Relatiebeleving; personen over de relatie tussen de ouders, 1998

Relatiebeleving; personen over de relatie tussen de ouders, 1998

Geboorte-periode respondent Totaal respondenten (aantal) Twee oudergezin: relatie ouders goed (in % van het totale aantal respondenten) Twee oudergezin: relatie ouders redelijk (in % van het totale aantal respondenten) Twee oudergezin: relatie ouders slecht (in % van het totale aantal respondenten) Echtscheiding meegemaakt (in % van het totale aantal respondenten)
Totaal geboorte-periode (1945 tot 1980) 7.467 67 18 6 9
1945 tot 1950 1.142 69 20 6 4
1950 tot 1955 1.158 65 24 7 4
1955 tot 1960 1.235 66 20 6 8
1960 tot 1965 1.338 64 19 7 10
1965 tot 1970 1.353 68 15 4 13
1970 tot 1980 1.241 67 13 3 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Personen (steekproef) in Nederland die niet meer in het ouderlijk huis wonen over de relatie tussen de ouders toen ze nog thuis woonden, 1998.

De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op het Onderzoek Gezinsvorming 1998.

De respondenten bestaan uit zelfstandig wonende personen van 18 tot 53 jaar die in een twee oudergezin zijn opgegroeid. Personen waarvan één van de ouders is overleden toen zij nog thuis woonden of die altijd bij één ouder zijn opgegroeid zijn uitgesloten.

De percentages in de tabel moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Vooral als het relatief kleine aantallen respondenten betreft. Bij de interpretatie van de ercentages uit steekproefonderzoek moet men rekening houden met het feit dat de uitkomsten niet een exacte afspiegeling hoeven te zijn van de populatie, waaruit de steekproef is getrokken. Een aantal oorzaken zoals non-response en toevallige steekproeffouten zijn hiervan de oorzaak. Dit betekent dat er marges rond de steekproefpercentages liggen.

Gegevens beschikbaar alleen: 1998.

Status van de cijfers:
Eenmalig Onderzoek Gezinsvorming (OG) 1998

Wijziging per 6 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal respondenten
Respondent:
Zelfstandig wonende persoon van 18 tot 53 jaar die in een twee oudergezin is opgegroeid.
Personen waarvan één van de ouders is overleden toen zij nog thuis woonden of die altijd bij één ouder zijn opgegroeid zijn uitgesloten.
Twee oudergezin: relatie ouders goed
De relatie tussen de ouders was naar de mening van de respondent goed tijdens het verblijf in het ouderijk gezin.
Relatie:
Onderlinge verstandhouding, ruzies en conflicten.
Respondent:
Zelfstandig wonende persoon van 18 tot 53 jaar die in een twee oudergezin is opgegroeid.
Personen waarvan één van de ouders is overleden toen zij nog thuis woonden of die altijd bij één ouder zijn opgegroeid zijn uitgesloten.
Twee oudergezin: relatie ouders redelijk
De relatie tussen de ouders was naar de mening van de respondent redelijk tijdens het verblijf in het ouderijk gezin.
Relatie:
Onderlinge verstandhouding, ruzies en conflicten.
Respondent:
Zelfstandig wonende persoon van 18 tot 53 jaar die in een twee oudergezin is opgegroeid.
Personen waarvan één van de ouders is overleden toen zij nog thuis woonden of die altijd bij één ouder zijn opgegroeid zijn uitgesloten.
Twee oudergezin: relatie ouders slecht
De relatie tussen de ouders was naar de mening van de respondent slecht tijdens het verblijf in het ouderijk gezin.
Relatie:
Onderlinge verstandhouding, ruzies en conflicten.
Respondent:
Zelfstandig wonende persoon van 18 tot 53 jaar die in een twee oudergezin is opgegroeid.
Personen waarvan één van de ouders is overleden toen zij nog thuis woonden of die altijd bij één ouder zijn opgegroeid zijn uitgesloten.
Echtscheiding meegemaakt
Respondenten die tijdens het verblijf in het ouderlijk gezin een echtscheiding van de ouders hebben meegemaakt.
Respondent:
Zelfstandig wonende persoon van 18 tot 53 jaar die in een twee oudergezin is opgegroeid.
Personen waarvan één van de ouders is overleden toen zij nog thuis woonden of die altijd bij één ouder zijn opgegroeid zijn uitgesloten.
Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.