Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, bouwkosten, inhoud 1990-2016

Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, bouwkosten, inhoud 1990-2016

Eigendomsvorm Regio's Perioden Aantal woningen bouwvergunning verleend (aantal) Gemiddelde bouwkosten per woning (1 000 euro) Gemiddelde inhoud per woning (m³) Gemiddelde bouwkosten per kubieke meter (euro) Gemiddelde projectgrootte (aantal)
Huurwoningen Nederland 2011 17.681 100 401 250 24
Huurwoningen Nederland 2012 15.484 94 365 259 23
Huurwoningen Nederland 2013 10.726 92 347 264 26
Huurwoningen Nederland 2014 13.704 86 365 236 27
Huurwoningen Nederland 2015 17.591 81 326 249 32
Huurwoningen Nederland 2016 15.846 85 334 255 29
Huurwoningen West-Nederland (LD) 2011 7.758 103 394 263 27
Huurwoningen West-Nederland (LD) 2012 5.312 99 365 272 26
Huurwoningen West-Nederland (LD) 2013 4.978 88 318 276 33
Huurwoningen West-Nederland (LD) 2014 7.043 82 344 240 40
Huurwoningen West-Nederland (LD) 2015 10.393 76 299 255 48
Huurwoningen West-Nederland (LD) 2016 8.423 87 338 258 45
Huurwoningen Zuid-Holland (PV) 2011 3.239 101 387 262 32
Huurwoningen Zuid-Holland (PV) 2012 1.809 94 341 276 28
Huurwoningen Zuid-Holland (PV) 2013 2.213 76 270 283 51
Huurwoningen Zuid-Holland (PV) 2014 2.539 88 397 223 39
Huurwoningen Zuid-Holland (PV) 2015 3.143 78 316 248 43
Huurwoningen Zuid-Holland (PV) 2016 2.801 89 351 252 41
Koopwoningen Nederland 2011 38.123 140 538 261 4
Koopwoningen Nederland 2012 21.886 144 553 261 4
Koopwoningen Nederland 2013 15.458 140 552 254 3
Koopwoningen Nederland 2014 25.661 129 526 245 4
Koopwoningen Nederland 2015 35.942 129 530 243 4
Koopwoningen Nederland 2016 35.151 141 550 257 4
Koopwoningen West-Nederland (LD) 2011 17.412 135 503 268 7
Koopwoningen West-Nederland (LD) 2012 10.145 139 516 269 6
Koopwoningen West-Nederland (LD) 2013 6.687 136 531 256 5
Koopwoningen West-Nederland (LD) 2014 13.197 128 513 250 5
Koopwoningen West-Nederland (LD) 2015 18.146 127 519 245 6
Koopwoningen West-Nederland (LD) 2016 17.449 141 536 263 5
Koopwoningen Zuid-Holland (PV) 2011 7.337 138 503 274 8
Koopwoningen Zuid-Holland (PV) 2012 4.379 131 496 265 7
Koopwoningen Zuid-Holland (PV) 2013 2.702 130 501 259 5
Koopwoningen Zuid-Holland (PV) 2014 6.127 120 491 245 7
Koopwoningen Zuid-Holland (PV) 2015 7.388 129 532 242 7
Koopwoningen Zuid-Holland (PV) 2016 8.368 137 532 257 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen. In deze tabel worden de volgende gegevens over bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunning met activiteit bouwen') voor huur- en koopwoningen gepubliceerd:
- de gemiddelde bouwsom en inhoud per woning;
- gemiddelde bouwsom per kubieke meter;
- het aantal woningen;
- de gemiddelde projectgrootte in aantal woningen.

De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen en provincies.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aantal woningen bouwvergunning verleend
Het totaal aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
Ook het aantal woningen van verleende bouwvergunningen van combinaties van woningen met bedrijfsgebouwen en dergelijke zijn in dit totaal opgenomen.
Gemiddelde bouwkosten per woning
De gemiddelde bouwkosten, exclusief bruto toegevoegde waarde (BTW), per woning is de totale bouwsom gedeeld door het totaal aantal woningen van de zuivere woningbouwprojecten waarvoor bouwvergunning is verleend.
Zuivere woningbouwprojecten zijn de verleende bouwvergunningen voor nieuw te bouwen huur- of koopwoningen.
Verleende bouwvergunningen voor combinaties zoals:
- huur- en koopwoningen in één vergunning;
- woningen met andere gebouwen in één vergunning;
- woningen met wooneenheden in één vergunning;
- woningen met recreatiewoningen;
zijn niet in de berekening voor de gemiddelde bouwkosten meegenomen.
Gemiddelde inhoud per woning
De gemiddelde inhoud per woning is de totale inhoud gedeeld door het
totaal aantal woningen van de zuivere woningbouwprojecten waarvoor
bouwvergunning is verleend.
Zuivere woningbouwprojecten zijn de verleende bouwvergunningen voor nieuw te bouwen huur- of koopwoningen.
Verleende bouwvergunningen voor combinaties zoals:
- huur- en koopwoningen in één vergunning;
- woningen met andere gebouwen in één vergunning;
- woningen met wooneenheden in één vergunning;
- woningen met recreatiewoningen;
zijn niet in de berekening voor de gemiddelde inhoud meegenomen.
Gemiddelde bouwkosten per kubieke meter
De gemiddelde bouwkosten per kubieke meter is de totale bouwsom gedeeld door de totale inhoud van de zuivere woningbouwprojecten waarvoor bouwvergunning is verleend.
Zuivere woningbouwprojecten zijn de verleende bouwvergunningen voor nieuw te bouwen huur- of koopwoningen.
Verleende bouwvergunningen voor combinaties zoals:
- huur- en koopwoningen in één vergunning;
- woningen met andere gebouwen in één vergunning;
- woningen met wooneenheden in één vergunning;
- woningen met recreatiewoningen;
zijn niet in de berekening voor de gemiddelde bouwkosten per kubieke
meter meegenomen.
Gemiddelde projectgrootte
Het gemiddeld aantal woningen per verleende bouwgunning.
Voor bepaling van de gemiddelde projectgrootte is alleen gebruik
gemaakt van de zuivere huur- of koopwoningen vergunningen.
Zuivere woningbouwprojecten zijn de verleende bouwvergunningen voor nieuw te bouwen huur- of koopwoningen.
Verleende bouwvergunningen voor combinaties zoals:
- huur- en koopwoningen in één vergunning;
- woningen met andere gebouwen in één vergunning;
- woningen met wooneenheden in één vergunning;
- woningen met recreatiewoningen;
zijn niet in de berekening voor de gemiddelde bouwkosten meegenomen.