Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, bouwkosten, inhoud 1990-2016


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen. In deze tabel worden de volgende gegevens over bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunning met activiteit bouwen') voor huur- en koopwoningen gepubliceerd:
- de gemiddelde bouwsom en inhoud per woning;
- gemiddelde bouwsom per kubieke meter;
- het aantal woningen;
- de gemiddelde projectgrootte in aantal woningen.

De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen en provincies.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, bouwkosten, inhoud 1990-2016

Eigendomsvorm Regio's Perioden Aantal woningen bouwvergunning verleend (aantal) Gemiddelde bouwkosten per woning (1 000 euro) Gemiddelde inhoud per woning (m³) Gemiddelde bouwkosten per kubieke meter (euro) Gemiddelde projectgrootte (aantal)
12 Nederland 2011 17.681 100 401 250 24
12 Nederland 2012 15.484 94 365 259 23
12 Nederland 2013 10.726 92 347 264 26
12 Nederland 2014 13.704 86 365 236 27
12 Nederland 2015 17.591 81 326 249 32
12 Nederland 2016 15.846 85 334 255 29
12 West-Nederland (LD) 2011 7.758 103 394 263 27
12 West-Nederland (LD) 2012 5.312 99 365 272 26
12 West-Nederland (LD) 2013 4.978 88 318 276 33
12 West-Nederland (LD) 2014 7.043 82 344 240 40
12 West-Nederland (LD) 2015 10.393 76 299 255 48
12 West-Nederland (LD) 2016 8.423 87 338 258 45
12 Zuid-Holland (PV) 2011 3.239 101 387 262 32
12 Zuid-Holland (PV) 2012 1.809 94 341 276 28
12 Zuid-Holland (PV) 2013 2.213 76 270 283 51
12 Zuid-Holland (PV) 2014 2.539 88 397 223 39
12 Zuid-Holland (PV) 2015 3.143 78 316 248 43
12 Zuid-Holland (PV) 2016 2.801 89 351 252 41
13 Nederland 2011 38.123 140 538 261 4
13 Nederland 2012 21.886 144 553 261 4
13 Nederland 2013 15.458 140 552 254 3
13 Nederland 2014 25.661 129 526 245 4
13 Nederland 2015 35.942 129 530 243 4
13 Nederland 2016 35.151 141 550 257 4
13 West-Nederland (LD) 2011 17.412 135 503 268 7
13 West-Nederland (LD) 2012 10.145 139 516 269 6
13 West-Nederland (LD) 2013 6.687 136 531 256 5
13 West-Nederland (LD) 2014 13.197 128 513 250 5
13 West-Nederland (LD) 2015 18.146 127 519 245 6
13 West-Nederland (LD) 2016 17.449 141 536 263 5
13 Zuid-Holland (PV) 2011 7.337 138 503 274 8
13 Zuid-Holland (PV) 2012 4.379 131 496 265 7
13 Zuid-Holland (PV) 2013 2.702 130 501 259 5
13 Zuid-Holland (PV) 2014 6.127 120 491 245 7
13 Zuid-Holland (PV) 2015 7.388 129 532 242 7
13 Zuid-Holland (PV) 2016 8.368 137 532 257 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens