122 2.354 -17 2.354
15 tot 65 jaar Vrouwen 2002 dec./2003 feb. 5.382 3.032 73 3.058 56,8 53,9 56,3 53,4 2.873 66 2.900 158 7 158 5,2 5,2 143 2.350 -43 2.323
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 jan./2003 mrt. 5.384 3.063 96 3.084 57,3 54,2 56,9 53,7 2.889 73 2.917 175 23 168 5,7 5,4 153 2.320 -67 2.299
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 feb./2003 apr. 5.385 3.054 74 3.070 57,0 53,7 56,7 53,3 2.871 44 2.892 184 30 178 6,0 5,8 151 2.331 -46 2.315
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 mrt./2003 mei 5.387 3.049 56 3.060 56,8 53,4 56,6 53,2 2.865 16 2.875 185 40 185 6,1 6,0 147 2.338 -28 2.327
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 apr./2003 juni 5.389 3.063 57 3.067 56,9 53,2 56,8 53,2 2.865 6 2.866 198 51 201 6,5 6,6 152 2.326 -30 2.322
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 mei/2003 juli 5.390 3.089 60 3.069 56,9 53,3 57,3 53,6 2.888 16 2.872 201 44 197 6,5 6,4 145 2.301 -34 2.322
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 juni/2003 aug. 5.392 3.117 65 3.081 57,1 53,5 57,8 54,2 2.921 33 2.885 196 31 196 6,3 6,4 146 2.275 -40 2.311
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 juli/2003 sep. 5.394 3.089 45 3.064 56,8 53,1 57,3 53,6 2.889 8 2.863 200 38 200 6,5 6,5 150 2.304 -21 2.330
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 aug./2003 okt. 5.395 3.077 43 3.069 56,9 53,1 57,0 53,3 2.876 -1 2.863 201 44 205 6,5 6,7 163 2.318 -20 2.327
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 sep./2003 nov. 5.397 3.058 20 3.057 56,6 52,8 56,7 52,8 2.851 -30 2.849 207 50 208 6,8 6,8 167 2.339 2 2.340
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 okt./2003 dec. 5.399 3.057 27 3.061 56,7 52,8 56,6 52,9 2.854 -19 2.853 204 46 208 6,7 6,8 167 2.342 -5 2.337
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 nov./2004 jan. 5.401 3.042 11 3.053 56,5 52,5 56,3 52,4 2.828 -49 2.836 214 60 217 7,0 7,1 172 2.358 10 2.348
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 5.391 3.068 56 3.068 56,9 53,3 56,9 53,3 2.874 17 2.874 194 39 194 6,3 6,3 155 2.323 -31 2.323
15 tot 65 jaar Vrouwen 2003 dec./2004 feb. 5.402 3.028 -4 3.051 56,5 52,3 56,0 51,8 2.801 -73 2.825 227 68 225 7,5 7,4 186 2.375 25 2.352
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 jan./2004 mrt. 5.403 3.035 -28 3.051 56,5 52,2 56,2 51,7 2.793 -95 2.819 241 67 232 8,0 7,6 204 2.368 48 2.352
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 feb./2004 apr. 5.405 3.046 -8 3.059 56,6 52,3 56,4 51,9 2.805 -66 2.824 242 58 235 7,9 7,7 208 2.359 28 2.346
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 mrt./2004 mei 5.406 3.068 19 3.078 56,9 52,5 56,8 52,3 2.828 -37 2.837 241 56 241 7,8 7,8 209 2.338 0 2.328
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 apr./2004 juni 5.407 3.084 21 3.089 57,1 52,7 57,0 52,7 2.848 -17 2.849 236 38 240 7,7 7,8 198 2.323 -2 2.319
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 mei/2004 juli. 5.409 3.108 19 3.089 57,1 52,8 57,5 53,1 2.872 -16 2.857 236 35 232 7,6 7,5 183 2.301 -1 2.319
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 juni/2004 aug. 5.410 3.126 8 3.094 57,2 52,9 57,8 53,5 2.894 -27 2.861 232 36 233 7,4 7,5 177 2.284 9 2.316
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 juli/2004 sep. 5.411 3.120 31 3.097 57,2 53,1 57,7 53,5 2.897 8 2.872 223 23 225 7,2 7,3 172 2.291 -13 2.314
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 aug./2004 okt. 5.412 3.104 27 3.098 57,2 53,0 57,4 53,2 2.879 3 2.867 225 24 230 7,3 7,4 188 2.308 -10 2.315
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 sep./2004 nov. 5.414 3.089 32 3.089 57,1 52,8 57,1 52,9 2.862 11 2.860 228 21 229 7,4 7,4 191 2.324 -15 2.324
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 okt./2004 dec. 5.415 3.097 39 3.101 57,3 52,9 57,2 52,9 2.866 12 2.865 231 27 236 7,5 7,6 190 2.318 -23 2.314
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 nov./2005 jan. 5.416 3.095 53 3.106 57,3 52,9 57,1 52,8 2.860 32 2.867 235 22 239 7,6 7,7 193 2.321 -37 2.311
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 5.409 3.084 16 3.084 57,0 52,7 57,0 52,7 2.851 -23 2.851 233 39 233 7,6 7,6 191 2.325 2 2.325
15 tot 65 jaar Vrouwen 2004 dec./2005 feb. 5.418 3.070 42 3.090 57,0 52,6 56,7 52,2 2.825 25 2.848 244 17 242 8,0 7,8 206 2.348 -27 2.327
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 jan./2005 mrt. 5.419 3.077 42 3.091 57,0 52,5 56,8 52,1 2.821 28 2.845 256 15 245 8,3 7,9 220 2.341 -27 2.328
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 feb./2005 apr. 5.419 3.090 44 3.100 57,2 52,6 57,0 52,3 2.835 30 2.853 256 14 248 8,3 8,0 222 2.329 -29 2.319
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 mrt./2005 mei 5.420 3.080 12 3.089 57,0 52,3 56,8 52,2 2.827 -1 2.835 253 13 254 8,2 8,2 217 2.340 2 2.332
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 apr./2005 juni 5.421 3.088 4 3.093 57,0 52,5 57,0 52,5 2.846 -2 2.847 242 6 246 7,8 7,9 200 2.333 10 2.329
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 mei/2005 juli 5.422 3.127 19 3.110 57,3 52,8 57,7 53,0 2.876 4 2.862 251 15 248 8,0 8,0 190 2.296 -5 2.313
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 juni/2005 aug. 5.423 3.148 22 3.119 57,5 52,9 58,0 53,4 2.897 4 2.867 251 19 252 8,0 8,1 184 2.275 -9 2.304
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 juli/2005 sep. 5.424 3.157 37 3.136 57,8 53,2 58,2 53,6 2.909 12 2.886 248 25 250 7,9 8,0 186 2.267 -24 2.288
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 aug./2005 okt. 5.425 3.142 37 3.136 57,8 53,4 57,9 53,6 2.908 29 2.896 234 9 240 7,4 7,6 191 2.284 -25 2.289
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 sep./2005 nov. 5.426 3.136 47 3.137 57,8 53,4 57,8 53,4 2.900 38 2.899 236 8 238 7,5 7,6 195 2.290 -34 2.289
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 okt./2005 dec. 5.427 3.147 50 3.151 58,1 53,7 58,0 53,7 2.915 49 2.914 232 1 237 7,4 7,5 192 2.280 -38 2.276
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 nov./2006 jan. 5.428 3.152 57 3.162 58,2 53,9 58,1 53,8 2.920 61 2.928 231 -4 234 7,3 7,4 189 2.277 -45 2.266
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 5.423 3.117 34 3.117 57,5 53,0 57,5 53,0 2.873 22 2.873 245 12 245 7,8 7,8 200 2.305 -20 2.305
15 tot 65 jaar Vrouwen 2005 dec./2006 feb. 5.429 3.158 89 3.178 58,5 54,2 58,2 53,8 2.922 96 2.944 236 -8 235 7,5 7,4 197 2.271 -77 2.251
15 tot 65 jaar Vrouwen 2006 jan./2006 mrt. 5.430 3.165 88 3.179 58,5 54,3 58,3 53,9 2.926 105 2.950 239 -17 229 7,5 7,2 195 2.265 -76 2.251
15 tot 65 jaar Vrouwen 2006 feb./2006 apr. 5.431 3.175 85 3.186 58,7 54,4 58,5 54,1 2.939 104 2.956 237 -19 230 7,5 7,2 192 2.256 -74 2.245
15 tot 65 jaar Vrouwen 2006 mrt./2006 mei 5.432 3.180 99 3.189 58,7 54,5 58,5 54,4 2.953 126 2.962 227 -27 227 7,1 7,1 177 2.252 -88 2.243
15 tot 65 jaar Vrouwen 2006 apr./2006 juni 5.433 3.199 111 3.203 58,9 54,9 58,9 54,9 2.982 136 2.983 217 -25 220 6,8 6,9 165 2.234 -99 2.230
15 tot 65 jaar Vrouwen 2006 mei/2006 juli 5.434 3.230 103 3.211 59,1 55,1 59,4 55,3 3.007 131 2.992 223 -27 220 6,9 6,8 160 2.204 -92 2.223
15 tot 65 jaar Vrouwen 2006 juni/2006 aug. 5.435 3.237 89 3.206 59,0 55,1 59,6 55,7 3.025 127 2.994 212 -39 212 6,6 6,6 151 2.198